Rezultati 1 do 8 od 8

Tema: Pripombe na Predlog Pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču

 1. #1

  Privzeto Pripombe na Predlog Pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču

  Na predlog kar nekaj kinologov forumašev odpiram temo v kateri dajmo konkretno in temeljito pregledati Predlog Pravilnika in te pripombe na koncu tudi posredujemo na LZS.
  Ker pa to ne gre z nadimki, bo potrebno naše pripombe na koncu tudi natisniti in jih lastnoročno podpisati in šele take odposlati.

  Za dodatne predloge o načinu sodelovanja in podpisovanja sem na voljo preko zasebnih sporočil.

  Zaenkrat bi le poudaril, da dajmo zaradi preglednosti vedno navajati tudi člen in besedilo, ki ga "seciramo", da bomo lahko na koncu sestavili pregleden čistopis.

  Najprej še tu objavljam posnetek novega predloga:

  Stran1, stran2, stran3 stran4 stran5 stran6
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 2. #2

  Privzeto

  Mislim, da se bomo najlažkje uskladili, če gremo tu od začetka. Najbolje kar po členih.
  Obdelamo člen po členu po vrsti. Ko končamo enega gremo naprej na naslednjega. Ob vsakem členu se bomo dogovorili za morebitno pripombo. Nekatere pripombe bodo seveda tudi samo formalne narave, a naj bo red!

  Ali je na 1, člen kaj pripomb?
  Ga citiram:
  Na podlagi 8. točke 1. odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (12. 5. 2007 s spremembami 3. 6. 2010), v zvezi s 4. točko 1. odstavka 9. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji seji, dne sprejel naslednji

  P R A V I L N I K
  o uporabi lovskih psov v loviščih

  I. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen
  (vsebina pravilnika)

  Ta pravilnik ureja strokovno kinološko področje pravilne uporabe lovskih psov v loviščih članic Lovske zveze Slovenije (LZS), v kolikor posamezna vprašanja niso urejena s podzakonskimi akti za področje lovske kinologije.
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 3. #3

  Privzeto

  No bom pa kar sam postavil vprašanje:

  Kaj pa psi in lov z njimi izven lovišč članic LZS?

  Ali lahko sklepamo, da ta Pravilnik na ta področja ne bo posegal in bo tam dovoljeno kakor se jim bo zdelo, torej prepuščeno stihiji. Ali pa je tam z ostalimi predpisi dovolj urejeno in sedaj tukaj nepotrebno v okviru LZS nekaj novega pišemo?

  Zakon o divjadi in lovstvu zajema vsa lovišča tako tista v upravljanju lovskih družin kot LPN-je. Ker so lovski psi povsod nepogrešljivi pomočniki in jih zapoveduje sam zakon, se moramo sedaj vprašati:
  Ali je res mišljeno, da te predpise ureja LZS in bo ta predpis urejal uporabo psov na področju vseh lovišč, ali pa zakonodajalec misli, da je z obstoječim pravilnikom zadoščeno uporabi in novega ne potrebujemo.

  To zgoraj je temeljna dilema, na katero bi zelo rad dobil odgovor.
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 4. #4

  Privzeto

  [QUOTE=MLikar;114380]Mislim, da se bomo najlažkje uskladili, če gremo tu od začetka. Najbolje kar po členih.
  Obdelamo člen po členu po vrsti. Ko končamo enega gremo naprej na naslednjega. Ob vsakem členu se bomo dogovorili za morebitno pripombo. Nekatere pripombe bodo seveda tudi samo formalne narave, a naj bo red!

  Ali je na 1, člen kaj pripomb?
  Ga citiram:
  Na podlagi 8. točke 1. odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (12. 5. 2007 s spremembami 3. 6. 2010), v zvezi s 4. točko 1. odstavka 9. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji seji, dne sprejel naslednji

  [CENTER]P R A V I L N I K
  o uporabi lovskih psov v loviščih


  Meni se postavlja temeljna dilema, ali je smiselno sprejemati takšen pravilnik, katerega izvajanje ne bo nihče nadziral in vprašanje je, ali bo veljal za vse upravljavce lovišč, na kar je opozoril MLikar.. Ali ne bi bilo bolj smiselno izdati neke vrste priporočilo, v katerih bodo na enem mesti zbrani vsi predpisi (členi iz Zakona o divjadi in lovstvu, Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom ..)ki urejajo lovsko kinologijo in del, kar je zajeto v predlaganem pravilniku, vendar mora biti logično in sprejemljivo za vodnike lovskih psov in upravljavce lovišč.
  Čudno bi bilo, da bi Komisija za lovsko kinologijo pri LZS opravljala nadzor na "članicami", če je to mišljeno v 9. členu 3 odstavka. Takšnega pooblastila LZS ali njenim komisijam ne gre po nobenem zakonu, kakor tudi ne po Pravilih LZS.

 5. #5

  Privzeto

  Izpostavljam 2. člen
  2. člen
  (temeljna izhodišča)
  (1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določeno delo oziroma oblike lova dokazati na preizkušnjah naravnih zasnov in drugih ustreznih delovnih preizkušnjah, veljavnih za določeno pasmo lovskih psov, kot so določene s pravili Kinološke
  zveze Slovenije (KZS). Uspeh teh preizkušenj mora biti zabeležen v rodovniku in v evidencah preizkušenih lovskih psov, ki jih vodi LZS v elektronski aplikaciji Lisjak.

  (2) Šolan lovski pes je deloven in predpisano preizkušen pes, določene pasemske skupine oziroma lovske pasme in kot tak obvezen pomočnik za izvajanje lovsko pravičnega lova.

  (3) Psi, ki se uporabljajo za delo v lovišču, morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo (SLR), tetovirani in telesno ocenjeni. Tetovirna številka je vtisnjena v levem uhlju, izjemoma pa pri manjših pasmah v kožno gubo notranjega dela stegna. Tetovirna številka predstavlja številko vpisa psa v SLR. Psi, ki so uvoženi iz držav, kjer tetoviranje ni obvezno, morajo biti takoj po vpisu v SLR označeni na enak način.


  Najprej se osredotočim na 3. odstavek in prilagam 19. člen Zakona o zaščiti živali.

  19. člen
  Pri bolečih posegih na vretenčarjih je obvezna anestezija. V primerih ko z lokalno anestezijo živali ni mogoče zanesljivo preprečiti bolečine, je obvezna splošna anestezija živali.
  Anestezija ni potrebna, če je tako predpisano ali če po veterinarski presoji v posameznih primerih ni izvedljiva ali potrebna. Praviloma anestezija živali ni potrebna, če ni potrebna pri podobnih posegih na človeku.
  Izvajanje bolečih posegov na živalih brez anestezije v nasprotju s tem zakonom, ki je storjeno naklepno, se šteje za mučenje živali.

  Za dajanja anestezije naši tetovirni referenti niso usposobljeni in dobro vemo, da je to zelo delikatna in draga stvar. Vemo tudi, da se mladiči ne tetovirajo takoj oz. nekaj dni po rojstvu in je ta poseg za njih boleč, še posebej problematičen pa je tak poseg pri še toliko starejšemu psu iz uvoza.
  Mislim, da bi morali snovalci tega pravilnika odstavek o tetoviranju enostavno izpustiti in se sprijazniti s tem, da gre v zgodovino. Če prej ne, bodo po sprejetju tega pravilnika težave s kinologi, ki nasprotujejo nepotrebnemu tetoviranju in bodo to zakonsko neskladje izpostavili.

  Vsekakor pa je uporaba tetovirane številke, kot sistem identifikacije, dovoljena samo za čas prehodnega obdobja do 3. julija 2011.
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 6. #6

  Privzeto

  Poleg že utemeljenih navedb bi dodal:
  -Tetovirne številke so večinoma neberljive (sem objavil sliko letošnje)
  -Če so neberljive potem niso v pomoč pri izgubljenem psu
  -Tetovirna št. ne prepreči goljufanja z rodovniki zaradi že naštetega. Pa tudi ponaredi se lažje kot čip.

 7. #7

  Privzeto

  V drugi temi debata kar teče, tu pa konkretnih pripomb, kakršne bi lahko posredovali naprej, kar ni.
  --------------------------------------------------------
  Vesel sem, ko me ljudje opravljajo za hrbtom. Takrat vem, da sem korak pred njimi.


 8. #8

  Privzeto

  Začetno navdušenje nad tem pravilnikom hitro kopni. Ker vidim, da bi za njegovo razlago rabil advokata. Pa ne vsakega. Tistega iz LZS.
  Če pravilnik določa kaj lahko z goniči lovimo smatram da je zajel vse kar je v naši hosti. Pa ni tako.
  Citat Brane je objavil: Pokaži objave
  Lisica nikoli ni bila mala divjad in nikoli ne bo. Vedno bo spadala med zveri - kožuharje, kot smo jih nekoč imenovali. Tudi na to področje se omenjeni pravilnik ne spušča in ga ne ureja. lp
  Vedno bolj sem prepričan, da ga NE RABIMO saj je vse zajeto že v drugih sprejetih in veljavnih pravilnikih.

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •