Pravno obvestilo

Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran forum-lov.org skup podstrani na naslovu forum-lov.org in povezanem naslovu lovci.si.
Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu forum-lov.org so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in/ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v forum-lov.org.
Forum-lov.org je spletna stran v zasebni lasti, ki nudi prostor omejenemu krogu uporabnikov iz vrst lovcev in vseh, ki se z lovom in vlogo lova v trajnostni rabi naravnih virov strinjajo. Nasprotniki lova nimajo pravice do obiska te zasebne spletne strani forum-lov.org.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na forum-lov.org so informativne narave.
Forum-lov.org se bo trudil za optimalno delovanje portala forum-lov.org, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo forum-lov.org.
Vsi uporabniki uporabljajo forum-lov.org na lastno odgovornost. Niti lastniki forum-lov.org, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi forum-lov.org ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv, oglasov na forum-lov.org oz. storitev, ki jih ponuja forum-lov.org ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Forum-lov.org tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Forum-lov.org ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe forum-lov.org.
Forum-lov.org se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti - oglasi


Forum-lov.org, lastniki forum-lov.org, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi forum-lov.org ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji predmeta oz. storitve ali živali, objavljenega na straneh forum-lov.org, je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki predmet oz. storitev ali žival prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem forum-lov.org.
Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.
Forum-lov.org si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju uredništva forum-lov.org.

Tipični primer spornih vsebin: • nedogovorjena objava komercialne vsebine,
 • nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki (primer:GSM v polju PRODAJALEC ali OPOMBA)
 • neresnični kontaktni podatki
 • ponudbe komercialne linije 090
 • oglas posredniške ponudbe ali ponudbe iz tujine
 • oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo (primer: kopiranje fotografije iz drugega medija)


Forum-lov.org si pridržuje pravico, da brez opozorila onemogoči dostop do sistema malih oglasov vsakomur, ki krši politiko objave malih oglasov.

Nedopustna uporaba


Za nedopustno uporabo strani forum-lov.org se šteje:


 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, protilovsko ali pornografsko vsebino
 • ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z vsebino prepovedano z zakonodajo R Slovenije in EU.
 • spodbujanje dejanj prepovedanih z zakonodajo R Slovenije in EU.
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
 • Nedogovorjena objava komercialne vsebine.


Oglaševalec / avtor vsebine se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa / vsebine zabeleži datum in ura oglasa / vsebine ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv


Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na forum-lov.org ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa forum-lov.org za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Forum-lov.org, lastniki forum-lov.org, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi forum-lov.org ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z forum-lov.org. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost forum-lov.org, lastnikovforum-lov.org , katerakoli druge fizične ali pravne osebe, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi forum-lov.org ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, za vse primere izključena.
To pravno obvestilo lahko lastniki forum-lov.org kadarkoli spremenijo in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov


Forum-lov.org s pomočjo Google Analytics avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Forum-lov.org podatke o obiskanosti uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu


Forum-lov.org lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.