PDA

View Full Version : Seznam sodnikov za ocenjevanje dela lovskih psovZR7
15. December 2007, 18:51
v v v v v

S spletne strani KZS:


Seznam sodnikov za delo lovskih psov

* Miloš Ambrožič
* Jožef Batič
* Jože Baudek
* Miroslav Bauman
* Ivan Bitežnik
* Vlado Bogdanovič
* Oreste Bordon
* Štefan Božič
* Ludvik Brence
* Tomaž Burazer
* Lojze Cafuta
* Rado Čenčič
* Bojan Deberšek
* Franc Dečman
* Peter Dimic
* Andrej Emih
* Srečko Ercek
* Leo Fabiani
* Ervin Feregotto
* Vinko Foršček
* Vinko Gorše
* Darko Grošelj
* Stane Hribernik
* Joško Kalan
* Vojteh Kikl
* Vladimir Kobal
* Marjan Kodrun
* Mirko Korošec
* Zdravko Kosmač
* Slavko Kovač
* Milan Kranjc
* Janez Krivec
* Ratko Krstič
* Mirko Leiler
* Marija Lesjak
* Stanko Lihtenvalner
* Marko Mali
* Milan Marinič
* Alojz Mlakar
* Niko Mrak
* Janez Nahtigal
* Jože Napret
* Zvone Novoselc
* Primož Ocvirk
* Jože Pangerl
* Peter Paradiž
* Viljem Petaci
* Vladimir Pfeifer
* Vojko Pirher
* Zvonimir Poznik
* Andrej Puželj
* Rudi Rakuša
* Anton Raspet
* Jurij Rihtaršič
* Matjaž Roter
* Andrej Rupar
* Jože Rus
* Jože Selan
* Anton Selinšek
* Mirko Slatinšek
* Andreja Strajnar
* Mirko Stražišar
* Franc Svetec
* Jože Štebih
* Janez Šumak
* Damjana Švegelj Žnidaršič
* Andrej Tollazzi
* Iztok Tomšič
* Ivan Traven
* Franc Turnšek
* Milan Udovč
* Vlado Vesel
* Jože Vester
* Emil Vičič
* Franc Vidmar
* Dragan Zemljič
* Slavko Žlebnik


Vzrejne komisije pri KZS:

* Vzrejna komisija za goniče
* Vzrejna komisija za brak jazbečarje
* Vzrejna komisija za krvosledce (barvarji)
* Vzrejna komisija za ptičarje
* Vzrejna komisija za šarivce – španjele
_________________________

Se vam zdi, da kaj manjka ????? Ne zdi se vam, res manjka !

Hmmmm...manjkajo seveda pasemski klubi in društva. V zgornjem seznamu so navedeni samo sodniki in državne VK, ki spadajo direktno pod KZS. Tiste strokovne (oz. vzrejne) komisije, ki delujejo v okviru pasemskih društev in klubov, pa so pač stvar le-teh in so le posredno, kot del kluba/društva, ki je član KZS vezane na krovno organizacijo. Tako je npr. pri retrieverjih pa jamarjih....

Klube in društva najdeš na temle linku internetne strani KZS:

http://www.kinoloska-zveza.si/drustva/#clubs4

Aja..pa še nekaj - za vpis svojih podatkov na spletno stran KZS in njihovo pravilnost so odgovorna društva sama...(obstaja tam gor en "gumbek" kjer društva/klubi dajejo oz ažurirajo svoje podatke... :wink: )

Lp, B.

Breza zapiše:
Aja..pa še nekaj - z vpis svojih podatkov na spletno stran KZS in njihovo pravilnost so odgovorna društva sama...(obstaja tam gor en "gumbek" kjer društva/klubi dajejo oz ažurirajo svoje podatke..
________
Aha..aha..., to je torej podobno kot na spletni strani LZS, kjer prav tako imajo LD svoje mesto in lahko objavljajo svoja obvestila, komentarje, kritike, predstavitve prireditev,................... in vse res čudovito funkcionira. :twisted:
Nekaj podobnega torej!

In, da s področja zlobe preidem na področje korektnosti:

Breza hvala za dopolnitev informacije. Upam, da bo komu to še prav prišlo.
Lep pozdrav!


