PDA

View Full Version : lovska izkaznicaZR7
12. December 2007, 19:06
http://lov.mojforum.si/lov-about85-0.html

Ker sem se iz LD izpisal še preden so prišle nove (sedanje) lovske izkaznice,me zanima kako lahko pridem do nje,ali je pogoj članstvo v eni od LD,ali lahko izkaznico dobiš,če tudi nisi član nobene LD.

Po zakonu bi izkaznico verjetno moral prejeti tudi, če nisi član nobene LD, saj si po tem zakonu lahko lovec tudi brez lovske družine. Ne vem pa kako se to izvede, ker na izkaznici piše serijaska številka izkaznice, zraven pa lovska družina katere član je posameznik.

Verjetno bo najbolje, če vprašaš strokovne službe na LZS kar preko maila.

Naslov je: lzs@lovska-zveza.si

lp

Lovsko izkaznico lahko pridobiš tudi kot občan na LZS, kjer ti jo bodo izdali. Izpolniti moraš obrazec, predložiti dokazilo da imaš lovski izpit in sliko, enako kot je format za orožni list, ter plačati nekaj takse (mislim da manj kot 5000 sit) Mogoče bodo zahtevali tudi potrdilo o nekaznovanju, kar bi bilo sicer logično, saj moraš izpolnjevati pogoje za nošenje orožja.

V rubriko LD na izkaznici ti bodo vpisali "999 ni član lovske družine". Dobiti moraš tudi nalepko za letošnje leto saj se izkaznica ravno tako letno podaljšuje.

Takšna izkaznica ti omogoča samostojni lov pri nas in v tujini vendar samo v loviščih, za katera boš dobil od upravljalca lovišča pismeno dovoljenje (komercialni lov).

Lep pozdrav.

A mogoče kdo ve koliko lovcev je izkosirtilo to možnost?

Kar nekaj, verjetno pa jih bo v prihodnosti še več.

Zakaj?

Mislim, da se temu ne bi smeli čuditi - pri vsem kar se danes v slovenskem lovstvu dogaja.

LP

Po mojem je bolje, da taki lovci obstajajo izven lovskih družin in pač izkoriščajo lovski turizem in ga pošteno plačajo. Slabo bi bilo in marsikje tudi je, ko lovci, kateri žele samo trofeje in lastno namišljeno slavo mahajo z denarjem v svojih družinah in razdeljujejo člane na tiste kateri imajo denar in tiste, kateri naj samo delajo. To pelje v komercializacijo lova, oz. bolje rečeno v trgovanje z delom in razslojevanje članstva po debelini denarnice. Tega narava in divjad ne poznata. In Slovenski lovci se moramo tega tudi bati in otresti.
Zato je prav, da taki ljudje lahko dobe lovsko izkaznico, lov pa plačujejo po tarifah za turizem. Pri nas in v tujini.

Mogoče res.

Vendar pa pri vseh kuhinjah v lovstvu (od LD do LZS) ne moremo pričakovati drugega, kot da bodo člani pač zapuščali LD. Z lovsko izkaznico pa lahko lovijo tudi, če ne plačajo, seveda v primeru, da jih lovski tovariš povabi na lov.

To lahko naredi tudi če nima izkaznice in ni lovec. Člani, katerim pa je namen slovenskega lovstva in lovske družine tuj, naj kar zapustijo družine. Družine bodo tako tudi prisiljene se odpreti novemu članstvu in se predstavljati v javnosti ipd.

Tisti lovci o katerih govorimo pa itak ne morejo narediti s tem načinom nobene škode. Kakšni in kolikšni so plani se ve! Čez to ne more ne član niti gost, ki lovi na njegov račun. Ostalo je pa itak stvar posameznih družin in njihove regulacije tega področja.


To pelje v komercializacijo lova, oz. bolje rečeno v trgovanje z delom in razslojevanje članstva po debelini denarnice. Tega narava in divjad ne poznata. In Slovenski lovci se moramo tega tudi bati in otresti.
Zato je prav, da taki ljudje lahko dobe lovsko izkaznico, lov pa plačujejo po tarifah za turizem. Pri nas in v tujini.

ZR7, tvoj pogled na losvtvo je preveč romantičen. Nemogoče je vzpostaviti tak odnos do divjadi, kot si ti (pa tudi jaz) želiš in sicer ne samo zaradi lovcev ampak tudi zaradi ostalih uporabnikov okolja.
Lov v Sloveniji se bo skomercializiral, kar je neobhodno dejstvo in kakor "socializem" izginja iz ostalih nivojev življenja tako bo tudi iz lovstva.
Tako kot sem proti nedeljskemu odprtju trgovin, ki vodi v zmanjšanje socialne kvalitete slovenskih družin tako sem tudi proti ožanju pravic na področju lova. Trgovine bodo odprte lov pa bo dražji ob tem pa naj povem le to, da je veliko športov še dražjih pa se ljudje vseeno ukvarjajo z njimi.

Hubertus, lov tudi sedaj ni poceni! Tako kot se danes vrednoti vsak prdec, je potrebno vrednotiti tudi delo lovcev v lovišču. In če ga, potem veš, da je ceneje loviti lovskemu turistu, kot pa lovcu v domačem lovišču!

Vendar pri komercializaciji, da ne rečem divjem lastninjenju lova nekateri vidijo samo cash, bankovce in kovance in razlagajo, da je razvoj lova možen le v tej smeri. Pri tem pa pozabljajo, nevede ali nalašč, da bo potem potrebno plačati tudi vse delo in dobiček nikakor ne bo tolikšen, kot si ga v svoji naivnosti predstavljajo. V večini lovišč, z redkimi izjemami, pa še te ne dolgo. Primere imamo v bližnji soseščini in ne reci, da jih ne poznaš!

Bodo pa najine mnenja o tem različna tako dolgo, dokler boš lov smatral za šport Jaz imam nanj drugačen pogled. Športal bi lahko brez puške, sekire in lopate v istem okolju z ravno toliko ali še več užitkov ob opazovanju divjadi.

Sva pa čisto off topic. Tu govorimo o lovski izkaznici! Nova tema? Ok, izvoli!

V letošnjem letu sem opravil lovski izpit. Takoj nato sem lovski družini posredoval vse podatke ki jih je od mene zahtevala ,da mi naroči lovsko izkaznico. Ker po petih mesecih izkaznice še nisem dobil sem kar sam poklica na lovsko zvezo in se pozanimal zakaj še izkaznice ni, pa so mi povedali da družina ni poslala popolne vloge ( manjka potrdilo o nekaznovanosti Za kar mi ni nihče povedal) Sedaj pa nastaja problem ker nekateri člani osporavajo pravico do lova ker nimam lovske izkaznice in mi v primeru uplenitve kake divjadi grozijo celo z disciplinskim postopkom. Zato me zanima ali je res da ne smem loviti ker po nelastni krivdi še nimam izkaznice, zakaj sem potem takem sploh plačal članarino?

Pri nas je bil isti problem, ko je pripravnik opravil izpit in mu starešina ni pustil izvejati lova brez lovske izkaznice.Goni jih v kur.. pa lepo jagaj.


... sam poklica na lovsko zvezo in se pozanimal zakaj še izkaznice ni, pa so mi povedali da družina ni poslala popolne vloge ( manjka potrdilo o nekaznovanosti Za kar mi ni nihče povedal) ...

Česa jaz ne vem? Da mora LZS dobiti potrdilo o nekaznovanosti? Od kdaj? Na kakšni osnovi? Kdo naj bi zahteval in kdo izdal potrdilo? Kaj ima LZS s posameznikom, saj ni njen član?! :shock:

Glede potrdila o nekaznovanost so te malo nategnili.
Glede izkaznic pa imamo tudi pri nas probleme, saj smo že v začetku leta poslali obrazce za izdajo petih izkaznic pa so takrat odgovorili, da so prekinili sodelovanje z dosedanjim izdelovalcem novega pa še nimajo. In tako je ostalo do sedaj.
Ravno tako ni še duha ne sluha od nalepk za leto 2008. V naši LD razmišljamo, da jih bomo dali narediti sami in jih tudi sami razdelili, tistim, ki bodo plačali članarino. Ne bomo več ponižno čakali na to, da bo kdo iz LZS premaknil svojo rit. Jih imam poln kufer. :twisted:
Drugače pa pri nas jagajo tudi tisti ki še nimajo izkaznic. Ni nobenega razloga da nebi.

Tudi jaz tako mislim, ta izkaznica je živa potegavščina, saj v končni fazi, se ve kdo ima lovski izpit, vse je zapisano, pa tudi preizkus v družini je opravil, tako, da tu ne vidim razloga, da bi bila izkaznica tat-mata in pogoj za lov, to delajo samo v LD-jih, kjer zavirajo enakopraven lov vsem polnopravnim članom lovske družine, in take bi bilo treba kaznovati.
O LZS pa ne bi kaj govoril, ker je vsakih besed preveč, tako kot pravi Krpan.
Vsem , ki nimajo izkaznic pa imajo izpit in vse tako kot mora biti, lahko le rečem v gozd, gver na rame pa jagat, da se kar kadi, birokracijo naj urejajo tisti, ki so za to postavljeni.

jaz sem moral isto list v nekaznovanosti poslat na lzs tako da je trajalo ene 4 mesece preden sem jo dobil .sem pa izsilil da lahko jagam,ker nisem jaz kriv da ni izkaznice


jaz sem moral isto list v nekaznovanosti poslat na lzs tako da je trajalo ene 4 mesece preden sem jo dobil .sem pa izsilil da lahko jagam,ker nisem jaz kriv da ni izkaznice

Prosim da napišeš, kdo to zahteva in kako poteka postopek pridobivannja tega papirja!

Vnaprej hvala!

Kaka norost, kateri bebec se je zmislil, da je potrebno poslati listino o nekaznovanju na LZS, kaj jih pa sploh briga o teh zadevah, to se razčistijo že davno prej in to na drugih nivojih. Jaz je ne bi poslal, naj si nekam vtaknejo tisti njihov pleh.
Čista norost.

O še kako je treba govoriti o LZS saj vendar niso opravili že plačanega dela. Zakaj???

Govoriti mogoče res, kaj , ko pa je to mlatenje prazne slame. Ne pričakuj kakšne konkretne zadeve, saj še odgovora velečastnega predsednika nisi dobil, kaj šele drugega pričakuješ.
LZS dela za svojo korist in za svoje ri.., mi pa se borimo po svojih močeh za tisto malo lovskega, kar nas še drži skupaj in za kar vemo, da je prav.

Pravilnik o lovskih izkaznicah, UL RS 87/2005:
4. člen
(postopek izdaje izkaznice)
(1) Zahteva za izdajo izkaznice se vloži na obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi iz prvega odstavka tega člena se priložijo:
– spričevalo o opravljenem lovskem izpitu (fotokopijo in vpogled originala ali overjena kopija pri upravnem organu oziroma pri notarju);
– fotografija v velikosti 3 x 4 cm, ki je v skladu z navodili Lovske zveze Slovenije izdelana po standardu fotografije za orožni list;
– potrdilo iz kazenske evidence za primere iz četrte, pete in šeste alinee 1. odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04);
– ostala potrdila na zahtevo izdajatelja, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz ZDLov-1.
(3) Izkaznica se izda najkasneje v 60 dneh po prejemu popolne vloge.
(4) V primeru zavrnitve izdaje izkaznice izdajatelj vlogo s sklepom zavrne.
Tak je postopek za izdajo lovske izkaznice. Strinjam pa se, da so postopki nerazumno dolgi in da je na tem področju, kljub podeljenemu javnemu pooblastilu LZS, prava anarhija.

Še izvleček iz ZDLov-1, 63. člen, alineje 4 -6:
- je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v zvezi z lovskim udejstvovanjem,
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
- je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, zaščite živali in zlorabe orožje.
(2) Lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz četrte do šeste alinee prvega odstavka tega člena, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice.

Tica, hvala za izvlečke.

Kljub vsemu sem še vedno trdno prepričan, da LZS ni in ne more biti upravičena do vpogleda v te podatke. Če bi že bil kdo upravičen, bi bila to LD v postopku sprejemanja kandidata, ko bi moral sam imeti možnost in pravico pridobiti ta potrdila in jih podati LD.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 in 123/04) in v povezavi s 6. točko tretjega odstavka 21. člena in 62. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Lovska zveza Slovenije

To, da je LZS sprejela tak pravilnik pomeni poseg v svobodo posameznika!
In to posameznika, ki z zvezo društev nima nič. Aja, pozabljam, ima, posredno finančno podpira njihove "pogruntavščine".
Kršitve, ki jih prebiramo v tem 63 členu so lahko kvečjemu vzrok za odklonitev sprejema v LD, če le ta tako zapiše v Pravila.

kos
8. March 2008, 00:36
eh no prjatelčki, pa še nekaj pozabljamo; lovska izkaznica ima veljavo in ti daje lovno prvico, če je opremljena s člansko nalepko tekočega lovnega leta..kako pridemo do tega pa vemo...:icon_lol:

Ganges
2. June 2008, 13:57
A mi lahko kdo pove kje dobim oni obrazec ali kaj že je, ki ga moram izpolniti in mu priložiti sliko ter poslati za izdelavo lovske izkaznice članu, ki je letos opravil izpit?

lp

ZR7
2. June 2008, 14:20
A mi lahko kdo pove kje dobim oni obrazec ali kaj že je, ki ga moram izpolniti in mu priložiti sliko ter poslati za izdelavo lovske izkaznice članu, ki je letos opravil izpit?

lp

:icon_confused:
A ni bilo rečeno, da se vse to opravi v sklopu lovskega izpita?
Sicer pa sem pred časom te obrazce dobil v tajništvu LZS. Pokliči tja!

fonza
2. June 2008, 15:21
V LISjaku si ga sprintaj. Jaz sem tiste poslal.

Ganges
2. June 2008, 16:39
:icon_confused:
A ni bilo rečeno, da se vse to opravi v sklopu lovskega izpita?
Sicer pa sem pred časom te obrazce dobil v tajništvu LZS. Pokliči tja!

Zgleda, da ni tako. Meni je sedaj ta član, ki je naredil izpit rekel, da so se tam pogovarjali, da mi mora dati sliko, zraven pa mora biti izpolnjen nek kartonček in je potem to potrebno poslati.

Fonza kaj si ti to v Lisjaku sprintal? Njegove podatke ali kaj? Si zraven priložil tudi sliko?

lp

jazbec
2. June 2008, 22:37
Pa ne pozabite na potrdilo o nekaznovanosti.

diver
2. June 2008, 23:10
Mislim, da si mora potrdilo o nekaznovanosti pridobiti LZS sama. Sicer pa 99% pripravnikov že ima orožne listine in ne vem zakaj potrdilo še enkrat:icon_confused:

fonza
3. June 2008, 08:23
Zakaj rabijo potrdilo o nekaznovanosti meni tudi ni jasno, ker če so pripravniki lahko članarino plačali pa orožje že imajo pol jim to nič ne pomeni.
Gangi pri vsakem članu maš številko izkaznice, če pa je nima, pa imaš možnost naročila in to sem sprintal in skupaj z sliko v Lj. poslal.

jazbec
3. June 2008, 10:45
To je pa birokracija. Bil sem lovec z orožnim listom in lovsko izkaznica. Ker sem se preselil sem šel v drugo LD. Potreboval sem novo izkaznico.
Pa so komplicirali z tem potrdilom o nelaznovanosti...in jim nisem mogel dopovedat da že vse imam, na izkaznico bi bilo potrebno vpisat ime nove LD. Po pol leta, ko nisem hotel oditi iz Lovske zveze ( rekel sem jim, da dokler mi ne zagotovijo da jo dobim ne grem ven, ali jih pa tožim zaradi neopravljanja svojega dela, prvi izkazico sem čakal leto in pol...) se je zavzela direktorica strokovnih služb, on izkaznico sem dobil.

Orožni list in lovska izkaznica sta 2 različna dokunemta

krt
3. June 2008, 14:11
A mi lahko kdo pove kje dobim oni obrazec ali kaj že je, ki ga moram izpolniti in mu priložiti sliko ter poslati za izdelavo lovske izkaznice članu, ki je letos opravil izpit?

lp

Na spletni strani Uradnega lista boš videl Pravilnik o izdaji lovske izkaznice (moslim da je naslov pravilen),kjer je kot priloga tudi ta obrazec.

Pa še ena cvetka iz tega pravilnika

-Kdor izgubi ali pogreši lovsko izkaznico,veljajo isti členi pravilnika,kot za izdajo nove!!!!!!!!!!!!!

Pri nas je član,ki je preko 50.let že lovec in star 82 let ,pogrešil svojo izkaznico.Tudi jaz sem mislil,da je s tem,ko je že imel izkaznico,svojo številko in vnešen v LISJAK-a,ne bo nobenega problema.Ipolnil sem vlogo za izdajo nove nadomestne izkaznice,pa nekaj časa ni bilo nobenega glasa iz LZS.Po urgiranju našega starešine na LZS,pa sem dobil odgovor,da me je skoraj kap,toliko sem bil besen.Tudi za izgubljeno lovsko izkaznico veljajo ista pravila kot za izdajo nove!Pa si predstavljajte,da moraš iskati ,zdraven vloge za izdajo nove izkaznice,še fotokopijo(overjeno)lovskega spričevala,slike in potrdila onekaznovanosti za člana,ki je že toliko let v lovski organizacijo,povrhu tega pa še naš častni član.
Res klobuk dol pred takimi predpisi!!

ZR7
3. June 2008, 14:25
...Pa si predstavljajte,da moraš iskati ,zdraven vloge za izdajo nove izkaznice,še fotokopijo(overjeno)lovskega spričevala,slike in potrdila onekaznovanosti za člana,ki je že toliko let v lovski organizacijo,povrhu tega pa še naš častni član.
...

To je pa res nesmiselno in nepotrebno. Predlagam, da se o tem nesmislu obvesti LZS in predlaga racionalizacijo postopkov.
Kdo je pravzaprav zadolžen za to področje? Katera komisija?

krt
3. June 2008, 14:31
To je pa res nesmiselno in nepotrebno. Predlagam, da se o tem nesmislu obvesti LZS in predlaga racionalizacijo postopkov.
Kdo je pravzaprav zadolžen za to področje? Katera komisija?

Mislim,da komisija za pravna in statutarna vprašanja.

ZR7
3. June 2008, 15:00
Mislim,da komisija za pravna in statutarna vprašanja.

Saj jaz tudi mislim, vem pa ne čisto zagotovo. Za povrhu se mi zdi naslovitev pobude direktno na to komisijo vprašljiva, saj lahko ostane enostavno pri tem, da ne bo ne odgovora niti ukrepa.
Pogruntajmo pravi naslov od katerega si lahko obetamo odgovor in ukrepanje, nakar tu izpišite predlog, pa ga lahko jaz pisno posredujem na izbrani naslov v imenu skupine lovcev iz foruma.

Ganges
3. June 2008, 15:14
Mogoče kar na UO LZS, pa naj oni naprej posredujejo. Saj imamo tudi kakega člana, ki je član UO LZS. UO sedaj precej bolj po različnih koncih slovenije dela in aktivno rešuje probleme.

lp

ZR7
3. June 2008, 15:20
... Saj imamo tudi kakega člana, ki je član UO LZS. ...

Prav bi bilo, da bi zadeva bila formalno kot mora biti ali vsaj dvostransko dogovorjena. Brez kakšnih vez in "porivanja naprej". Če to ni mogoče, bo pač potrebno glasno povedati tudi to. Stik LZS - članstvo (LD) mora biti. In še lepše bi bilo, da bi obstajal tudi stik LZS - lovci posamezniki, kar pa je že malo težje in bolj delikatno vprašanje.

mišica
4. June 2008, 00:06
Saj jaz tudi mislim, vem pa ne čisto zagotovo. Za povrhu se mi zdi naslovitev pobude direktno na to komisijo vprašljiva, saj lahko ostane enostavno pri tem, da ne bo ne odgovora niti ukrepa.
Pogruntajmo pravi naslov od katerega si lahko obetamo odgovor in ukrepanje, nakar tu izpišite predlog, pa ga lahko jaz pisno posredujem na izbrani naslov v imenu skupine lovcev iz foruma.

Na komisijo po mojih izkušnjah lahko kar pozabite, saj od njih nisem dobil odgovora že skoraj štiri mesece, ne zdi se jim vredno niti sporočiti ali bodo zadevo sploh obravnavali ali ne. Prav tako odgovora nisem dobil na zaprosilo za mnenje za kar konkreten zahtevek za škodo. Skratka nič!!!!!:icon_evil:

tica
5. June 2008, 00:43
Naslov je direktor strokovnih služb LZS, ki je pred kratkim nastopil službo. Če še to ne zaleže ima LZS predsednika, ki bo odreagiral nemudoma.

ZR7
5. June 2008, 08:35
Naslov je direktor strokovnih služb LZS, ki je pred kratkim nastopil službo. Če še to ne zaleže ima LZS predsednika, ki bo odreagiral nemudoma.

In kdo je ta novi direktor? Je LZS to kje objavila?

Ganges
5. June 2008, 13:04
Prejel sem odgovor iz LZS, ki se glasi takole:

Spoštovani,

vlogi (obrazec v prilogi) za lovsko izkaznico je potrebno priložiti sliko in potrdilo iz kazenske evidence, katero izda Ministrstvo za pravosodje (obrazec v prilogi). (v kolikor napišete na koncu vloge za MP naslov LZS, pošljejo k nam). Vsi, razen tistih, ki so lovski izpit opravili po novem pravilniku v letu 2007 in 2008, morajo predložiti tudi overjeno fotokopijo spričevala o opravljenem lovskem izpitu (overi notar ali upravna enota).
V primeru, da pa je kdo izgubil lovsko izkaznico mora podati tudi izjavo, da jo je izgubil ali da mu je bila ukradena. Ker ob prvi izdaji lovski izkaznic ni bila zahtevana za člane LD tudi dokumentacija, jo sedaj mora predložiti (Glej 4. člen Pravilnika o lovski izkaznici).

Lepo pozdravljeni

Torej je tistim, ki izgubijo ali uničijo izkaznico potrebno to potrdilo dati zraven, ker ga prvič od nas niso zahtevali in bodo sedaj tako dopolnili ta potrdila. Kar se mi vseeno ne zdi smiselno saj če oddaš potrdilo enkrat ne pomeni, da ne boš kasneje kaj storil. Pa tudi oni bi morali dopolniti svoje baze članov ki so opravili lovske izpite, kdaj, kje,... tudi za nazaj in ne samo za zadnji 2 leti.

Evo pa vam ta dva dokumenta še jaz dam v prilogo, če ju bo v bodoče kdo rabil in iskal.

lp

ZR7
5. June 2008, 14:02
:icon_confused:

Torej sedaj lahko nekdo dobro ponaredi lovsko spričevalo, kar ni nobena umetnost, ga overovi in na njegovi podlagi pridobi lovsko izkaznico.
Bravo strokovne službe LZS, bravo ZLD-ji! Očitno ste izgubili vse naše evidence o izobraževanju. Vas zato plačujemo?
Novemu direktorju strokovnih služb bo potrebno postaviti vprašanje kaj je sedaj s temi evidencami in zahtevati obrazložitev in določiti odgovornost.

rock&roll
8. November 2008, 14:03
Ne morem rapisati drugega kot to, da so zakomplicirali zadevo do onemoglosti. Sestavljalcem bi naložil, da moraj naslednjih 12 mesecev brezplačno urejati dokumentacijo za vse, ki bi želeli kakšen postopek v zvezi z izkaznico. Pa da vidijo svoj veleum.
:icon_study:

bober
24. November 2008, 20:48
Novi pravilnik o lovski izkaznici v 2. odst. 5.člena določa ceno za izdajo in podaljšanje veljavnosti lov. izkaznice tip4 kateri pa vsebuje tudi prispevek za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Zato mi tukaj nekaj ni v skladu ;trajnostno gospodarjenje z divjadjo določa zakon kocensionarju ,NLP . In se vprašujem po katerem ključu bodo razdeljevali prispevke in katerim kocesionarjem?
Mislim ,da je še ena od nesmiselnih potez ali nedorečenosti.
Jaz kot imetnik take licence za lov ,se bom izkazal koncesionarju da sem opravil lov izpit in v nadaljevanju tudi plačal vse dajatve koncesionarju, katere bodo dogovorjene pred izvajanjem lova tako ,da nevem zakaj bi plačeval takso izdajatelju lovske licence ,kateri pa nima nič z trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo. Halooo!

BOBER

Sraka
25. November 2008, 08:29
:icon_confused:

Torej sedaj lahko nekdo dobro ponaredi lovsko spričevalo, kar ni nobena umetnost, ga overovi in na njegovi podlagi pridobi lovsko izkaznico.
Bravo strokovne službe LZS, bravo ZLD-ji! Očitno ste izgubili vse naše evidence o izobraževanju. Vas zato plačujemo?
Novemu direktorju strokovnih služb bo potrebno postaviti vprašanje kaj je sedaj s temi evidencami in zahtevati obrazložitev in določiti odgovornost.
______________
Okrog teh in še katerih evidenc se na terenu že dalj časa "glasno šušlja" in nekateri na primere "sumljivih" lovskih izpitov že opozarjajo. Pri tem pa ni vsa krivda le na LZS, temveč prvenstveno na ZLD-jih in tudi v LD-jih. Zgodba utegne postati še zanimiva, ker mi je znanec "prišepnil", da v eni od ZLD nekdo že skuša ugotoviti opravljanje izpita za nekoga, ki tistega dne in leta kot se v uradnih dokumentih navaja, da naj bi opravil lovski izpit, naj sploh ne bi bil v državi, temveč v tujimi in da njegovega imena tudi v dokumentaciji ZLD naj ne bi bilo. Koliko je resnice v tem ne vem in priznam, da me niti preveč ne zanima. Jih je dovolj tistih, ki so o takih in podobnih primerih dolžni razmišljati. Se pa tovrstna "šepetanja" kot požar širijo med članstvom.
Nekdo bo verjetno nekoč moral malo vpogledati v obstoječo dokumentacijo. Za začetek bi bilo kar dovolj, če na LZS ne bi izdali lovske izkaznice ali ne bi podaljšali njene veljavnosti, dokler ne bi imeli popolne dokumentacije. Tako bi prisilili ZLD-je, da naredijo v svojih arhivih in pisarnah red, ki ga sedaj povsod očitno nimajo.Star rek nas uči, da tam kjer je kaj dima, se običajno najde tudi kaj ognja.

bober
25. November 2008, 12:34
Sraka imaš prav glede evidenc po ZLD-jih. Osebno sem preveril za svoje podatke o izpitu in se dokopal do podatkov po dve urnem kopanju in premetavanju dokumentov. Imamo pa še eno packo glede opravljanje izpitov za lovske čuvaje in to tako, da so kandidati opravljali izpit kateri nimajo osnovnih pogojev in tudi tukaj je anomalija v podatkih. Mogoče je ,da le ni v celoti v vseh ZLD -jih tako.

BOBER

Krpan
25. November 2008, 14:37
Ne morem rapisati drugega kot to, da so zakomplicirali zadevo do onemoglosti...

Se strinjam ko sem prebral dosip LZS:


Župančičeva 9
1000 LJUBLJANA

Datum: 12.11.2008

Lovskim družinam – Članicam LZS in

Predmet: Ureditev evidenc lovskih izkaznic

Cenjeni lovski tovariši!

Strokovna služba LZS je že pred časom napovedala, da bo prišlo v letošnjem letu do spremembe postopka zbiranja članarine LZS za leto 2009, saj načrtujemo to operacijo speljati neposredno na relaciji Lovska zveza Slovenije – lovska družina. Seznanjeni ste bili tudi, da je upravni odbor LZS določil višino članarine za leto 2009 v znesku 55 €.
Pred nami je zahtevna in odgovorna naloga. Odločitev za spremembo načina zbiranja članarine ni bila lahka, še manj hvaležna, je bila pa nujna iz več razlogov. Najpomembnejši razlog, ki je odločilno vplival na odločitev, da gremo v spremembe, je bilo dejstvo, da vam ne smemo omejevati pravice pri izvajanju lova. Torej vam moramo omogočiti pravico do lova skladno z določili Zakona o divjadi in lovstvu že od 1. januarja dalje, kar pomeni, da vam mora biti omogočeno podaljšanje veljavnost lovske izkaznice še pred njenim iztekom. To pa vam bo omogočeno le tako, da plačilu članarine za prihodnje leto prejmete tudi predvideno hologramsko nalepko, ki jo nalepite na hrbtno stran lovske izkaznice. Le tako opremljena lovska izkaznica z nalepko tekočega leta je veljavna lovska izkaznica.
Na omenjene spremembe se zavzeto pripravljamo. Naleteli smo že na kar nekaj ovir, ki smo jih sicer nekako uspeli premagati, danes pa smo naleteli na oviro, ki je brez vašega sodelovanja ne bo moč premagati.
Opozarjali smo, da bo osnova za izdajo faktur lovskim družinam število članov lovske družine na dan 1.12.2008 iz evidence informacijskega sistema Lisjak. Na prvi pogled sila enostavno, pa ni tako, saj so podatki nepričakovano pomanjkljivo obdelani. Skorajda ni lovske družine, pri kateri naj ne bi našli napak ali pa te in one pomanjkljivosti. Razumljivo moramo vse to odpraviti v najkrajšem možnem času, zato vam v prilogi pošiljamo izpis trenutnega stanja iz evidence Lisjak.
Prosimo vas, da morebitne spremembe in ugotovljena neskladja z dejanskim stanjem nemudoma odpravite, vsekakor pa najkasneje do 30.11.2008. Bodite pozorni na vsa predvidena polja, še posebno pa bodite pozorni na podatke o lovskih izkaznicah (serijska številka, datum izdaje, status). Zasledili smo namreč:
• da kar precej podatkov enostavno manjka,
• da imamo v naših vrstah tudi lovce, ki enostavno lovske izkaznice iz nam nerazumljivih razlogov enostavno še nimajo,
• da člani, ki so včlanjeni v več lovskih družin ne zaprosijo za dodatno lovsko izkaznico, s katero bi dokazoval pravico do lova tudi v drugi lovski družini, katere je sicer član in še bi lahko naštevali.
V primeru napačnih podatkov pa naj velja načelo, da je bolje biti brez podatka, kot da je le ta napačen!
Skratka stanje ni niti malo enostavno, nasprotno, je zelo zapleteno in bojimo se, da nas bo zaradi omenjenega pričela boleti glava ravno v trenutku, ko bi bilo to najmanj potrebno (v času podeljevanja koncesij).
Opozoriti vas moramo še na to, da ponovno preverite tudi podatke in naslov elektronske pošte vaše lovske družine na katerega omogočate odlaganje sporočil ter ostale pošte. Žal tudi na tem mestu pogrešamo še kar nekaj naslovov lovskih družin, ki jih preprosto nimajo odprtih ali pa le ti še niso vpisani. Morda pa bi želeli prejemati pošte na kakšen drug naslov, kot je navedeno na spletni strani. Tudi to željo nam posredujte.

