Konec prejšnjega leta je bila med Mednarodno kinološko zvezo (FCI) in bosansko kinološko zvezo (Kinološki savez u Bosni i Hercegovini - KSuBiH) končno podipisana pogodba o partnerstvu. Zadeva je bila januarja posredovana z okrožnico FCI po vseh državah članicah. Kar pomeni, da so lahko iz BiH uvoženi psi, ki imajo export rodovnik, spet normalno vpisani v slovensko rodovno knjigo.

Okrožnica o podpisani pogodbi o partnerstvu in imenovanje treh sodnikov, ki smejo soditi na mednarodnih razstavah v tujini. http://www.fci.be/circulaires/4-2013.pdf

Rodovnik http://www.fci.be/circulaires/4-2013-annex1.pdf