KAKO CITIRAMO?

Citiranje uporabimo, ko želimo odgovoriti na prispevek, še večkrat pa na del prispevka, ki ga je objavil nekdo drug.

To storimo s klikom na gumb v prispevku forumaša, na katerega želimo odgovoriti.
Odpre se nam okno za odgovor, ki vsebuje pisanje, na katerega odgovarjamo, začetek in konec citiranega besedila pa označujeta besedi QUOTE v oglatih oklepajih.Svoj odgovor napišemo pod kodo, ki jo generira forum, to je za končnim oglatim oklepajem [/QUOTE].


[QUOTE] - označuje začetek citiranega besedila
[/QU0TE] – označuje konec citiranega besedilaPomnimo:
  • V kolikor so citirani prispevki dolgi, jih obvezno skrajšamo s tropičjem spredaj in zadaj, sicer postane tema nepregledna

  • Če citirani prispevek vsebuje sliko, URL le-te izbrišemo iz citiranega besedila.

  • Kljub brisanju dela citiranega besedila, morajo oglati oklepaji ter besedi QUOTE ostati nedotaknjeni.

  • Zadnjega prispevka v temi se ne citira NIKOLI, izjemoma v primerih, ko želimo poudariti posamezno besedo.