Rezultati 1 do 2 od 2

Tema: Organiziranost lovske kinologije v LZS

 1. #1

  Privzeto Organiziranost lovske kinologije v LZS

  Vsi vemo, da za lovsko kinologijo v okviru LZS skrbijo območne lovsko kinološke zveze lovskih družin, LKD-ji, na zvezni ravni pa Komisija za lovsko kinologijo pri LZS (KLK).


  Vemo to vsi? Presojajte sami!


  Vemo vsi kdo so člani LKD-jev?
  Glede na dogajanja ponekod je možno dvoje. Da ne vemo ali pa so te zadeve različno urejene po različnih LKD-jih. To seveda urejajo njihovi Statuti. Ok, v redu, lahko je to različno, a zagotovo mora biti enako v tistem delu, ki se tiče odnosa do LZS.


  Zakaj je to pomebno?
  Ker je LZS kot krovna organizacija zavezana k spodbujanju lovske kinologije in ker preko KLK financira določene lovsko kinološke projekte.


  Ali te naveze funkcionirajo?
  Mislim da ne ali pa vsaj da ne funkcionirajo kot bi morale kljub trudom posameznikov na vseh ravneh.


  Kaj manjka?
  Po mojem jasna organizacijska opredelitev vlog, torej planiranja, odločanja in izvajanja lovsko kinoloških dejavnosti na ravni slovenskega lovstva. Komisija, naj bo še tako delovna brez jasne povezanostjo z bazo ne more niti planirati, še manj pa odločati o marsičem, kar bi bilo dobro in še manjka.


  Kako to rešiti?
  Z uvrstitvijo LKD-jev v članstvo LZS.
  Obrazložitev.
  ZLD,ji so do novega zakona usmerjali celotno lovsko dejavnost. Potem jim je bila odvzeta vloga upravljanja z divjadjo, kinološko dejavnost pa se je že itak upravljala preko LKD-jev, ki so se ustanavljali ravno na pobudo in preko ZLD-jev.
  Čas je, da tako, kot imajo ZLDji status usposobljenih članic LZS, to vlogo za področje kinologije pridobijo tudi LKD-ji!
  S članstvom v LZS in z nekim zveznim posvetovalnim in povezovalnim telesom, ki je lahko tudi KLK, bi Slovenski lovci kinologi dobili svojo vlogo tako pri poenotenju pravil, kriterijev, kot tudi pri pretoku znanja in informacij.


  Nobenega smisla nima, da se zaradi nejasnih odnosov in nenapisanih pravil med slovenskimi lovskimi kinologi širi predvsem prepir in nagajanje. Energijo je potrebno usmeriti v sodelovanje in jasne odnose!


  Članstvo LKDjev v LZS je naravno in nobenih pomislekov in ovir ne more biti za to, le izpeljati je treba ta korak!
  Pa niti ni naporen, le hoteti je treba in videti možnosti, ki se s tem odpirajo.


  Kaj menite?
  Bomo Slovenski lovci odločanje o svoji kinologiji tudi na ta način vzeli v svoje roke ?
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 2. #2

  Privzeto

  Članek o lovski kinologiji iz predzadnjega Lovca:

  Avtonomija lovske kinologije
  Dogajanjav Slovenski kinologiji so pestra. Zadnje čase celo do take mere, dase lahko vprašamo, ali ne bo Kinološkazveza Slovenije (KZS)zato celo propadla. Vrstijo se nepravilnosti, zadolževanje v višininekaj sto evrskih tisočakov, napovedujejo se tožbe oškodovanihdruštev in sodnikov, ki so jim nezakonito odvzeli sodniškelicence, sodišče zahteva uskladitev osnovnih aktov, brez katerihKZS ne more in ne sme voditi zakonitih disciplinskih postopkov, vmedijih smo priča obračunavanjem kinoloških funkcionarjev,društvom prepovedujejo izvajanje njihovih prireditev, pa šemarsikatera druga nečednost se dogaja.
  Lovci smo v ta dogajanja vpletenizaradi dejstva, da Mednarodnakinološka zveza (FédérationCynologique Internationale â?? FCI)dovoljuje v državi le eno nacionalno kinološko organizacijo, ki pajo lovci potrebujemo zaradi rodovnikov in z vzrejo povezanimidejavnostmi. Organizacijsko smo lovci v to Â?pestroÂ? dogajanje vpetipreko naših lovskih kinoloških društev (LKD-jev), ki pa jim je KZSčlanstvo podražila z 200 na 350 evrov, ne da bi lovci za to dobiliod nje kaj več. Nasprotno, na ravni Lovskezveze Slovenije (LZS)se vsako leto porabi okrog 20.000 evrov za plačilo stroškovkomisij in društev, ki so članice KZS! Ne za delovanje LKD-jev, dane bo pomote (!), le-ti ne dobijo ničesar in se financirajo izposebnih prispevkov lovcev v lovskih družinah!
  Ob vseh takih nečednostih jeskrajni čas, da se vprašamo, kaj lovci od kinologije splohpotrebujemo in pričakujemo?! Kot vodnik lovskih psov v svojemdolgoletnem lovskem stažu se zavedam, da prilovu potrebujem lovsko preizkušenega in uporabnega psa lovske pasme,s katerim bova lovsko pravično lovila divjad â?? in nič drugega!Edini podzakonski akt,ki to zapoveduje, je Pravilniko uporabi lovskih psov v loviščih.Pravilnik nikakor ni odličen, je pa še vedno uporaben in bi bilomogoče potrebnih le nekaj popravkov, usmerjenih zgolj v delo psov(brez pogojevanja in razlik po pasemskih skupinah). Predloge za takepopravke pripravimo lovci sami, posredno prek LZS. Komisija zalovsko kinologijo (KLK) pri LZS se s tem ukvarja že vsaj dvamandata. O tej komisiji je treba zapisati, da jo sestavljajo sicernaši lovski tovariši, a predvsem kinološki sodniki, ki so kot takinavadno pod težo pritiskov in dogajanj v organih KZS. V letošnjemnačrtu dela te komisije navajajo tudi prizadevanja za avtonomijo(samostojno delovanje) lovske kinologije in predstavitev svojegapredloga omenjenega pravilnika. Določeni predlogi in razprave solovcem, ki se za to zanimajo, že znani. Žal sem prepričan, dagredo stvari v napačno smer. Namesto priprave jasnega innezapletenega pravilnika smo vsa ta leta priče usmerjanjunepotrebnega in zelo obremenjujočega besedila v kvantiteto (dolžino)namesto kvaliteto (kakovost) tega akta.
  Najbolj škodljivo pa jepotiskanje lovske kinologije pod vpliv in dobiček KZS!
  Že samopreimenovanje
  Pravilnikao uporabi lovskih psov v loviščih v Pravilnik o lovski kinologijinapoveduje, da sočlani KLK pri LZS zadevo razširili še navzven â?? zunaj potreblovca - vodnika â?? v interes KZS in njenih teles. Lovcivodniki tega ne potrebujemo in ne želimo! Zakajzahtevati, da mora biti lovski pes telesno ocenjen in biti vpisan vSlovensko rodovno knjigo? Edini odgovor je: zaradi denarja, ki ga boza to moral plačati lovec vodnik! Lovski pes, kupljen recimo vAvstriji, ki ga ne bom uporabljal kot plemenjaka ali plemenko, imarodovnik, ki ga je priznala organizacija FCI! Ali našiÂ?strokovnjakiÂ?, podrejeni tej organizaciji, tem rodovnikom morda neverjamejo, da gre za psa lovske pasme? Ali bo ta pes lajal v napačnemjeziku v lovišču in ne ubogal ukazov v slovenščini, če ne bovpisan v SLR ?! Ker lastnik tegapsa ne bo uporabljal za pleme (pač pa le za lov), zakaj je potempotrebna telesna ocena? Odgovor je enak prejšnjemu: zaradi denarja,ki bo prišel iz žepa lovca, ki ga bo moral odšteti za to oceno,četudi je prav nič ne potrebuje. Mogoče pa kdo meni, da bo pesbrez take ocene šepal in ne bo znal lajati? No, le brez skrbi, za toimamo lovske preizkušnje, ki jih pes seveda mora opraviti. Kako jihbo opravil, pa nikakor ni odvisno od zahtevanih omenjenih innepotrebno plačanih blagoslovov, temveč od truda vodnika in samegapsa!

  Zakaj v pravilnik pisati besedeÂ?pod okriljem KZSÂ? in Â?akti KZSÂ??! Kako lahko KLK kot telo povsemlovske organizacije v načrtu dela napiše, Â?da želi avtonomijolovske kinologijeÂ?, obenem pa nas želi tudi sama zriniti spodzakonskim aktom pod diktat druge organizacije â?? KZS?!
  KLK v predlogu postavlja tudi samo sebe na čelo lovske kinologije.Ali ne bi bilo bolj Â?higieničnoÂ?, da bi lovsko kinološkohierarhijo določili v drugem aktu, ki bi ga sprejeli lovci v okviruLZS, ne pa da se ustoliči kar v podzakonskem aktu?! Nekdo boverjetno oporekal, da zanemarjam vzrejo lovskih psov. Prav nič.Pravim pa: danes, ko so lovski psi tudi v športnih rokah, preprostoni mogoče prek lovske organizacije nadzirati vzreje. Za to bi moralibiti, po dobrih vzorih tujine, pristojni pasemski klubi/organizacije,s katerimi bi lovci sodelovali. To pa ni predmet
  Pravilnikao uporabi lovskih psov v lovišču!To se bo treba dogovoriti v naslednjih korakih, če je to ob vsehrazprtijah sploh mogoče.

  Lovci imamo svojo temeljnokinološko celico, lovsko-kinološkodruštvoâ??LKD. Od tu in še prejod samih lovcev ter lovcev - vodnikov lovskih psov in njihovihlovskih interesov pa mora izhajati prihodnost lovske kinologije!Želena avtonomija slovenske lovske kinologije ni samo omenjeni pravilnik. Je pa gotovo pomemben temelj in napačno spisan bi bilzelo nevaren! Zato nikar mrcvariti obstoječega, ne tako slabegapravilnika! Potrudimo se raje pogovarjati o poteh, ki naj naspripeljejo do cilja. Pa ne tam nekje po vrhovih in pod vplivom KZS,temveč pri psu, njegovem vodniku in lovskem tovarišu, s katerimskupaj lovita, in v okviru lovske organizacije! S tistimi, ki želijos svojim časom, zanesenjaštvom in iz svojega žepa prispevati zalovskega psa, ne pa za škodljive interese in razprtije, še najmanjpa za Â?avtogolÂ?, ki bi si ga zabili s pravilnikom, kakršen setrenutno poraja!
  MarijanLikar,
  vodniklovskih psov
  Verum justicia quod parilitas!

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •