PDA

View Full Version : Čuvajska službamacane
9. May 2008, 15:19
Ali imate v LD podpisane pogodbe z lovskimi čuvaji oziroma ali imate urejeneo čuvajsko službo?

Mi lahko kdo posreduje osnutek pogodbe?!

macane
15. May 2008, 15:25
Kaj nihče nima urejene čuvajske službe?

zober
15. May 2008, 16:26
Se še pišejo pogodbe !

mišica
16. May 2008, 01:08
Macane poglej pod zasebna sporočila!!!

mprimoz
10. November 2008, 14:03
Tudi jaz bi rabil osnutek pogodbe, zato vas prosim, če mi jo lahko kdo posreduje.
Hvala.
Lp, Primož

tica
10. November 2008, 20:19
Pogodba je na papirju, mogoče se bomo zmenili s šefom, da jo kot pripomoček za sestavljanje vaših pogodb, objavi na spletu.

ZR7
10. November 2008, 20:25
Pogodba je na papirju, mogoče se bomo zmenili s šefom, da jo kot pripomoček za sestavljanje vaših pogodb, objavi na spletu.

Če je taka kot mora biti, jo poskeniramo in objavimo brez problema. Kar pošlji!

LP

fonza
9. January 2009, 08:51
Glede na to da je moja pravna služba odpovedala, bi prosil če lahko kdo posreduje osnutek pogodbe z čuvaji.
Hvala!

davuz
13. June 2010, 18:03
Glede na to da je moja pravna služba odpovedala, bi prosil če lahko kdo posreduje osnutek pogodbe z čuvaji.
Hvala!

Tud sam se priporočam za osnutek lovočuvajske pogodbe,

hvala

Krpan
13. June 2010, 21:01
Pri nas imamo takšno. Sem jo hotel prilepiti v Word formatu vendar podpira samo datoteke do 24M.


POGODBA
O IZVAJANJU LOVSKO ČUVAJSKE SLUŽBE
ki jo skleneta:
________________, ki jo zastopa starešina _________________ ( v nadaljevanju Lovska družina),
in
Ime priimek naslov, z opravljenim izpitom za lovskega čuvaja in izkaznico lovskega čuvaja št._______, ki jo je izdala Lovska zveza Slovenije.
______, z opravljenim izpitom za lovskega čuvaja in izkaznico lovskega čuvaja št. ______ , ki jo je izdala Lovska zveza Slovenije
__________________, z opravljenim izpitom za lovskega čuvaja in izkaznico lovskega čuvaja št. _____, ki jo je izdala Lovska zveza Slovenije. (v nadaljevanju lovski čuvaji),
1.
Lovska družina organizira v skladu z določilom 1. odstavka 70. člena Zakona o divjadi in lovstvu ZDlov-1 (Uradni list RS. št 16/04) lovsko čuvajsko službo v vsem lovišču, ki jo opravljajo lovski čuvaji po tej pogodbi.
Zato je Upravni odbor Lovske družine na seji dne _______ imenoval za lovske čuvaje __________________in sicer za čas od ___________ do _____________.
Lovski čuvaj je lahko po sklepu Upravnega odbora razrešen svoje čuvajske dolžnosti pred iztekom časa iz 1. odstavka te točke pogodbe in sicer če tako sam zahteva oziroma, če krši svoje dolžnosti po tej pogodbi.
2.
Lovski čuvaji so dolžni opravljati čuvajsko službo v skladu z ZDLov-1 , Pravilnikom o organizaciji lovsko čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS. št.: 120105), Letnem načrtu lovišča, drugih predpisih, Poslovnikom Lovske družine in načeli lovske etike.
3.
Lovski čuvaji opravljajo lovsko čuvajsko službo po vsem lovišču, predvsem pa so zadolženi za naslednje revirje:
_________________za revirje ____________________
________________ za revirje ____________________
________________ za revirje ____________________
Po dogovoru z starešino,lovski čuvaji lahko revirje v času trajanja te pogodbe tudi zamenjajo.
4.
Lovski čuvaji se obvezujejo, da bodo:
• izvajal nadzor po tej pogodbi vsaj 5 ur mesečno;
• nadzorovali lovišče v skladu z določili 70.. 71. in 72. člena ZDLov-1;
• vodil dnevnik lovskega čuvaja.

Čuvaj lahko opravlja svoje obveznosti po tej pogodbi tudi v času, ko sam lovi.
Lovski čuvaji so dolžni o izvršenem nadzoru ustno ali pisno poročati starešini in gospodarju lovske družine, ter lovskemu inšpektorju in sicer:
• v nujnih primerih (pojav nalezljivih bolezni, pogina živali, večjih kršitev zakonodaje, ter Letnega načrta lovišča) takoj oziroma najkasneje v 24 urah od ugotovljenega dogodka ;
• enkrat letno Upravnemu odboru LD;
• lovskemu inšpektorju v skladu z določili ZDLov-I .

4.
Lovskim čuvajem se kot nadomestilo za opravljeno delo prizna 5 ur na mesec kot opravljeno delo v lovišču.
Prav tako je čuvaj upravičen do opreme, potrebne za izvajanje čuvajske službe, ter do povračila kilometrine v višini do največ 150€ na leto.
Lovska družina čuvaju obračuna stroške in povrne do konca leta za preteklo leto.
Lovska družina zavaruje čuvaja za primer nezgode, ki bi se zgodila pri opravljanju čuvajske službe.
6.
Spore, ki izvirajo iz te pogodbe, rešujeta stranki sporazumno, sicer pa po arbitraži Disciplinske komisije pri LD.
Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od 1.4.2009
Vsaka stranka prejme po en izvod pogodbe, en izvod pa prejme Krajevno pristojen urad za delo, ter Lovski inšpektorat.
V ___________, dne __________.


Starešina LD _________:
_______________


Lovski čuvaji:
__________________
__________________
_________________

muzikant
15. March 2011, 13:47
Z 12.03.11 je veljaven nov Pravilnik z dopolnitvami.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=102590

mali_lovec
13. May 2018, 11:37
Živjo,
sej vem, da je stara tema, pa vendar, a ima kdo kak dober obrazec lovskočuvajske pogodbe in jo je pripravljen posredovat?
Hvala!

lovec
11. July 2018, 15:46
Živjo,
sej vem, da je stara tema, pa vendar, a ima kdo kak dober obrazec lovskočuvajske pogodbe in jo je pripravljen posredovat?
Hvala!

Na spletni strani lzs

http://www.lovska-zveza.si/lzs/zakonodaja

pod vzorci splošnih aktov je tudi vzorec pogodbe za lovske čuvaje. Če kaj/komu pomaga ...