http://www.lovska-zveza.si/dokumenti...11.11.2008.pdf

Dopisna seja je trajala 3 dni in je bila sklicana na predlog Danijel Veharja zaradi tako pomembnega vprašanja kot so koncesije.
Poglejmo resnost članov te komisije, ki nam v marsičem krojijo usodo:

Seje so se udeležili štiri člani, Danimir Rebec, Goran Šuler, Ludvik Rituper in Niko Šuštarič ki so glasovali ZA izpeljavo dopisne seje, kar je razvidno iz pregleda glasovanja.

Ostalim, Ivanu Malešiču, Juriju Toplaku, Milošu Medvedu, Nataši Oven in Sandiju Kranjcu, pa se ni zdelo opraviti svoje zaupane dolžnosti, tako da je bil sprejet

Sklep 1: Seja ni sklepčna, se pa kljub temu posreduje prispele pripombe na MKGP.

Resnost pri udeležbi verjetno dobro prikaže tudi resnost pri delu?