PDA

View Full Version : Letni načrt loviščaGanges
4. January 2008, 16:52
Doma imam letni načrt lovišča požigosan od Zavoda za gozdove in našega OZUL-a. Sedaj je potrebno v njega vnesti realizacijo planiranega. Pa me zanima ali kdo ve do kdaj in na kateri naslov se mora potem poslati izpolnjena realizacija samo na ZGS ali še kam)? Ali se mora tudi natisniti ali se pošlje samo v elektronski obliki?

lp

tica
4. January 2008, 17:21
Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (UL RS 111/2005):
19. člen
(posredovanje podatkov za izdelavo načrtov upravljanja)
(2) Podatke, ki so potrebni za izdelavo letnega načrta LUO – izpolnjen obrazec Letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom in podatke iz evidenc o odvzemu divjadi – posreduje upravljavec lovišča in LPN pristojni območni enoti Zavoda, ki je nosilec izdelave letnega načrta LUO in OZUL, v elektronski obliki najkasneje do 10. februarja tekočega leta.

Vendar je v praksi drugače, odvisno od dogovora na ravni OZUL-a. Na področju Pohorskega OZUL-a podatke o realizaciji Letnega načrta lovišča za leto 2007 lovske družine pošljejo v pisni in elektronski obliki do 31.1.2008 tajniku OZUL-a, ki podatke spravi v zbirnik. Do 10.2.2008 so še možni popravki očitnih napak, podatki o odvzemu divjadi pa se priložijo od že opravljene kategorizacije.
Podatke OZUL posreduje ZGS v elektronski obliki za vse upravljavce lovišč, vključno z zbirnikom, pisni dokument pa je shranjen na sedžu OZUL-a.

MilanK
18. November 2010, 17:23
Na spletni strani LZS - "zakonodaja" je objavljen nov P R A V I L N I K
o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2010.