PDA

View Full Version : Plan dela 2008 in ZLD-jiZR7
12. June 2008, 12:39
V planu dela za 2008 beremo tudi:

Programi in projekti
1. Delovanje Strokovne službe LZS na organizacijskem, strokovnem in delovnem področju ter racionalizacija poslovanja

Nosilci programov in sodelujoči
- Upravni odbor LZS
- direktor Strokovne službe LZS
- predsednik LZS
- podpredsednika LZS
- komisije UO LZS

naloge
...
- iskanje dolgoročnih rešitev odnosov in povezav z ZLD, OZUL in LD (delovanje, financiranje , organiziranost.)

Posledično je najti v dokumentu "Identificirani problemi posameznih skupin" iz istega dne tudi:

SKUPINA 1:
ØIme in priimek: Ivan Malešič, Emiljan Trafela
Zap. številka 1.

Problem Organiziranost strokovne službe LZS.
.
.
7.
Odnos OZUL : ZLD/LZ (prostorsko se ne pokrivajo, najti način povezave)

in

SKUPINA 3:
ØIme in priimek: Bojan Breitenerer
...

Problem Organiziranost lovstva (delitev nalog: strokovna služba, ZLD/LZ, OZUL,..)
Ob tem se mi postavlja vprašanje ali gredo prizadevanja vodstva LZS v vzpostavitev zakonitih stanj, kjer je ZLD le, zgolj in samo servis LD-jev, ki se združujejo v te nelovske zveze zaradi lažjih izpolnjevanj tehničnih nalog, ali pa se poskuša zakon in lovce prepeljati žejne čez vodo in obdržati preživeto strukturo, ki je svoje slabosti še kako pokazala v naši preteklosti?