Išči:

Type: Objave; Uporabnik: MilanK

Stran 1 od 20 1 2 3 4

Išči: Našel v 0.04 sekundah.

 1. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Če splošni akt določa primere v katerih lahko...

  Če splošni akt določa primere v katerih lahko organ LD /OZ ali UO / s sklepom omeji pravico do izvajanja lova, potem ima organ LD, ko nastopi tak primer, v splošnem aktu pravno podlagi in...
 2. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Razlika je v tem, da tak sklep v nasprotju s...

  Razlika je v tem, da tak sklep v nasprotju s Pravili, Poslovnikom ali drugim slošnim aktom postavlja novo pravno pravilo, ki posega v pravico do udejstvovanja v lovu - do odstrela divjadi, razen na...
 3. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Od vsakega člana lovca se pričakuje da pozna...

  Od vsakega člana lovca se pričakuje da pozna lovske predpise in notranje splošne akte LD. LD samostojno uredi izvajanje lova oz. uresničevanje pravice do lova divjadi v lovišču, s katerim upravlja....
 4. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Notranji pravni red LD so dolžni spoštovati člani...

  Notranji pravni red LD so dolžni spoštovati člani in organi LD. Sklepi organov morajo biti skladni z splošnimi akti LD. Če organ LD sprejme sklep, ki ni skladen z njenimi notranjimi splošnimi akti...
 5. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  LD je imela pravno podlago za uvedbo DP zoper vse...

  LD je imela pravno podlago za uvedbo DP zoper vse tiste njene člane, ki se niso udeležili 50% z letnim načrtom določenega števila skupinskih lovov. Lovci, ke te svoje članske dolžnosti oz....
 6. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Obvestilo LD o prepovedi lova na visoko divjad -razen na skupinskem lovu

  Obvestilo LD – prepoved lova na visoko divjad, razen na skupinskem lovu

  LD je na občnem zboru sprejela sklep, da so se lovci dolžni udeležiti najmanj 50 % skupinskih lovov, sicer ne smejo...
 7. odgovori
  22
  Pogledi
  13,139

  Polnoletnost je eden izmed pogojev za pridobitev...

  Polnoletnost je eden izmed pogojev za pridobitev orožne listine, mladoletni član strelskega društva pa lahko na civilnem strelišču strelja pod nazorom inštruktorja, trenerja ali odgovorne osebe...
 8. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  V postopku pred odborom etičnega kodeksa se...

  V postopku pred odborom etičnega kodeksa se ugotavlja kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Neko dejanje ali ravnanje člana LD je lahko skladno z lovskimi predpisi, lahko pa ni skladno s prej...
 9. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Ob reševanju škode je dobro poznati Pravilnik o...

  Ob reševanju škode je dobro poznati Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi - EVA 2012-2330-0110 in Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode -...
 10. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Omejitev sprejema v članstvo po 65. čl. ZDlov-1 ...

  Omejitev sprejema v članstvo po 65. čl. ZDlov-1

  Da bi LD lahko omejila članstvo po navedenem členu mora to zapisati v svoj temeljni akt – Pravila in v njem /njih/ tudi navesti največje število...
 11. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Na podlagi 10. čl. Uredbe o podelitvi koncesij za...

  Na podlagi 10. čl. Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko minister na predlog zavoda za gozdove, LZS ali lovskega inšpektorja zniža koncesijsko dajatev iz v tem...
 12. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Prenehanje članstva v LD zaradi spremembe...

  Prenehanje članstva v LD zaradi spremembe stalnega prebivališča

  Pogoj stalnega prebivališča v RS, ki ga za članstvo v LD predpisuje 1. od. 65. čl. ZDlov-1, mora biti ves čas članstva, ne le ob...
 13. odgovori
  106
  Pogledi
  68,285

  Odklonitev sprejema v članstvo osebe – lovca, ki...

  Odklonitev sprejema v članstvo osebe – lovca, ki je že član druge LD

  Ali lahko LD omeji dvojno članstvo tako, da v svoja Pravila zapiše, da se v članstvo LD ne sprejme oseba (lovec), ki je že član...
 14. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  SRŠEN za mene nisi žleht, saj imaš pravico do...

  SRŠEN za mene nisi žleht, saj imaš pravico do svojega mnenja. Seveda kar ni izrecno prepovedano je dovoljeno in tega tudi nisem zanikal. Ločim pa pravico od besede sme loviti. Oseba brez lovskega...
 15. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  So pa tudi taki lovci, ki iščejo pravice, ki jih...

  So pa tudi taki lovci, ki iščejo pravice, ki jih v zakonu ni, zato si jih izmislijo in poskušajo uveljaviti ali pa vidijo le pravice, dolžnosti, ki izhajajo iz pravic/e, pa namenoma spregledajo.
 16. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Glede na tvoje vprašanje je moj odgovor...

  Glede na tvoje vprašanje je moj odgovor naslednji:

  Lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz 1. odstavka 63 čl. ZDlov, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice. Po 1. od. 60. čl....
 17. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Ali lahko ti napišeš, kateri zakon LD preprečuje...

  Ali lahko ti napišeš, kateri zakon LD preprečuje ali prepoveduje, da tega ne bi smela onemogočiti?
 18. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Če boš divjad uplenil izven lovne dobe, te bo...

  Če boš divjad uplenil izven lovne dobe, te bo diciplinsko kaznovala LD in lovski inšpektor. Disciplinski postopek ni vezan na prekrškovni postopek lovskega inšpektorja. LD je društvo in ne državni...
 19. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  ZDlov pozna tri stranske posledice za pravnomočno...

  ZDlov pozna tri stranske posledice za pravnomočno obsojenega lovca. Za hude kršitve odvzem lovske izkaznice, za milejše pa preklic njene veljavnosti in prepoved njenega podaljšanja. Ti ukrepi niso...
 20. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Lahko kritiziramo zakon, vendar se ob tem moramo...

  Lahko kritiziramo zakon, vendar se ob tem moramo vprašati kdo omogoči kaznovanemu lovcu, da lahko lovi, čeprav nima veljavne lovske izkaznice. Dovoli mu LD, torej so LD tiste, ki zaobidejo zakon in...
 21. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Če je lovec pravnomočno obsojen za eno izmed...

  Če je lovec pravnomočno obsojen za eno izmed kaznivih dejanj ali prekršek iz ZDlov, potem je podan zakonski razlog za:

  -odvzem lovske izkaznice
  -preklic veljavnosti lovske izkaznice pred potekom...
 22. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Z divjadjo upravlja Republika Slovenija....

  Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija pod pogoji določenimi z ZDlov prenese na usposobljeno pravno osebo kot lovsko pravico. Iz tega...
 23. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Nosilec pravic in obveznosti glede upravljanja z...

  Nosilec pravic in obveznosti glede upravljanja z lovščem in gospodarjanje z divjadju je LD in ne lovec. In LD kot upravljavka lovišča in kot društvo lahko svoje člane v primeru disciplinske kršitve...
 24. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  MUGO JE ZAPISAL: »Torej je po tvoji logiki tisti...

  MUGO JE ZAPISAL:
  »Torej je po tvoji logiki tisti brez lovskega izpita na boljšem, saj lahko lovi v spremstvu, pa nima lovske izkaznice.«
  Oseba brez lovskega izpita in oseba z lovskim izpitom...
 25. odgovori
  357
  Pogledi
  145,437

  Slovnični popravek: ZDlov bo treba bolj...

  Slovnični popravek:

  ZDlov bo treba bolj pazljivo brati. Po 1. od. 60. čl. tega zakona je lovec državljan RS ali tuji državljan s prebivališčem v RS, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno...
Rezultati 1 do 25 od 500
Stran 1 od 20 1 2 3 4