Aha..aha..., to je torej podobno kot na spletni strani LZS, kjer prav tako imajo LD svoje mesto in lahko objavljajo svoja obvestila, komentarje, kritike, predstavitve prireditev,................... in vse res čudovito funkcionira. :twisted:
Nekaj podobnega torej!Ne vem kako je z obvestili, kritikami, predstavitvami... in vsem tem, mislim pa, da se na pobudo VK za goniče pripravlja nekaj takega. Ne vem točno ali bo taka oblika komuniciranja prek spletne strani KZS namenjena samo državnim VK - torej tistim, ki spadajo direktno pod KZS - ali morda vsem. Predpostavlja se namreč, da klubi/društva sami odgovorno skrbijo za obveščanje svojih članov. :twisted:

Zaenkrat, kolikor mi je poznano, lahko klubi/društva vpišejo pač svoje osnovne podatke, kontakte in link na stran, kjer lahko zainteresirani dobijo vse informacije, ki jih zanimajo. Slednje funkcionira - preverjeno! :wink:


Aha..aha..., to je torej podobno kot na spletni strani LZS, kjer prav tako imajo LD svoje mesto in lahko objavljajo svoja obvestila, komentarje, kritike, predstavitve prireditev,................... in vse res čudovito funkcionira. :twisted:
Nekaj podobnega torej!

In, da s področja zlobe preidem na področje korektnosti:

Breza hvala za dopolnitev informacije. Upam, da bo komu to še prav prišlo.
Lep pozdrav!

Sraka, prepričan sem, da vse ni popolno, da ni dobro urejeno, je pa dobro zamišljeno. Vsaj za začetek. Kolikor je meni znano, so potrebne samo ideje, pobude, se obrtniti pa pravo osebo, pa se stvari začnejo premikati.
Jaz na te stvari gledam tako, da je to začetek. KZS je dala možnost vsem VK, da obvestila objavljajo na njeni strani. VK lahko izkoristijo priložnost. Preden sem začel to pisati sem pregledal zapise oz. informacije v vseh VK in ugotovil, da ima samo VK za goniče nekaj obvestil na svoji strani. Zakaj vse VK obvestil ne objavljajo na svoji strani je zanimivo vprašanje. Morda zato, ker ne znajo, nočejo itd. Ali pa tako mislijo kot ti. Kot sem že napisal je dobro zamišljeno, na začetku slabo izkoriščeno, potrebno pa je vstrajati in stvari dopolnjevati, da ne bo tako kot si ti črnogledo napovedal.

Res, najlažje je kritizirati! :oops: :wink:

Zanimivo, res zanimivo! Z niti eno besedo nisem kritično ocenjeval spletnih strani KZS in me res zanima kako je bilo mogoče kaj takega razumeti in videti ali dobiti tak občutek.
Res pa je, da sem ošvrknil spletno stran LZS, ki je prava revščina, zaprta in rezervirana le za aktualno vodstvo, nezanimiva in neaktualna, njene vsebine ne soustvarjajo njene članice LD, niti njeni hibridi področne zveze nimajo dostopa do ustvarjanja vsebin, nima odprtega foruma za vključevanje njenih posrednih članov ali "davkoplačevalcev", če želite takšno poimenovanje, vsebinska zasnova je dolgočasna in nezanimiva, .............. ter, da ne naštevam dalje. To pa sem zapisal, dobivam pa odgovore v stilu opravičevanj zakaj vse na spletni strani KZS še vse ni popolno in takšno kot bi si želeli.
Nisem ocenjeval strani KZS in tega tudi ne nameravam početi, sem le z ironijo odgovoril Brezi, ki pa je kot je videti, to tudi razumel/a.
Toliko v pojasnitev, da ne bo napačnega razumevanja kaj sem zapisal in kaj sem v resnici želel povedati.
In seveda, topel pozdrav vsem v tem deževnem dnevu!

Sraka
10. March 2009, 09:04
Na podlagi 4. odstavka 72. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 24. aprila 2007 je Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije na seji dne 30. januarja 2008 potrdilP R A V I L N I K

o sodniški licenci Kinološke zveze Slovenije


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. Preambula

1. člen

Odgovornost za strokovno delo kinoloških sodnikov in ostalega strokovnega kinološkega kadra zahteva njihovo stalno in aktivno izpopolnjevanje ves čas njihovega strokovnega delovanja. V času strokovnega dela so kinološki sodniki in ostali strokovni kinološki delavci dolžni spremljati novosti na področju svojega dela in se udeleževati organiziranih oblik izobraževanja v okviru Kinološke zveze Slovenije.

Namen stalnega individualnega in organiziranega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja in spremljanje novosti na področju kinološke stroke ter zakonodaje, ki ureja tudi področje kinologije, varstva in zaščite živali.2. Splošne določbe2. člen

Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za podelitev in odvzem licence kinoloških sodnikov.

( v nadaljnjem besedilu licenca)3. člen

Pravilnik se smiselno uporablja in velja tudi za ostale strokovne kinološke delavce Kinološke zveze Slovenije.4. člen

V nadaljnjem besedilu tega pravilnika se za kinološke sodnike in ostale strokovne kinološke delavce Kinološke zveze Slovenije uporablja izraz (strokovni kinološki delavci).5. člen

Po uspešno končanem izobraževanju Kinološka zveza Slovenije podeli osebi javno listino, ki dokazuje strokovno usposobljenost osebe za delo na posameznem področju ali za posamezno vrsto dela v kinologiji.


II. PODELITEV LICENCE1. Splošno6. člen

Licenca se podeli po postopku, ki je določen v tem pravilniku.7. člen

S podelitvijo licence je strokovnemu kinološkemu delavcu omogočeno strokovno delo na področju, za katerega mu je bila licenca podeljena.8. člen

Licenca omogoča strokovnim kinološkim delavcem samostojno opravljanje dela v Republiki Sloveniji in v tujini na strokovnem področju, za katerega je bila licenca podeljena.9. člen

Licenca se podeli strokovno usposobljenemu kinološkemu delavcu, ko izpolni pogoje, določene s tem pravilnikom.2. Pogoji za podelitev licence

10. člen

Strokovni kinološki delavec, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati naslednje pogoje:* uspešno mora končati izobraževanje in opraviti zaključni izpit pred izpitno komisijo Kinološke zveze Slovenije
* biti mora član članice Kinološke Zveze Slovenije
* izpolnjevati mora vse obveznosti, ki jih predpisujejo akti in sklepi organov Kinološke zveze Slovenije,
* s Kinološko zvezo Slovenije mora imeti podpisan dogovor o medsebojnem sodelovanju11. člen

Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije lahko zahteva predložitev dodatnih dokumentov in dokazil, ki potrjujejo, da kandidat za pridobitev licence izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa ta pravilnik.12. člen

Licenca se podeli za čas izpolnjevanja predpisanih pogojev iz 10. člena tega pravilnika


3. Postopek podelitve licence

13. člen

Po uspešno opravljenem izpitu pred izpitno komisijo Kinološke zveze Slovenije strokovni kinološki delavec zaprosi Kinološko zvezo Slovenije za podpis dogovora o medsebojnem sodelovanju.14. člen

Po podpisu dogovora o medsebojnem sodelovanju strokovni kinološki delavec, Kinološko zvezo Slovenije, pisno zaprosi za podelitev licence. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za podelitev licence, kot jih določa 10. člen tega pravilnika.15. člen

V kolikor kandidat ne vloži popolne vloge, ga Kinološka zveza Slovenije obvesti, da je vlogo dolžan dopolniti v določenem roku. Če prosilec vloge ne dopolni, oziroma jo dopolni neustrezno, se šteje, da vloga ni bila vložena. Na to posledico je treba prosilca posebej opozoriti v pozivu za dopolnitev vloge.16. člen

Kinološka zveza Slovenije v roku 30 dni od vložitve popolne vloge izda kandidatu, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, odločbo o podelitvi licence.17. člen

Licence v imenu Kinološke zveze Slovenije podeljuje UO Kinološke zveze Slovenije. Pred tem pridobi mnenje Komisije za strokovna vprašanja.18. člen

Odločbo o podelitvi licence po tem pravilniku izda poslovni sekretar Kinološke zveze Slovenije, na podlagi sklepa Upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije.19. člen

Zoper zavrnjeno vlogo za podelitev licence se lahko vloži pritožba v roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe. O pritožbi odloči Skupščina Kinološke zveze Slovenije na svoji redni seji.20. člen

Licenčna listina se podeli na slovesen način ob rednem letnem zasedanju skupščine Kinološke zveze Slovenije.Licenčna listina vsebuje naslednje podatke:* datum, kraj in številko licence,
* številko odločbe, na podlagi katere je podeljena licenca,
* ime in priimek strokovnega kinološkega delavca,
* strokovni naziv
* strokovno področje, za katero se licenca izdaja,
* podpis predsednika Kinološke zveze Slovenije21. člen

Seznam strokovnih kinoloških delavcev, ki jim Kinološka zveza podelila licenco se objavi v uradnem glasilu Kinološke zveze Slovenije Kinolog in na spletni strani Kinološke zveze Slovenije.22. člen

V reviji Kinolog in na spletni strani Kinološke zveze Slovenije se objavi tudi sezname strokovnih kinoloških delavcev, ki jim je veljavnost licence prenehala.III. DOGOVOR O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU1. Splošno

23. člen

Če želi strokovni kinološki delavec pridobiti licenco, mora Kinološko zvezo Slovenije zaprositi za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju.


2. Pogoji za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju24. člen

Za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju mora strokovni kinološki delavec izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:* aktivno delovati v okviru kinološke društva ali kluba - članice KZS
* sodelovati na zborih sodnikov
* opraviti predpisana strokovna izobraževanja in strokovne seminarje
* redno plačevati sodniško pristojbino in druge prispevke
* ne sme biti v disciplinskem postopku
* ne sme biti v postopku zaradi kršitve predpisov, ki urejajo varstvo in zaščito živali
* ne sme biti obravnavan zaradi kršitve kodeksa obnašanja na prireditvah KZS
* sodelovati na prireditvah in pri dejavnostih Kinološke zveze Slovenije in njenih članic

25. člen

Za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju morata izkazati interes tako Kinološka zveza Slovenije, kot tudi strokovni kinološki delavec.26. člen

Kinološka zveza lahko brez obrazložitve zavrne sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju s strokovnim kinološkim delavcem.27. člen

Kinološka zveza Slovenije tudi po sklenitvi dogovora o medsebojnem sodelovanju ugotavlja in spremlja strokovno delo strokovnega kinološkega delavca, njegovo angažiranje na kinoloških prireditvah in njegovo delo v okviru kinoloških organizacij.Za uspešno delo strokovnega kinološkega delavca se mora strokovni kinološki delavec stalno strokovno izpopolnjevati.3. Strokovno izpopolnjevanje

28. člen

Za strokovno izpopolnjevanje se šteje naslednje:

* predavanje ali pasivna udeležba na strokovnem srečanju,
* objava strokovnega prispevka v strokovni reviji, zborniku, knjigi ali monografiji,
* samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov,
* seznanjanje s strokovno literaturo
* pisni odgovori na testna vprašanja,
* študijska potovanja in obiski,
* udeležba na strokovnem predavanju.4. Veljavnost dogovora o medsebojnem sodelovanju29. člen

Kinološka zveza Slovenije sklene s strokovnim kinološkim delavcem dogovor o medsebojnem sodelovanju za nedoločen čas.30. člen

Strokovni kinološki delavec ali Kinološka zveza Slovenije lahko kadar koli prekineta dogovor o medsebojnem sodelovanju. Svojo namero sporočita najmanj 30 dni pred napovedano prekinitvijo dogovora.31. člen

Strokovni kinološki delavec ali Kinološka zveza Slovenije nista dolžna pojasnjevati razlogov za prekinitev dogovora o medsebojnem sodelovanju.

Kinološka zveza Sloveniji in v njenem imenu Upravni odbor si pred prekinitvijo dogovora o medsebojnem sodelovanju pridobi mnenje Komisije za strokovna vprašanja.32. člen

Kinološka zveza Slovenije lahko zahteva od strokovnega kinološkega delavca pred ponovno sklenitvijo dogovora o medsebojnem sodelovanju dokazila o dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju ali o sodelovanju na določenem številu kinoloških prireditev Kinološke zveze Slovenije.

Tako zahtevo Kinološka zveza Slovenije sporoči strokovnemu kinološkemu delavcu po prejemu njegovega zahtevka za ponovno sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju.33. člen

Kinološka zveza Slovenije po prenehanju veljavnosti dogovora o medsebojnem sodelovanju izda obvestilo, s katerim ugotovi, da je strokovnemu kinološkemu delavcu prenehala veljati tudi licenca.

Z dnem prenehanja veljavnosti licence strokovni kinološki delavec, ne sme več kot strokovni delavec Kinološke zveze Slovenije zastopati Kinološke zveze Slovenije ali zanjo in v njenem imenu opravljati strokovnega dela. O tem Kinološka zveza Slovenije obvesti članice Kinološke zveze Slovenije in FCI.Na posledico iz drugega odstavka tega člena je Kinološka zveza Slovenije dolžna strokovnega kinološkega delavca v obvestilu posebej opozoriti.


IV. ODVZEM LICENCE1. Trajni odvzem licence

34. člen

O podaji predloga za trajen odvzem licence Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije odloča po lastni presoji, na pobudo strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije ali na pobudo članice Kinološke zveze Slovenije.35. člen

Trajni odvzem licence se lahko izreče:* zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu,
* v primeru, ko je ravnanje strokovnega delavca povzročilo posledice za delovanje KZS,
* v primeru, ko je bila Kinološki zvezi Slovenije povzročena moralna ali materialna škoda36. člen

O trajnem odvzemu licence odloča Disciplinska komisija Kinološke zveze Slovenije v skladu z določili pravilnika o disciplinskem postopku.


V. KONČNE DOLOČBE37. člen

Za izvajanje določil tega pravilnika Kinološka zveza izda potrebne obrazce in listine.Obrazci in listine na podlagi tega pravilnika so sestavni del tega pravilnika.


38. člen

Strokovni kinološki delavci, ki na dan začetka veljavnosti tega pravilnika, izpolnjujejo ostale pogoje za podelitev licence, zaprosijo za sklenitev dogovora o medsebojnem sodelovanju Kinološko zvezo Slovenije v roku 30 dni po začetku veljavnosti tega pravilnika. Ob tem jim ni potrebo predložiti dokumentacije s katero razpolaga in jo vodi Kinološka zveza Slovenije.39. člen

Ta pravilnik začne veljati 01.02.2008.40. člen

Pravilnik se objavi v glasilu Kinološke zveze Slovenije Kinolog.


Ljubljana, dne 30. januarja 2008Denis Kuzelj

Predsednik Kinološke zveze Slovenije

karo40
10. January 2017, 14:24
V novicah sem bral, da je v KZS spet zelo vroče. Kregunga Šumak - Svetec. Kdo ima prav? Ali se strinjate, da je možna samo ena resnica?

Sršen
10. January 2017, 14:27
Svetec meša drek še kje povsod drugje ne samo pri Šumaku!
Ko bi se teli držali pravila da naj vrže kamen tisti, ki je brez greha, bi bili vsi po vrsti tiho ko riti po kili čokolade!

Sršen
17. January 2017, 14:39
Kdo bi si mislil, da se je Dolenc vendarle zganil in odločil ukrepati. Pa tudi nekateri ostali osebno prizadeti so se, kot slišim odločili ukrepati po sodni poti.

16438
16439
16440

karo40
17. January 2017, 16:48
V Obvestilu članicam KZS in kinološkim sodnikom, je med drugim tudi napisano - Kljub temu , predvsem zaradi spoštovanja do večine poštenih kinologov............. Kaj pa je s kinologi, kateri ne sodijo v omenjeno večino.
Moje skromno mnenje je, da v organizacijah, ki imajo poštena in uporabna Pravila in poštene in samokritične člane, ne bi smelo priti do takih primitivnih prerekanj. Torej nekje je slab člen in zato mi nehote na misel prihaja pregovor: Kjer je dim je tudi ogenj!

Sršen
17. January 2017, 19:40
...
Moje skromno mnenje je, da v organizacijah, ki imajo poštena in uporabna Pravila in poštene in samokritične člane, ne bi smelo priti do takih primitivnih prerekanj. Torej nekje je slab člen in zato mi nehote na misel prihaja pregovor: Kjer je dim je tudi ogenj!
KZS je tako kot vse velike društvene organizacije postalo podjetje. KZS celo podjetje z veliko denarja, ki se vedno na razne načine lepi tudi na mastne prste.
Misliti, da bodo pri takih prilikah vsi igrali fair in bili samokritični je milo rečeno utopija.
In ravno zato je potrebno tiste člane, ki bi nekaj po svoje mimo dogovorjenih pravil in z načini katerim smo priča v teh medijskih obrekovanjih, izpostaviti in z njimi razčistiti! Saj pravzaprav se izpostavljajo sami! Pa ne samo dva!

Sicer pa ponavljam, naj vrže kamen tisti, ki je brez greha, kajti če se bodo lovski kinologi javno klali za vsak najmanjši dim in zganjali revašizem, bodo in že trpijo predvsem naši lovski psi!
V končni fazi bodo ravno tisti, ki so ustanavljali ta famozni klub, krivci, da bodo o lovskih psih odločali športniki. Ker se jagri raje koljejo med seboj, namesto da bi sodelovali!