Evropski dokument o lovu in biodiverziteti, izdelan na podlagi Bernske konvencije in v sodelovanju z IUCN, CIC in FACE pod točko 1.6.1. opredeljuje lov z lokom oz. lok kot orodje za trajnostno rabo divjadi:

http://www.cic-wildlife.org/uploads/...Charter_EN.pdf