Datum: 6.01.2010
Poročilo komisije za LIS Lisjak UO Lovske zveze Slovenije


...
Prav tako ni bilo realizirano že večkrat ponujeno usposabljanje delavcev strokovnih služb LZS, kar je ključni problem uporabe spletne aplikacije Lisjak.A ni to eno zanimivo dejstvo?!