PDA

View Full Version : Ustanovitev Zavoda za lovstvoZR7
12. June 2008, 12:23
V dokumentih najdemo tudi:

Načrt dela LZS za leto 2008 z dne 23.3.2008
...
8. Delovanje Komisije za organizacijska in pravna vprašanja

Nosilci programov in sodelujoči
- Strokovna služba LZS
- podpredsednik LZS, zadolžen za področje dela komisij UO LZS
- direktor Strokovne službe LZS
- Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Naloga:
- priprava strokovnega elaborata za ustanovitev zavoda za lovstvo, s predlogom spremembe ZDLov-1, ZG in drugih predpisov z namenom, da se motivira strokovna javnost in sprožijo potrebni zakonodajni postopki


Kaj vemo in kaj mislimo o tej že nekaj časa prisotni ideji?
Jo potrebujemo ali ne? Ali ni že naša zveza tisto, kar naj bi počel ta zavod? Bo to le še eno leglo zasedenih stolčkov, ki ne bo delala v prid divjadi temveč v prid lastnih položajev?

JANEZ L
12. June 2008, 15:54
Lp!

Brez jasne vizije bi bilo delovanje takega zavoda ravno to, kar si zapisal šef. Novi (isti) ljudje na novih stolčkih ("koritu"+plačah).

Sam sem mišljenja, sem že zapisal, da podpiram zavod za lovstvo in bi moral obstajati. Samo skrbi me pa ravno to, da bi si lepo "potalali" stolčke in sedelih na lovorikah zmage, pravega namena pa ne bi dosegel.

Veliko bi bilo že to, da se LZS neha ukvarjati sama s seboj, no saj se je pod novim predsednikom že, Srečko naj se "otrese" "metuzalemov", jih zaposli, da ne bodo mogli iti v korak s časom, ker jih je že povozil. Bodo sami odnehali. Poudari in poudarja naj se strokovnost lovske organizacije. K sodelovanju, v kolikor že ni, naj se pritegne strokovnjake. Le na tak način bomo zopet postali kredibilen sogovornik, spoštovan in cenjen. Njegovo mnenje se bo upoštevalo, saj vemo kje in kaj nas najbolj žuli. Do tedaj bomo samo izvajalci, upravljalskih načrtov.

Upam in želim si, da smo sposobni postati upravljalci v pravem pomenu besede, od načrta do realizacije...

Lovski zdravo
Janez L

dolgin
12. June 2008, 18:48
Upam in želim si, da smo sposobni postati upravljalci v pravem pomenu besede, od načrta do realizacije...

Ja,to pa le upej,nisi edini k upa in upanje krepne nazadnje!! Ker eni so sposobni,eni pa ne!

Sicer pa,moje mnenje je,da bi bila taka "ustanova" nujno potrebna, saj bi lahko po eni strani bolje zastopal interese lovstva in tako opevanega trajnega gospodarjenja z divjadjo! To da bi postalo leglo stolčkov je neizogibno,ker pač ljudje taki smo in ni mehanizma ki bi to preprečil!
Da pa se nebi dajali v prevečne stroške bi lahko to pod svoje okrilje vzela LZS,ki že ima najbolje izobražen kader na tem področju in seveda najboljši dostop do direktnih informacij s terena in prakse! S tem bi seveda tudi zmanjšali število "stolčkarjev"!

Lectograjski
13. June 2008, 10:25
Mislim, da si ne smemo delati utvar, da bi država kot ustanoviteljica Zavoda za lovstvo upravljanje oz. vodilni vpliv prepustila LZS. Ljudi, ki pokrivajo lovstvo v sedanjem Zavodu za gozdove, bi skupaj s pristojnostmi preusmerila v nov organ.
Seveda ustanovitev takega zavoda pomeni napredek za lovstvo. Vprašanje je le, kakšeno vlogo bi ustanovitelj dal LZS in s tem slovenskim lovcem.

POLH
13. June 2008, 12:19
Kot v vsakem državnem zavodu bi se tudi tu kadrovalo politično in ne po merilih stroke. Kot državni zavod bi bil vseskozi odvisen od dobre volje trenutne oblasti... (zavodi se financirajo iz proračuna). Tako, da se mi zdi ustanovitev takšnega zavoda sicer potrebna, ker si ga divjad in lovstvo zaslužita, ampak kot neodvisnega zavoda, ki ne bi mogel biti poligon za obračunavanje med posamezniki različnih političnih struj in svetovnih nazorov.
Dalo pa bi se tudi drugače : LZS kot organizacija s tradicijo kot jo ima, bi lahko stopila v korak s časom, okrepila svoje vrste s strokovnjaki, ki jih nedvomno premoremo in začela delati tudi navzven. Vsi se zavedamo kakšna poslanstva takšni zavodi nosijo, kakšno je njihovo delo. Tako bi lahko velik del tega opravljala LZS, kot neodvisna organizacija, brez pritiskov od zunaj.

ZR7
13. June 2008, 13:01
Kaj zgoraj citirani dokumenti ne nakazujejo na to, da bo LZS ustanovila zavod?

mugo
13. June 2008, 23:32
Moje mnenje pa je, da zavoda za lovstvo ne potrebujemo in da bi bila ustanovitev take organizacije korak nazaj.
Zakaj? Ker je lovstvo samo ena izmed dejavnosti upravljanja z naravo. Aktivnosti, ki posegajo v naravno okolje in se dogajajo v istem okolju ter nanj vplivajo, je smiselno združevati. Tako jih lažje usklajujemo k skupnemu cilju - trajnostnemu sonaravnemu gospodarjenju z naravnimi ekosistemi, njihovemu ohranjanju in izboljševanju. Torej bi bilo smiselno združiti gozdarsvo (ki dokazano bistveno spreminja življenjsko okloje divjadi in ima nanjo celo večji vpliv kot lov), lovstvo, kmetijstvo (vemo, kakšen vpliv ima na naravo) in varstvo narave in podobne dejavnosti pod eno streho. Ločevanje teh panog pomeni, da vsaka gleda le nase (znano iz preteklosti) in na svoje koristi ter zato manj na interese souporabnikov prostora in celo na to, kaj je za naravo najboljše.
Imam občutek, da določeni ljudje na LZS navijajo za zavod za lovstvo (in s tem odvračajo pozornost od pravih problemov LZS), ker se vidijo na stolčkih v takem zavodu.

JANEZ L
14. June 2008, 09:11
Lp!

Spoštovani in cenjeni lovski tovariš Mugo. Nič na porečem, lahko je tako kot je, samo najbolj me moti pri vsem tem, da večina revirnih gozdarjev ni lovcev, nasploh večina gozdarjev ni lovcev. Kako boš upravljal z nečim o katerem ne veš? Ne velja to zate, ki si spoštovan lovski tovariš in cenjen sogovornik, ampak roko na srce Mugo situacija v Sloveniji ni rožnata in samo na OE Bled poglej, koliko je še lovcev. Čeprav malo, najbrž, kar v Slovenskem vrhu.
Po mojem mnenju bi moral biti pogoj za revirnega gozdarja, da je lovec.

Pa brez zamere.

Lovski zdravo
Janez L

mugo
14. June 2008, 18:41
Janez, v tem se strinjam s tabo. Nikakor ne pravim, da je trenutna ureditev najboljša, vsekakor pa ni slaba. Da bi bili gozdarji vsi lovci je dobra ideja, v Nemčiji je že tako, da morajo imeti lovski izpit. Vendar pa to ni tako ključno, bistvene so pristojnosti. Za kmetijski prostor so pristojni kmetijci, gozdove ureja gozdarstvo, zavarovane vrste MOP, vse pa vpliva na divjad in divjad vpliva na vse te panoge. Vemo, da imamo lovci precej manjši vpliv na divjad v kmetijskem prostoru kot ga ima s svojimi posegi kmetijstvo, gospodarjenje z gozdovi dokazano bolj vpliva na divjad kot odstrel, nekatere zavarovane vrste (npr. velike zveri) imajo prav tako močnejši vpliv na populacije divjadi kot puška... Zato lovstvo ločiti od teh dejavnosti in načrtovati in modrovati nekaj po svoje bi bilo neumno. Te panoge je potrebno združiti, bistvena stvar, ki pa danes manjka pa nikakor ni zavod za lovstvo, ampak močna in učikovita služba naravovarstvenega nadzorništva. Taka, ki bi na terenu nadzorovala omenjene dejavnosti in še kaj, ki bi bila prisotna na terenu 24 ur na dan. Kajti današnji sistem z inšpektorji za posamezna področja je kot vidimo zelo neučinkovit.

tica
14. June 2008, 21:53
Zanimiva so razmišljanja in še večja pričakovanja, ki naj bi lovstvu dala nov zagon, to je ustanovitev Zavoda za lovstvo. Sam večkrat razmišljam o tem in nikakor ne najdem prave razlage za njegovo ustanovitev. Kdo naj bi ga ustanovil? Lovska organizacija, LZS? Nemogoče, zavode ustanavlja država, po njenih merilih in hotenjih in če bi ga hotela, bi bil ustanovljen že zdavnaj. Saj Zavod imamo, le njegov naziv je Zavod za gozdove in država z njim pokriva lovstvo. Ali si posamezniki res delajo utvare, da bodo šefovali na novih pozicijah? Brez soglasja politike? In tu nas je država najbrž tudi spregledala.
Po moje svojega Zavoda ne potrebujemo. V enake konflikte se bi zapletali, v podobna nasprotovanja in očitke, kot se po nepotrebnem zapletamo z ZGS. Kajti ta Zavod za lovstvo bo ustanova DRŽAVE in v tej ustanovi po pristala večina zaposlenih iz ZGS, ki sedaj delujejo na področju lovstva in divjih živali. Druga ustanova in isti ljudje, ali vsaj večina njih, problemov in konflikta ne bo rešilo. Najdimo raje skupno pot in odgovore za dobrobit divjadi, vložimo raje vso energiji za dosego tega sodelovanja in ne zapravljajmo jo po nepotrebnem za ustanavljanje še ene birokratske organizacije.
In že nič kolikokrat ponavljam vprašanje: kaj bo z ustanovitvijo Zavoda za lovstvo boljše za divjad in našo organizacijo? Do danes me ni prepričal še noben odgovor.

Krpan
14. June 2008, 23:46
To da bi LZS ustanavljala Zavod za lovstvo, je ena od najbolj kapitalnih neumnosti, kar sem jo slišal v od zadnje olimpijade naprej. Tistemu, ki je to predlagal, svetujem, da naj si prebere cilje in namene ustanovitve SLD leta 1907. Ta zagotovo še ni prešel obdobja, ko je bil general Pehaček oblast in civilna družba v eni osebi.
Izvirni greh je po mojem v slabem lovskem zakonu. Pri tem smo lovci naredili dve napaki. Pri prvem sprejemanju leta 2003, smo preveč zaupali oblastem in dopustili, da so v zakon vrinili nekaj velikih neumnosti, pri noveli zakona pa oblasti sploh nismo več zaupali in obratno, kar je pomenilo, da so v zakonu ostale vse slabe rešitve, ki se jim je pridružilo tudi nekaj novih.

Če se hočemo znotraj LZS uspešno boriti za lov in lovstvo, potem se moramo čim prej otresti vseh nalog, ki nam jih je namenila država in pomenijo izvajanje njene oblasti, kot lastnice divjadi in lovišč.

Kdo bo izvajal oblast države na področju lovstva, je stvar države. Zaradi mene je to lahko ZGS ali pa nov zavod za lovstvo. LZS pa mora biti kot civilna družba sogovornik in zagovornik divjadi in lovcev.

Poleg tega je po sprejemu novega zakona LZS dokazala, da ni sposobna učinkovito in pravočasno izvajati nalog, ki jih je naložila država. Naj spomnim samo lovske izkaznice in izobraževanje novih lovcev.

Tudi v prihodnje se ne kaže, da se o to področje normaliziralo. Lovski čuvaji naj bi prisegli na upravni enoti, financiral pa naj bi jih upravljavec lovišča, delali pa naj bi po navodilih inšpektorja. Enkrat za vselej se moramo odločiti, ali bomo imeli interne čuvaje, ki bodo podaljšana roka upravljavca lovišča ali pa bomo financirali državne čuvaje, ki nam bodo hodili po glavi.

Platon je za delovanje države predvidel tri kaste v družbi. Oblastnike, čuvaje, ki omogočajo oblastnikom, da vladajo, in ostale državljane, ki skrbijo za delovanje države. In tisti v Zavodu za lovstvo bodo zagotovo ne bodo navadni državljani.

Lectograjski
16. June 2008, 12:57
Ni mi jasno, kako naj bi LZS ustanovila Zavod za lovsvo. Javne zavode ustanavlja država oz. Vlada RS in se financirajo iz proračuna. Če hoče LZS ustanoviti zasebni Zavod za lovstvo je pa to res velik nesmisel in pomeni samo dodatne stroške, ki bi jih morali financirati slovenski lovci. Ne vem sicer kakšne naj bi bile naloge te ustanove, ampak ne glede na to, bi vse te naloge morala Zveza izvajati že sedaj.

mugo
16. June 2008, 13:43
Verjetno si nekateri utopično predstavljajo, da bi tak zavod dobil kar pristojnosti načrtovanja upravljanja z divjadjo.

Krpan
16. June 2008, 14:59
Zavod je lahko javen ali zaseben ali oboje. Zato ni pravnih ovir glede
ustanovitve. Ovire so vsebinske.
Kot sem napisal sem odločno proti zavodu, ki bi ga ustanovila samo LZS, če bi šlo pri zavodu za javno zasebno partnerstvo med LZS in Ministrstvom bi bil pogojno za.

rock&roll
24. July 2008, 16:50
Ne moram da nebi malo komentiral nekatere misli:
Krpan pravi: Če se hočemo znotraj LZS uspešno boriti za lov in lovstvo, potem se moramo čim prej otresti vseh nalog, ki nam jih je namenila država in pomenijo izvajanje njene oblasti, kot lastnice divjadi in lovišč.

Lahko bi se, ampak kaj bi to pomenilo. Če gre za naloge, ki bi jih morala izvajati država npr. lovske čuvaje, potem bo država stroške za organizacijo lovsko čuvajske službe prevalila na LD. Enako bi se dogodilo z vsemi drugimi nalogami. Cena za lovsko udejstvovanje bi se močno povečala. Če hočemo to, potem adijo sedanji koncept lovstva. Sicer pa smo ves čas izvajali cel kup nalog in v razpravah med člani je bilo slišati ravno obratno, da nam država jemlje pristojnosti, ne da jih imamo preveč.

Glede lovskega zakona ima vsak svoje mnenje. Ni idealen je pa soliden kompromis med željenim in možnim. Še vedno pa je po mojem mišlenju med najboljšimi zakoni v Evropi, vsaj kar se tiče divjadi in preprostih lovcev, ki so v večini v naših družinah.

Glede ustanovitve Zavoda za lovstvo se strinjam z razmišljanji Tice. Res bi lahko ustanovili zaseben zavod ampak kakšne pristojnosti bi imel? Financirati pa ga mora v vsakem primeru ustanovitelj. Ta varianta torej nima realnih utemeljitev. Državni zavod za lovstvo pa v bistvu že imamo saj naloge v imenu oz. po pooblastilu države opravlja Zavod za gozdove. Bilo je že napisano, da lovstvo ne moremo gledati ločeno od gozdarstva in kmetijstva. Ne nazadnje pa bi eventualna ustanovitev Zavoda za lovstvo pomenila to, da bi zaposleni v Odseku za gozdne živali pri Zavodu za gozdove prešli na novi zavod za lovstvo, skupaj z lovišči s posebnim namenom. Ker bi tudi naloge ostale iste kakšnih posebnih vsebinskih sprememb nebi bilo. Zaradi navedenega se mi zdi nesmislno ustanavljati Zavod za gozdove in ta projekt bi morali v LZS zapreti.

janko
24. July 2008, 18:28
Strinjam se s mnenjem R&R, vendar v tej postavitvi oz. razmerju, bi se morali izboriti za enakopraven odnos. LZS bi morala biti nosilec pri raziskovalnih projektih, partner pri planiranju in izvrševanju vseh nalog v zvezi z lovstvom in širše z naravovarstvom. Imam občutek da to sedaj ni tako.

rock&roll
8. August 2008, 12:22
Prav imaš Janko. Vendar je nekaj treba tudi razumeti vsaj npr. dejstvo, da je, hočeš-nočeš, država tista, ki je "lastnik" divjadi. Ker mi z divjadjo upravljamo je nujno, da ima nekdo drugi pooblastila lastnika, da nas nadzira. In to je ZGS in inšpekcijske službe. Ni pa prav, da ima ta ZGS tudi lovišča s posebnim namenom saj potem sam zaide v zanko ki ji naši južni sosedje pravijo : "kadija te tuži, kadija ti sudi".. Mogoče bi bilo še najbolj, da bi država zagotovila sredstva za ta lovišča (torej denar, ki ga sedaj v ta namen daje ZGS-ju) in jih izročila v upravljalnje LZS. Tako bi bil na področju lovstva en upravljalec, to je LZS in na področju planiranja in nadzora v imenu države drugi izvajalec to je ZGS.
Sem pa mnenja, da plani nebi smeli biti sprejeti brez soglasja LZS (samo pripravo planov in javne razprave naj vodi ZGS) kot izvajalca plana, ki najbolje pozna razmere na terenu.