Naša forumska pravila zavračajo pravico registracije nasprotnikom lova.
Posebna izjema je udejstvovanje na tem delu portala.
Članom različnih naravovarstvenih ne-lovnih organizacij, ki jih bodo priporočili strokovnjaki iz društva Dinaricum omogočamo registracijo in udejstvovanje na tem področju foruma.


Razlika v postopku registracije je le v tem, da je na dnu polja dodatnih zahtevanih informacij potrebno izbrati drugi izbirni gumb.