PDA

View Full Version : Namen otroških strani "mladi.forum-lov.org"JANEZ L
28. May 2008, 16:16
Lp!

Kot ste že opazili si že od vsega začetka, kar sem postal član foruma, prizadevam, da bi vzspostavili "kontakt" s ciljno publiko - otroci. To zakaj so naša ciljna publika ne bom zopet ponavljal.

Dobili smo več, kakor sem pričakoval. Dobili smo svoje, otroške strani, ki si jih lahko ogledate na www.mladi.forum-lov.org
Niso še popolnoma oživele, saj so stare šele dva dni in še v izdelavi, ampak bo. V to sem trdno prepričan.
Seveda brez vaše pomoči v tej kategoriji tu na tem forumu ne bo šlo, brez vaših idej, ki jih bomo z veseljem upoštevali. Prosil bi vas, da bodejo vaši predlogi resni, kot je resna tema - delo z mladimi. Tisti "mimo vrste" bodo izbrisani, ostali cenjeni in upoštevani.

Zahvalil bi se šefu ZR7 za nesebično pomoč in tudi ostalim moderatorjem, ki so me pri tem podprli. Seveda spoštovani lovski tovariš springer brez tebe pa tu, tako ali tako ne gre.

Namen strani za otroke:

Prvi namen teh strani je predstaviti mladim prav vse od okolja, okoljevarstva, prosto živečih živali in ne nazadnje tudi lova, lovcev in pomena upravljanja z divjadjo. Predstaviti na realen način brez krilatic, tako kot v resnici je. Otroci ne smejo dobiti napačne predstave o nas, saj se ob spoznanju resnice vse razblini in zopet je eden več na tistem "kombiju". V okviru otroških strani želimo tudi pritegniti k sodelovanju mlade, da bodejo lahko zapisali svoja razmišljanja, vprašanja... Po najboljših močeh se bomo trudili, da jim vstrežemo.

Dolžni smo nekaj narediti in vključiti otroke saj so le ti garant k ohranitvi našega okolja. Brez kančka sramu ali samo hvale se upam trditi, da smo lovci s svojo aktivno naravovarstveno vlogo, kompetentni za informiranje in izobraževanje otrok.

Tudi ostala laična javnost bo iz naših prizadevanj za osveščanje otrok uvidela in sprevidela naš edini cilj - OHRANJANJA NARAVE.

Nismo nje dediči, smo jo le dolžni, neokrnjeno zapustiti, našim zanamcem.

Ko se bodo tu začele odpirati teme o vsebinah novih strani želim, da se aktivno vključite, da ne bodemo trije ali štirje se prehitro izpeli.

Za popotnico novim stranem in pripadajočim temam tu na forumu:

Upam in želim na čim uspešnejše delovanje, da bomo pritegnili čim več mladih, ki se bodo aktivno vključili v delo. Želim tudi, da bi strani dosegle svoj namen, ozaveščanja mladih.

Lovski zdravo
Janez L

ZR7
29. May 2008, 11:17
Ker se na otroške spletne strani že nekateri prijavljajo, moram poudariti, da so še v grobi izdelavi. Informacija tukaj pa služi informiranju da se na tem področju nekaj dogaja in seveda temu, da vas povabimo k sodelovanju z idejami, pripombami in vsebinami.

ZR7
2. June 2008, 14:41
Naslov strani je iz "otroci" spremenjen v "http://www.mladi.forum-lov.org/"