Odprto pismo članicam KZS

CACSavinjske058Odprto pismo članicam Kinološke zveze Slovenije

Objavljamo odprto pismo, ki so ga LKD jem napisali člani UO KZS. V njem pozivajo k nezaupnici trenutnemu predsedniku KZS mag. Blažu Kavčiču. Ker smo lovski kinologi sestavni del KZS pismo objavljamo in pričakujemo tudi argumente druge strani. Kinologi so odprli debato tudi na našem forumu in forumu portala Moj pes, kjer najdete tudi priloge tega odprtega pisma.

 ODPRTO PISMO ČALNICAM KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE

Rekli boste, saj ste ga vi najbolj podpirali in na glas govorili, da je najprimernejši kandidat. Ja, res je tako. Takrat, v začetku prvega mandata in tudi v začetku drugega, je vse tako kazalo. Predsednik KZS mag. Blaž Kavčič je v prid Kinološke zveze Slovenije, seveda skupaj z upravnim odborom iste Zveze, storil kar nekaj dobrih potez in dejanj: od finančne konsolidacije do rešitve lizing sistema za zgradbo KZS v Zapogah in še kaj vmes bi se našlo.
Nekateri člani UO KZS smo pa tudi ves čas njegovega vodenja KZS bili mnenja, da način vodenja, tudi sej UO ni najbolj primeren, oziroma da je velikokrat preveč avtokratski. Včasih je bil že problem, če je kateri od članov UO KZS bil drugačnega mnenja o neki stvari kot predsednik. Celotni zgodbi, ki se imenuje »VODENJE KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE« s strani njenega predsednika KAVČIČA, pa sodu izbijejo dno vsa tri pisma iz Budimpešte, kar se nato nadaljuje s »primerom ŠUMAK«. Kot bo razvidno v nadaljevanju tega pisma, nas velika večina članov upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije enostavno več ne zaupa predsedniku KZS in njegovemu načinu vodenja KZS, ter mu pri tem ne daje več podpore. Prav zaradi tega smo te nepravilnosti posredovali,katere so v nadaljevanju naštete,vendar še zdaleč niso vse, posredovali nadzornemu odboru, da jih preuči preveri,ter ravna v skladu z svojimi pristojnostmi. NO se je po preučitvi odločil da skliče izredno skupščino z eno samo točko dnevnega reda: OBRAVNAVA RAZMER NA KZS IN GLASOVANJE O NEZAUPNICI PREDSEDNIKU KZS. Pred tem smo predsedniku g.Kavčiču na seji UO KZS želeli predstaviti te nepravilnosti se o njih pogovoriti ,torej ni res ,da se nismo želeli pogovorit kakor piše v pismu članicam,temveč je sejo prekinil odvzel besedo predsedniku NO KZS g.Grahu. Želeli smo mu tudi predlagali, da naj sam odstopi, saj nima več podpore pri članih UO in tudi ne v strokovnih komisijah KZS. V nadaljevanju moramo našteti kar nekaj izstopajočih zadev, ki
vsekakor pomenijo tudi kršenje Statuta KZS in ostalih aktov KZS in sicer kot je našteto spodaj.
1. Zavestno in namerno zavlačuje s sklicem skupščine KZS, ker ima slabo vest zaradi številnih napak in želi pred skupščino pomiriti članice ter probleme pomesti pod preprogo, nato pa proti koncu leta sklicati skupščino, kar je skrajno neodgovorno. Na vse te in še nekatere druge napake ga je opozoril podpredsednik Aleksander Česnik, ko je zaradi tega želel odstopiti od funkcije podpredsednika KZS. Saj se predsednik danih obljub pred volitvami ni držal. Povod pa so bila predsednikova pisma iz Budimpešte. Zaradi tega sedaj poskuša predsednik Kavčič v veliki meri z nekaterimi namišljenimi ter lažnimi nepravilnostmi očrniti oziroma kriviti podpredsednika Česnika, kar povsem kaže na značaj predsednika in je povsem narobe,ter člani UO KZS tega ne podpiramo. S tem, ko predsednik KZS v letu 2013 ni sklical redne skupščine KZS, krši 2. odstavek 32. člena Statuta KZS. Prilogi: pismo iz Budimpešte, zapisnik 2. redne seje UO KZS z dne 23. 4. 2013.
2. Ena zadnjih samovoljnih potez predsednika je bil javnosti predstavljen projekt »za boljše sobivanje človeka in psa«, ki pa je vseboval predvsem uvedbo davka na pse. Predsednik Blaž Kavčič je 16. oktobra 2013 na novinarski konferenci KZS (konferenco je sklical brez vednosti upravnega odbora) povsem samovoljno, a v imenu Kinološke zveze Slovenije predlagal uvedbo davka na pse. Predlog je v kinološki javnosti in pri slovenskih lastnikih psov sprožil plaz negativnih odzivov in hudih kritik na račun KZS, s čimer je zveza pri naših članih in v slovenski javnosti izgubila veliko ugleda. Člani upravnega odbora KZS se od predloga za uvedbo davka na pse odločno distanciramo in mu
nasprotujemo. Od tega projekta se vsi člani UO popolnoma distanciramo in izjavljamo, da ga nikoli nismo podprli in predstavlja popolnoma osebni projekt predsednika. Prispevki o davku na pse so bili objavljeni na POP TV (24 ur), na Kanalu A (Svet na Kanalu A), v Slovenskih novicah, na internetnih straneh različnih medijev, objavljena pa so bila tudi nasprotovanja vodnikov psov. Večina članov UO KZS je tudi dala izjavo za javnost, da je to projekt predsednika KZS. S tem je predsednik KZS prekoračil svoje pristojnosti iz 17. člena 3. odstavka Statuta KZS.
Priloge: prispevek na internetnem portalu, prispevek v mediju in izjava za javnost UO KZS.
3. Dovoljeval je nezakonito delovanje VK za doge pri parjenju dog (harlekin-harlekin). S tem je kršen Zakon o zaščiti živali. Tudi ni skrbel za zakonitost dela KZS (vzrejne komisije), čeprav je bil opozorjen na to nezakonitost. V odgovoru je zavajal kinološko javnost z neresničnimi in lažnivimi podatki. S tem je deloval v nasprotju s 17. členom 2. odstavka Statuta KZS. Priloga: Kronologija dogajanja okoli zadeve
»harlekin doge«.
4. Ničesar ni storil v obeh mandatih, da bi se sprejel nov Statut in ostali potrebni akti KZS, na kar je bil večkrat opozorjen od članov UO KZS. Želel pa je samo spremeniti podrejene akte,ki bi bili njemu v prid.
5. Pripravlja akte in sprejema odločitve mimo UO, ki kažejo na privatizacijo slovenske kinologije. Konkreten primer je priprava novega Pravilnika o finančno materialnem poslovanju KZS, za katerega je sestavljavcem sam pripravil teze oziroma navodila, v katero smer bi naj ta akt bil naravnan. Teze so bile takšne, da bi samo predsednik KZS in sekretar KZS odločala o razpolaganju s finančnimi sredstvi, UO pa ne bi imel
pregleda nad tem. S sprejemom takega Pravilnika za finančno poslovanje bi kršil 19. alinejo prvega odstavka 41. člena Statuta KZS. Priloga: smernice predsednika KZS za pripravo pravilnika in predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju KZS.
6. Ni spoštoval in celo spreminjal je sklepe UO, za predsednika so bili sklepi veljavni šele ko je on potrdil zapisnik UO KZS ne pa UO. Tak primer je bil tudi V zadevi »ŠUMAK«. Večina vas ve, kaj vse se je dogajalo okrog tega. Predsednik Kavčič je neupravičeno obsojal podpredsednika Česnika, da bi naj ta iz rok kinološke sodnice, ki je bila vpletena v zadevo Šumak, Jožice Metelko-Kraševec, vzel oz.
iztrgal dokument, kar seveda ni res, ter obsojal predsednika Komisije za strokovna vprašanja (KSV), da je bila seja KSV vodena »kot na sodišču«. Kavčič je sklepe razveljavil ne glede na to, da so bili veljavno sprejeti (za sprejem so glasovali vsi člani UO, razen predsednika, ki ni glasoval) na seji upravnega odbora KZS. Na UO KZS sta bila sprejeta dva sklepa in sicer »da mora Šumak ponovno opraviti preizkus
po naravni krvni sledi s svojo psico« in da »se z njim prekine dogovor o sodelovanju,ter s tem kršil 19. člen Statuta KZS. Priloge: zapisnik UO KZS v tej zvezi, komunikacija po e-pošti med predsednikom in člani UO KZS, zapisnik 4. seje UO KZS z dne 2. 7. 2013.
7. Spreminjal je sprejete sklepe po sejah UO KZS (npr. sklenitev pogodbe z Majdi Kosi in Živo Munih itd.) in s tem kršil 17. člen, 3. odstavek, zadnjo alinejo,ter 41.člen sedemnajsta alineja Statuta KZS. Priloge: korespondenčni sklep in zapisnik s sprejetim sklepom.
8. Skrajno avtokratsko in neprimerno je bil s strani predsednika pripravljen sestanek z ministrom Židanom in direktorico UVHVVR go. Čadonič Špelič. Sestanek je bil monolog predsednika, ostalima udeležencema sestanka ni bila dovoljena vključitev v razpravo. Zelo slabo je bila pripravljena predstavitvena aplikacija, ki je vsebovala statistične podatke ter neustrezne podatke, vzete s strani znanega slovenskega
pasjega portala. Tudi te predstavitve člani UO KZS nismo obravnavali še manj potrdili kot predmet sestanka z ministrom. Ob koncu sestanka je bil predsednik s strani ministra Židana pošteno okrcan zaradi slabo pripravljenega projekta ter da KZS nikakor ne potrebuje niti nima zakonske podlage za pridobitev kakršnega koli javnega pooblastila. S takim dejanjem je zopet škodoval ugledu KZS, tokrat med
vladnimi inštitucijami v Sloveniji. S tem je predsednik prekoračil svoje pristojnosti in pooblastila iz 17. člena, 3. odstavka Statuta KZS. Priloga: predstavitev za ministra Židana.
9. Napisal je neprimerna (v nekem delu celo žaljiva za posameznike s priimkom in imenom) tri poročila iz Budimpešte, s čimer je grobo posegal v zasebnost in dobro ime posameznih sodnikov ter nakazoval ukrepanje zoper posamezne kinološke delavce, nato pa tudi ukazal, da se ti dokumenti brišejo iz e-pošte, ker naj bi bili tozadevno interni. Med članicami kinološke Zveze Slovenije in tudi veliko večino slovenskih kinologov so ta pisna poročila iz Budimpešte povzročila veliko negodovanja in negativnega obsojanja. Takšno pisanje nikakor ni primerno
predsednika KZS in je obsojanja vredno. Z neprimernim obnašanjem predsednik povzroča konflikte med sodelavci KZS in povzroča škodo ter razdor v KZS in tujini (spor s podpredsednikom FCI Gerardom Jippingom na razstavi v Budimpešti), kot tudi doma (obtožbe Tanje Bizilj, Tatjane Urek, neprimerno obnašanje do kinološkega sodnika Borisa Baiča v Celovcu, napad na Romana Hoefferleja predsednika KSV v zvezi s primerom »Šumak«, napad na Marka Habiča, ter v elektronski pošti vodjo rodovne knjige itd). Gre za nedvomne kršitve 17. člena, 2. odstavka in 3. odstavka 1. alineje Statuta KZS. Priloga: pismo iz Budimpešte, zapisnik 4. seje UO KZS z dne 2. 7. 2013.
10. Brez sklepa UO KZS si je za opremil pisarno v objektu Zapoge in s tem kršil Statut KZS. Prav tako je brez sklepa UO KZS določil znesek za izplačilo v pogodbi o delu za Tevža Korenta, ki znaša 1.800 € plus potni stroški in je neprimerno višji od zneskov za podobna sistemizirana delovna mesta v KZS. Pogodbe o sodelovanju kljub zahtevi še do danes ni pokazal članom UO KZS, sam sklepa pogodbe in anekse k
pogodbam tako zaposlenim kakor tudi zunanjim sodelavci KZS.Pogodbe z sorodniki so drugačne kakor za prejšnje zunanje sodelavces,s čemer je zopet kršil 17. člen, 3. odstavek, zadnjo alinejo ter 41.člen sedemnajsta alineja Statuta KZS.
Priloga: Zapisnik 2. Redne seje z 23.4.2014,
11. Izredno avtokratsko vodenje KZS, tudi sej UO KZS. Od članov UO zahteva lojalnost do sebe, glede na zgoraj opisano pa imajo člani UO upravičeni občutek, da v posameznih primerih Kavčič sam vodi KZS brez UO, brez NO in tudi brez nekaterih komisij, oziroma sam odloča o pristojnostih UO KZS (nekaj primerov je zgoraj navedenih), pri čemer gre za kršitev 41. člena Statuta KZS. Kršil je 44.člen statuta saj po izvolitvi ni postavil komisij UO.
12. Omislil si je delovni kolegij predsednika KZS, ki mu služi izključno za obravnavo problematičnih tem, o katerih ne želi obravnave na sejah UO KZS, kjer iste probleme oziroma teme v olepšani obliki, kot je njemu svojstveno, predstavi ali pa sploh ne. Tako prikriva dejanske probleme in težave v KZS. Zaradi tega tudi problematične teme niso navedene v zapisnikih UO KZS. S tem je pri odločanju izločil večino članov UO KZS in kršil 41. člen Statuta KZS.
Priloga: Zapisnik 2. Redne seje z 23.4.2014,
13. Na zahtevo NO KZS je sklical izredno skupščino KZS, vendar pa le-te ni sklical v skladu s 4. odstavkom 32. člena, tako da bi priložil dnevni red predlagatelja izredne skupščine, ampak je predlagal »svoj dnevni red«, tako da bi se izognil glasovanju o njegovi nezaupnici, prav tako pa skupščine ni sklical v času 30 dni, kot določa Statut KZS v 5. odstavku 32. člena, kar sta nedvomno grobi kršitvi.
Priloga: Zahteva nadzornega odbora KZS za sklic izredne skupščine KZS z dne 19. 9. 2013.
14. Nepopravljivo škodo ugledu KZS na mednarodnem področju je Blaž Kavčič povzročil na letošnji svetovni razstavi v Budimpešti, kjer je agresivno verbalno napadel predsednika Kinološke zveze Nizozemske in podpredsednika FCI g. Gerarda Jippinga. Že drugo leto zapored je sramotil svoje ime v imenu KZS, saj je tudi na lanskoletni svetovni razstavi v Salzburgu verbalno napadel predsednico Kinološke zveze Grčije (ob prijaznem pozdravu predsednice grške zveze slovenski mizi jo je obdolžil za svojo slabo voljo, ker država Grčija nikoli ne bo vrnila
posojenega denarja Sloveniji). Neprimerno obnašanje se je zgodilo na glavni sodniški večerji in skoraj v momentu povzročilo velik škandal med članicami FCI. Naslednji skrajno neprimerni dogodek na svetovni razstavi v Salzburgu se je zgodil na večerji v hotelu, ko se je predsednik »pritožil«, da ne bo sedel za mizo skupaj s »četniki in ustaši« in pri tem nakazal sodniške kolege iz Hrvaške in Srbije. Dogodek je povzročil veliko zgražanje med prisotnimi na večerji. Z opisanim neprimernim obnašanjem je predsednik kršil 17. člen Statuta KZS, predvsem pa povzročil veliko škodo mednarodnem ugledu KZS.


Spoštovane članice KZS, zgoraj smo navedli najbolj izstopajoče nepravilnosti in neupoštevanja Statuta KZS s strani predsednika Blaža Kavčiča od zadnjih volitev leta 2013 naprej. Iz očitanih napak nedvomno izhaja, da ne gre za kujanje, spletkarjenje itd., kot navaja Kavčič v glasilu Kinolog št. 11, ampak za resne kršitve Statuta in tudi zakonov. Zaradi navedenih ravnanj in nepravilnosti mu večina (8) članov upravnega odbora KZS in večina članov komisij ne zaupa več in z njim ne moremo več sodelovati. Člani UO KZS smo bili postavljeni pred dilemo: ali vztrajati ter podpirati samovoljno ravnanje predsednika na škodo članic ali pa se izpostaviti in vam prepustiti odločitev, ali še želite imeti takšnega predsednika KZS. Mi, člani UO KZS, smo se odločili za slednjo možnost, da članice KZS odločite, ali še zaupate vodenje KZS predsedniku Kavčiču.
Mnenja smo, da je nujno, da pride do očiščenja Kinološke zveze Slovenije, za kar pa ni veliko časa oziroma ga sploh ni več, ker s tem dopuščamo predsedniku Kavčiču preveč prostora in časa za njegovo neprimerno in nedopustno vodenje KZS. Dajemo mu možnost in čas, da
lahko še naprej povzroča še več nesoglasja in razdora med članicami in slovenskimi kinologi in s tem veliko nepopravljive škode (finančne in moralne) za slovensko kinologijo. Pozivamo vas, da se v čim večjem številu udeležite IZREDNE SKUPŠČINE KI JE SKLICANA S STRANI
NADZORNEGA ODBORA ZA 29.11.2013 in izrečete svoje mnenje glede predlagane nezaupnice.

Člani upravnega odbora KZS:
Iztok Trček, Aleksander Česnik, Jožef Verčko, Maja Korošec, Marjan Gselman, Andreja Novak, Damjana Švegelj-Žnidarič in Jože Vidic

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube