Je možno trajno onesposobiti kombinirano puško z menjalno cevjo?

Češka bokarica z cevjo krogla/šibre in menjalna šibre/šibre


Da in kje?Lahko na ZSLp