Poziv Milana Cajnerja vsem lovskim družinam

Starešina LD Dreta Nazarje poziva k premisleku in zahtevi, da LZS uredi razmere,

in razreši direktorja strokovnih služb - Žerjava in predsednika pravno statutarne komisije - Šušteriča.

Spoštovani lovski tovariši,

Za nami je petek, 26.11.2009. Čeprav ni bilo trinajstega, si bomo lovci zagotovo zapolnili ta dan po eni izmed največjih blamaž LZS. Zakaj? Odgovor lahko poišče vsak sam, če le natančno prebere pripombe LZS (številka LZS /1264 z dne 20.11.2009) k predlogu Pravilnika o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v LUO (v nadaljevanju: Pravilnik), ki jih je LZS poslala na MKGP in osebno ministru dr. Milana Pogačniku. Pod točko 4. citiranih pripomb LZS namreč jasno piše, da: "Lovska zveza Slovenije nima pripomb k spremembi 5. in 6. odst. 5. čl. Pravilnika". Kljub nesporno jasnemu sporočilu ministru, da se LZS, ki zastopa interese svojih članov - vseh LD, strinja s spremembo Pravilnika, ki na novo določa, da morajo vsi upravljavci lovišč, kot materialni dokaz odvzema iz lovišča, na letni pregled dostaviti tudi obe nogi od sive vrane, šoje in srake, smo presenetljivo le nekaj dni zatem na naslove vseh LD prejeli od te iste LZS poziv in neodgovorno hujskanje, da naj lovci množično protestiramo zoper omenjeno spremembo Pravilnika, s katero se je sicer nesporno strinjala LZS. LD naj protestiramo s protestno izjavo LZS in to pri istem ministru ter ministrstvu! Ne smemo se slepiti, minister bo po takšni nepremišljeni akciji hitro ugotovil, da nam je protestno izjavo - v obliki pamfleta, podtaknila LZS in pričakovano sklenil ter se verjetno odločil, da se z nami žal nima smisla ukvarjati, saj nismo resni in odgovorni. Pri tem je zanimivo, da v protestni izjavi, ki je brez glave in repa, LZS še vedno ni zapisala niti enega strokovno utemeljenega razloga, zakaj protestiramo - verjetno zaradi spornega zbiranja nogic vran, šoj in srak, za kar bi morala protestirati LZS, niti ne pojasni zakaj so vsebinsko predlagane spremembe Pravilnika v očitnem nasprotju z določbami ZDlov-1. Nedostojno in nevredno za predstavnike zelene lovske barve! Ali res ni dovolj, da se je s tem osmešil sam avtor protestne izjave? Zakaj nas LZS sili, da s tem umažemo tudi imena svojih LD? Preveč pritlehno je vse skupaj, da bi bilo mogoče prikriti pravo ozadje zgodbe, ki je nastala kot povsem nepremišljen pobalinski predlog in namera Lada Bradača (podpredsednik LZS), da lovci na ta način - za začetek z množičnimi protesti, zasujemo poštni predal MKGP.

Spoštovani lovci, ali se vam ne zdi, da je vse skupaj le malo preveč bebavo?
 Mar je ugled lovcev in starešin LD pri LZS res tako malo cenjen, da si lahko z nami nekdo privošči tako umazano manipulacijo? Je kdo pri tem sploh pomislil, kakšno sramoto si bomo s tem slovenski lovci nakopali pred državo in javnostjo? Upam, da je vsaj večina starešin LD toliko izobraženih in razgledanih, da ni nasedla provokaciji LZS in da ni odposlala takšne protestne izjave na MKGP. V kolikor pa so posamezniki vseeno spregledali ozadje dvojne morale LZS, bi bilo prav, da se - v imenu svojih lovcev in v želji za ohranitev osebnega dostojanstva, ministru Pogačniku in MKGP čim prej primerno opravičijo.

Spoštovani lovski tovariši, predlagam, da tokrat res skrbno premislimo, kaj lahko v tem času (koncesijske pogodbe) pomenijo s strani LZS spodbujeni množični protesti zoper državo in skupaj poiščemo prave in času primerne odgovore. Strinjam se z vsemi, ki tarnajo nad državo, češ da nam skuša vedno znova dodatno zagreniti upravljanje z divjadjo. Veliko je tega in marsikaj bi kazalo spremeniti. To bo seveda težko in zanesljivo ne bomo uspešni s takšnimi protesti. Pri tem ne pozabimo, da je, kar je tudi v našem interesu, divjad v državni lasti. Res je, kot tako radi poudarjajo nekateri, da nam je država na nek način vsilila spremembo organiziranosti - z določitvijo OZUL kot nove obvezne lovske organizacije, seveda z jasnim namenom, da se upravljavcem lovišč omogoči učinkovito in celovito urejanje ter usklajevanje upravljanja z divjadjo z državnimi organi in ZGS. In ne spreglejmo, da nam je OZUL-e vsilila naša - demokratična država, ki je ob družbenih spremembah sprejela lovstvu in divjadi veliko bolj naklonjen lovski zakon, kot je to primer v sosednjih tranzicijskih državah - primer Hrvaška. Pa tudi ZDlov-1 je še vedno bistveno boljši zakon, kot so lovski zakoni pri naših sosedah in drugih primerljivih državah EU. Take ureditve država zagotovo ne bi sprejela, če ne bi spoštovala naših strokovnih dosežkov pri upravljanju z divjadjo in ugleda slovenskih lovcev. Toda zaradi sprememb v okolju so bile nujne in povsem opravičene spremembe mej bivših LGO, ki so se po določbah ZDlov-1 vsebinsko transformirali v nova lovsko upravljavska območja. S tem se je zgubila tudi smiselna organizacijska povezava med nekdanjimi LGO, ZLD in LZS. Zato ZLD niso več lovske organizacije, nimajo nobenih nalog in pristojnosti po ZDLov-1, kar je za nekatere še vedno preveč boleče in nesprejemljivo. Pri tem prehitro
  pozabljamo - če nas res tako moti vse, kar nam vsili država: tudi ZLD nam je nekoč vsilila država, seveda bivša - komunistična. Očitno lahko nesposobni funkcionarji zadržijo in obranijo svoje položaje le z nadaljevanjem komunistične ideologije, ki se ohranja z zunanjim sovražnikom, pa naj si bo ta: OZUL, ZGS ali država! In še: tudi nekoč mogočni dinozavri so propadli le zato, ker se niso znali pravočasno prilagoditi spremembam v okolju. Se nam nekaj podobnega ne dogaja z lovsko organizacijo?

Spoštovani lovski tovariši, vem, da se s tem pismom izpostavljam pred nekaterimi nedotakljivimi oblastniki ZLD in LZS ter da bom zato zagotovo že jutri glavna tarča osebnega obračunavanja in poskusov diskreditiranja. Ni me strah posledic, saj gre za preveč resno zadevo in zato se mi ne zdi prav, da bi slovenski lovci ostali pri tem tako naivno zmanipulirani. Porazne razmere pri vodenju strokovnih služb LZS, ki se kažejo tudi v zadnjih nedopustnih napakah pri pripravi pripomb LZS k omenjenemu Pravilniku terjajo, da moramo lovci sami in bolj odgovorno ter odločno poseči v trenutno dogajanje na LZS. Čeprav nam stanje v LZS že nekaj let ni posebej v ponos, lahko rečem, da verjetno v 100-letni zgodovini še nikoli nismo imeli tako neodgovornega in lovsko strokovno nesposobnega direktorja strokovnih služb LZS. Seveda takšne nestrokovne usluge po drugi strani izredno drago plačujemo. Ne pozabimo, vodstvo LZS nam je preteklo leto, ko se je članarina za LZS nedopustno dvignila kar za 37,5%
  (iz 40 na 55 EUR na člana), zagotavljalo, da se bo s tem končno bistveno izboljšalo strokovno delo v LZS. Kot sami vidite, so rezultati več kot porazni. Ne samo zadnji spodrsljaji, tudi sicer zadnje leto nismo imeli prilike, da bi lahko opazili dobro strokovno delo direktorja strokovnih služb LZS.

Glede na opisane dogodke je skrajni čas, da starešine LD, namesto protesta na MKGP, pošljemo opravičen in oster protest na LZS. Menim, da moramo v njem zahtevati takojšnjo ureditev razmer, vključno z zahtevo, da se zaradi slabega vodenja, kar je pripeljalo do zadnje hude blamaže LZS in posredno slovenskih lovcev, takoj razreši direktor strokovnih služb LZS Srečko Žerjav ter enako predsednik pravne komisije Niko Šuštarič. Prav tako predlagam, da starešine LD zahtevamo, da se zaradi opisanih razmer in recesije, članarina za LZS za leto 2010 zniža na 40 EUR na člana (članarina leta 2008). In na koncu: da lovci množično in jasno izrazimo zahtevo za takojšnjo uskladitev Pravil LZS z veljavno zakonodajo. Usklajena Pravila LZS morajo zagotoviti takšno organizacijsko prilagoditev organiziranosti LZS, da bo le ta LZS omogočala neposredno izvajanje javnih pooblastil, ki jih je LZS podelil ZDlov-1.

Priloženo pošiljam vzorec protestne izjave, ki jo po vaši odločitvi in tehtnem razmisleku pošljite predsedniku LZS, če se seveda s pripombami in zahtevami strinjate. Če menite drugače in brez pripomb podpirate takšno stanje v LZS ter soglašate s povečanjem članarine za 37,5%
 v letu 2010 - glede na leto 2008, vrzite priloženo izjavo v koš in sprejmite moje opravičilo.


Starešina LD Dreta Nazarje:

Milan Cajner


Lovska družina: ________________________
Naslov: _______________________________
Poštna številka in pošta: __________________

 
Datum: ________

Lovska zveza Slovenije
Srečko Felix Krope
Župančičeva 9
1000 Ljubljana

Spoštovani lovski tovariš Srečko Felix Krope, predsednik LZS,

Zelo smo ogorčeni in razočarani nad zadnjimi dogodki, ki so povezani s pripombami LZS (številka LZS /1264 z dne 20.11.2009) k predlogu Pravilnika o spremembah Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v LUO, ki jih je LZS poslala na MKGP in osebno ministru dr. Milana Pogačniku. Menimo, da LD ne plačujemo visoke članarine LZS le zato, da ima lahko nekdo v Ljubljani zagotovljeno dobro plačano službo, svoje delo pa opravlja slabo, površno in neodgovorno. Sprašujemo se, kako je mogoče, da direktor strokovnih služb LZS g. Srečko Žerjav naredi tako hudo napako, da se podpiše pod pripombe LZS, čeprav le-te ne odražajo niti dejanskega pravnega stanja in še manj interesov LD. Nerazumljivo nam je, da takšnega početja, ki je v sramoto slovenskim lovcev, nisi pravočasno preprečil kot predsednik LZS ali se vsaj za napako takoj opravičil ministru in vsem slovenskim lovcem.

Glede na nastale razmere zahtevamo:

  1. Da se iz krivdnih razlogov - nesposobnost vodenja strokovnih služb LZS, takoj razreši direktor strokovnih služb LZS g. Srečko Žerjav.
  2. Da se zaradi slabega in nestrokovnega dela takoj razreši g. Niko Šuštarič, predsednik pravne komisije pri LZS.
  3. Da se zaradi slabega in neučinkovitega dela strokovnih služb LZS določi za leto 2010 bistveno nižja akontacija članarine za LZS, kot je bila v letu 2009.
  4. Da se zaradi recesije ter težav pri zagotavljanju likvidnosti v LD v prvem polletju in objektivne nevarnosti, ki nastaja pri vezavi odvečnih likvidnostnih sredstev LZS v času finančne negotovosti (vezava pri nezanesljivih finančnih inštitucijah),  določi rok za plačilo prvega obroka članarine za  leto 2010 v višini ene polovice do 15. januarja 2010 ter drugega obroka druge polovice članarine do 15. julija 2010.
  5. Da LZS do naslednjega občnega zbora pripravi uskladitev Pravil LZS z veljavno zakonodajo. Usklajena Pravila LZS morajo zagotoviti takšno obliko organiziranosti LZS, ki bo vsem LD zagotavljala enakopravno in neposredno članstvo ter odločanje na zborih LZS, LZS pa omogočala učinkovito ter neposredno izvajanje vseh javnih pooblastil, ki jih je LZS podelil ZDlov-1.
      

Lovski zdravo!

 

                                                                                  Starešina LD _______________

 

doc vzorec_protestne_izjave_-_lzs 25.50 Kb

 

Opomba ForumaLOV:
ForumLOV je bil zaprošen za tehnično pomoč pri zbiranju obvestil o poslanih protestnih izjavah.
Ker podpiramo transparentnost v Slovenskem lovstvu, bomo ta obvestila sprejemali na naš e-naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in jih arhivirali.
Za lažje evidentiranje prosimo, da pod Zadevo napišete "ProtestCajnerLD(ime vaše LD)"


Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube