Stran 1 od 14 1234511 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 137

Tema: ZLD da ali ne?!

 1. #1
  ZR7 Guest

  Privzeto ZLD da ali ne?!

  http://lov.mojforum.si/lov-about11.html
  Citat ZR7 je objavil:
  Ali je kdo, sploh tisti na ZLDjih, kdaj pomislil, da ni nujno, da prevzamemo obstoječe ZLDje. Da se lahko določene LD dogovorijo in ustanovijo novo ZLD in se z njo zavežejo za določene naloge.
  Ali je kdo pomislil, da sploh ni nujno, da isti ljudje, kot so sedaj vodili ZLDje, sploh ostanejo na položajih. Sploh če članstvo z njihovim delovanjem ni zadovoljno.
  Mislim, da tako razmišljanje odpira pot k obliki združevanja, na osnovi katerega bi te zveze delovale v prid in po navodilih LDjev. In tako seveda tudi v njihovo zadovoljstvo.

  Sedaj, ko naj bi strokovni del lova in gojitve po zakonu prevzele OZUL, je pametno premisliti kaj bodo ZLDji sploh še počeli in v kolikšni meri jih potrebujemo.
  Jaz osebno mislim, da potrebujemo jih, vendar ne take, kot so se izkazale v preteklosti! In nikakor ne kot tiste, ki bodo namesto in mimo nas odločali v LZS!!!
  Citat veper je objavil:
  Seveda so pomislili oziroma smo pomislili in tudi javkali v to smer, vendar zaenkrat še nismo našli pravega načina za ureditev zadeve. Verjamem ,da bomo sčasoma sposobni tudi s pomočjo forumov ustvariti lovcem prijazno okolje v katerem bo veselje delati in se povezovati po svojih željah in zmožnostih. :roll:
  Citat medvedar1 je objavil:
  ZLD so proizvod zakonskega določila da se LD organizirajo v območne zveze, kar je določal Zakon o gojitvi, varstvu in lovu divjadi in upravljanju lovišč, ki ne velja več. Način organiziranja LD v ZLD je pa določal Zakon o društvih.
  OZUL so pa proizvod Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa da se LD in drugi upravljalci lovišč v okviru enega LUO združiti.
  Oba zakona sta določala oz. določajo financiranje teh organizacijskih oblik in sicer s prispevki članov (iz članarin), s prispevki sponzorjev in drugimi prispevki. Ponavadi to pomeni, samo s prispevki članov.
  Obstoječe ZLD vodijo ljudje, ki so se naučili delati, so pa spoznali tudi kaj pomeni oblast, pozicije, ki imajo svoje ideje kako naprej in jih ne želijo spremeniti. Obstaja sicer elegantna rešitev trenutnega stanja v obliki lovskih pisarn, ki bi lahko ostale na lokacijah ZLD in bi tam delali ljudje. To bi bila racionalizacija in usklajevanje obstoječega z zakonski določenim. Tudi javna uprava v državi se bo reformirala na 14 regij, na lokacijah UE bodo pa izpostave regij. In bodo nove rešitve, ki bodo lažje ali težje zaživele.
  Na žalost Zakon o DL določa da LZS sestavljajo LD (med LD in LZS ne obstajajo ZLD ampak OZUL) in da občni zbor LZS predstavljajo predsedniki oz. delegati vseh LD, ki izbirajo UO in druge organe. Jaz mislim, da Zakon DL ni spoštovan pri volitvah 04.03.2006, ker so volitve izvedene po stari organizacijski shemi - občni zbor je bil sestavljen iz delegatov ZLD, ki so volili nekatere organe. No, manjkajo informacije s tega občnega zbora. Zdi se, kot da je vse zavito v tančico skrivnosti. Mi se tukaj lahko menimo o tem ali rabimo ZLD ali ne, argumentiramo in dokazujemo, da so ali niso potrebne. Celo lahko rečemo da so za nekatere stvari koristne. Zakon o DL pravi da jih ni in če pravilno razumem, da se, na njihovi podlagi, ne morejo izbirati organi LZS.

  Mogoče jaz ne razumem zadev pravilno, vendar mislim da sem pravilno prebral in razumel stari in novi zakon. Vsekakor sem pripravljen poslušati tudi druga mnenja in se dati poučiti o tistem kar ne vem.
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Menim, da so ZLD izven zakona in nepotrebni. V kolikor meniš, da so
  potrebni me prepričaj.

  Pričakujem zanimivo debato.


  Slavnik
  Citat Dihur je objavil:
  ZLD niso "izven zakona", če pa so potrebni ali ne pa je seveda že drugo vprašanje. Ker sem o tem že obširno pisal na onem forumu, sedaj nima smisla ponavljati že povedanega in zapisanega. Lovski zakon jih ne zapoveduje in tudi ne prepoveduje. Po zakonu o društvih pa lahko obstajajo. Kako pa sedaj urediti nekatere relacije v celotni organizacijski strukturi slovenske lovske organizacije, pa je seveda že drug problem. Domnevam, da se je z uskladitvijo splošnih aktov v LD, ZLD in LZS namerno zavlačevalo, da bi se lahko stara kadrovska nomenklarura obdržala na površju. Zaslutilo se je, da je v velikem številu LD prišlo med članstvom do prepričanja, da ZLD več ne rabijo. Vsaj takšnih kot so bile do sprejema nove zakonodaje in kot so na žalost še danes.
  Sam se za njihovo ukinitev ne bi zavzemal, bi pa jih bilo potrebno temeljito reformirati ter jim dodeliti le tiste naloge in pristojnosti za katere bi se vanje vključene LD na novo dogovorile ( lovsko strelstvo, lovsko kulturno delovanje, lovske prireditve, solidarnostni sklad za pokrivanje škod po divjadi, področje izobraževanja in raznih usposabljanj ter predavanj, razne oblike medsebojnih pomoči, informiranja, skupni nastopi pred državo in lokalno skupnostjo, skupni nastopi in sodelovanja z raznimi drugimi društvi in nevladnimi organizacijami .............. ).
  V nobenem primeru pa se nanje ne bi smelo prenesti suverenosti, ki gredo LD, kot so recimo drugostopenjski disciplinski organ, skupni delegati v skupščini ali organih LZS, skupna politika do LZS in podobno. To bi moralo nujno ostati v pristojnosti posameznih LD, kar pa seveda ne pomeni, da se o posameznih skupnih stališčih v ZLD vključene LD ne bi tudi dogovarjale in jih vsklajevale, če obstaja za kaj takega potreba. In kar se mi pri vsem zdi najpomembnejše, je da bi se v celotni slovenski lovski organizaciji morali obligatorno dogovoriti za tajne volitve na vseh nivojih in v vseh primerih. V nasprotnem se bomo še vrsto let srečevali z raznimi kadrovsko organizacijskimi in kvazi pravnimi telovadbami ter manipulacijami in nas bodo od zunaj prej ukinili kot se bomo sami v stanju primerno organizirati ter sanirati nastale razmere, konflikte in antagonizme. In da končam, v celotni slovenski lovski organizaciji rabimo korenito organizacijsko in kadrovsko reformo.
  Citat medvedar1 je objavil:
  Lep pozdrav Dihue!
  Jaz ne bi razmišljal in delal vse v smeri ohranjanja starega, Kaj bodo delali OZUL-i? Saj bodo skoraj nepotrebni če bodo naštete aktivnosti ostale v ZLD. Njih je potrebno organizirati tako, da bodo uresničile namere zakonodajlca, ki jih je določil. To pomeni, da jim je terba dati področja dela in organe, da bodo svoje poslanstvo do LD in LUO opravljali. Solidarnostni sklad - da ali ne in kje je veliko vprašanje! Za kaj? Če misliš za plačila škod se ne strinjam s teboj. Zakon določa kaj in kako mora LD narediti da se škode preprečijo in koga povabiti na pomoč če izvedeni ukrepi ne zaležejo. Zakon je določil veliko več odgovornosti pred LD in njene organe, kot je le-ti znajo prenašati. Potrebno bo usposabljanje za vodenje organizacije in za voditeljstvo (leadership). Prepričanje, da smo pametni in znamo je napačno. Voditi druge ljudi ni lahko in ne deluje, če je zasnovano le na represiji.
  Lovsko strelstvo - Menim, da v večini LD izdvajamo premalo sredstev ta razvoj lovskega strelstva in da imamo premalo tekem, ki so lokalne (organizira LD ali ZLD). OZUL bi pa lahko organiziral tekmo večjega pomena, t nagradnim skladom in izbral ekipo za državno lovsko strelsko tekmo. Tudi tukaj bi OZUL lahko bolje in lažje delal kot ZLD.
  Lovsko usposabljanje in izpiti - Koliko bomo jutri imeli pripravnikov če bo šlo tako naprej? Strokovnost, racionalnost in kakovost usposabljanja bo dosežena veliko lažje in boljše če bo to organiziral OZUL. V nekaterih ZLD so težave s številom tečajnikov (jih je premalo - do 15), v drugih pa preveč (čez 60). In se izvaja uspešno, stroški so različni. Lažje dobimo najboljše predavatelje za manjše število tečajev. Vloga mentorjev iz LD mora ostati na ustrezni ravni...
  Kinologija - Mislim, da se lahko prenese na OZUL-e, saj obstajajo LKD, društva ljubiteljev pasem in še kaj, ki organizirajo kinologe in v nekaterih delih so prevzela vlogo ZLD.
  Mislim, da je treba razvijati nove organizacijske oblike in racionalizirati stroške, ne pa zadrževati staro in podvajati stroške. Saj bodo vodilni, strokovni in pomembni poskrbeli, da bodo tudi v novi organizacijski shemi tam kjer je treba!
  Citat Dihur je objavil:
  Dragi kolega Medvedar1, potrebno je ločiti pristojnosti in naloge, ki jih je zakon postavil pod okrilje OZUL-ov in pristojnosti ter naloge, ki so v pristojnosti LD. Del teh pa LD lahko prenesejo na neko višjo organizacijsko obliko, če se tako dogovorijo.
  Ali bi bilo formiranje solidarnostnega sklada pametno ali ne, je stvar razprave in prostovoljne odločitve vsake posamezne LD.
  Kinologije in lovskega strelstva ni mogoče tlačiti v OZUL-e, kes se ti s tem ne bodo in ne morejo ukvarjati, kakor tudi z nobenim od naštetih področij. Tu je bil pa zakonodajalec zelo jasen.
  Vprašanje lovskih izpitov je rešeno in ni v pristojnosti ne OZUL-ov in ne ZLD, tako da o tem nima smisla več razpredati.
  Citat ZR7 je objavil:
  Moje razmišljanje o ZLD bom poiskusil prikazati iz luči, kaj nam je zakonsko določeno in kaj moramo izvajati.

  Zakon jasno postavlja odnos LD LZS. Vmes nič! Menim, da je to kar se tiče odločanja in odgovornosti popolnoma dovolj in pravilno.
  V prid temu govori način volitev, ki ga podpiramo; da lovci direktno volijo svoje vodstvo.
  V zvezi vidim poleg vodenja še strokovno delo profesionalne službe. Slovenija je majhna, raznorazne raziskave divjadi in njenega prostora samo na področju območnih zvez pa nesmiselne!
  In seveda skupno politika lovcev napram državi, mednarodno sodelovanje ipd.

  OZUL je od države postavljeno obvezno združevanje z namenom gojitve divjadi. In nič drugega! Združenje, ki mora v sodelovanju z zavodom za gozdove planirati odstrel in voditi evidence o tem. Torej del tistega, kar so delali ZLD-ji. Česa drugega ne bodo počeli in z vidika stroškov je tako prav. ne potrebujejo ne svojih pisarn, niti profesionalnih delavcev. Potrebno jim je le povračati stroške delovanja.

  ZLDjem pa ostane vse ostalo na nek način potrebno a neobvezno delovanje. Kinologijo, strelstvo, kulturo se lahko gre tudi posamična LD, oziroma na tem področju sama sodeluje z drugimi, brez da bi tu neka vmesan organizacija diktirala svoj prav.
  Zato mislim, da je združevanje v ZLD, najsi bodo obstoječe ali na novo formirane, svobodna volja LDjev pri uresničevanju društvenih delovanj. Ponavljam društvenih, torej tistih, ki nimajo z gojitvijo divjadi nobene zveze. Nobene zveze s tistim, kar moramo opravljati za državo in za kar smo postavljeni!

  Izven tega konteksta ostane le ena sama a pomembna zadeva. Izobraževanje.
  Za izobraževanje je po zakonu zadolžena zveza. Le ta se tega otepa, do česar nima nobene pravice!!! Jasnega namena, kako naj bi to potekalo ni nikoli izrazila in tako letos vse poteka po starem. To so kot argument za svoj obstoj izrabile tudi ZLD. LD so bile prisiljene ostati v ZLD, če so hoteli brez težav priti do šolanja za svoje pripravnike, preglednike ipd.
  Tu je za vnaprej še vse odprto. Ali bo na zvezi potrebno povečati kapacitete s človekom, ki bo skrbel za izobraževanje po različnih področjih slovenije, ali pa bomo to zaupali neki obliki vmesne društvene organizacije, pa naj bodo to ZLDji ali pa se jim reče kakorkoli drugače.
  Nikakor pa ta stopnja ne sme nikoli več imeti moči odločanja v imenu LDjev!
  Ostati mora na društvenem nivoju in ji lahko pogodbeno zaupamo izdelavo vseh tistih stvari, katere bi za LDje lahko počela. Seznanjanje strokovne in laične javnosti, strelsko, kulturno pa še kakšno delovanje. In seveda stvari, ki jih v marsikateri LD niso sposobni sami peljati. Računalniško izpolnjevanje vsega kar je danes potrebno, pisarniško poslovanje, izdelava analiz ipd.
  Tu seveda pride v ospredje lastnina ZLD-jev. Ni sprejemljivo, da se obnašajo kot organizacija sama zase. Vse kar imajo, je kupljeno s sredstvi lovcev in njim mora to ostati!

  Zato bi glede na vse našteto bilo smiselno iz obstoječih ZLDjev formirati nekakšne območne pisarne, ki bi služile svojim LDjem. Služile, ne pa vodile in dirigirale! Skratka morale bi biti naša plačana (članarina) strokovna služba, brez kakršnekoli moči odločanja!

  Nekaterim se pojavljajo pomisleki glede dveh članarin OZUIL-u in ZLD-ju. Obe skupaj ne bi smele presegati oz mogoče le malenkostno tite, ki jo plačujemo danes ZLD-ju! Tako kot se je razdelilo delo, se razdeli tudi članarina. S tem da bi se z odvzemom odločanja na ZLDjih ukinila marsikatera "sejnina" in reprezentanca.

  Na ta način, bi odgovornost in odločanje, ki ga je imela ZLD padla na posamezne LD. In prav je tako. Sami krojimo svojo usodo in sami odločajmo o njej!
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat Dihur je objavil:
  1) ...Kinologije in lovskega strelstva ni mogoče tlačiti v OZUL-e, kes se ti s tem ne bodo in ne morejo ukvarjati, kakor tudi z nobenim od naštetih področij. Tu je bil pa zakonodajalec zelo jasen....

  2) Vprašanje lovskih izpitov je rešeno in ni v pristojnosti ne OZUL-ov in ne ZLD, tako da o tem nima smisla več razpredati.
  1) Tako je! To spada pod društveno dejavnost!

  2) Kako je rešeno? Kolikor vem, trenutno teče vse po starem. Od zveze pa še nisem slišal jasne besede, kako naj bi bilo. Sem kaj spregledal?

  Samo zakonsko določilo, da za to skrbi zveza ni dovolj. Kako misli to izvajati, me zanima.


  Dodam naj le še repliko na lovsko kinologijo.
  Že sedaj so LKD ji združeni v slovensko kinološko zvezo. In deluje! S podrejanjem katerikoli lovski organizaciji ne bomo nič izboljšali. Tako ali tako v LKDjih delujejo lovci - kinologi. Kako pa bo kinologija živela, je odvisno od družin samih. Če v njih ni posluha za pse, tega tudi lovska organizacija na kateremkoli nivoju ne more rešiti!
  Citat ZR7 je objavil:
  Nisem spregledal ne! Pravilnik mi je poznan.

  Vendar zakaj potem letos poteka izobraževanje v organizaciji ZLDja? Zakaj lovske družine, ki so izstopile iz ZLD niso dobile niti poziva k vpisu pripravnikov? V praksi izobraževanje poteka še vedno preko ZLDjev. Vsaj jaz to tako vidim.

  Se pa absolutno strinjam, da bi bilo tako, kot je zapisano najbolje. Naj zveza poskrbi za to! Pa bo? Kako jo lahko do tega pripravimo?
  Zaenkrat smo bili deležni le "groženj" kaj vse bomo izgubili in koliko nas bo koštalo za vse to, če bomo izstopili. Zato smo se odločili za 6 mesečno podaljšanje, pred podpisom pogodbe o nadaljnem sodelovanju bomo pa na podlagi "rezultatov" njihovega delovanja še pošteno premislili!

  Danes si pač ne moremo privoščiti, da bi ostali brez usposobljenih preglednikov in da pripravniki ne bi mogli obiskovati tečaja! :cry:
  Citat medvedar1 je objavil:
  Podpišem se pod pisanja ZR7!
  Pri nam je LKD združeno v ZLD. To zanesljivo ni prav!!!
  Izpite organizira ZLD, kar tudi ni prav. Je pa edino možno, ko se prepočasi prilagajamo!!!
  Ali je kdor prepovedal da OZUL-u članice določijo še kakšno nalogo, ki je potrebna pa jo zakonodajalec ni določil?
  Ali je OZUL društvo? Če ni zakaj so ZLD in LZS registrirani kot društvo?
  Zakaj ni možno OZUL registrirati kot društvo in mu določiti še dodatne naloge? Kje piše? Če je ZLD nekaj dovoljeno (jemlje si pristojnosti) ne more biti OZUL (ima zakonski določene in nedoločene pristojnosti) prepovedano!!!
  Dihur, hvala za pojasnila!!! Razumeva se in ne bova polemizirala naprej. OK? Vseeno mislim, da je treba biti ustvarjalen (Vid Pečjak, dr. psihologije pojasnjuje kaj pomeni biti ustvarjalen!!!) na področju novega organiziranja. Še posebej za staro pravdo.
  Citat ZR7 je objavil:
  Medvedar, ravno okoli OZUL-ov je v zadnjem lovcu zanimivo razglabljanje. Sprejemljivo se mi zdi razmišljanje, da OZUL-u sploh ni potrebno biti pravna oseba, ker ga določa že zakon o lovu. Kot tak je pač ekipa posameznikov - predstavnikov iz lovskih družin in zavoda za gozdove.
  Dejstvo je, da je bil OZUL po zakonu postavljen za točno določene naloge. Da skupaj z zavodom za gozdove skrbi za tisti strokovni lovsko gojitveni del. In če nočemo ponovno zbrke, kot smo jo imeli v preteklosti z ZLD-ji, je po mojem mnenju nujno, da je ta strokovni - lovski del ločen od društvenega. In vse kar je mimo planiranja in odstrela je društveno.

  Na ta način tudi ne more več priti do vpliva istih ljudi, ki bi imeli komando, ker so postavljeni za opravljanje obveznih nalog gojitve, na stvari ki so poljubne društvene narave.
  OZUL, kot predstavnik države mi bo zapovedal kaj in koliko bom odlovil, o tem ali bom šel na strelsko tekmo, priredil koncert rogistov ipd, pa se bom odločal na prostovoljni bazi v sklopu eventuelne zveze na društveni osnovi.
  Kinologija kot smo že predebatirali, pa ima spet čisto svojo organiziranost.
  Citat Dihur je objavil:
  Izvleček iz zapisnika skupščine LZS:
  M. Hernaus je opozoril, da je nekaj LD izstopilo iz svojih ZLD/LZ in predlagal spremembo 14. in 15. člena Pravil LZS, da bi tudi te članice LZS lahko nastopale na volitvah.
  A. Podgoršek je pripomnil, da se bo s to umestno pripombo moralo spopasti novo vodstvo.
  T. Lah je pripomnil, da LD izstopajo iz ZLD/LZ preuranjeno, ko nova organiziranost še ni dorečena.
  M. Malek je menil, da popravek Pravil v korist LD nečlanicam ZLD/LZ ni smiseln saj z tem podpiramo izstopanje iz ZLD/LZ in tako zopet drsimo v preteklost.
  _______________
  če tega ne bi osebno prebral ne bi verjel. Gospodoma Lahu in Maleku naj nekdo takoj pošlje nov lovski zakon in pa Zakon o društvih. In k temu naj doda da še Ustavo R Slovenije. Sedaj mi je tudi jasno zakaj je v naši ljubi lovski organizaciji stanje takšno kot je. Če v našem imenu odloča veliko takih kot sta ta dva gospoda, potem nam niti dobri gospod Bog ne more več pomagati. In ta dva gospoda bi LD podeljevala ali ne bi podeljevala pravice, ki jih LD-jem dajejo vsi pozitivni predpisi v državi na čelu s kraljico vseh pravnih norm te države, Ustavo.
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Popolnoma soglašam in podpiram stališče ZR7 do ZLD.

  Slavnik
  Citat Dihur je objavil:
  Medvedar, ravno okoli OZUL-ov je v zadnjem lovcu zanimivo razglabljanje. Sprejemljivo se mi zdi razmišljanje, da OZUL-u sploh ni potrebno biti pravna oseba, ker ga določa že zakon o lovu. Kot tak je pač ekipa posameznikov - predstavnikov iz lovskih družin in zavoda za gozdove.
  ___________________
  Na žalost ta trditev ne drži popolnoma. Potrebno si je zelo dobro prebrati prispevek g. Gorana Šulerja z naslovom "Območna združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnim namenom - opredelitev njihovega pravnega statusa". Avtor je zelo dobro in strokovno odprl dileme, ki jih nedefinirani pravni status OZUL-ov povzroča. Nakazal je tudi nekaj rešitev, kako pa se bo v praksi zadeva izpeljala, pa je že drugo vprašanje. Zakonodajalec je v resnici sparil pravno osebo zasebnega prava s pravno osebo javnega prava, ne da bi se zavedal, da bo otročiček imel takoj po rojstvu cel kup težav. Prve se že pojavljajo in jih bo v bodoče še veliko več. Naj pri tem opozorim le na en problem, na katerega opozarja tudi avtor, to je izvajanje javnih pooblastil. In ta problem bomo lahko v njegovi celotni dimenziji spoznali ob prvem morebitnem sodnem sporu, če bo in ko bo do njega prišlo.

 2. #2
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-15.html
  Citat ZR7 je objavil:
  Dihur, verjetno imaš ti jasnejšo predstavo, kako bi naj sedaj to funkcioniralo, da bi bilo neproblematično z vidika teh pravnih zapletov? Ali pa so že v osnovi tako zapletli, da ni videti dobre rešitve? :shock:
  Laiki bi prav radi slišali eno jasno razlago, kakšna bi bila "čista" rešitev...
  Citat Dihur je objavil:
  Citat ZR7 je objavil:
  Dihur, verjetno imaš ti jasnejšo predstavo, kako bi naj sedaj to funkcioniralo, da bi bilo neproblematično z vidika teh pravnih zapletov? Ali pa so že v osnovi tako zapletli, da ni videti dobre rešitve? :shock:
  Laiki bi prav radi slišali eno jasno razlago, kakšna bi bila "čista" rešitev...
  O, da bi vsaj imel to "jasnejšo predstavo". Pa je na želost nimam. Na nekaj nejasnosti je že opozoril avtor citiranega članka v Lovcu, nekateri problemi pa bi se lahko pojavili v primeru kakšnega spora pred sodiščem. Bojim se, da bi se na koncu lahko dogodilo, da bo OZUL-e pod svoje okrilje vzel kar Zavod za gozdove, s tem seveda MKGP in s tem seveda država. Pa to niti ne bi bilo tako slabo. Saj nekdo bo pa moral prevzeti nadzor nad tem kako se izvajajo določila koncesijskih pogodb. Tega nobena resna država ne bi prepustila stihiji in dobri volji koncesionarjev. Bomo videli kaj bo prinesel čas. Smo v novem obdobju in vsa primerjanja s starimi institucijami, ki so v preteklosti na teh področjih obstajala in imela besedo, so nepotreba in nekoristna. S tem, ko sta LD in LZS dobili status obvezne organizacije po zakonu, sta postali neke vrste paradržavni organizaciji. (Pa ne vzet v popolnem pomenu besede.)To še posebej velja za LZS. To pa so seveda nove okoliščine, ki se jim je treba prilagoditi. In prav tukaj nam gre najslabše. OZUL je dejstvo, je tu, je zakonsko predpisan, treba ga je sprejeti in vanj se ne da tlačiti tega kar bi nekateri radi. OZLD pa lako so ali pa jih tudi ni. Ni pa jih možno primerjati z OZUL-i, ker obe organizaciji nimata nič skupnega. In namesto, da bi se posvetili OZUL-om, jih primerno organizirali ter zagotovili vse pogoje za njihovo čimprejšnje in kvalitetno delovanje, smo se usmerili v reševanje OZLD ki jih nekateri, takšne kot so, želijo rešiti za vsako ceno. Saj jih je lahko razumeti, ker z reformo pristojnosti OZLD ali njihovo ukinitvijo, bi nekateri "večni funkcionarji" izgubili svoje močno orožje s pomočjo katerega so držali svoje pozicije v organizaciji.
  Citat mugo je objavil:
  Lep pozdrav vsem še od mene na tem forumu!

  Zanimiv podatek o potrebnosti ZLD-jev sem zvedel iz občnega zbora gorenjske ZLD.
  Sprejeli so finančni plan (kaj drugega jih itak ne zanima) ki je sledeč (okvirno, čisto do tolarja natančno ne vem): Od cca 2,5mio sit proračuna gre cca 50 000sit za rogiste, 100 000sit za strelstvo in 50 000za lovske pevske zbore. Ostalo pa so stroški strokovnega tajnika in sprotni upravni stroški.

  Pa se vprašajmo, zakaj naj bi že rabili ZLD-je :?: :?: :?: :!:
  Citat ZR7 je objavil:
  Mugo, s tem ni nič narobe, če se ve, kaj bo ta tajnik delal!
  Zato, da bo samo obstajal, ga seveda nihče ne rabi. Če pa bo s svojim delom olajšal tisto, s čemer bi se morale ukvarjati LD, je slika verjetno drugačna. Pa pri ZLD-jih ni vprašljivo to delovanje strokovnih tajnikov. Vprašljivo, ma kaj vprašljivo, nedopustno je njihovo vrivanje na področje glasovanja in odločanja med LD in LZS!
  Citat mugo je objavil:
  Finta je v tem, da v naši zvezi ta ne naredi nič za nas. Izobraževanja, ki jih organizira, se plačajo posebej. Vem, da v nekaterih zvezah te prevzamejo veliko dela LD-jem in jim s tem dobro koristijo. Pri nas pa nič. Za ta denar samo obstajajo in sestankujejo, od njih pa nimamo nič. Zato pa LD-ji izstopajo iz zveze.
  Citat bober je objavil:
  Točno tako je tudi pri nas in obstaja da se vodstvo uveljavlja z našim denarjem v pozicije funkcionarjev na nivo LZS.

  Nekateri pa bodo zaradi takih ZLD isključeni iz članstva LD!


  BOBER
  Citat dolgin je objavil:
  Že lahko,da bodo izključeni,samo bodo tisti,ki jih bodo izključili lahko še fino klečeplazili za njimi!!!!

  Mugo,kar se tiče tvojih trditev se popolnoma strinjam s tabo! ZLD gorenjske je ena velika natega in pobiranje denarja! Poglej samo primer,pravijo da plačamo rogiste,ok,mi jih plačamo,ko jih poskusiš dobiti(primer izpred 14 dni) za pogreb lovca,jih enostavno ne dobiš,ker se gospoda ne more zbrati na sredo popoldne........,ko pa se le nekako najdejo,odtrobijo svoje(kvaliteta pa tudi :x ) in še MASTNO ZARAČUNAJO,na vprašanje ZLD-ju,zakaj jih je potrebno plačevati potem že v osnovi,je bil odgovor,da zato da so nam vedno na razpolago :x :evil: !
  Kar se tiče izobraževanja pa tudi! Zanima me zakaj je ZLD gorenjske tistim družinam,ki niso članice ZLD-ja zaračunala 16 kovačev po pripravniku za lovski izpit,ko pa že vse stroške pokrijejo pripravniki sami!?!?

  V glavnem za moje pojme je to ena velika natega!
  Citat rock&roll je objavil:
  Citat Dihur je objavil:
  Potrebno si je zelo dobro prebrati prispevek g. Gorana Šulerja z naslovom "Območna združenja upravljalcev lovišč in lovišč s posebnim namenom - opredelitev njihovega pravnega statusa". Avtor je zelo dobro in strokovno odprl dileme, ki jih nedefinirani pravni status OZUL-ov povzroča. Nakazal je tudi nekaj rešitev, kako pa se bo v praksi zadeva izpeljala, pa je že drugo vprašanje. Zakonodajalec je v resnici sparil pravno osebo zasebnega prava s pravno osebo javnega prava, ne da bi se zavedal, da bo otročiček imel takoj po rojstvu cel kup težav. Prve se že pojavljajo in jih bo v bodoče še veliko več. Naj pri tem opozorim le na en problem, na katerega opozarja tudi avtor, to je izvajanje javnih pooblastil. In ta problem bomo lahko v njegovi celotni dimenziji spoznali ob prvem morebitnem sodnem sporu, če bo in ko bo do njega prišlo.
  Strinjam se, da je zakon pomankljivo uredil OZUL-le. Po mojem mnenju manjka v zakonu opredelitev pravnega statusa OZUl-la, ki mora postati pravna oseba na kar sicer nakazuje že sedanja ureditev v zakonu in tudi osnutek "nove verzije zakona iz MKGP" gre v to smer. Ne nazadnje pa ni velike razlike med obveznim združevanjem LD v LZS oziroma v OZUL. Tako LZS kot OZUL imata javna pooblastila, izvajata naloge v javnem interesu, člani pa morajo zagotavljati sredstva za njihovo delo. LZS je registriran po zakonu o društvih ker jo sestavljajo samo društva (torej osebe civilnega prava). OZUL se na tej osnovi ne more registrirati ker ga sestavljajo poleg oseb civilnega prava (LD) tudi osebe javnega prava (ZGS oz. LPN). Glede na pričakovano spremembo zakona o društvih pa bodo članice društva (torej tudi zveze društev) lahko tudi zavodi. S tem bo dana pravna podlaga, da se OZUL registrira po zakonu o društvih.

  Pri naših razmišljanjih okoli društev in drugih pravno teoretičnih vprašanjih svobode združevanja in podobno pa moramo paziti na posebni položaj nekaterih društev in njihovo zakonsko ureditev. Tu mislim predvsem na društva, ki opravljajo naloge v javnem interesu in imajo javna pooblastila kot so Rdeči križ, gasilci, lovci, ribiči...

  Osebno pa mislim, da ima glede na navedeno članek Šulerja nekaj napak čeprav je teoretično dobro izpeljan. Nikakor pa ni ne korekten niti pravno utemeljen zaključek. Zaključek je čisto "lovsko političen" in avtor z njim podere vse, kar je korektno predhodno ugovoril.
  Citat Kaludernik je objavil:
  Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????
  Citat Dihur je objavil:
  Pa sedaj preberi!

  Uradni list RS 3/2006 z dne 10. 1. 2006

  P R A V I L N I K
  o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu
  ________________
  Zopet eden od mojih "pravniških" štosov, samo, da bi izničil dobre in plemenite namene nekih lobijev v LZS.
  Citat dolgin je objavil:
  Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????
  Mater smo brihtni! Kako,zakaj pa bi jih morali mi organizirat? Kdo jih mora organizirat po zakonu? LZS! Enkrat naj se zmigajo in naj naredijo nekaj tako kot je prav,ne pa da samo lobirajo in jamrajo! Plačujemo jih med drugim tudi za to da DELAJO ZA ČLANE,KATERIH VODSTVO SO!!!!
  CENEJŠI?
  A ni že zadosti,da si pripravnik plača izpit sam,pa saj dajo po 50000 sit( po tamalem)! Kaj pa bi še radi? Predavatelji bi lahko bili zastonj-ker se jih že plača ( saj imamo strokovne službe,mar ne ) ,enkrat naj si pa le zaslužijo plačo!
  Citat Dihur je objavil:
  Na forumu LZS je Soja napisal:


  Pozdravljeni!

  Novi "predsednik ??!!" LZS je pravnik in tako njemu kot ostalim zagovornikom starega in preživelega ter nedemokratičnega v razmislek podajam njim zelo znano načelo:
  » lex posteriori derogat legi priori« - novejša norma izraža bolj svežo voljo zakonodajalca
  In ob tem je zanimivo, ne da bi to pomembno načelo poznali, ga spoštujejo, zagovarjajo ter želijo uresničiti pravni laiki, tisti, ki pa bi ga morali poznati in ga spoštovati, pa ga skrivajo, tlačijo pod tepih ali celo grobo izkrivljajo. Tukaj je nekaj hudo narobe.
  _____________________________________________
  To načelo je zelo pomembno v obravnavi in razpravi teme, ki se nanaša na ZLD-je, njihov obstoj, vsebino njihovega dela in pristojnosti ter na volitve organov LZS. Mimo njega enostavno ni mogoče. In tudi ignorirati ga ni mogoče. In iz pravne teorije ga ni mogoče izločiti. Treba ga je enostavno SPOŠTOVATI !!!
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat Kaludernik je objavil:
  Nisem še prebral, kako bi vi organizirali lovske izpite brez ZLD. Dajte mi prosim pojasnit! Ali bo vaš način efikastnejši in CENEJŠI????Mogoče v Ljubljani skupaj vseh 415 LD-jev????
  Na zboru starešin, edinem pravem občnem zboru LZS in na sejah UO LZS pred "pučem", je bilo jasno povedano, da bi LZS organizirala nekakšne informacijske pisarne, katere bi prevzele nekatere osnovne stvari, ki jih je prej izvajala ZLD, med njimi izobraževanje. Dalj kot do predlogov očitno ni prišlo, ker so ljudje, ki so kasneje na znani način prevzeli vodstvo zadevo blokirali in onemogočili vse, kar bi ogrozilo obstoj ZLD-jev! Bile pa so pripravljene rešitve in bi bile tudi izpeljane. Tako pa je ravno izobraževanje bilo izsiljevalsko orodje v rokah sedanje "lovske oblasti", da si marsikatera lovska družina ni upala izstopiti iz ZLD.
  Vendar sedaj, ko imajo naši pregledniki divjačine "podaljšano" dovoljenje, bomo tudi v naši družini ponovno preučili situacijo in se ponovno odločali o nadaljnem članstvu v ZLD. Prepričanje in jasno izražen glas, da ZLD, ne sme in ne more odločati v imenu lovske družine, pa je trden in jasen! ZLD, je lahko le po naši volji in naših navodilih, nekakšna pisarna, katera ureja zadeve, ki jim jih mi naložimo. Nič drugega!

  Kaludernik, pa četudi, bi organizacija izobraževanja na nek način na podlagi nekakšne pogodbe ostala v organizaciji ZLD, ji to ne daje pravico odločanja v imenu LD! ODLOČANJE V IMENU LD, to Kaludernik je rdeča nit in temeljni kamen spora v celotni zadevi!

  Sedaj pa še vprašanje zate. Kaj je ZLD naredila pri tem izobraževanju? Plačali so pripravniki svoja predavanja in izpite sami. Ostala izobraževanja pa lovske družine.
  Kaj pa je naredila ZLD? Prosim, naštej, pa bova o tem naprej podebatirala.

 3. #3
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-30.html
  Citat Kaludernik je objavil:
  ZR7!

  Moje vprašanje je bilo nedvoumno, če ga še enkrat ponovim:
  -Kdo bo organiziral izobraževanja za lovske pripravnike?
  -Ali bo centralistično izpeljano (vodeno ali organizirano v Ljubljani) izobraževanje cenejše za PRIPRAVNIKE, kot je sedaj na OZLD?

  Vedeti je namreč potrebno, da so komisije za izobraževanje pri OZLD naverile VELIKO, za sprejemljivejše in pripravniku prijaznejše opravljanje predavanj in lovskih izpitov. OZLD organizirajo predavateljski tim, prostore za izobraževanje, usmerjajo pripravnike med predavanji in izpiti, usklajujejo termine predavanj, izpitne roke med slušatelji in predavatelji in ostale zadeve.

  Najbrž ste pozbili dragi kolegi, kako se počutiš kot mlad novopečeni pripravnik, ko si neizkušen, neorganiziran, ko na enkrat prejmeš kup informacij, navodil in literature.... Mislim, da brez pomoči mentorjev in referentov za izobraževanje v LD in ZLD, bi se marsikateremu novopečenemu kandidatu zagnusila nadaljna pot v lovske vrste. Zagotovo si upam trditi, da bi s ukinitvijo ZLD najbolj trpelo izobraževanje pripravnikov, saj bi LD in pripravniki sami morali na svoja pleča prevzeti še vso zgoraj navedeno logistiko in tako bi se zagotovo nekajkratno podvojil prispevek pripravnikov za lovski izpit in stroški LD-ja, katere ima s pripravniki (potni stroški, prireditve....). V PB ZLD je opravljanje tečaja za lovski izpit organizirano skrajno profesionalno in racionalno, predvsem v korist pripravnikov. O tem lahko vprašate pripravnike vseh LD, kateri so opravljali lovski izpit v zadnjih nekaj letih!!!
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Moje skromno mnenje je da te bolj skrbi tvoj status in pozicija v vaši
  OZLD, kot pa pripravniki.
  Citat Kaludernik je objavil:
  Od takšnih kot si ti, drugačnega odgovora ne moreš pričakovati. Nima smisla debatirati! Spominjate me na fuhrerjeve čase in SA.
  Citat Dihur je objavil:
  Citat Kaludernik je objavil:
  Od takšnih kot si ti, drugačnega odgovora ne moreš pričakovati. Nima smisla debatirati! Spominjate me na fuhrerjeve čase in SA.
  Vi pa se nekako tako obnašate in ravnate.
  Pa brez zamere in lep lovski pozdrav!
  Citat ZR7 je objavil:
  Kaludernik, čeprav nisem rosnih let, sem v jagi še relativno zelen.
  Izpit sem opravljal leta 2002, čeprav sem se že prej nekaj z jagri po hosti sprehajal.

  Torej lahko iz prve roke povem, kaj sem pri izobraževanju imel od ZLD.

  Obvestilo o kraju tečaja in položnico.

  Vse ostalo, je bilo odvisno od mene. Nihče mi ni nič k riti prinesel in sam sem se pripravljal in učil.

  Dobro, pa reciva, da je tudi kraj in prostor tečaja in predavatelje potrebno organizirati. Poglejva dejstva okoli tega:
  - Prostori so danes mala malica. Predavalnico za 30-40 ljudi dobiš že skoraj v vsakem gasilskem domu. Denarja se ne otepajo.
  - Vse stroške tečaja in izpitov plačajo slušatelji sami.
  - Predavatelji so plačani. Nihče od njih ne dela zastonj. Če je poleg še dobra volja, toliko bolje. A to ni odvisno od ZLD-jev!

  Kaludernik, res ne vidim nič takega, da izobraževanj ne bi mogla organizirati zveza sama ali preko svojih informacijskih pisarn, katere so imeli namen postaviti.

  Po drugi strani pa bi lahko te logistične zadeve okoli izobraževanj seveda izpeljale tudi ZLD. Če bi se tako domenile LD, ki bi posamično ZLD sestavljale in bi ji tako naročile. To sploh ni sporno.
  Sporno pa je izsiljevati svoj obstoj s pretirano in za lase privlečeno trditvijo, da so edino ZLD sposobne izpeljati izobraževanje pripravnikov in članov.

  In da že 100tič ponovim, še bolj sporno je jemati pravico odločanja v svoje roke in pri tem namenoma prezreti voljo članic, lovskih družin.
  To je popolnoma evidentno iz zapisnikov. Upam da se vam bo ta ošabnost maščevala in boste predstavniki ZLD-jev, ki ste tako ravnali morali oditi s pozicij na katerih odločate o Slovenskem lovstvu!
  In tako ste ravnali, kljub temu, da so vam predstavniki lovskih družin omogočili obstoj in mesto v UO LZS. Samo ne, vam ta možnost obstoja ni bila dovolj. Nujno se vam je zdelo lovske družine popolnoma izločiti in odločanje obdražati zgolj v svojih vsevednih in vsemogočih rokah.
  Srčno upam, da se bodo nekateri od vas ovedli kaj ste storili, kaj ste omogočili in da se bo situacija obrnila!
  Citat ZR7 je objavil:
  Kaludernik, sprašuješ, ali bo izobraževanje za pripravnike cenejše.

  Pod prvo, kot svež jager s svežim spominom kako je bilo na začetku, naj povem, da cena tečaja in izpita ni bila in tudi še danes ni pretirana. Je celo zelooo poceni v primerjavi z večino izpitov, ki jih danes opravljamo, recimo vozniški ipd.
  Zato menim, da pri tem izpitu ne bi smeli operirati z minimalno ceno, ampak z maksimalno kvaliteto znanja, ki bi se podajalo in absorbiralo! In če bi to zahtevalo večje plačilo, potem temu bodi tako!

  Pod drugo pa taki "argumenti" delujejo smešno in kažejo pravo podobo tistih, ki jih uporabljajo, če poznamo izjave ljudi, ki so si danes privzeli vodstvo LZS. Namreč da jaga ni za tiste, ki nimajo denarja, da je jaga šport, ki ga je treba plačati in da se pogajajmo o zakonu, katerega pripravljajo in skušajo zriniti naprej politične skupine, katere lovcem ne priznavajo niti fizičnega dela v lovišču. Da se pogajajmo s skupinami, katere zahtevajo da se koncesije podeljujejo za dve leti, nakar bi po njihovem predlogu zakona imel odločilno vlogo denar!
  Tukaj farbati članstvo s tremi jurji tolarjev pri izpitih, obenem pa jim ne povedati, da peljete Slovensko lovstvo tja, kjer bodo jagali samo še milijonarji, je milo rečeno neokusno!
  Kaj bo to pomenilo za divjad, pa vsak pravi lovec dobro ve! Razen tistih seveda, ki v Lovcu javno razglašajo, da je lov šport! Na Slovenskem, do sedaj ni bil in zato tudi je imel dober glas po celem svetu.
  Citat bober je objavil:
  Še ena poteza funkcionarjev ZLD ki so na osnovi in utemeljitve dopisa poslanega strani LZS na ZLD.V moji LD so neizdali nalepke tistim članom kateri niso poravnali obveznosti do ZLD.Čeprav je plačan prispevek za LZS.

  V mojem pogledu je to še eden od pritiskov in diskriminacije lovcev, ki so drugače misleči in pošteni.

  BOBER
  Citat veper je objavil:
  Na moji lovski izkaznici piše ,da je izdajatelj LZS in s tem edina odgovorna za izdajo nalepk, na katerih piše SLD (Slovensko lovsko društvo). NIKJER pa ne piše ,da nalepke oziroma izkaznice izdaja ZLD ,in iz tega vsaj po mojem mnenju izhaja ,da je LZS odgovorna za izdajo dokumenta in nalepk. Torej vsi ki nalepk niste dobili jih zahtevajte direktno od izdajatelja ,to pa je LZS. Ali pa ...........
  Citat rock&roll je objavil:
  Citat Kaludernik je objavil:

  Moje vprašanje je bilo nedvoumno, če ga še enkrat ponovim:
  -Kdo bo organiziral izobraževanja za lovske pripravnike?
  -Ali bo centralistično izpeljano (vodeno ali organizirano v Ljubljani) izobraževanje cenejše za PRIPRAVNIKE, kot je sedaj na OZLD?

  Vedeti je namreč potrebno, da so komisije za izobraževanje pri OZLD naverile VELIKO, za sprejemljivejše in pripravniku prijaznejše opravljanje predavanj in lovskih izpitov. OZLD organizirajo predavateljski tim, prostore za izobraževanje, usmerjajo pripravnike med predavanji in izpiti, usklajujejo termine predavanj, izpitne roke med slušatelji in predavatelji in ostale zadeve.

  Poskusil ti bom odgovoriti na tvoja dva vprašanja:

  1. Noben problem ne bo dobiti organizatorja izobraževanja za pripravnike. Lahko so to LD (naša se takoj prijavi in jaz se bom potrudil, da bom kot vodja tečaja tečaj izpeljal brezhibno - pa saj ne bo zastonj) lahko je to ZGS, lahko je to katerakoli šolska organizacija (zasebne šole iščejo tržne niše) skratka ne bo problemov, bodi brez skrbi. Samo stavim sicer na LD in menim, da bi lahko bile LD nosilke izobraževanja. LZS mora samo razpisati zbiranje ponudb za nosilce izobraževanja in določiti pogoje npr. kraj, kjer naj se izobraževanje izvaja, tehnične pogoje, najnižjo oz. najvišjo ceno itd...

  2. Pa saj je zakon samo LZSju prepustil pravico vodenja izobraževanja. In tako je prav četudi je to zate centralistično, pa saj je tudi osnovna šola v sloveniji centralistična ker imajo vse predpisane enak program izobraževanja. Vendar LZS ni nora, da bi izobraževanje potekalo samo v Ljubljani kajti LZS je po celi Sloveniji (vsi mi smo LZS na nek način) torej bo LZS organizirala predavanja in izpite po vsej Sloveniji in zato definitivno ne potrebujemo ZLDja temveč se lahko organizacija predavanj opravi na že zoraj omenjen način. ob tem ne spreglej dejstvo, da je predavateljski kader kakor tudi izpitne komisije določen s strani LZS oz. s strani ministra in jih k sodelovanju lahko povabi vsak organizator izobraževanja.

  Vse stroške pa je že do sedaj plačal v celoti pripravnik, vsaj v naši ZLD je bilo tako. Tako bi tudi ostalo.


  Vsa dela, ki si jih opisal v drugem odstavku, ki ga tudi citiram, pa je na ZLD opravljal tajnik ZLD, v naši ZLD je dobil za to dodatno plačilo (na breme šolnine) saj je bilo to delo praviloma popoldan in ob sobotah, ne pa med rednim delovnim časom. No, v vsakem primeru za opravljanje tega dela, ki ga omenjaš, rabimo samo enega človeka (lahko je to član katerekoli LD) ki mu pravimo vodja tečaja. Sicer pa res ne vem, kaj je zame naredila ZLD, da me pripravi kot predavatelja. edino kar so zame naredili je to, da so me prijavili na LZS na posebno pedagoško usposabljanje, ki je pogoj za opravljanje predavateljskega dela.
  In na koncu koncev mi je čisto vseeno iz kje me pokličejo (ali tajnik ZLD ali pa neki član neke LD-organizatorja izpitov) za uskladitev termina za predavanje in izpite.

  In po vsej tej razlagi, bi se lahko vprašali: In zakaj že rabimo ZLD???

  Pa dober pogled!
  Citat Kaludernik je objavil:
  Rock&Roll

  Kvasiš popolne neumnosti! Kaj ima ZGS s izobraževanjem lovskih pripravnikov??????? Na vse naslednje bedarije ti bom odgovoril pozneje.
  Citat rock&roll je objavil:
  Citat Kaludernik je objavil:
  Rock&Roll

  Kvasiš popolne neumnosti! Kaj ima ZGS s izobraževanjem lovskih pripravnikov??????? Na vse naslednje bedarije ti bom odgovoril pozneje.
  Če preskočim tvoj nivo diskreditacije sogovornika te vprašam ali res ne veš ali nočeš vedeti ali je kaj dugega, da postavljaš vprašanje, kaj ima ZGS z izobraževanjem lovcev. Svoje trdtive bom argumentiral in tako počni tudi ti v svojih razpravah.

  1. V 61.členu 2 odstavek ZDLov med drugim piše: ... ter obiskoval tečaj usposabljanja, za katerega so program skupaj pripravili Zveza, Zavod in pedagoške ustanove.
  V 4. odstavku 4. člena pojasnuje, da se uporsablja v zakonu beseda Zavod, ki se nanaša na Zavod za gozdove Slovenije.

  2. V 61. členu 2 odstavek med drugim tudi piše: Kandidati ....... ki so pod vodstvom mentorja ..... v lovišču ali lovišču s posebnim namenom opravili pripravniško dobo .....
  Na podlagi 7. člena ZDLov je Vlada RS določila upravljalce lovišč s posebnim namenom in je to prvestveno Zavod za gozdove Slovenije, poleg njega pa še Zavod TNP in Brdo.

  3. V Pravilniku o lovskih izpitih pa 1.odstavek 4. člena glasi:

  Tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del izpita
  organizira Zveza, ki skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in
  pedagoškimi ustanovami določi predavatelje za posamezne vsebine
  in vodjo tečaja.

  4. V 7. členu Pravilnika je tudi zapisano:
  "Podrobnejša navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega
  dela lovskega izpita in vodenje evidenc predpiše Zveza v
  sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, v okviru javnega
  pooblastila za organiziranje lovskih izpitov."


  Sedaj sem ti naštel štiri področja, kjer pri izpitih sodeluje tudi ZGS.
  Naštel sem ti pravno veljavne predpise. Če jih ti negiraš je to tvoj osebni problem vendar je dejstvo, da obstojajo.
  Sedaj veš, kaj ima ZGS z izpiti.

  Naj pa še enkrat pojasnim, da sem v predhodnem tekstu pred besedo ZGS napisal besedo "lahko" kar pomeni, da bi se o tej opciji morala dogovoriti Zveza in ZGS. vsekakor pa je takšen dogovor dopusten in bi torej ZGS "lahko" pripravila teoretične tečaje za lovske izpite.

  No, vsekakor ti predlagam da se natančno poučiš o veljavnih predpisih s tega področja preden druge obsojaš, da "kvasijo neumnosti".

  Pa dober pogled!
  Citat veper je objavil:
  Ups Kaludernik in kaj sedaj ? R&R ove trditve sem preveril in držijo sto odstotno. Se pa že veselim prebiranja tvojega argumentiranega odgovora. :roll:
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Kaludernik ne more najti argumentov za svoje trditve, ker jih ni zato
  je prekinil razpravo.
  Citat Kaludernik je objavil:
  R&R ima prav, vendar ne zavajaj javnosti, da bodo člani LD opravljali izpite preko ZGS. Saj vendar veš, da to v praksi ni mogoče (povej primere) in ne manipuliraj s javnostjo in ne nakladaj.
  Citat veper je objavil:
  Kot je meni znano je manipuliranje z javnostjo oziroma poskus manipuliranja lepo viden pri načinu sklica volitev vodstva LZS . Vendar kot prebiram na forumu in med pogovori z lovci je stvar zelo zelo vprašljiva. Moje mnenje je pa tako in tako razvidno iz mojih postov.
  Kaludernik je pa res ,da ti ni treba priznati prešuštva pa četudi te potegnejo z "babe" :oops: Po drugi strani je pa lepo priznati svoje napake,ampak to je druga zgodba ,iz nekega drugega časa- za nekatere. :oops:

 4. #4
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-45.html
  Citat rock&roll je objavil:
  Hvala Kaludernik za tvoje spodbudne besede. Sicer pa res ne vem koga zavajam, še manj pa v kakšnem smislu nakladam.

  Res pa počasi tudi jaz obupujem, tako kot drugi na tem forumu. Človek bi rekel, da ti ni pomoči. Napišeš neumnost in jo potem še enkrat še v bolj grobi obliki ponoviš čeprav ti zadevo pojasnimo.
  O čem govorim?

  O tem, da nikjer nisem zapisal, da bodo člani LD opravljali izpite predko ZGS. Zapisal pa sem, in nato še pojasnil, da ZGS sodeluje pri izpitih in, da bi ZGS lahko tudi "organiziral tečaj", če bi se tako dogovoril z LZS.

  Res pišeš neumnosti kot npr. "Saj veš da to v praksi nimogoče, povej primere..... " Kot da ne veš, da se pogovarjamo o prihodnosti in o bodočem opravljanju izpitova po novem. Letos pa so izpiti še po starem, tega verjetno sploh ne veš. In kako bi ti potem navajal neke primere, za nakaj kar sploh ne trdim in za nekaj, kar se še ni začelo dogajati (izpiti po novem)?

  In na koncu mi očitaš, da manipuliram z javnostjo, ko navajam citate iz zakona in pravilnika?
  Si pa res patron, da ga je treba iskati. Kaj pa je potem zate korektna informacija, ki ne manipulira?? Moigoče pa zate ni manipulacija le tisto, kar ti naznanjaš na raznih občnih zborih in drugih sestankih organov tudi če je v nasprotju z zakonom.


  PS:
  Poznam pa iz preteklosti primer, ko je kar nekaj pripravnikov opravilo izpit pri ZGS in je dolga leteta tlel spor glede tega. Na vso srečo je zadeva, tudi z mojo pomočjo, sedaj, s popuščanjem na obeh straneh, ustrezno rešena in zaključena.
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Po objavi kronologije dogajanj na sejah ZAČASNIH sem še bolj prepričan
  v svoj prav.

  ZLD so nepotrebni.
  Citat Mitjan je objavil:
  Ali sploh še kdo dvomi? Morda tisti, ki nepretrgoma le sprašuje. Odgovor o dejstvu ali ZLD še pravno velja, bi kazalo poiskati v nedavno objavljeni odločbi v zvezi s polemikami kaj je trenutno na LZS. Torej gre tu za pravni judikat. Moja trditev zagotovo velja za ZLD Gorica. Mandati vodstvenim ter drugim funkcionarjem in organom so petekli že ped približno dvema letoma, do danes pa razen puhlih obljub samooklicanega predsednika, nič in še enkrat nič.

  Še več od tega. Del LD se je tačas "odcepilo" in ustanovilo svojo zvezo (po Zakonu o društvih je to brez problema), peostali del pa stopica na mestu in se starešine teh LD priklanjajo zdaj temu, zdaj onemu.

  Bil bi že čas. da bi generalno pogledali v pravna in siceršnja razmerja na območnih LZ. Dokler to ni dorečeno in ni pretrgan gordijski vozel, ki velja že leta, pa bi veljalo zamrzniti vsakršna financiranja takih zvez, ki očitno služijo le sebi (predsedniku ter bližnjim). Morda bi takrat, ko bi tam usahnil finančni vir, usahnila tudi pregretost predsednikov zvez (povdarjam s petečenim mandatom), da se tako močno oklepajo funkcije in priegajo na koristi za lovsko organizacijo.

  "PA RECI, DA PRAVNA DRŽAVA V LOVSTVU KAJ POMENI ALI VELJA!"
  Citat Gebirgsjaeger je objavil:
  Moje mnenj je da LZ so in tudi v prihodnje naj bodo.
  Moramo pa dobro vedeti, da take LZ, kot so sedaj so nepotrebne. Tu izstopajo nekatere LZ, ki si se reorganizirali in speljlale postopke tako kot je treba. Tu bi predvsem pohvali na našem območju novo ustanovljeno LZ Gornje Posočje.
  Zveza se trudi, da bi prebolela te otroške bolezn in mislim, da ji bo to tudi uspelo. Do sedja ni bilo nobenih pripomb, saj so v tej zvezi zastopane vse LD, ki jo sestavljajo.
  LZ Gornje Posočje, je tudi registrirana po novem zakonu o društvih in tudi njena pravila so usklajena z zakonom o Lovu in Divjadi.
  Če bi bile vse take zveze in tako delovale, potem nimam nič proti. Če pa bi našo LZS sestavljale take Zveze kot je npr. Nogogoriška, potem pa ojjoj.
  Citat ZR7 je objavil:
  Gebirgsjeager, vse čestitke vaši novi zvezi! Upam da bo doprimogla k boljšemu stanju v Slovenskem lovstvu.
  Vendar te moram vseeno vprašati:
  Kakšna je razlika, če sporočate svoje glasove, odločitve na LZS preko te vaše zveze ali pa če bi to bile nekakšne območne izpostave LZS, v katerih bi bile po nekem ključu v ta namen združene lovske družine?
  V vašem primeru, ko ste uspeli stvari vzeti v svoje roke, je rezultat identičen. V ZLD-jih, kjer pa so se na stolčkih usidrali nezmotljivi, vsevedni in nepogrešljivi, pa lovske družine svojega glasu ne morejo izraziti. Zato je edino prav, da tako kot pravi zakon, imajo lovske družine poleg pravice plačila članarine tudi pravico glasovanja in soodločanja.

  S tem za ZLD-je še vedno ostane dovolj dela na društvenem področju! A v službi lovskih družin in ne kot njihovi nadrejeni lakaji v službi LZS!
  Citat Kaludernik je objavil:
  Spoštovani kolega ZR7.

  Ko takole vse to prebiram na račun ZLD-jev, LZS-ja in LD-jev, si mogoče nehote ustvarjam predstavo o "Komediji zmešnjav". Zakaj pravzaprav gre?

  Mislim, da se vsi strinjamo, da lovska organizacija potrebuje temeljito organizacijsko in konceptualno prenovo. Pri tej prenovi, bo hočemo ali nočemo potrebno slediti črki zakona, pa kakršen koli že bo. Vendar ne razumem, zakaj je potrebno nekatere stvari na enkrat kar duplirat ali celo potencirat. Neprestano se govori, da ZLD-ja ne potrebujemo več, da je neskladen s trenutno veljavnim zakonom, ipd. Po drugi strani pa govorimo o območnih izpostavah ZLD, katere naj bi imele določene naloge na področju izobraževanja, izdaje lovskih izkaznic in ostalega. Istočasno zopet govorimo, da ZLD-ji naj kar ostanejo in naj opravljajo društvene dejavnosti, kot je lovska kultura, turizem???. Pojavljajo se tudi ideje o Zvezi OZUL-ov, katera naj bi postala alternativa obstoječi LZS. Na tak način, sem prepričan, da bomo razvili razbohoten in drag sistem zvez, podzvez, območnih in ostalih enot, katere bodo še bolj finančno bremenile njihove članice LD in na koncu posameznega lovca.

  Prepričan sem, da je vse skupaj nekakšno ribarjenje v kalni vodi, katero na koncu ne bo imelo nobenega učinka, temveč več škode kot koristi za posameznega člana teh zvez. Na tak način se bo razbohotila lovska birokracija, katera bo delovala enako ali še slabše kot nekateri dosedanji "večni Tajniki" po nekaterih ZLD-jih. Moje osebno mnenje je, da je pri prenovi oragnizacijske sheme ZLD nujno potrebno upoštevati pozitivne izkušnje, katere so ZLD-ji zagotovo prinesli slovenskemu lovstvu v smislu decentralizacije slovenskega lovstva in krepitve vpliva lokalnih zančilnosti in posebnosti, katere posamezna območja, ki se združujejo v ZLD-je gotovo imajo. Potrebno bo vsekakor upoštevati, da bo reformiran sistem omogočal, da se v Ljubljani sliši in upošteva tudi glas slovenskega podeželja, ne pa samo suhoparnost takšne ali drugačne birokracije.

  Predlagam, da se k problemu pristopi v smislu reformacije, ne pa destrukcije in ponovne graditve ne preizkušenega in verjetno predragega sistema.

  Lep pozdrav

  Kaludernik
  Citat ZR7 je objavil:
  Seveda Kaludernik, res je polno različnih idej in tolmačenj. Razumljivo. V času in to ne kratkem, ko LZS od sebe ni dala ničesar, da bi rešila zaplet, so lovci sami začeli razmišljati o možnih rešitvah. In vse rešitve, ki upoštevajo osnovno vodilo, da je potrebno lovskim družinam zagotoviti polnopravno, direktno in enakopravno zastopanje v zvezi, so vredne razmisleka.

  Pri tej prenovi smo dolžni slediti zakonu kakršen JE in ne kakršen bo, če bo! Odločba ustavnega sodišča se ni prav nikjer obregnila v zadeve o katerih govoriva. Nobenih zakonskih ovir ni in ni bilo, da bi bila ta prenova že zdavnaj končana!

  Ta tema se usodno povezuje z ono o LZS in sklicu izrednega občnega zbora 25.11.2006. A delegati, ki bodo tam prisotni, se morajo zavedati, da bo kakršnakoli odločitev, ki bo v neskladju z navodili MNZ, takoj naletela na pritožbo. To je bilo napovedano že iz večih virov in se bo nedvomno zgodlo! Prepričan sem, da se "vodstvo" LZS tega zaveda in namenoma pelje v te vode, da lahko zavlačuje in pripravlja teren za sprejetje novega zakona o lovstvu! A žal bi tudi nevložitev pritožb pripeljalo na isti cilj. Zato pritožbe bodo!
  Edina zakonita možnost, ki jo delegati imajo je, da striktno spoštujejo odločbo in na občnem zboru izvolijo zastopnika LZS ter sprejmejo Pravila, ki v vlogo članic postavijo lovske družine. Skratka, da elegantno sestopijo in pustijo da se rodi nova organiziranost lovske zveze Slovenije! Na podlagi teh pravil kasneje članice - lovske družine šele lahko volijo organe določene v teh Pravilih!

  Z OZUL-i, morebitnimi ZLD-ji in območnimi izpostavami LZS se ničesar ne duplicira! Se le razdeljuje, razmejuje in razjasnuje kompetence, zadolžitve!

  Zveza OZULov kot alternativa LZS sploh ni slaba ideja v smislu, da bi kaj premaknila, če se že LZS ne zmiga. Je pa v osnovi brezpredmetna, če ne upošteva osnovnega članstva lovskih družin. Saj drugače je le neposrečen klon dosedanje ureditve, ki ni zdržala presoje MNZ!

  Kaludernik, sprašuješ zakaj pravzaprav gre.
  Kakor jaz vidim stvari, gre za dve stvari, dve nasprotujoči opciji.
  - Ena, ki želi pripeljati Slovensko lovstvo v zakonite vode in ga še naprej voditi v skladu z usmeritvami sprejetimi ob 90 letnici in ni prisotna v "vodstvu" LZS in
  - drugo, ki želi v slovensko lovstvo pripeljati nov lovski zakon, ki je v nasprotju z prej omenjenimi usmeritvami in je uspela zasesti "vodstvo" LZS. Pri tem se ta druga opcija poslužuje struktur v ZLD-jih, ki težko prenesejo, da so izgubile svojo vlogo in se soočajo z nasprotovanjem prve opcije, ki želi spremembe v skladu z zakonom in jasno ter neposredno članstvo plačnic - lovskih družin.
  Po mojem gre za to!

  O predragem sistemu pa tole: Marsikje so se odločali o članstvih v enem ali drugem ZLD na podlagi članarin, ki so jih ponujali. In se je cincalo zaradi 200 Sit (z besedo dvesto Slovenskih tolarjev) na lovca. Ni bil važen program, važna je bila retorika, obenem pa je vsak spil vsaj za 5x toliko piva!
  Varčevalo se bo tako, da se bo transparentno delalo! Če pa razmišljamo, ali bo to veljalo posamičnega lovca za dve pivi več ali manj, namesto da bi nas zanimal program, nas je lahko pa le sram!
  Citat fantak je objavil:
  Menim, da je nekorektno in lahko tudi zavajajoče komentirati dejstva tako enostransko. Prepričan sem, da je resnica nekje v sredi in, da bi bilo potrebno pred odgovorom na vprašanje ugotoviti tudi ali niso imeli morda anketiranci v glavah še vedno obliko ZLD-jev z vsebino, ki jo je določal še stari zakon? Težko verjamem, da je danes ob poplavi informacij slehernemu lovcu še sploh kaj jasno. Meni žal ni. Tu vsi lahko le ugibamo in modrujemo. Tudi sam sem se podobnih člankov že kar prenajedel, zato pozivam Vse, ki so pripravljeni Slovenskemu lovstvu dobro, da skupaj stopimo korak nazaj, zamere in slabe skušnjave ARHIVIRAJMO IN ZAPEČATIMO, MOČ ZA RAZKAZOVANJE MIŠIC PA KORISTNEJE UPORABIMO ZA POT V PRIHODNJOST.
  ZLD-je si bomo ali pa ne (odvisno od naših interesov) prikrojili našim potrebam.
  Osebno menim, da je prenovljen način združevanja lovskih družin prek neke oblike združenj še kako koristne in potreben, tisti ki to negira, na lov gleda drugače kot so nas učili naši dedje, katerim gre zahvala za vse kar danes uživamo.
  Tistega, ki ugotavlja, da omenjen način združevanja ni potreben, vprašam:
  Kako uveljavljati interese in pravice lovcev brez močnih ter trdnih pogajalskih izhodišč?
  Kako si predstavlja ohranjati lovske šege in navade, lovsko kulturo in še in še...?
  Kako skrbeti za naš podmladek in izobraževanje?

  Bojim se, da je za negacijo prikrit interes tretjega, ki že dalj časa koristno izrablja naše slabosti sebi v prid in le še korak mu manjka, da nas bo "pohopsal"
  Lovski zdravo
  Citat janez valentic je objavil:
  Čisto konkreten odgovor ZLD da ali ne : NE.

  To je dejstvo, saj j eveč kot ena LD že izstopila. ZLD ne morejo biti predmet prisile ampak prostovoljnega včlanjevanja.

  LD ni prostovoljno združena v ZLD če o tem niso glasovali na občnem zboru LD.

  Gre za samoupravne tozde ozde sozde. S samoupravljanjem smo zakljčili leta 1991.

  Gre samo za to kaj hočemo - potrebujemo in koliko smo zato pripravljeni plačati.
  Citat veper je objavil:
  Fantak pozdravljen v debati in na forumu LOV.

  To pa kar predlagaš je praktično neizvedljivo veš. Če bomo korakali nazaj ne bomo nikoli prišli do cilja. In korak nazaj je korak v že zdavnaj videno veš. Veleposestniki so že imeli lov samo zase ,ravno tako vsi ostali mogotci in zopet ga želijo. Zveze res niso slaba stvarca,vendar je bilo že večkrat tukaj in tudi drugje omenjeno ,pravzaprav povdarjeno ,da naj bi zveze sicer obstajale le kot servis večih družin,nikakor pa ne kot nekakšna vodstveno usmerjena zadeva ki bo vladala tem družinam. Sicer pa si preberi nekaj postov nazaj in boš videl,da smo toplo vodo že odkrili,sedaj jo moramo samo še ustekleničiti in poslati na pravi naslov. :D
  Citat ZR7 je objavil:
  Fantak, zelo malo je postov, ki bi zahtevali ukinitev ZLD-jev!
  Še tisti, ki to zahtevajo, priznavajo, da je pa le potrebna neka oblika združevanja.
  Tako da smo tudi na vprašanja, ki jih postavljaš že odgovarjali.

  Edino vprašanje in z njim povezane zahteve so okoli tega, kje je mesto ZLD-jev. Vmes med lovsko družino in LZS v organizacijskem smislu sigurno ne! Kot servis in pomoč pa je seveda dobrodošla vsaka prganiziranost o kateri se bodo lovske družine dogovorile!
  Citat ZR7 je objavil:
  Fantak, napisal si dobronameren poziv in imaš verjetno tudi zamišljeno neko pot k rešitvi. A teh poti je lahko 20 tisoč, toliko kot nas je lovcev. saj veš, "to ljudi, sto čudi"pravijo na jugu.
  In kako se potem odločiti katero pot ubrati. Sigurne ne tisto, za katero nam je že država jasno pokazala, da je napačna. Če hočemo izhod iz te krize, smo hočeš nočeš dolžni začrtano pot upoštevati. Ne pa spet loviti svoja stranpota, kakor nakazujejo dnevni redi za občni zbor LZS 25.11. 2006!
  Bolj kot pozivi za ponovna in spet in spet ponovna razmišljanja in pametovanja ter pomiritve, bi zalegel poziv, da naj se vendar že enkrat delegati iz ZD-jev držijo zakonsko določenih smernic in naredijo tako, kot nam zapoveduje odločba MNZ!

  To je temelj in le na podlagi takega zdravega temelja bomo gradili naprej! Druge poti ni, oziroma je, a vodi samo še v prepad!
  Citat Dihur je objavil:
  Občni zbor 25.11.2006 bo ponovno nezakonit in tako bodo tudi sprejete odločitve delile enako usodo. Lovske družine so ponovno popolnoma izključene iz dogajanja in v njihovem imenu bodo odločali ljudje, ki za to nimajo ne pooblastil in ne napotil kako naj odločajo. Zanimivo.
  Sedaj se mi res zastavlja le še eno samo vprašanje, ali z mano ni vse v redu ali pa ime kdo drug težave. S sivimi celicami seveda !
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  25.11. je dan za protestni zbor vseh lovcev. Za staro pravdo.

  V nasprotnem pa bolje, da prekinemo z debato.
  Citat bober je objavil:
  Dihur podpiram tvoje razmišlanje in imaš prav ;kar v kontekstu tvojega predloga sem razmišljal pred tem toda nisem bil prepričan da sem na pravi stezi.

  Predlog imam ,da v vso zadevo poseže MNZ ;da izpelje volitve zakonitega zastopnika LZS v skladu pravnim redom Republike Slovenije. Osebno nevem zakaj se izogibajo ZDLOV-1 kateri je bil sprejet in vsi smo ga podprli,kateri jasno opredeljuje organiziranost in delovanje lovstva. .Včasu delovanja in usklajevanja pri opravljanju nalog in povezovanju pa se zadeve lahko dopolnujejo z dejansko ugotovljenimi potrebami z terena za boljše povezovanje in delovanje .Zato je smotrno ,da je lov in lovstvo dostopno vsem slojem kot je bilo do sedaj ,da ne povečujemo finančnih izdatkov brez potrebe in nesmotrno porabo kot do sedaj
  (nelegalni OZ -LZS)
  Bober se je ponovno vklopil v razprave po daljši odsotnosti.

  BOBER

 5. #5
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-60.html
  Citat fantak je objavil:
  Po vsem, kar sem prebral iz prispevkov v zvezi z vprašanjem ZLD Da ali Ne, ne morem mimo ugotovitve, da se pri večini sodelujočih v omenjenem forumu razlog PROTI skriva nekje drugje, nikakor pa ne v vsebini pomena ZLD-ja.
  Bojim se, da je resnica v dejstvu nemoči posameznikov, ki so želeli, pa niso imeli toliko poguma in moči argumentov, da bi neboleče odstavili ( v večini primerov morda tudi opravičeno ) lokalne (okorelih) veljake, katere je morda tudi že čas povozil. Verjamem in soglašam k temu, da je bila lovska organizacija potrebna prenove tako vsebinsko kot tudi kadrovsko, vendar ne razumem, zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov na način kot ga ponuja prenovljena oblika organiziranosti v ZLD.
  V prispevkih je večkrat zaslediti besedo "vodstveno usmerjena,... vladanje družinam itd." Gospodom, ki uporabljajo omenjene besede tudi v dejanju, po mojem prepričanju ni mesta med slovenskimi lovci. Morda ravno v tem grmu tiči zajec.
  Sam prihajam s področja, na katerem pišemo besedo LOVSTVO z velikimi črkami in se trudimo, da ima sleherni lovec enake pravice kot dolžnosti.
  Ne znam si predstavljati, kako bi lovec posameznik uveljavljal svoje interese drugače, kot da se zružuje in preko združenja uveljavi kar je želel doseči, seveda ob pogoju, da bo podobnih zahtev več kot nasprotnih. Demokracija po mojem prepričanju ne pomeni le uveljavljanje nekih pravic, pač pa nam nalaga veliko več dolžnosti. Potrebo po združevanju vidim in se sama ponuja na več področjih. Kakšna razmerja vladajo znotraj organiziranosti je pa odvisno od nas samih. S primerno zrelostjo in razumom najbrž ni težko vspostaviti željenega dialoga in vsakršno drugačno razmerje, kot da je neposredno vodstvo le prvo med enakimi, vodi v razpad sistema.
  Bojim se , da smo tu!
  Zatorej g. Veper, v tem kontekstu je bil mišljen moj "korak nazaj". Ni korektno kazati le s prstom na druge, skupaj naredimo nekaj, da bo jutri boljše.
  Rušiti sistem, samo zato, ker ugotavljamo, da nam na posameznih odgovornih mestih ne ustrezajo "veljaki", pa ne najti sporazuma, da se moteče osebe umaknejo, je preprosto noro.
  Trdim, da ni daleč trenutek, ko bo tudi tistih cca. 20 lovskih družin (od 400) z zavedenimi lovci, spoznalo zmoto in da bodo ponovno želele pridružiti se nazaj matični ZLD. Zakj pa ne!! Tudi to bo že prvi korak naprej, medtem ko pa bo dosedanje vodstvo LD zagotovo moralo stopiti korak nazaj g. Veper!!

  Naj mi bo oproščeno, če me prepričate v nasprotno, Vam bom hvaležen.

  Lovski zdravo
  Citat ZR7 je objavil:
  Hudo mi je, ko berem take poste, iz katerih veje želja po ureditvi teh naših kriznih zadeva a se obenem vidi tudi, da marsikdo enostavno ne prepoznava več katera smer je prava! Hudo mi je, ko vidim, da marsikateri lovec naseda demagogiji v smislu oni so grdi in hočejo zlo, brez da bi se poglobil v materiale in sam ali s pomočjo drugih poskušal izluščiti resnico.
  Hudo mi je, ker vidim, da marsikateri lovec, ki mu je vse to težko pregledati enostavno ne dojame, da je pač pot, ki nam jo nakaže ministrstvo, pravno urejena pot, ostale, v nasprotju s temi navodili pa peljejo v nezakonite vode!

  Fantak, iz tvojega pisanja sklepam, da si eden tistih, ki mu ni vseeno kam gremo. Zato bom poskušal po delih odgovoriti na tvoje pisanje.
  Res, tudi jaz sem lahko v zmoti, a s pogovorom lahko vseeno marsikaj razčistiva.

  Citat fantak je objavil:
  ..., ne morem mimo ugotovitve, da se pri večini sodelujočih v omenjenem forumu razlog PROTI skriva nekje drugje, nikakor pa ne v vsebini pomena ZLD-ja.
  No, to je pač tvoje osebno občutenje. Moje je namreč nasprotno. Pa o tem več nižje pri konkretnih rečeh.


  Citat fantak je objavil:
  Bojim se, da je resnica v dejstvu nemoči posameznikov, ...
  Verjamem in soglašam k temu, da je bila lovska organizacija potrebna prenove tako vsebinsko kot tudi kadrovsko, vendar ne razumem, zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov na način kot ga ponuja prenovljena oblika organiziranosti v ZLD.

  To o nemoči posameznikov, kot tudi nezainteresiranosti dobršnega dela lovske javnosti je žalostna resnica in priložnost za marsikatero manipulacijo.
  To ali je bila lovska organizacija potrebna prenove prepuščam demokratični volji večine. Glede vsebinske prenove, ki se je s sprejetimi usmeritvami pred dobrim desetletjem zgodila, upam da se strinjava da je dobra in moderna, predvsem pa naravovarstveno usmerjena.
  Za kadrovsko prenovo moramo poskrbeti sami. Vsi! Ne le posvečeni večni delegati!
  In tu je odločilen preobrat prinesel zakon ZDLov-1. Tak kakršen je, je bil sprejet s strani parlamenta, demokratično izvoljenih predstavnikov vseh nas! Torej ga moramo upoštevati, kajne?!
  In ta zakon nam je določil, kako bomo te kadrovske prenove in organizacijske spremembe speljali. In tu je odgovor na tvoje vprašanje "zakaj je bilo po tem potrebno odpraviti voljo po združevanju in odločanju preko zakonitih zastopnikov?". Ker niso več zakoniti!

  Citat fantak je objavil:
  V prispevkih je večkrat zaslediti besedo "vodstveno usmerjena,... vladanje družinam itd." Gospodom, ki uporabljajo omenjene besede tudi v dejanju, po mojem prepričanju ni mesta med slovenskimi lovci. Morda ravno v tem grmu tiči zajec.
  Sam prihajam s področja, na katerem pišemo besedo LOVSTVO z velikimi črkami in se trudimo, da ima sleherni lovec enake pravice kot dolžnosti.

  Prvega stavka tega odstavka preprosto ne razumem. :? Glede vašega truda za enake pravice vseh lovcev pa samo čestitke. Tako je prav!

  Citat fantak je objavil:
  Ne znam si predstavljati, kako bi lovec posameznik uveljavljal svoje interese drugače, kot da se zružuje in preko združenja uveljavi kar je želel doseči,... Potrebo po združevanju vidim in se sama ponuja na več področjih. Kakšna razmerja vladajo znotraj organiziranosti je pa odvisno od nas samih. S primerno zrelostjo in razumom najbrž ni težko vspostaviti željenega dialoga in vsakršno drugačno razmerje, kot da je neposredno vodstvo le prvo med enakimi, vodi v razpad sistema.
  Bojim se , da smo tu!

  Absolutno se strinjam, da se lovci, kot posamezniki ali kot družine morajo imeti možnost združevati v razna združenja. Tako v smislu lažjega in enotnega nastopanja v lovsko gojitvenih rečeh, strogo organizacijskih, napram zvezi, državi, javnosti itd., itd.. In tudi se strinjam, da so notranja razmerja v teh združevanjih odvisna od članov samih. Seveda dokler so v skladu z zakonodajo!
  A ne pozabi Fantak, da so združevanja zapovedana po zakonu in so združevanja po zakonu o društvih. Tega vsega tlačiti v isto vrečo pač ni mogoče!
  In seveda se povsem strinjam s tvojimi besedami, da je "vodstvo le prvo med enakimi". A trenutno "vodstvo" LZS pač meni drugače. Vsaj sodeč na podlagi njihovega pisanja in omalovaževanja vseh, ki upajo izreči kritiko proti njim!


  Citat fantak je objavil:
  ... Ni korektno kazati le s prstom na druge, skupaj naredimo nekaj, da bo jutri boljše.


  Tako je. In zato se že lep čas na tem forumu in prej še na onem "Lovstvo.net" trudimo v dialog povabiti vse vpletene. Še prav posebej smo vabili in želeli odgovore tistih, ki kot praviš bi morali biti "prvi med enakimi". A smo od njih deležni le pavšalnih diskreditacij!

  Citat fantak je objavil:
  ...Rušiti sistem, samo zato, ker ugotavljamo, da nam na posameznih odgovornih mestih ne ustrezajo "veljaki", pa ne najti sporazuma, da se moteče osebe umaknejo, je preprosto noro.
  Trdim, da ni daleč trenutek, ko bo tudi tistih cca. 20 lovskih družin (od 400) z zavedenimi lovci, spoznalo zmoto in da bodo ponovno želele pridružiti se nazaj matični ZLD. Zakj pa ne!! ...


  Predočenje čim več gradiva in različnih mnenj zame ni "rušenje". Zame to pomeni dati ljudem možnost da se sami poučijo in sami odločajo o bodočnosti. V nasprotju jaz vidim rušenje v skrivanju informacij, tajnih in izrednih sestankih, namenskem neupoštevanju zakona, preziranju dobronamernih opozoril izrekanju in celo pisanju groženj o odgovornosti brez zakonskih podlag ipd, ipd.
  V teh dveh različnih vrstah ravnanj na eni strani vidim demokracijo, na drugi pa krepko zanikanje nje. Jo vidiva na isti strani?

  Okoli cca "20 LD", ki so izstopile uz ZLD pa tole. Mislim, da jih je kar nekaj več. Ampak številka ni pomembna. Četudi bi bila ena sama!
  Četudi bi bili kot praviš "zavedeni". Izstop je njihova pravica in nihče jim jo nima pravice oporekati in jim žugati!
  Tudi njihovo ponovno združevanje v druge, po lastni volji zgrajene zveze je njihova po zakonu o društvih zagotovljena pravica! In verjamem, da bodo delovale take zveze mnogo bolje, kot tiste iz katerih so izstopili. Nihče ne izstopi zato ker bi mu bilo tam luštno!

  Citat fantak je objavil:
  Naj mi bo oproščeno, če me prepričate v nasprotno, Vam bom hvaležen.
  Lovski zdravo


  Fantak, opravičevanja so nepotrebna, tu se pač pogovarjamo. Skušamo pa to početi kulturno in z močjo argumentov.
  No, ne bom rekel, Fantak, da upam da sem te že prepričal v svoj prav. To bi bila žalitev tvojega intelekta. A upam, da se bodo s pogovori naša stališča zbližala in bomo skupaj potegnili naprej ta naš polomljen voz. A po zakoniti poti seveda!

  Fantak, predlagam, da se lovci med seboj ne naslavljamo z gospodi. Imamo lep izraz "lovski tovariš", pa ga uporabljajmo.

  In pa seveda en lep lovski pozdrav in dober pogled ti želim!
  ZR7

 6. #6
  ZR7 Guest

  Privzeto

  b b b

  Citat Dihur je objavil:
  Ker je ZR7 obširno odgovoril na prispevek Fantaka želim njegov prispevek dopolniti le v tistem delu, ko je govora o "rušenju sistema" kot to imenuje kolega Fantak.
  Dragi kolega Fantak !
  Najprej morava doreči kakšen je najin odnos do pravnega reda države v kateri živiva. Imava le dve možnosti in sicer prvo, da se zavzemava, da je najina država pravna ali drugo, da je anarhična v kateri velja pravo le takrat, ko nama to slučajno odgovarja in ne velja, ko nama to ne odgovarja. Verjetno se bova tu hitro našla in oba v ves glas zavpila, da najina država MORA biti pravna, ker se nam bo v nasprotnem vsem zelo hudo pisalo. Tukaj , vsaj predvidevam, sva si enotna.
  In sedaj k temu kdo kaj ali naj bi kaj rušil. In ponovno morava izhajati iz najinega doseženega ( vsaj upam, da je tako ) prejšnjega soglasja. Kdo torej ruši "sistem slovenske lovske organizacije" ? Je to tisti, ki se zavzema za veljavo prava v naših medsebojnih odnosih v najini ljubi organizaciji ali je morda to tisti, ki trmasto vztraja na svojem in želi v nasprotju z veljavnim pravnim redom uveljaviti svoj prav ?? In kako bova pa sedaj odgovorila na to vprašanje ter pri tem še dosegla soglasje ?? Glede na vsebino tvojega prispevka, pa tokrat ne upam ponuditi odgovora, da sva tudi tokrat soglasna. Kaj pa sedaj ??
  In še nekaj je zanimivo v tvojem prispevku, dragi lovski kolega, Fantak. Zavzemaš se za LZS kot krovno in z zakonom določeno organizacijsko obliko združevanja slovenskih lovcev in tukaj se ti pridružujem. Zavzemaš se za območne ZLD ( ki pa jih lovski zakon ne pozna ) in za njihove stare in preživele pravice, ne da bi ponudil v razmislek vizijo njihove nove in sprejemljive vsebine zasnovane na zakonu o društvih in ne na lovskem zakonu. To dvoje moramo ločiti. Saj razumem, da je to ločevanje mnogokrat težko in zahteva nekaj intelektualnega truda ter poznavanja temeljnih predpisov, ki obe področji urejajo. Vendar predpostaviva, da tudi tukaj nisva popolnoma bosa in da se trudiva tudi nekaj od tega razumeti. Če najina predpostavka drži, potem sva že bliže dejstvu, da eden od naju zgodbe ne razume prav.
  In sedaj k tistemu kar v tvojem prispevku najbolj pogrešam. Nič se ne zavzemaš za pravice temeljnih celic najine lovske organizacije brez katerih tudi LZS ne more biti. to so Lovske družine, ki pa jih za spremembo od ZLD-jev, zakon ponovno pozna in določa in iz njih izhaja celotna organizacijska struktura najine slovenske lovske organizacije. V najini lovski organizaciji so Lovske družine temelj brez katerega ni nič.
  Sedaj pa zopet nisem več prepričan, da se strinjava, čeprav si močno želim, da bi se.
  In za konec spoštovani kolega Fantak, dovoli še vprašanje. Kako ocenjuješ zbiranje informacij na terenu o najinih lovskih tovariših širom po Sloveniji, ki so si drznili nasprotovati nezakonitim dejanjem in ki se zavzemajo za zakonitost in demokratičnost v slovenski lovski organizaciji ?? Kako ocenjuješ informacije, ki curljajo, da se delajo spiski "lovskih disidentov" s katerimi naj bi se po "veliki zmagi" obračunalo ?? Tudi ti nekaj namiguješ o tem, da naj nekaterim ne bi bilo mesta med slovenskimi lovci. Kdo so ti, za katere si prepričan, da bi se jih morali po kratkem postopku znebiti ?? In kako ocenjuješ trditve nekaterih funkcionarjev ZLD, da se bo takšen občni zbor LZS, kot je sklican za 25.11.2006 skliceval in ponavljal vse tako dolgo dokler se nasprotniki ne bodo naveličali pisati pritožb in ministrstvo prenehalo pošiljati razveljavitvenih odločb ???
  Pa lep lovski pozdrav lovski kolega Fantak ! Zaenkrat ti še lahko tako zapišem, ker naj bi bil tudi sam na enem od teh tajnih seznamov za "odstrel".
  In dober pogled, seveda !
  Citat veper je objavil:
  Pozdravljen lovski tovariš Fantak.

  Veseli me,da se v krajih od koder prihajaš o LOVSTVU piše z veliko začetnico,ravno tako kot v naših krajih in verjetno v vseh slovenskih krajih kjer obstojajo lovske družine. Skratka slovenski lovci smo zelo ponosni ljudje in tega se zavedamo in taki tudi hočemo ostati kajne. In zato vidiš ravno zato ker smo ponosni ne dovolimo,da bi postali hlapci in gonjači,kar pa bi vsekakor postali če bi eni korakali naprej eni pa nazaj. Sam dobro veš in tudi pišeš ,da je združevanje potrebo in te v tej trditvi podpiram vendar kot sem že omenil se ne morem sprijazniti z dejstvom,da je v mojem imenu nekdo odločal mimo moje volje in brez vprašanja. To se je dogajalo in se poskuša dogajati na željo tistih ,ki jih lov ne zanima iz tiste najine ponosne strani ampak iz popolnoma drugih vzrokov,ki pa so tudi že vsi bili omenjeni. In da ne pozabim jasno povedati da moje prste vodijo možgančki in kot sem že večkrat povedal zeleno srce,vse pa je argumentirano in upam da pravično,zakonito kar pač ne moremo trditi prav za vse upletene v zmedo .

  Sicer pa sva na isti barki samo verjetno jaz veslam na levi ,ti pa na desni strani kar pa ni nič narobe če sva pod kožo zelena - kajne :wink:
  Citat bober je objavil:
  Ali ima vsak lovec enake pravice in dolžnosti o odločanju na področju lovstva po svoji vesti ;ali mora sprejemati stališča "POSAMEZNIKA"ali ožje skupine kateri POSAMEZNIK pripada?

  Ali so lovci ,kateri mislijo drugače in podpirajo organiziranost na temeljih in načelih pravnega reda RS s sprejeto zakonodajo rušitelji LOVSTVA?

  Ali si zaslužim etiketo rušitelja če mislim drugače kakor ti ?

  Kako potem opredeliti oziroma boš opredelil lovske kolege kateri sodeljujejo
  in so sodelovali do sedaj nelegalnih OZ-LZ?

  Tudi jaz sem predviden za odstrel iz LOVSTVA ,ker pa spadam v vrsto divjadi katera je zaščitena BOBER se ne bojim.

  Lovski pozdrav BOBER
  Citat mišica je objavil:
  Koliko jih (nas) je predvidenih za "odstrel"? 21?
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat mišica je objavil:
  Koliko jih (nas) je predvidenih za "odstrel"? 21?
  Brane Kurnik je zapisal:"..., da bo ugotavljanje te odgovornosti bistveno bolj široko kot si to predstavlja lovski tovariš Bojan Lepičnik. "

  Bog si ga vedi kakšno številko imajo v mislih?! :roll:
  Glede na to, da je že Lepičnik bolj "širok", zna zajeti kar znatno število. :wink: :lol: :lol:
  Citat ravnik je objavil:
  Kakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

  A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat ravnik je objavil:
  Kakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

  A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....
  Tako lahko nekdo ali skupina počne, če se ji pustil in dokler se jim pusti.
  Zato pa je tako pomembna transparentnost, kultura dialoga in demokracija odločanja. Poleg nepogrešljive svobode govora seveda!

  LP
  Citat fantak je objavil:
  ZLD da ali ne drugič!
  Zahvaljujem se vsem, ki so se vključili v polemiko in priznam, da sem prejel kar nekaj informacij, katerih vsebino si ne bi privoščil niti ne sanjati. Torej sem cilj donekle dosegel.
  O kakšnem odstrelu pa govorimo? Morda sem res tudi sam na seznamu, vendar se prav nič ne bojim. Imamo lep pregovor za ta primer:
  NE OBSOJAJ, DA NE BOŠ OBSOJEN!
  Prepričan sem, da se 25.11. mora !!? zgoditi tako ali drugače. Potrpežljivega čakanja na to, da se bodo tovariši (beri gospodje) dogovorili za izpeljavo postopkov, ki bi pripeljali do tako željenega cilja, ja konec. Nisem pravnik, vendar sem prepričan, da je v tako zavoženi situaciji nemogoče jo izvoziti povsem brezhibno, da ti nihče več ne more kaj oporekati. Zato si želim, da bi se strasti končno pomirile in da vpleteni sprejmejo kompromis, ki bi privedel, do uskladitve vsebine novih Pravil..., v kar pa težko verjamem, saj se preveč trmoglavo stoji na enem in drugem bregu. Razkazovanje mišic do te mere, da se pogojuje dobesedno v takšnem smislu: "če se Mahne odpove kandidaturi, se ne bom več pritožil!" , je preprosto že kar smešno. Kako naj potem razmišljam drugače, kot da je razloge iskati v nekaj užaljenih posameznikov, ki se ne morejo sprijazniti z dejstvom, da smo tudi drugače misleči.
  Predlagal bi, da naj se seveda izvoli zakonitega zastopnika, ki bi s primerno ekipo pripravil gradivo pravilnika za javno obravnavo, šele po uskladitvi pa bi bilo možno odločati se o vsebini. Za tem bi bili najbrž sposobni speljati legalne volitve v organe LZS.
  Kar se pa tiče ZLD-jev pa prosim, da mi nekdo predstavi alternativo, ki bo omogočila enakovredno zastopanje posamezne LD v povezavi na nivoju LZS, saj si sam ne znam predstavljati, kako bi usklajevali odločitve na občnem zboru LZS, če bo v dvorani sedelo 418 članov.

  Verjamem, da ne odkrivam tople vode, saj se le pogovarjamo.

  Lovski zdravo
  Citat ravnik je objavil:
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat ravnik je objavil:
  Kakšen bo razlog da bomo leteli ven :? ???

  A tako lahko delajo, da ko zmagajo vse, ki niso bili z njimi vržejo ven iz zelene bratovščine. Ja to je tisto kot iz režima Stalina, Lenina, Caucescuja, Tita.... Po zmagi čistke, da se dolgo nobeden ne bo upal niti pisnit.....
  Tako lahko nekdo ali skupina počne, če se ji pustil in dokler se jim pusti.
  Zato pa je tako pomembna transparentnost, kultura dialoga in demokracija odločanja. Poleg nepogrešljive svobode govora seveda!

  LP
  Lepo si napisal. Zdaj me zanima naslednje, a misliš da bo ta "skupina" upoštevala transparentnost, demokracijo, svobodo govora. Ko pa počne vse te svinjarije in udarce pod pasom ter v hrbet...

  Med zeleno bratovščino se že širi strah in trepet :oops:
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat ravnik je objavil:
  Lepo si napisal. Zdaj me zanima naslednje, a misliš da bo ta "skupina" upoštevala transparentnost, demokracijo, svobodo govora. Ko pa počne vse te svinjarije in udarce pod pasom ter v hrbet...

  Med zeleno bratovščino se že širi strah in trepet :oops:
  No, ko že konkretno sprašuješ, ti odgovorim, da jaz osebno mislim da svojega načina ravnanja ne bodo spremenili. Saj poznamo tisti pregovor o volku in njegovi dlaki!

  Kar se pa tiče tega, da bi se med zeleno bratovščino širil strah in trepet, se lahko le zasmejem.

  Nekje je približno tako napisal Veper, da je Slovenski Lovec z zelenim srcem ponosna, samozavestna in poštena oseba in se po mojem mnenju nima česa bati. Predsem tistih ne, katerim ne bi mogli reči Slovenski Lovec, še sploh pa ne z veliko začetnico spoštovanja napisano!
  Kajti kot tak se bo Slovenski Lovec vedno lahko upravičil s poštenjem, čisto vestjo in odprtim srcem!

  Madonca, včasih pa res kaj ganljivo napišem, kajne? :wink: :lol: :lol:
  Mislim pa čisto resno! 8)
  Citat rock&roll je objavil:
  Fantak je zapisal:
  Kar se pa tiče ZLD-jev pa prosim, da mi nekdo predstavi alternativo, ki bo omogočila enakovredno zastopanje posamezne LD v povezavi na nivoju LZS, saj si sam ne znam predstavljati, kako bi usklajevali odločitve na občnem zboru LZS, če bo v dvorani sedelo 418 članov.


  Fantak, a si prebral predlog pravil LZS, ki je objavljen na forumu? Preberi si, notri je navedena dobra alternativa za ZLD - Območne enote LZS s svojimi organi so več kot dobra alternativa ZLD. A res misliš, da 418 starešin ne more enkrat na štiri leta sprejemati strateške dokumente in voliti svoje predstavnike v organe LZS? V vmesnem obdobju pa bi bilo mogoče sklicati občne zbore, kjer bi na tri LD prišel po en predstavnik (v treh letih bi se izmejali predstavniki vseh treh LD). Ti trije bi se pred sejo sestali, dogovorili kdo bo šel na sej OZ LZS in se dogovorili kako bo glasoval ter mu podelili pooblastilo. vse skupaj je dosti enostavno in najboolj približano neposredni demokraciji (sedaj imamo posredno). Ne vem zakaj se bojimo, v času sodobnih tehnologij, zbora 418 oseb? Seveda pa je veliko odvisno od predhodnih priprav, predhodnih razprav po LD in usklajevanj stališč in samega vodenja takšnega zbora, ki je sigurno bolj zahtevno kot vodenje majšega in vnaprej zlobiranega zbora.

  Mimogrede pa v razmislek in kot primer. Če ima delniška družba delnice, npr. izda 1000 delnic in da ima vsaka od teh delnic drugega lastnika, kdo misliš, da ima pravico sodelovanja na skupščini delničarjev? Jasno, vsi delničarji. In tako je povsod po svetu, ne samo pri nas. In misliš, da takšno skupščino, ki odloča o finančno ter tudi sicer pomembnejših zadevah kot LZS ne izpeljejo?
  Citat Dihur je objavil:
  R&R zapiše:
  Ti trije bi se pred sejo sestali, dogovorili kdo bo šel na sej OZ LZS in se dogovorili kako bo glasoval ter mu podelili pooblastilo. vse skupaj je dosti enostavno in najboolj približano neposredni demokraciji
  ______________
  Če bi bila zgodba tako zastavljena, potem kakega velikega napredka od sedanjega načina ne bi dosegli.

  Ti trije bi se sestali, ko bi dobili pisna mnenja in stališča posamičnih LD, ugotovili večinsko voljo ter glasovali potem tako, da bi bilo njihovo glasovanje obvezno skladno z ugotovljeno večinsko voljo baze ( Lovskih družin ), ki jo na skupščini LZS zastopajo. Morali pa bi v posameznih primerih in za posamezna področja imeti usklajevalno pravico ter možnost glasovati tudi drugače, vendar le v zelo omejenih primerih. Ti primeri pa bi bili določeni v splošnem aktu.

  Ker v nasprotnem bi imeli le spremenjeno formo, vsebina pa bi ostala praktično enaka. Seveda pa ta tema zahteva več pogovora in razjasnjevanja in usklajevanja ter zelo natančno normativno ureditev.
  Citat fantak je objavil:
  Da tovariš rock&roll, če se ne motim ste imeli škarje in platno, pa Vas z vsem spoštovanjem sprašujem, zakaj potem gradiva Pravilnika... niste spravili skozi proceduro, potem ko ste imeli priložnost za to. Predlogu, vsaj kar se mene tiče, vendarle ni kaj dosti očitati. Zagotovo se strinjam s ponujeno možnostjo glede pisarn na lokalnem nivoju, ob tem, da bi bilo potrebno le te malo bolj realno in pošteno določiti. Vidite tu tudi tiči moja trditev, da je noro rušiti Zveze, saj v njih vidim bodoči zametek nove organiziranosti, vsaj kar se lokacije tiče, je pa tudi res, da bi bilo potem potrebno pošteno rešiti lastniška razmerja.

  citat:
  "A res misliš, da 418 starešin ne more enkrat na štiri leta sprejemati strateške dokumente in voliti svoje predstavnike v organe LZS"

  Komentar:
  Oprostite, samo v smislu glasovalnega stroja DA,sicer
  NE, NE,...žal sem že nekaj podobnega skusil v MONS hotelu , če ne ponudite idealnejše variante pa četudi je v smislu delegatskega sistema, bo boljša. Oziral pa sem se tudi že na sistem volitev po večinskem sistemu za državnozborske volitve.

  Kar se tiče primerjave z delniško družbo, pa tako:
  Bojim se, da smo se prehitro pričeli ozirati proti njim. Divjad je vendarle državna last, nepremičnine, ki smo jih s prostovoljnim delom in lastnimi finančnimi sredstvi zgradili tudi niso predmet privatne lastnine, pač pa so v lasti društva. Pa mi potem odgovorite, kdo bo postal lastnik omenjenih nepremičnin ob morebitni ukinitvi ZLD ali pa tudi LD?

  In ob koncu, priznam, da ste zanimiv sogovornik.

  Upam, da se kdaj srečava.

  Lovski zdravo

 7. #7
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-75.html
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Da tovariš rock&roll, če se ne motim ste imeli škarje in platno, pa Vas z vsem spoštovanjem sprašujem, ...

  ... nepremičnine, ki smo jih s prostovoljnim delom in lastnimi finančnimi sredstvi zgradili tudi niso predmet privatne lastnine, pač pa so v lasti društva. Pa mi potem odgovorite, kdo bo postal lastnik omenjenih nepremičnin ob morebitni ukinitvi ZLD ali pa tudi LD?

  In ob koncu, priznam, da ste zanimiv sogovornik.

  Upam, da se kdaj srečava.

  Lovski zdravo
  Predvidevam, da bo Rock&Roll na postavljeno vprašanje odgovoril in z zanimanjem odgovor pričakujem.

  Kar se pa tiče lastnine nepremičnin bi pa poskusil komentirati.
  Namreč zdi se mi, da po zakonu o društvih in najnovejši ustavni odločbi območna zveza, kot združenju društev ne preneha obstajati. Tudi za LD-je ob izgubi koncesije to velja. In kar je last društva, ostane društveno in last članov društva ali zveze, dokler ta ne preneha iz kakršnega koli drugega vzroka.
  Ali razmišljam v pravo smer, bodo pa tisti, ki se bolj spoznajo napisali.

  LP
  Citat rock&roll je objavil:
  Spoštovani Fantak

  Če bi bila pripravljenost funkcionarjev ZLD na pogovor o novih rešitvah, na način, kot se znamo tu pogovarjati o teh temah, potem nebi bilo nobenega problema in sigurno bi našli prave rešitve. Vendar ti moram odkrito povedati, da takšne pripravljenosti ni bilo. To se lahko vidi tudi iz zapisnikov UO LZS, ko je deloval še popolnoma legitimno. Vendar je kljub temu UO LZS pripravil in potrdil predlog novih pravil, z dvemi tremi neusklajenimi členi. To se je videlo tudi v Monsu. Vendar kakor koli že o tistih pravilih se je veliko razpravljalo in rešiti bi bilo potrebno samo še ta odprta vprašanja. In kot si videl v Monsu, je bilo mnenje deljeno. Sicer pa o škarjah in platnu le toliko. Predsednik LZS nima, poudarjam, nima skoraj nobenih posebnih pooblastil , kar je zapisano v Pravilih LZS, vsa pomembna pooblastila so na UO LZS. Če UO LZS spremeni dnevni red, ki ga je predlagal predsednik, potem lahko zaključimo, da to res drži. In ker se strinjava oba, da je na lokalnem nivoju potrebna nekakšna organiziranost potem ti moram pojasniti, zakaj to ne more biti ZLD. ZLD je samostojna pravna oseba in lahko za ustanoviteljice opravlja le naloge društvene narave, za katere se dogovorijo. Ne more pa opravljati lovskih nalog, ki izhajajo iz veljavnih predpisov. Če pa ustanovimo Območne enote LZS, kot del LZS, potem se v njih lahko opravlja vse naloge, ki so z zakonom prenešene na LZS (izobraževanje, izdajanje izkaznic ....itd). Enotna strokovna služba zagotavlja tudi enotno delo in uveljavljanje skupnih nalog po celi državi. Da pa je zagotovljena lokalna samouprava si v okviru teh OE lovske družine izberejo svoj Svet OE in komisije za posamezna področja dela. Razlika med ZLD in OE je torej v tem, da je OE legitini predstavnik tako LZS kot tudi LD, medtem ko je ZLD samo predstavnik LD brez pooblastil na lovskem področju - na področju, ki ga urejajo predpisi s področja lovstva. LZS tudi ne more zavezati ZLD k izvajanju skupno dogovorjenih nalog, medtem ko bi OE oziroma strokovni tajnik, te naloge moral izvajati, saj je del LZS-ja.
  Prednosti OE so tudi v večji kvaliteti dela. Kot prvič, vsi strokovni tajniki bi morali imeti ustrezna znanja in izpit iz upravnega postopka, da bi lahko izvajali javna pooblastila LZS-ja. Vse OE bi morale biti ustrezno tehnično opremljene. Več znanja in boljša tehnična opremljenost bi zagotavljala tudi učinkovitejše delo. Odsotnega tajnika bi npr. delno zamenjal kolega iz druge OE, delo nebi trpelo. Skratka vsem lovcem oz. LD v državi se bi ponujala približno enako kvalitetna storitev. Sedaj pa v ZLD, predvsem v manjših, ko gre tajnik na dopust ali je na bolniški, nihče ne najde nobenega dokumenta, lovske družine so pozno ali sploh ne obveščene o posameznih zadevah, nivo storitve za LD zelo niha, od zelo dobrega pa do , lahko tako rečemo, zelo slabega. Da pa bo mera polna, se še kar ustanavljajo nove in nove ZLD, kar je sicer avtonomna pravica LD vendar pa je vprašanje kakšno storitev bodo lahko nudile, ne samo zaradi pristojnosti, tudi zaradi razdrobljenih finančnih sredstev. Negativno za obstoj ZLD je tudi dejstvo, da LD, ki ne želijo v ZLD, nihče v to ne more prisiliti. V LZS jih je "prisilil" zakon, torej tudi pri OE ne bodo mogle izbirati, ker so OE sestavni del LZS. Danes je lovcem najtežje odgovoriti, kaj mu sploh še lahko nudijo ZLD, glede na veljavne predpise. Kljub vsemu pa se nam spet odpra vprašanje, koliko OE sploh organizirati. Kot izhodišče je po mojem potrebno vzeti eno od teritorialnih razdelitev, ki jih je ali bo predpisala država. Lahko so to LUO, lahko pa tudi bodoče pokrajine. Tretje variante zaenkrat ne vidim. Ni pa nujno, da bi imeli za vsak LUO ali pokrajino svojo OE, kar je vse povezano z obsegom predvidenega dela in racionalnim poslovanjem.
  Mogoče sem bil malo dolg, obenem pa še premalo jasen v posameznih točkah. Kljub vsemu upam, da sem ti odgovoril na bistvo tvojega vprašanja. Lahko pa še dodatno pojasnim, če bo treba.

  Nepremičnine so najmanjši problem, prvič jih ni veliko in ne v vseh ZLD in drugič, te nepremičnine lahko ostanejo last LD. Ali tako, da postanejo neposredni lastniki sorazmernega deleža nepremičnine (prenos s pogodbo pred ukinitvijo ZLD je možen torej ne govorim o delitvi po zakonu o društvih) ali pa tako, da te nepremičnine prenesejo na LZS, katero tako ali tako sestavljajo vse LD in nepremičnina ostane v uporabi tistim LD, na katerem območju leži. Praviloma pa gre za pisarne, pa mogoče še za kakšno stelišče ali fazanerijo, katere pa je tako ali tako bolje organizirati na tržni osnovi, da bodo učinkovite. Skratka, lastništvo ostane v lovskih vrstah, nihče ga ne bo vzel. Tudi to smo ne nazadnje dosegli pri pripravi nove zakonodaje, upam da nisi pozabil poizkuse, da bi podržavili vse premoženje lovskih družin?

  Glede velikega OZ enkrat na štiri leta pa le toliko. Mislim, da sprejem strategije in programskih usmeritev ne poteka samo na OZ temveč se priprava dokumenta in razprava o njem vrši že mnogo prej, po LD. Ko je predlog večinsko usklajen gre na OZ, ki o njem formalno odloča, saj sicer ne vemo ali ima predlog večinsko podporo. Podobno velja za volitve, tudi te je možno opraviti z odločanjem 418 starešin, v to sem prepričam, postopki evidentiranja in kandidiranja pa potekajo pred tem. Kaj bi pa sicer rekel na predloge nekaterih, ki pravijo, da bi morali organe in predsednika voliti vsi lovci, po vseh LD (čista neposredna demokracija)? To bi bil šele zahteven projekt. Pa, mimogrede, z razvojem tehnologije, tudi to kmalu ne bo več tako nemogoče.

  Moram pa te ugovarjati tvojem komentarju, ki si ga dal v zvezi s primerjavo z delniško družbo. Ponovno poudarjam, da je primerjava narejena zgolj v tehničnem smislu zato, da sem odgovoril na možno količino oseb, ki so na nekem sestanku, skupščini, občnem zboru, in o nekem vprašanju odločajo. Samo sistem je potrebno imeti izdelan. Vsebinske primerjave tu izključujem. Vsebinsko moramo v lovstvu opraviti razpravo preden gre predlog v sprejem najvišjem organu. Tam se , tudi po sedanjem sistemu, vlagajo le "amandmaji", na OZ se tudi do sedaj ni vodila vsebinska razprava saj bi že 110 razpravljalcev lahko blokiralo delo OZ, zato 418 razpravljalcev. stvar ne spremni. Razprave in usklajevanja pa se vodijo na UO LZS, ki je predlagatel gradiva in nosilec razprave po LD. Če tako pogledamo na stvari, potem se zadeva izide.

  Hvala za tvojo potrpežljivost.
  Citat fantak je objavil:
  Za božjo voljo tovariš rock&roll , če se ne motim, si tudi na videz drugačemisleča stran v Slovenskem lovstvu v grobem ne zamišlja drugačne organiziranosti. Kako to, da potem ne pridemo skupaj.
  Kar se tiče ZLD vidim v njih še kako pomembno ohranitev vloge za povezovanje društvenih dejavnosti, sicer utegnemo pozabiti na dejavnosti: lovske kulture, športa, šeg in navad ter v celoti etike, kar se potihem že pojavlja. Samo poglejmo, kako hitro pozabljamo na pravilno nošenje in uporabo lovskega kroja. Ne vem, morda pa se zaradi sramu pred občani ne oblačimo več v lovski kroj.
  V ohranitvi ZLD vidim tudi zametke bodočih OE ZLD, ki bi v prihodnje le še ob pravnoformalni preobrazbi nadaljevala z delom. Žal pa poznam tudi primer, ko je bilo zaradi naporov kako se znebiti tajnika, treba ukiniti celo zvezo.
  Več kot prebiram in poslušam debato vpletenih, bolje mi postaja jasno dejstvo, da si želimo vsi priti do istega cilja. Tudi tovariš Mahne v zadnji številki Lovca o tem govori. Vidim pa drugi problem, namreč kdo si bo pripisal "avtorske" pravice izbrane poti ter za rešitev problema. Bojim se, da je prav slednje srž spora zaradi katerega krizi še daleč ni videti konca, pa čeprav trdite drugače v zvezi s "škarjami in platnom".
  Vsaj kolikor Vas poznam tovariš rock&roll in somišljeniki, verjamem, da ste toliko plemenitega lovskega srca, postanite moralni zmagovalec ter ponudite roko koordinaciji sklica OZ dne 25.11.2006. Verjemite mi, da s tem dejanjem, kot nas uči Kristus "če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levega", ne tvegate nič, pač pa pomagate lovstvu priti iz deročih voda vsaj na splav. Od tod pa bomo skupaj pripluli na varno. Prepričan sem, da si varen pristanek tudi želimo.
  V nadaljevanju pri izbiri novega predsednika in organov LZS pa bomo imeli priložnost pokazati mišice, članstvo pa bo odločilo kateri ima močnejše.

  Lovski zdravo
  Citat ravnik je objavil:
  Vsaj kolikor Vas poznam tovariš rock&roll in somišljeniki, verjamem, da ste toliko plemenitega lovskega srca, postanite moralni zmagovalec ter ponudite roko koordinaciji sklica OZ dne 25.11.2006.
  Fantak, kaj si pozabil tablete vzet zjutraj :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
  Citat Dihur je objavil:
  Pozdravljen lovski kolega Fantak.
  Verjetno ti bo R&R odgovoril, ker si nanj naslovil prispevek. Sam bi želel le malo pokomentirati tisto o nastavljanju lica in Kristusovem učenju. V tej zgodbi je še najmanj pomembno kaj naj bi Kristus učil in koga, temveč kaj nas uči in nam zapoveduje Pravo. In kakor koli se bo zgodba že razpletla, na koncu ne bo ne moralnih in ne kakršnih koli drugih zmagovalcev. V najslabšem primeru pa bo lahko izgubila le slovenska lovska organizacija. In nekaj v tvojem pisanju vendarle ne razumem. Zakaj bi se morali umakniti, obmolkniti ter popustiti in lica nastavljati tisti, ki se zavzemajo za zakonitost in demokratičnost v slovenski lovski organizaciji ?? Tistim, ki pa ravnajo v nasprotni smeri pa tega ne bi bilo treba. Si mislil tako ?? Zapisal si ! Dragi kolega Fantak, če bi ljudje ravnali v zgodovini v skladu z načeli, ki jih ti tukaj ponujaš, potem bi danes živeli v zelo hudi diktaturi. Na srečo pa je človeški duh uporen in zelo senzibilen na vse nepravičnosti in krivice, pa naj te prihajajo s katere koli strani. Sveta na bolje nikoli v zgodovini niso spreminjali tisti, ki so venomer nastavljali lica in ves čas mirno trpeli ter prenašali, da so vsi udrihali po njih in jih izkoriščali do zadnje kaplje krvi, temveč so ga ves čas zgodovine človeka, spreminjali tisti, ki so se upali in vedeli upreti tako fizičnim kot duševnim in intelektualnim nasiljem. Nekoč so ta upor izvrševali z vilami in cepci, danes pa z znanjem ter civilnim pogumom.
  Pa lep lovski pozdrav!
  Citat DPETLIN je objavil:
  R&R, naj te ne prepričajo razni špekulanti, kajti oni želijo samo uresničiti svoje cilje - zopet bloditi v mutnem.
  Odločba je jasna in v skladu z njo se je potrebno tudi po novem organizirati.
  Predsedniki raznoraznih ZLD in LZ, ki še večinoma ŽELIJO po svoje odločati in voditi glavno kandidacijsko politiko. NAJ JIM BO ŽE ENKRAT JASNO -
  pot oziroma ZAKON pozna samo LD - OZUL - LZS.
  Pa zaboga, kakšni ste vi strokovnjaki in pravniki na LZS.

  LP!
  Citat fantak je objavil:
  Že z izbiro imena "fantak" sem se želel predstaviti, kot naivnež in si ga nisem nadel slučajno. Po vsem vidim, da sem resnično.
  Imam samo eno željo, gospodje, Tisti, ki so godljo zakuhali naj jo še pojedo, zakaj jo ponujajo sedaj nam. Prepričujejo že prepričane, tako eni kot drugi.
  Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
  Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi vprid.

  Lovski zdravo
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  ... Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
  Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi v prid.

  Lovski zdravo
  Žal ni tu stvar kdo se ponudi, ampak kdo nobeni pobudi ne pusti blizu in vztrajno goni svoje naprej. A ker je taisti pač na poziciji moči, bi z malo preudarnosti moral zadeve speljati vsaj v zakonit izhodiščni položaj.
  Pa že na podlagi dnevnega reda sklicanega izrednega OZ LZS lahko sklepamo, da tega namena žal nima!

  Menim tudi, da je Lepičnik s svojimi predlogi podal zdravo osnovo, o kateri bi bilo potrebno razmisliti in na njej graditi naprej.

  O poudbah še to.
  Že kar nekaj jih je bilo, s poštenimi in odkritimi nameni, brez kakršnekoli želje po "stolčkih", samo z namenom ureditve stanja. Pa so bile vse zavrnjene in širšemu lovskemu občestvu zamolčane!
  Citat janez valentic je objavil:
  Mnogo ljudi, mnogo čudi.

  Meni se R&R ne zdi načelen. Bil je na čelu, na svet je spravil otroka (spačka), do konca je odsedel mandat, zdaj bo pa flancal o zakonitosti.

  Zdaj se gre pa Mesijo, velikega odrešenika - mene ne bo prepričal, pa če se še tako trudi šarmirati.
  Citat Dihur je objavil:
  Pozdravljen kolega Janez !
  Pravico imaš do svojega mnenja, nimaš pa pravice biti žaljiv.
  In videti je, da so se ti malo zatresle hlače. Pa se ne sekiraj, to je ?loveško. In nisi edini.
  Pa lep lovski pozdrav!
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat janez valentic je objavil:
  Mnogo ljudi, mnogo čudi.

  Meni se R&R ne zdi načelen. Bil je na čelu, na svet je spravil otroka (spačka), do konca je odsedel mandat, zdaj bo pa flancal o zakonitosti.

  Zdaj se gre pa Mesijo, velikega odrešenika - mene ne bo prepričal, pa če se še tako trudi šarmirati.
  Pri tem spačku velja "več babic, kilavo dete"!
  Kaj ko bi še druge "babice", ki sedaj sedijo v vodstvu in okoli njega, povprašali, zakaj je dete kilavo!

  Sicer pa je bistvo drugje! Ne poslušajmo ne Rock&Rolla, niti kogarkoli drugega zato ker tako pač on pravi. Poslušajmo kaj vsi ti, ki nam žele kaj povedati, govore, ločimo seme od plev in pri tem ne pozabimo poslušati države, njihovih odločb in zakonov. Poslušajmo tudi česar nam nekateri nočejo povedati!
  Potem pa se odločimo na podlagi teh vsebin, ne pa zato, ker so besede prišle iz določenih ust!
  Citat bober je objavil:
  ZR7 točno tako je ,da te babice še obstajajo in to kilavo dete vodijo mimo
  vrtca in prikrivajo resnico pred vzgojitelcami. Ne bodo mogle v nedogled.
  Napočil bo trenutek resnice in tudi "kristus " nebo pomagal.

  BOBER
  Citat pranger je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Že z izbiro imena "fantak" sem se želel predstaviti, kot naivnež in si ga nisem nadel slučajno. Po vsem vidim, da sem resnično.
  Imam samo eno željo, gospodje, Tisti, ki so godljo zakuhali naj jo še pojedo, zakaj jo ponujajo sedaj nam. Prepričujejo že prepričane, tako eni kot drugi.
  Pa naj se ponudi tisti, ki je sposoben sedaj celotno zadevo speljati na tak način, da mu ves čas postopka ne bo mogoče kaj očitati.
  Sam želim delati le v zdravem okolju, naravi in divjadi vprid.

  Lovski zdravo
  Žal fantek, godljo je zakuhala večina v UO LZS v "našem" imenu, za svoje koristi :twisted: :twisted: . To so funkcionarji v LZS, ki smo jih mi zaupali mandat, zato nam vsem godljo ponujajo, saj veš, da takšni niso sposobni in pripravljeni prevzeti kakšne odgovornosti. V zadnjem primeru so zakuhali res veliko svinjarijo, kar potrjuje tudi odločba, na srečo pa sami tega ne morejo popraviti - sanirati. Kolikor slišim še vedno govorijo in nakladajo, da imajo prav, čeprav je odločba jasna. V celoti podpiram predsednika Lepičnika, on pa je tudi edini, ki lahko v tej situaciji slovensko lovstvo potegne iz te "svinjarije" v neke normalne pravne tokove.

  Kolikor so imeli nekateri "ob zamenjavi" povedati o sedaj zopet aktualnem predsedniku, čez leta mu bomo še slavo peli, da je "rešil" slovensko lovstvo. Opravičeno. Morda je sedaj čas, da s prtom pokažemo na tiste, ki so vse to zakuhali in jih se jih tudi poimensko navede na furumo, morda v glasilu Lovec.

  Sprašujem pa se, zakaj smo lovci podpisali Etični kodeks. Ali določila veljajo samo za nas navadne lovce, recimo od starešine navzgor do predsenika LZS pa ne več? Ne vem, ali je UO LZS nedotakljiv? Mislim, da so vsi tisti, ki so spravili LZS v ta položaj kršili temeljna določila kodeksa ter da jih je potrebno obravnavati.
  :idea: :?:
  Citat bober je objavil:
  Pranger pravilno razmišlanje in ti potrjujem ,da je deloma tako. Kritike za nastalo situacijo nemoremo prenesti na eno osebo (Lepičnika) sebe pa enostavno izločiti pri soodgovornosti za situacijo katera sedaj obstaja.
  Zelo negativno in nevem kako lahko negdo kritizira in se ograjuje od odgovornosti saj je bil včasu tega predsednika v organih upravljanja do poteka mandata.Očitno se ne zavedajo odgovornosti in neglede na odločbo MNZ. Ukolikor bi upoštevali kodeks kakor si navedel bi sami podali izjave ,da
  sprejemajo soodgovornost in se izločili iz nadaljnih del opravljanja funkcijv lovstvu.Zelo zgledna slika oziroma odraz za nastalo stanje v lovstvu pa je zadnji OZ LZS.

  BOBER
  Citat rock&roll je objavil:
  Lovska tovariša Fantak in Janez Valentič

  Sem upornik, to priznam. To moti tudi nekatere, tipa Janeza Valentiča, on že ve zakaj. Očitno mi je kaj zameril, verjetno je nekaj osebnega zadaj. J.V. sicer vse razume, ve kje je bistvo, žal pa se ne odloča racionalno ampak emocionalno. Vsaj to je razbrati iz njegovih prispevkov. Včasih je to sicer dobro, praviloma pa ne. Pri tebi, Fantak, gre očitno za naivnost, kot si tudi sam priznal. Trojica pritožnikov smo bili pri predstavniku ZLD-jev g. Mahnetu in mu ponudili roko sodelovanja v smislu, izpeljimo (izpeljite) OZ LZS skladno z odločbo in se nato vsi skupaj umaknimo in dajmo prostor novim, s preteklostjo neobremenjenim, organom. Naš predlog je naletel na gluha ušesa. Če si ti, Fantak, sposoben prepričati tiste, ki so vsekakor pravni in moralni poraženci in glavni krvici za nastalo situacijo, da se umaknejo s scene, potem soglašam s tvojim predlogom. Ampak to ne bo dovolj. Nisem jaz edini, ki postavlja določene zahteve, ki temeljijo na spoštovanju pravnega reda naše države. Za takšnimi zahtevami stoji iz dneva v dan več lovcev, ki jim ni vseeno. Počasi se oblikuje lovska pomlad, ruši se berlinski zid. Demokratični odnosi se bodo prej kot slej uveljavili. Saj drugače ne more biti. Če smo ubranili lovstvo od zasebnih interesov bomo znali tudi demokratizirati našo organizacijo. Kljub vsem pritiskom in grožnjam, ki jih vse glasneje izrekajo posamezni predsedniki ZLD in njihov pravni svetovalec. In pika. :D

  PS: Janez, pa ja nisi mislil s tvojim kometnarjem, da je novi zakon o dvijadi in lovu spaček? Ali pač misliš na predlog novih pravil? No, ne pri prvem ne pri drugem nisem bil sam, bilo nas je več. Pri prvem celo veliko. Res pa, da se pri obeh vidno pozna tudi moj prispebek. In vsaj na zakon je veliko lovcev ponosnih, a ti nisi?. Mogoče pa bo tebi uspelo kdaj kaj boljšega. Mogoče boš vsaj predlagal pravno korektna Pravila LZS, ki bodo boljša kot sem jih predlagal. Zakaj pa ne? Se že veselim sprememb na boljše. In čakam tvoje predloge. Skupaj bomo močnejši in boljši. Če smo seveda za isto stvar.

 8. #8
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-90.html
  Citat janez valentic je objavil:
  Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

  Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat janez valentic je objavil:
  Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

  Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.
  Janez, kulturno lahko poveš karkoli! Zaradi tega te ne bo nihče odstranil s foruma. Dokler sem jaz administrator bo to držalo! Prisotnost tu, je v teh okvirih zgolj tvoja lastna odločitev!

  Kar se tiče tega, da namiguješ da je ta forum reklama R&Rollu, si ga pa pošteno mimo pihnil!
  Če bi sledil dogajanje na forumu, npr. od časov, ko je živel še pod "Lovstvo.net" pa do danes, bi vedel, da je R&Roll čisto običajen uporabnik, kot toliko ostalih, ki si je zaradi svoje aktivnosti in volje pridobil moderatorsko odgovornost.
  In je kot tak le enak med enakimi! Pa saj to veš. Le namig je imel svoj namen, kajne?!
  To, da smo se v moderatorski ekipi poenotili v namenih reševanja LZS, to pa drži. Torej je ta forum reklama prizadevanjem reševanja situacije v lovstvu, ne pa nekegemu posamezniku!
  Ti nameni pa seveda niso nujno nameni vseh lovcev, npr. tebe. A imaš kljub temu vso legitimno pravico do besede, ker smo se za tak način že na samem začetku odločili in ga jasno deklarirali!
  Citat pranger je objavil:
  Citat janez valentic je objavil:
  Hotel sam smo nekaterim povedati da niso osamljeni, pa kljub namenom tega foruma - reklama R&R.

  Zaradi mene lahko"žaljivost" ponucate zato da me odstranite s foruma.
  Mogoče večina debate kaže kot, da bi šlo za neke vrste reklamo za R&R, da se z njim v celoti strinjamo, da mogoče kakšno pisanje celo sugerira itd. To za mene ne drži, saj se z nekaterimi njegovimi odločitvami v času predsedovanja nisem in ne bom strinjal. Ne strinjam pa se tudi z ravnanjem UO LZS pri menjavah predsenikov LZS, saj po mojem mnenju samovoljno in v pot pretvero in našem imenu delajo nezakonito. V tem smislu podpiram B.L., kakor tudi v prizadevanjih za ureditev razmer v LZS, saj sem mnenja, da morajo prevladati pravna načela nad osebnimi interesi. Pri argumentiraju dejstev na to temo pa se žal ne morem/o izogniti imenom akterjev v tej zgodbi, pa še vsa pravna dejstva so na strani R&R in če to hočemo oz. nočemo. Če pišemo o nastali situaciji v lovstvu in omenjamo odločbo MNZ je nedvomna povezava z B.L. in B.M..

  Če je tako, potem delamo reklamo obema, če drži izjava znanega Slovenca, da ni pomembno o čem se o nekom govori, pomembno je, da se o njem govori. :twisted:
  Citat fantak je objavil:
  Upsa ... Oprostite, ker se vmešavam v sicer aktualno debato
  Menim, da ste malce zašli z debato v napačno smer glede naslova foruma (ZLD Da ali Ne) kjer se nahajamo, a glede na aktualne zadeve predlagam, da se odpre nov naslov: kaj konkretno je narobe glede sklica izrednega OZ dne 25.11.2006.
  Vsaj kolikor zastopim razlage teh in onih ni mogoče najti poti, ki bi bila brzhibna. Torej bo potrebna strpnost ali pa "stečaj" v katerem zagotovo največ pridobi "upravitelj". Ali je vredno?

  Lovski zdravo :oops: :evil: :twisted: :shock:
  Citat ZR7 je objavil:
  Vsak registrirani uporabnik lahko skoraj povsod po forumu objavi novo temo. Torej ....
  Citat pranger je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Upsa ... Oprostite, ker se vmešavam v sicer aktualno debato: kaj konkretno je narobe glede sklica izrednega OZ dne 25.11.2006.
  Vsaj kolikor zastopim razlage teh in onih ni mogoče najti poti, ki bi bila brzhibna. Torej bo potrebna strpnost ali pa "stečaj" v katerem zagotovo največ pridobi "upravitelj". Ali je vredno?

  Lovski zdravo :oops: :evil: :twisted: :shock:
  Brezhibno pot določa odločba, ki pa jo nekateri, nočejo razumeti, drugi pa je ne razumejo, kar pa lovstvu ne koristi, koristi pa krivcem za nastalo situacijo, ker so dobri spletkarji in manipulatorji in s tem prikrivajo svojo krivdo v tej zadevi. Stečaja ni, je pa ukinitev LZS in na novo ustanovljena zveza z enakimi nalogami, kar bi UO LZS (akterji zamenjav v nasprotju s Statutom LZS) - "poraženci" raje storili, kot pa da bi priznali kršitve Statuta in poraz. Priznati nepravilnosti pomeni, da kršitelji Statuta dobijo ime in priimek, vsi lovci bi izvedeli za kršitelje, posledica pa je, da bi s prstom lahko pokazali na njih.

  Brez smisla je, da B.M. sklicuje skupščino, saj vendar ni predsednik LZS, kar lahko ugotovi na UE Ljubljana. Saj vemo kaj sledi, če sklic LZS ne bo v skladu s Statutom LZS.

  Če se bo tako nadaljevalo prihajamo v leto skupščin LZS in brezvladja, kot je od avgusta naprej. :twisted:

  lp
  Citat Kaludernik je objavil:
  Mislim, da ne veste, kaj hočete povedati, da lahko na UE Ljubljana ugotovite, da B.M. ni predsednik LZS! Kdo pa je? Ali je mogoče B.L? Pa kaj pravi slavno opevana odločba MNZ? Da je B.L. dne 26. 6. 2005 potekel mandat predsednika LZS in da od takrat dalje nima več nobenega pooblastila, da kakorkoli nastopa v imenu LZS.

  Kdo je torej predsednik LZS?
  Citat jelen.slavnik je objavil:
  Kaludernik ti mi povej tako, da bo razumljivo.

  Lp
  Citat Ganges je objavil:
  Ja ne upravni enoti je kot zastopnik še vedno vpisan B.L. Medtem, ko B.M. ni vpisan nikjer kot kakršen koli zastopnik ali oseba, ki bi lahko kakor koli vodila LZS. Temu je pritrdilo tudi MNZ.
  Citat fantak je objavil:
  Kar se tiče B.L. in B.M. je jasno tako glede odločbe, še bolj jasen pa je izid žal neregularnega glasovanja (zaradi pravnih formalnosti sklica) na zadnjem OZ. Rad bi videl junaka, ki bi bil sposoben v druščini predsedniških kandidatov, kolikor jih je bilo, prepričati in nagovoriti že v prvem krogu praktično 70 % zastopnikov lovskih družin. Klobuk dol!
  Menim, da kandidatu, ki uživa tolikšno zaupanje, pa vendarle ne gre gledati v zobe še preden mu je bila dana možnost, da pokaže kaj zna in kaj je sposoben storiti. Tovariši tudi ta dejstva obravnava demokracija in menim, da se bomo morali s tem sprijazniti, pa četudi samo do naslednje skupščine. Tudi, če se bi kaj zalomilo, skupaj zmoremo več.
  Pozabljamo, da je B.M. praktično priskočil iz ozadja, neobremenjen s preteklostjo in po mojem prepričanju nič kriv, da je zadnji OZ razglašen za neregularnega, sedaj pa toliko gnojevke po njem, kje je tu morala?
  Sam še vedno stojim ob dejstvu, da je potrebno pomiriti strasti, če želimo iskreno slovenskemu lovstvu dobro.
  Stari pregovor pravi: Najprej skoči, pa potem reci hop. Kako naj sodimo o nečem, kar še poiskusili nismo?!
  Morda nas pa čaka prijetno presenečenje, saj slabše niti ne more biti!

  Hvala za strpnost
  Citat Ganges je objavil:
  fantak ampak če že hoče tako dobro lovski organizaciji zakaj ne izpelje potrebnih postopkov tako kot zahtevajo na ministrstvu? Zakaj še vedno melje v svojo stran mimo odločbe? Saj če bi se držal vseh potrebnih predpisov mu itak ne bi imeli kaj očitati in spodbijati njegovih odločitev. Če pa deluje samovoljno pa očitno ima tudi neke interese ali kaj vem zakaj.
  Citat Kaludernik je objavil:
  Še vedno ni odgovora kdo je predsednik LZS, če je po odločbi MNZ B.L. 26. 6. 2005 prenehal mandat!

  Prepričam sem, da 22185 lovcev v SLO to zanima, saj razen 15 kolegov na tem forumu tega očitno ne ve!

  Lp
  Citat Dihur je objavil:
  Pozdravljen kolega Fantak !
  Res se nisem imel več namena ponavljati na tem forumu o zadevah, ki so bile že toliko krat pojasnjene in napisane. Pa mi hudič le ne da miru. Še posebej aktiven postane, ko ga požgečkaš ti s svojimi, namerno zastavljenimi, naivnostmi. Tako, da res ne vem ali zgodbe v resnici ne razumeš ali pa namerno provociraš. Občutek imam, da se greš celo malo navijača, pa mi sedaj ni jasno ali to počneš iz resnične naivnosti ali pa, ker bi želel nekomu ugajati ??!!
  Potrudi se in loči zakonito izveden postopek izvolitve organov LZS s predsednikom vred od kadrovskih rešitev v kandidacijskem in potem volilnem postopku oziroma izvolitvi.
  Saj mi je jasno, da če želiš celotno zgodbo zamegliti, potem si te ločitve enostavno ne smeš privoščiti, ker z njo postanejo zadeve vsakomur veliko jasnejše in razumljivejše.
  In naj še enkrat ponovim kar sem že toliko krat zapisal. Če si bodo slovenski lovci v zakonitem in demokratičnem postopku izvolili lovskega tovariša B.M. bo to njihova pravica, ki ji nihče ne bo smel oporekati. Da pa bodo to lahko storili, bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
  Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
  Ti, dragi moj lovski kolega, pa se ves čas zavzemaš, da jo uberemo tako malo po najkrajši in najlažji poti. Kaj se bomo zafrkavali s pravnimi in drugimi normami, pustimo pravila in procedure, pa saj smo tudi v ( svetem) pismu predsednika mariborske ZLD lahko prebrali, da vse to lahko razumejo le univ. dipl. pravniki, ki pa jih je v lovski organizaciji relativno malo. Vsi ostali bebčki pa tega tako ali tako ne morejo razumeti.
  In tako se sedaj tudi sam občasno sprašujem, zakaj se teslo kot naj bi bil, sploh poglabljam v to znanost vseh znanosti, kjer nimam niti najmanjše možnosti, da bi lahko sploh kaj razumel. In, ko se zavem tega, mi po licih stečejo solze žalosti in obupa nad lastno intelektualno nebogljenostjo ter prirojeno in potem še privzgojeno družbeno nepomebnostjo. In si tako rečem, črv mali nepomemben, zavleci se nazaj v dno družbenega blata in tam lepo obmiruj ter pazi, da te ne pohodi okovan čevelj družbenega mogočneža.
  Citat Ganges je objavil:
  Citat Kaludernik je objavil:
  Še vedno ni odgovora kdo je predsednik LZS, če je po odločbi MNZ B.L. 26. 6. 2005 prenehal mandat!

  Prepričam sem, da 22185 lovcev v SLO to zanima, saj razen 15 kolegov na tem forumu tega očitno ne ve!

  Lp
  Glede na to, da je B.L. z zgoraj omenjenim datumom prenehal mandat, B.M. pa ni bil legalno izvoljen in ni bil vpisal v uradnih dokumentih kot zastopnik je jasno, da smo v brezvladju. Ni predsednika LZS.
  Citat bober je objavil:
  Fantak

  Problem ni pri osebah in njih reševanju,temveč pri spoštovanju zakonitih dejanj kot sklica in odločanju z zakonom in pravili pravnega reda.V vednost
  ti dajem ,da so bili prisotni trije pravniki kot delegati in celo v delovnem predsedstvu. Očitno je bilo z njihovega stališča vse regularno.Ko negdo spozna ,da je sklic zbora neligitimen in tudi volitve za predsednika ;se oseba pošteno odloči in odstopi kod kandidat za predsednika.

  Iz skupine delegatov po kočanem izidu volitev je bil zelo zanimiv izrečen
  stavek:"Bomo videli kdo je boljši pravnik"! Rezultat pa je viden!

  Tako ,da res nevem kam takšen način pelje ;ali mi lahko poveš?

  BOBER

 9. #9
  ZR7 Guest

  Privzeto

  http://lov.mojforum.si/lov-about11-0-asc-105.html
  Citat ZR7 je objavil:
  Še enkrat v lažje zapomnenje ponavljam bistvo vsega cirkusa, kot je lepo napisal Dihur:

  Citat Dihur je objavil:
  ... bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
  Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
  ...
  in na osnovi tega ponavljam svoje prepričanje, da B.L. je imel mandat, ki je potekel, B.M. pa ga nikoli ni imel. A da se ne bomo preklali okoli tega ponovno ponavljam:

  Citat Dihur je objavil:
  ... bo pač predhodno potrebno opraviti kar nekaj pravno-statutarnih, kandidacijskih in volilnih ter organizacijskih in predvsem demokratičnih opravil in dejanj.
  Samo o tem teče tukaj beseda, samo na to se je nanašala pritožba pritožnikov in samo o tem govori odločba - v glavnem, da malo zgodbo poenostavimo zaradi boljšega razumevanja.
  ...
  In sedaj Kaludernik, bi lepo prosil, da če ti je kaj do Slovenskega lovstva in njene organizacije, začneš razmišljati o njenih zdravih temeljih, ne pa da naprej druge prepričuješ kakšno kritino po svoji volji boš na to zgradbo postavil, še preden se postavijo zidovi.
  In konkretneje: Ni pomembno kdo je ali bo predsednik LZS, pomembno je, da ga izvolimo tisti, ki ga plačujemo in to na način, ki mu ne bo moč oporekati! Pa je potem to lahko sam Cefizelj!
  Citat fantak je objavil:
  Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, tovariši, ki vodijo postopek(pravni strokovnjaki) trdijo, da ni odstopanj od priporočila v obrazložitvi odločbe. Kar se tiče novoizvoljenih organov pa tako: Delovali bodo le do sprejetja novih Pravil..., za tem bodo ponovno volitve in vse naj bi šele od tlej funkcioniralo OK. Torej....??! :oops: :? :roll:

  Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?
  Citat pranger je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Kar se tiče B.L. in B.M. je jasno tako glede odločbe, še bolj jasen pa je izid žal neregularnega glasovanja (zaradi pravnih formalnosti sklica) na zadnjem OZ. Rad bi videl junaka, ki bi bil sposoben v druščini predsedniških kandidatov, kolikor jih je bilo, prepričati in nagovoriti že v prvem krogu praktično 70 % zastopnikov lovskih družin. Klobuk dol!
  Menim, da kandidatu, ki uživa tolikšno zaupanje, pa vendarle ne gre gledati v zobe še preden mu je bila dana možnost, da pokaže kaj zna in kaj je sposoben storiti. Tovariši tudi ta dejstva obravnava demokracija in menim, da se bomo morali s tem sprijazniti, pa četudi samo do naslednje skupščine. Tudi, če se bi kaj zalomilo, skupaj zmoremo več.
  Pozabljamo, da je B.M. praktično priskočil iz ozadja, neobremenjen s preteklostjo in po mojem prepričanju nič kriv, da je zadnji OZ razglašen za neregularnega, sedaj pa toliko gnojevke po njem, kje je tu morala?
  Sam še vedno stojim ob dejstvu, da je potrebno pomiriti strasti, če želimo iskreno slovenskemu lovstvu dobro.
  Stari pregovor pravi: Najprej skoči, pa potem reci hop. Kako naj sodimo o nečem, kar še poiskusili nismo?!
  Morda nas pa čaka prijetno presenečenje, saj slabše niti ne more biti!

  Hvala za strpnost
  Fantek, saj nihče ne govori, da je za nastalo situacijo krvi B.M., ampak UO LZS, ki ni upošteval Pravil LZS ter Zakona o lovu in divjadi. Te nepravilnosti pa se niso zažele z izvolitvijo B.M., ampak z izvolitvijo začasnega predsednika T.. Zato trdim, da je potrebno ves UO LZS obravnavati zaradi kršitve Etičnega kodeksa in jim izreči kakšno kritiko.
  :?

  Res pa je, da so sedaj govori in tudi piše o nekih čudnih situacijah na LZS, v katerih nastopa B.M., kar tudi delno piše v Zapisniku ZLD Ljubljana. Če je vse to res, potem pa res slabo luč meče na osebo, ki se ima za predsednika.

  lp
  Citat pranger je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, tovariši, ki vodijo postopek(pravni strokovnjaki) trdijo, da ni odstopanj od priporočila v obrazložitvi odločbe. Kar se tiče novoizvoljenih organov pa tako: Delovali bodo le do sprejetja novih Pravil..., za tem bodo ponovno volitve in vse naj bi šele od tlej funkcioniralo OK. Torej....??! :oops: :? :roll:

  Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?
  Ne vem kakšne pravne strokovnjake ima LZS. Iz nastale situacije pa se vidi, da so nepravilno svetovali LZS in če gre za iste strokovnjake, potem gre dvomiti v njihovo strokovnost. :idea: :?:
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Še vedno ne vem v čem konkretno koordinacija pri sklicu izrednega OZ ne sledi odločbi ministrstva, ...
  ...Ali trditev in zagotovilo stoji na realnih tleh?
  Tu je izsek iz odločbe. Tisti del, ki natančno predpisuje kako je potrebno zadevo izpeljati.

  Ali je na dnevnem redu izr. OZ LZS sprejemanje z zakonom usklajenih pravil? Ni, kajne?! Ker bi potem ne mogli izpeljati vsiljenih volitev UO na način, kot so si ga zamislili in ki omogoča še nadaljno prevlado nedemokratično in nepravno "izvoljene" manjšine nad večino!

  Drugačni postopki, na drug način izpeljan občni zbor kot ga je predpisalo MNZ in njega sklepi bodo takoj naleteli na že napovedane pritožbe!
  In kljub temu, da je to napovedano, se dnevni red izrednega OZ ni uskladil! Sklicatelji izrednega občnega zbora gredo zavestno v situacijo ki ni sprejemljiva! Zakaj?

  Kdo bi moral sedaj popustiti. če bi jim bilo mar lovstva? Tisti ki žele pravno urejeno pot, ali tisti, ki kljub znanemu in napovedanemu zapletu trmarijo po svoje?
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat pranger je objavil:
  ...
  Ne vem kakšne pravne strokovnjake ima LZS. Iz nastale situacije pa se vidi, da so nepravilno svetovali LZS in če gre za iste strokovnjake, potem gre dvomiti v njihovo strokovnost. :idea: :?:
  Pravni strokovnjaki?
  Kot vem so
  v torek, 30. 5. 2005, na Mašunu
  prisotni: Bogdan Mahne, Jože Sever, Franc Trebušak, Janez Pavel Marin, Danilo Perdec, mag. Emilijan Trafela, Dušan Jug, Štefan Virjent, Edvard Krašna, Stane Petar – član Nadzornega odbora LZS in Gregor Bolčina
  na predlog B. Mahneta dodali novo točko dnevnega reda in sicer:

  - Kadrovska vprašanja.

  pod to točko pa potem sprejeli:
  ZO je sprejel sklep, da se z Bogdanom Mahnetom sklene pogodba za opravljanje nalog s področja pravno-organizacijskih zadev Lovske zveze Slovenije. V skladu s pogodbo izstavi izvajalec račun Lovski zvezi Slovenije. Pogodba velja od 1. 6. 2006 dalje do kadrovske reorganizacije in popolnitve kadrov na Strokovni službi LZS.


  Pranger, sedaj veš kakšne, na čigavo pobudo in katere pravne strokovnjake ima LZS?
  Citat pranger je objavil:
  V kakšnih vlogah pa v lovstvu sedaj nastopa B.M.?
  Zanimivo bi bilo izvedeti, koliko je "pokasiral" kot pravni svetovalec LZS, saj je na sestanku ZLD Ljubljana navedel kar precej "pravnih poslov", ki jih je opravil za LD, ali jih je dejansko opravil in kdo mu je potrdil izplačilo?
  Mislim, da sta vlogi, ki jih je imel, milo rečeni nezdružljivi. :wink:
  Citat fantak je objavil:
  Jutri zna biti v Mariboru vroče??!! Pravijo, da B.M. nima protikandidata, ali to pomeni, da smo končno ugledali luč sveta? :roll: :D

  Več, ko debatiram z lovci po lovskih družinah, ugotavljam, da si želijo samo eno.....KONEC ZDRAHE.

  Pravijo, da zbor podpira tudi sam g.župan Maribora in da nam bo v pomoč pri razrešitvi krize tudi s poslanskih klopi, če bo potrebno.

  Upam, da bo vsaj nekaj res od tega! in da se nam lovcem piše boljši jutri!

  Pustimo se presenetiti
  Citat bober je objavil:
  V Mariboru bo rahlo hladno ,ker pomoč mariborskega župana ni potrebna
  lahko bi pomagal tudi ljubljanski župan ,
  Politika pa ne sodi med lovce in tudi ni zaželena ,ker ukolikor zadeve ne uredimo samii kot lovci potem resnično nam ne preostane ,da se zamislimo sami nad seboj.
  Osebno pa sem proti vmešavanju za razrešitev nastale situacije po poslanski poti in tudi pomoči glede lovstva ,ker za mene nebo več" to kar je bilo in tudi nebo"!.Mislim da so LD nevladne organizacije; temveč društva katera združujejo ljudi kateri imajo posluh do odnosa do narave ,divjadi ostalih živali ohranjanju življenskega prostora le teh in pravico do lova.

  BOBER
  Citat pranger je objavil:
  Citat fantak je objavil:
  Jutri zna biti v Mariboru vroče??!! Pravijo, da B.M. nima protikandidata, ali to pomeni, da smo končno ugledali luč sveta? :roll: :D

  Več, ko debatiram z lovci po lovskih družinah, ugotavljam, da si želijo samo eno.....KONEC ZDRAHE.

  Pravijo, da zbor podpira tudi sam g.župan Maribora in da nam bo v pomoč pri razrešitvi krize tudi s poslanskih klopi, če bo potrebno.

  Upam, da bo vsaj nekaj res od tega! in da se nam lovcem piše boljši jutri!

  Pustimo se presenetiti
  Mislim, da imaš prav, da si vsi želimo konec zdrah, kot navajaš. Sprašujem pa se, ali je ta način razreševanja dober, še posebej če B.M. nima proti kandidata. To ni znak, da "smo ali bomo ugledali luč sveta", ampak prehod iz somraka v temo :oops: , saj to je znak apatičnosti nas večine lovcev do dogajanj v LZS. Če bo ta scenarij uspel, bo pravno formalnim pogojem zadoščeno, kaj pa bo s tistimi, ki so LZS spravili v to situacijo.
  Zopet bodo taisti v organih LZS, ki nas res znajo presenetiti v negativnem smislu. Kdo pa lahko da zagotovilo, da tudi z B.M. ne bodo naredili enako kot s predhodnima predsednikoma LZS :idea:.
  Citat ZR7 je objavil:
  To, da Mahne Bogdan nima protikandidata na tem OZ, (ne vem zakaj bi tu sedaj pisal samo kratice?), še ne pomeni, da bo sedaj krize konec. To pomeni, da se ostali kandidati na volitve na občnem zboru, ki je zaradi neupoštevanja navodil MNZ obsojen na propad, enostavno niso prijavili!

  Če bi želeli rešitev, je scenarij zanj MNZ zelo jasno napisalo! A očitno ni volje za to in zadeve se bodo naprej razvijale tako kot se morajo. Zakonito! Počakajmo!
  Citat fantak je objavil:
  OZ v Mariboru je za nami, mi lahko kdo posreduje informacijo kako je šlo. Zakoniti zastopnik je najverjetneje B. Mahne, kaj pa člani Upravnega odbora, ali je sploh kaj novih imen?

  Hvala za inf.
  Citat ZR7 je objavil:
  Citat ravnik je objavil:
  Izgleda, da imajo prepoved komuniciranja z tem forumom. Ali pa je šlo kaj narobe in se ne oglasijo. Po moje ta prva varijanta :D
  Nič ne vem o prepovedi. Vem pa o stalni navadi in omalovaževanju običajnih lovcev. Kot nismo sposobni in vredni brati zakonov, verjetno tudi nismo vredni ene kratke informacije kaj in kako je bilo. Pa je dokaj jasno, da ta forum berejo tudi tisti, ki so bili v Mariboru.

  No, karkoli, že glede na dnevni red zelo dvomim, da so uspeli ugoditi zahtevi MNZ.

  Mi pa sedaj le štejmo dni, in glejmo kdo nam bo "naklonil" informacijo.
  Citat Dihur je objavil:
  Ne obremenjujte se s tem. Vse ob svojem času. Veste kako pravi stari rek naši južnih bratov: i nad bogom ima boga ! Tako kot so se v Mariboru sestali in modrovali, ne da bi Lovske družine sploh kaj vprašali kakšna stališča naj se tam zastopajo, tako sedaj ravnajo, ko verjetno mislijo, da so odkrili toplo vodo. Najhuje je človeku, ki sam zase meni, da je strašno pomemben. In če se takšnih združi več, potem so s takšnimi združbami sploh težave. Najhuje pa je takrat, ko spoznajo ali pa jim kdo dokaže njihovo nepomembnost. In ta čas prihaja zelo hitro. Vedno hitreje.
  Citat bober je objavil:
  Dihur v zadnjem stavku tvojega besedila si točno povedal to kar sledi in tudi tako se bo zgodilo. Očitno ne razmišlajo o vseh nas ;temveč samo o sebi in svoji pomembnosti.

  BOBER

 10. #10

  Privzeto

  Ker tečejo na forumu debate o delovanju LZS, OZUL-ov, LD, ki predstavljajo zakonite temelje delovanja lovskega sistema, bi rad podal nekaj svojih razmišljanj o delovanju ZLD, kot nekdanjega dela lovske organizacije in sedaj živeče na podlagi Pravil LZS.

  Menim, da je obstoj in delovanje ZLD ena od cokel in vzrok slabega delovanja celotnega sistema. Zakaj?

  Glavne naloge ZLD po starem zakonu so bile opravljanje raznih servisnih funkcij za LD, pretok nalog in informacij od LZS do LD, ter organizacija lovskega izobraževanja (lovski, čuvajski izpit, ......ipd). Vse naštete in nenaštete naloge je za delovanje lovske organizacije, kot celote, potrebno opravljati tudi danes.

  Torej ni problem v nalogah, problem je v organizaciji.

  ZLD je društvo v katero se prostovoljno združujejo LD (po starem zakonu je bilo združevanje obvezno) in za njeno delovanje plačujejo prispevek. Večino dela opravlja tajnik. Ker sem bil dolga leta tudi sam član organov ZLD dobro vem, da več kot 80% dela predstavlja ukvarjanje sama s seboj in le 20% opravljanje zgoraj naštetih nalog. Naj pojasnim: sklicevanje občnih zborov, volitve organov, sklicevanje sej organov, finančna poročila in načrti, bilance, najemanje računovodstev in vse ostalo kar predpisuje Zakon o društvih.
  Zato sem prepričan, da so ZLD zastarel, nefunkcionalen in potraten način delovanja sistema. Če vzamemo v poštev še dejstvo, da teritorialna pristojnost ne pokriva območij OZUL-ov, je zmešnjava še večja..

  Racionalna rešitev je zato le v organizaciji Območnih pisarn LZS, ki delujejo na teritoriju OZUL-a in za LD tega področja opravljajo vse nujne naloge za katere jih pooblasti LZS. Tako delovanje bi bilo zato racionalno in ekonomično.

  Toliko v razmislek.
  Last edited by Lectograjski; 17. December 2009 at 12:27.

Stran 1 od 14 1234511 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •