Rezultati 1 do 3 od 3

Tema: 2. seja KOPV "solidarnost za sodišča"

 1. #1

  Privzeto 2. seja KOPV "solidarnost za sodišča"

  Pripravite se, da boste s svojih članarin plačevali za neurejene zadeve drugih! Mogoče bo kdo od vas porekel, da potrebujemo meddružinsko solidarnost. Kaj če bi o tem povprašali lovce, ki članarino plačujemo!?
  Neeeeee, to bodo kar funkcionarji v vašem imenu določili.

  Iz zapisnika je lepo razvidno tudi prizadevanje nove vlade za odpiranje vrat tujcem v naša lovišča. Najprej že priznanim članicam neupravljalcem lovišč, kasneje pa naprej.

  Z A P I S N I K
  2. seje Komisije za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS, ki jo je sklical predsednik KOPV in je potekala dne 29.2.2012

  Ad4
  Odgovor LD Šmarje pri Jelšah glede prenosa zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter obravnava pobude odvetniške pisarne o zagotovitvi finančne pomoči LD v nekaterih sodnih postopkih
  G. Šuler je predstavil prošnjo LD Šmarje pri Jelšah v zvezi z zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za predajo v last zemljišč, ki jih LD uporablja za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
  Predstavil je tudi pobudo odvetniške pisarne Mahne, da se LD v konkretnih sodnih postopkih, ki tečejo med Skladom in posameznimi LD, zagotovi finančno pomoč z založitvijo plačila sodnih stroškov. Po kratki razpravi je komisija sprejela naslednje sklepe:
  Sklep 2.4.1.: KOPV načeloma podpira pobudo, da se toženim LD finančno pomaga pri pokrivanju stroškov v sodnih postopkih, v katerih Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije uveljavlja lastninsko pravico na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju LD. Končno odločitev bo komisija sprejela na eni od naslednjih sej na podlagi pisnega gradiva.
  Verum justicia quod parilitas!

 2. #2

  Privzeto

  KOPV v prejšnji sestavi /v zdajšnji je tudi njen bivši predsednik/ je sodelovala pri pripravi Pravilnika in z njegovo vsebino tudi soglašala, zdaj pa ta komisija v drugi sestavi ugotavlja, da ta ni povsem skladen z ZDlov, in to v delu, ko določa izdajanje lovskih izkaznic upravičencem iz tretje točke prvega odstavka 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici.

  Iz njenega zadnjega zapisnika:

  "LZS pa nima javnega pooblastila za izdajanje lovskih izkaznic za upravičence iz 3. točke, prvega odstavka, 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici. Pravilnik v tem delu tudi ni skladen z ZDLov."

  Pravilni še niti zaživel ni v praksi pa se že ugotavlja njegova neskladnost z ZDlov.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #3

  Privzeto

  KOPV v prejšnji sestavi /v zdajšnji je tudi njen bivši predsednik/ je sodelovala pri pripravi Pravilnika in z njegovo vsebino tudi soglašala, zdaj pa ta komisija v drugi sestavi ugotavlja, da ta ni povsem skladen z ZDlov, in to v delu, ko določa izdajanje lovskih izkaznic upravičencem iz tretje točke prvega odstavka 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici.

  Iz njenega zadnjega zapisnika:

  "LZS pa nima javnega pooblastila za izdajanje lovskih izkaznic za upravičence iz 3. točke, prvega odstavka, 4. člena Pravilnika o lovski izkaznici. Pravilnik v tem delu tudi ni skladen z ZDLov."

  Pravilni še niti zaživel ni v praksi, pa se že ugotavlja njegova neskladnost z ZDlov.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •