PDA

View Full Version : Sprememba PravilKAILER
14. February 2008, 07:58
V naši LD spreminjamo pravila in me zanima, ali je potrebno po sprejemu izvesti nove volitve organov. Glede organov se sicer pravila ne spreminjajo, spremenjen bo le način volitev ( po novem mandatarski sistem).

Ganges
14. February 2008, 08:35
Ni potrebno. To kar boste sprejeli v pravilih glede volitev se prične uveljavljati ob novih rednih volitvah. Zaradi tega ne rabite izvajati novih volitev takoj po sprejetju.

lp

ZR7
14. February 2008, 08:45
Bolj je paziti na ravno obratno situacijo. Namreč na straneh Ajpesa sem nekje zasledil, da morajo biti pravila usklajena ob prvi spremembi, ki jo boste javljali. To pa pomeni tudi pri spremembi zastopnika. Torej do naslednjih volitev mora obstoječa ekipa poskrbeti za usklajena pravila, da se lahko nov zastopnik sploh vpiše. Da ne pridete v podobno situacijo kot LZS!

KAILER
14. February 2008, 10:56
Po starih pravilih je mandat organov dve leti (poteče naslednje leto), v novih pa je predviden štiriletni mandat. Če prav razumem, moramo naslednje leto izvesti volitve po novih pravilih.

ZR7
14. February 2008, 11:35
Po starih pravilih je mandat organov dve leti (poteče naslednje leto), v novih pa je predviden štiriletni mandat. Če prav razumem, moramo naslednje leto izvesti volitve po novih pravilih.

Če pravil še niste sprejeli, bi bilo mogoče dobro v njih definirati ta prvi prehod. Sicer se bodo našli taki ki bodo zagovarjali eno in taki ki bodo zagovarjali drugo opcijo. In evo špetira.
Jaz bi rekel tako. Mandat je bil na volitvah podeljen za takrat veljavno obdobje. Torej se nagibam k temu da morajo biti po preteku dveh let nove volitve in šele tiste bodo podale štiriletni mandat.

Koliko pa ta moja razlaga pravno drži, pa ne vem.

Ganges
14. February 2008, 11:49
Po mojem mnenju se mandat konča po starih pravilih, šele po končanem mandatu se opravijo volitve po novih pravilih in takrat prične veljati tudi mandatna doba, ki je navedena v novih pravilih. Mi smo lani sprejeli vsa nova pravila in poslovnik pa je tistemu vodstvu ostal še mandat lani in letos, torej dve leti (ker smo imeli že v starih 4 letni mandat in je preteklo 2 leti od volitev). Pa nismo izvajali nobenih predčasnih volitev po novem pravilniku, ampak jih bomo izvedli naslednje leto kot je bilo predvideno.

Tudi če spremenijo volilno zakonodajo za volitve v parlament ali predsednika države, se do konca izpolni stari mandat in pričnejo veljati ob novih volitvah.

lp

bober
14. February 2008, 13:42
V skladu z ZDR-u je potrebno uskladiti pravila društa. V dosedanjih Pravilih imate določeno mandatno dobo organov(2 leti) katrim bo potekel mandat karikiram( 5.03.2009) zato UO lahko izvede proceduro in sprejem novih Pravil brez zadržkov in je legitimno dejanje. Če jih OZ društva sprejme so legitimna in na podlagi zapisnika v katerm morajo biti navedeni postopki sprejemanja in podatki o glasovanju se Pravila dostavijo v pregled na UE. Tam se opravi overitev veljanosti Pravil. Pri morebitnih neskladju z zakonom pa upravni organ zavrne in opozori o nepravilnosti v določilih katera so v neskadju v popravek.
Ko neskladnost odpravimo sledi zopet sprejem Pravil in isti postopek. S sklepom OZ kot najvišjega organa društva, ima legitimn pravico, da lahko s sklepom prekine mandatno dobo dosedanjih organov in potem se izvede volilna skupščina in sprejem Pravil. Taka opcija je odvisna o potrebi in smotrnosti po taki obliki.Samo sprejemanje Pravil pa ne posega v mandat organov temveč v spremembo in uskladitev Pravil z zakonom. Tako dosedanji zastopnik je zakonit zastopnik društva do poteka ki je določen v zapisniku o imenovanju zastopnika društva. Z izvolitvijo novih organov in zastopnika pa preneha mandatna doba dosedanjim organom in zastopniku ko stopi v veljavo nova mandatna doba, ki je zavedena v Pravilih in je važeča do prenehanja mandatne dobe.

BOBER

ZR7
14. February 2008, 13:53
... S sklepom OZ kot najvišjega organa društva, ima legitimn pravico, da lahko s sklepom prekine mandatno dobo dosedanjih organov in potem se izvede volilna skupščina in sprejem Pravil. ...
BOBER

Po mojem mora imeti tudi za to podlago v novih Pravilih! Zato če nameravajo tako narediti je pametno dodati neke končne določbe v katerih se navede, da bodo po uveljavitvi teh pravil v roku toliko in toliko izvedene nove volitve.

bober
15. February 2008, 00:34
ZR7 v pravilih ki so v v veljavi je določena mandatna doba 2leti. Z sprejemom sklepa OZ lahko odloči, da dosedanji organi opravljajo delo do izteka mandata, neglede na določbo v novih Pravilih v kateri je zapisana mandatna doba 4leta. Vsa odločitev in potek je odvisen za kaj se odloči OZ. V določbi v pravilih pa morajo biti navedene naloge in pristojnosti OZ. Lahko razreši predčasno tudi zastopnika društva. Izpeljank je več. V vsakem primeru tudi v tem je boljše ,da sprejmejo pravila in za potrditev na UE je časovno daljše obdobje usklajevanja.Zato je smotrno ,da po poteku mandata organov skličejo volilno skupščino in zadeva je urejena brez zapletov in na enostaven način. Pri nas je mandatarski sistem, starešina si izbere sodelavce, mandat organov je 4 letni.


BOBER

tica
15. February 2008, 06:19
Da se ne boste ujeli v past, v prehodnih določbah novih Pravil zapišite: Volitve starešine in organov LD po teh Pravilih se opravijo po poteku sedanjega mandata.
S tem so vsi dvomi o trajanju mandatov razrešeni.

kos
4. March 2008, 20:39
Gospodar:
-razporeja,usmerja in nadzoruje delo članov skladno z letnim načrtom lovišča,vodi in nadzoruje delo lovskih čuvajev,:icon_exclaim:

To je citat z osnutka Pravil lovskih družin objavljenega na spletu Lovske zveze Slovenije, kateremu pa slepo kar sledijo posamezna društva (lovske družine) praksi. Za kaj gre in v čem je domnevna spornost?

Pooblaščeni lovski čuvaj, ki pogodbeno opravlja lovsko čuvajsko službo pri upravljalcu lovišča je pri teritorialno pristojni upravni enoti republike registriran in ima v času opravljanja službe status uradne osebe s pooblastili, to uradno osebo pa lahko po zakonu nadzoruje lovska inšpekcija, pa tudi Zavod za gozdove in Policija. Gospodar lovišča, ki je voljeni funkcionar društva (lovske družine) a ma pa ne more imeti od nikoder,nikogar in nikakeršnih pooblastil nadzora uradnih oseb. Za gospodarja lovišča še nisem izsledil določenih strokovnih norm in kot tak funkcionar , v kolikor je lovec brez nadgrajenega uspešnega izobraževanja v lovstvu, npr. s statusem lovski čuvaj ali lovski mojster, ni kvalificiran in lovsko strokovno usposobljen nadzorovati lovsko čuvajsko službo. Še več, gospodar lovišča v določenih primerih celo negativno vpliva na pooblaščenega lovskega čuvaja in ga lahko usmeri, da leta lahko kdaj opusti kakšno dejanje pri ukrepanju (pogleda skozi prste domačim lovcem). Lovsko čuvajska služba je jasno zakonsko opredeljena v XII. delu ZLov, Pravilniku o organizaciji lovsko-čuvajskle službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka, Pravilniku o dopolnitvah omenjenega pravilnika idr. smiselne določbe v številnih obveznostih in dolžnostih razširjenih po drugih področjih zakonodaje področja pravosodja, notranjih zadev in naravovarstva.
Citirana določba v osnutku pravilnika, katera se je po nekaterih lovskih družinah sprejela v veljavo tj. da bi funkcionar društva(gospodar lovišča) nadziral uradno osebo pri opravljanju uradnih nalog nima nobene domnevne strokovne, še manj pravne osnove in je domnevo brezpredmetna, konfliktna določba v nasprotju z omenjeno zakonsko regulativo. Že sam zakon jasno , eksplicitno določa državni nadzor organa in ni nikakeršne potrebe umešavanja upravljalca lovišča, kot društva v to službo. Pooblaščenega lovskega čuvaja iz krivdnih razlogov na predlog lovske inšpekcije razrešuje pristojni upravni organ v RS.....

No kaj mislite?:icon_study:

ZR7
5. March 2008, 07:32
...
No kaj mislite?:icon_study:

Mislim, da je te osnutke pripravila garnitura pravno statutarne komisije pod vodstvom nam dobro znanega Nika, katerega zaradi njegovih javnih pozivov iz Lovca pač ne štejem za tovariša.
Sedanja garnnitura, ki še vedno žal vsebuje dobršen del stare, pa še takih predlogov ni spremenila in mislim, da jih brez določenega pritiska tudi ne bo.

Da, potrebno bo začeti gledati UO LZS in njegovim komisijam zelo strogo pod prste. To mislim!

tica
7. March 2008, 14:08
Na spletni strani LZS je bil objavljen sporni vzorec Pravil LD. Prav ocenjujete, da ni najbolj primeren, prenesen pa je bil iz stare spletne strani z vsemi spornimi rešitvami vred. Vmes je bila sprejeta še nova zakonodaja, zato je s spletne strani umaknjen.

kos
7. March 2008, 16:17
Zelo modro in pohvalno s strani zveze...

main757
7. March 2008, 18:29
Kos, koliko je meni znano mora lovski čuvaj vsak mesec podati gospodarju poročilo o časovni, krajevni prisotnosti in opažanjih v lovišču. Kdo pa bo nadzoroval delo čuvajev? Kako pa bo gospodar dokazal da ld izvaja čuvajno službo lovskemu inšpektorju?Kdo jih bo nadzoroval? Sveti Peter? Potem je boljše da jih nimamo:icon_neutral:Seveda gospodar nima pristojnosti, da mu bo govoril, kje naj hodi ...razen če ni kakih prisluhov....seveda ob dobrem sodelovanju.Pri nas so čuvaji oproščeni koristnih ur. Tako je pri nas. Ni črno.

POLH
7. March 2008, 19:09
Ker je ponavadi tako, da ima gospodar najboljši pregled nad dogajanjem v lovišču ne vidim problema v tem, da organizira tudi lovsko - čuvajsko službo. Pod organizira, ne mislim, da lovskim čuvajem govori kaj morajo delati, ampak da z njimi sodeluje in jih po potrebi tudi usmerja, prejema njihova poročila...
Z LD oz. upravljalcem lovišča pa ima nadzor nad lovskimi čuvaji sigurno kar veliko povezave, saj : lovski čuvaj opravlja dejavnost v določenem lovišču, s katerim ima podpisano pogodbo, je poleg tega, da je lovski čuvaj tudi član društva, upravljalec je dolžan nadzirati izvajanje pogodbe katero je s čuvajem podpisal in posledično s tem nadzirati njegovo delo. Dobro opravljeno delo je tudi pogoj za izplačilo stroškov opravljanja dela ali pa kot pri main-u podlaga za oprostitev del...
Jaz se pri teh zadevah ne bi pretirano zanašal na nek "zunanji" nadzor, ker mislim, da bi se ob kadrovskem deficitu in nezainteresiranosti tistih, ki bi naj ta nadzor izvajali, hitro znašli v situaciji, ko nadzora sploh ne bi bilo.

bober
7. March 2008, 20:19
V Poslovniku imamo določbo o nadzoru lovišča in v njej je zajeta regulativa o organiziranosti lovsko čuvajske službe in podrobneje v samem Pravilniku o organiziranosti čuvajske službe. Samo delovanje pa vodi vodja čuvajske službe v koordinaciji čuvaji-gospodar-starešina. Samega nadzora gospodar nima temveč usmerja in predlaga določene aktivnosti nadzora v delih lovišča. Za delovanje čuvajske službe je glavi in odgovorni vodja službe njemu pa čuvaji. Sam nadzor pa obstaja tudi znotraj službe katrega usmerja vodja. Za svoje delo mesečno dostavljajo čuvaji poročila o obhodih in tako je za vsako delo je opravljena ividenca za posamezna dejanja od zapažanj pa do suma krivolova.
Za vsako postavko je urejen obrazec in ga izpolni čuvaj.
Za vsakega čuvaja je odprta njegova delovna mapa v kateri so shranjeni vsi dokumenti o opravljenem delu in tako je v celoti urejeno in dokumentirano delo čuvajev . Lahko povem ,da je pri pregledu s strani lovskega inšpektora podana pohvala ,da imamo temeljito urejeno čuvajsko službo. Mislim ,da bo v koncesijski pogodbi povdarek na čuvajski službi in tudi nadzoru lovišča.

BOBER

kos
7. March 2008, 20:57
Seveda medalja ima dve plati. Gospodar lovišča je zelo pomembna funkcija v družini in če je povrhu tega izvoljen zanjo lovski čuvaj, toliko bolje. Da gospodar usmerja aktivnosti pooblaščenim lovskemim čuvajem je samoumevno,koordinacija dela itd. Vse okrog te službe je dokaj razumljivo določeno z Zakonom. Lovsko čuvajska služba se kakor kje izvaja tradicionalno, kot navajate, pač. Pooblaščeni lovski čuvaj je zaupanja vreden, predvsem pa strokovnjak in neodvisen pri svojem delu, ko ugotavlja kršitve oz. izvajanje nalog po zakonu. O kršitvah je dolžan izvajat postopke predpisane z zakonom in obveščati pristojno inšpekcijo in policijo, da pride do uradnih ukrepov. Seveda obvešča tudi upravljalca lovišča z dnevnikom, ki ga je dolžan voditi o aktualnostih sproti, na tri mesece in letno, po navadi starešino, odvisno kako je sklenjena pogodba. Tudi gospodarji lovišč in drugi funkcionarji v družini so podvrženi možnim kršitvam zakona in predpisov in lovski čuvaj ob takih ugotovitvah pridno poroča gospodarju...e to pa ne gre... Lovska inšpekcija v svojih letnih poročilih ugotavlja, da je sicer sodelovanje z lovskimi čuvaji, vendar ne na pričakovani ravni. Vendar le vidim pooblaščenega lovskega čuvaja pri opravljanju službe kot pomočnika lovsko inšpekcijskem delu. Vse prepogosto so lovski čuvaji pod vplivom razno raznih lovskih lobistov po družinah, ki kršitve pometajo pod svoj predpražnik, nekaj podobnega kot zastreljevanje divjadi. Zato bo potrebno na tem področju nekaj narediti in zakon daje osnove. Če ne, pa s predlogom v parlament in ustanoviti policijo s tega področja...da bo red..

kos
7. March 2008, 21:23
...poškilil sem v Poročilo o delu lovske in ribiške inšpekcije v letu 2007 in na šesti strani prebral: citiram: Sodelovanje med lovsko inšpekcijo in lovskimi čuvaji je dobro na načelni ravni, dejansko pa je tega sodelovanja zelo malo ali ga skoraj ni. Lovski čuvaji ob zaznavi prekrškov v lovskih družinah praviloma ne obveščajo nikogar izven lovske družine. konec citata.
Pa se vprašajmo zakaj je tako?

mišica
7. March 2008, 21:37
...poškilil sem v Poročilo o delu lovske in ribiške inšpekcije v letu 2007 in na šesti strani prebral: citiram: Sodelovanje med lovsko inšpekcijo in lovskimi čuvaji je dobro na načelni ravni, dejansko pa je tega sodelovanja zelo malo ali ga skoraj ni. Lovski čuvaji ob zaznavi prekrškov v lovskih družinah praviloma ne obveščajo nikogar izven lovske družine. konec citata.
Pa se vprašajmo zakaj je tako?

Mislim, da je tule škoda debate, ti povem iz lastnih izkušenj, ker na višjem nivoju nič ne naredijo, če sam nič ne narediš. Se pa s takim dejanjem izredno izpostaviš. Če ti pa že kaj uspe narediti in kakšen postopek izpeljati, ti pa krivec pripelje "hudega" odvetnika, ki ti najde kako luknjo v zakonu, pravilih, poslovniku.... in stvar pade v vodo zaradi česa takega ali pa proceduralne napake...; tudi če sam prekršek nedvomno dokažeš.

kos
7. March 2008, 22:17
Mislim, da je tule škoda debate, ti povem iz lastnih izkušenj, ker na višjem nivoju nič ne naredijo, če sam nič ne narediš. Se pa s takim dejanjem izredno izpostaviš. Če ti pa že kaj uspe narediti in kakšen postopek izpeljati, ti pa krivec pripelje "hudega" odvetnika, ki ti najde kako luknjo v zakonu, pravilih, poslovniku.... in stvar pade v vodo zaradi česa takega ali pa proceduralne napake...; tudi če sam prekršek nedvomno dokažeš.

mišica .. to pa se tudi strinjam s teboj .. žal je tako

bober
7. March 2008, 23:28
Z obema se strinjam, da je v glavnem vse na papirju v samih dejanjih pa odpove celoten sistem inšpekcijskega nadzora. Kakor se takim stvarem reče "papir prenese vse". In tudi ni izkazanega interesa same države ,da bi uredila te zadeve
Kakor pravi mišica v celoti se potem izpostavlja posameznik, ki je v zadnji ištaci žrtveno jagnje.

BOBER

mišica
8. March 2008, 08:07
Z obema se strinjam, da je v glavnem vse na papirju v samih dejanjih pa odpove celoten sistem inšpekcijskega nadzora. Kakor se takim stvarem reče "papir prenese vse". In tudi ni izkazanega interesa same države ,da bi uredila te zadeve
Kakor pravi mišica v celoti se potem izpostavlja posameznik, ki je v zadnji ištaci žrtveno jagnje.

BOBER

Ja na koncu si ti tisti, ki si kriv. Na žalost, ampak tako je.:icon_evil:

solzica
31. March 2008, 08:29
Mene pa zanima:

Kaj menite o tem, da je lovski čuvaj, tudi član UO ali kakšnega drugega organa
v LD.
Koliko je to pravno in moralno lovsko sporno.

Pozdrav lovski!!!

ZR7
31. March 2008, 10:46
Mene pa zanima:

Kaj menite o tem, da je lovski čuvaj, tudi član UO ali kakšnega drugega organa
v LD.
Koliko je to pravno in moralno lovsko sporno.

Pozdrav lovski!!!

Pravno čisto nič.
Moralno in lovsko pa po mojem tudi ne. Celo prepričan sem, da morajo lovski čuvaji na nek način redno poročati organom društva svoja zapažanja in da morajo biti čim tesneje povezani z UO in striktno izvajati naloge, ki jim jih UO ali OZ daje. S tem seveda ni rečeno, da morajo biti v UO.
Čim bomo lovske čuvaje začeli ločevati od odločanja v društvih, bomo kaj kmalu imeli najete profesionalne in potem bo zaplulo v te vode še vse ostalo.

Če pa kaj ne klapa, je tako ali tako za to odgovorna družina iin njeni vodilni.

gosjak
31. March 2008, 15:52
Tudi sam okoli lovsko čuvajske službe razmišljam podobno kot ZR7. Pomembna je tesna povezanost z upravnim odborom. Na kakšen način pa se to doseže je pa stvar posamezne družine.
V naši LD se UO, ki šteje 7 članov sestaja mesečno, redni posveti članov LD pa so vsak drugi mesec. Pogostost sklicevanja sej organov upravljanja je po mojem tudi pomembna kakšno pot izberemo. Če se vrnem na našo LD med sejami UO poteka sodelovanje med vodji sektorjev, lovskimi čuvaji in gospodarjem kot povezavo z UO. Gospodar hrani tudi mesečna poročila o aktivnosti lovskih čuvajev in o delu poroča na sejah UO. Velikokrat so pa lovski čuvaji vabljeni tudi na seje UO ampak ne kot člani UO temveč zato, da se člani UO iz "prve roke" seznanijo z določenimi aktivnostmi in predlogi lovskih čuvajev. Torej po mojem ni potrebe, da je lovski čuvaj član UO.

solzica
1. April 2008, 07:21
Razmišljam naglas:
"Ali se nato zgodi LD Puščava" - ali ni bil gospodar glavni, UO pa ni ukrepal (pravočasno).

Pa pozdrav!

Ganges
1. April 2008, 07:47
Ampak to nima veze s tem, da so čuvaji člani UO. Če ljudje hočejo ukrepati lahko ukrepajo če so člani UO ali ne, če pa nočejo ukrepati in so tiho pa tudi nima veze kje so.

lp

ZR7
1. April 2008, 09:10
Ampak to nima veze s tem, da so čuvaji člani UO. Če ljudje hočejo ukrepati lahko ukrepajo če so člani UO ali ne, če pa nočejo ukrepati in so tiho pa tudi nima veze kje so.

lp

Tako je! Ganges ima popolnoma prav. Alfa in omega v LD je OZ, oziroma člani družine. Le ti volijo in morajo tudi zahtevati odgovornost. Lovske družine niso paravojaške ali policijske strukture, pa naj bi jih nekateri še tako radi kot take imeli. Člani morajo sami zahtevati transparentnost in zakonitost delovanja svoje LD.
Če za to ne bodo poskrbeli sami, bo to v bodoče postorila država in vsi ostali vključno z laično javnostjo ji bomo gledali pod prste in opozarjali na nepravilnost.
Divjad ni last lovskih družin in posameznikov in vsi smo zanjo dolžni skrbeti tudi tako, da potunkamo tiste, ki ji škodijo!