Prosimo vas, da opozorilo sprejmete skrajno resno in odgovorno, ter da nemudoma odpravite morebitne pomanjkljivosti.

V kolikor pomanjkljivosti pri vas ni, potem vzemite opozorilo le v vednost, z naše strani pa zahvala za doslednost.

Se vam zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.

Lovski zdravo!


Pomoč lahko poiščete tudi na naslovu: LZS@lovska-zveza.si ali tel. 01- 24 10 910

Generalni sekretar LZS

Mag. Štefan Vesel, l.r.


In pa še moj odgovor na ta in še en dopis dopis:Članarina 2009 in zaprisega

Glede dveh dopisov, ki ste jih poslali v zadnjem času imam nekaj pripomb in predlogov:

Evidence o Zaprisegi v naši LD ne vodimo posebej, saj za to ni nikakršne osnove v aktih LD ali LZS, zato vam tudi ne moremo posredovati natančno število tistih, ki so zaprisego podpisali. Po spominu je prvič zaprisego podpisalo 33 lovcev od 58, vendar je od teh do danes že kar nekaj pokojnih ali pa niso več člani naše LD. Eden je podpis odklonil, drugi pa takrat niso bili prisotni. Od članov, ki so v tem času prišli k nam iz drugih LD, nismo zahtevali, da nam dostavijo potrdilo o podpisu zaprisege. Tudi člani ko so v tem času opraili lovski izpit so zaprisego menda podpisali v okviru izobraževanja, vendar o tem nimamo nikakršnih uradnih podatkov. Zato vaši želji ne moremo v celoti ugoditi in se nam zdi samo nepotrebno birokratsko delo.

Glede članarine in nalepk menimo, da so vsi zapleti nepotrebni prav tako pa novi Pravilnik o lovski izkaznici ne rešuje starih problemov. V Zakonu jasno in glasno piše, da veljavnost lovskih izkaznic podaljšuje upravljalec lovišča, zato mi ni jasno zakaj si LZS beli glavo z tem koliko je članov v posamezni LD. Predlagam, da je potrebno s strani LZS najti najbolj ugodnega tiskarja za nalepke. LD pa morajo naročiti (po e-pošti....)primerno število nalepk in plačati strošek tiskanja in pošiljanja. Ne vem kakšno vezo imajo nalepke z plačevanjem članarine LD LZS. Zvezo imajo kvečjemu z plačevanjem članarine posameznih lovcev LD, kar pa ni problem LZS.

V naši LD v dogovoru z lovskim inšpektorjem, članu, ki izpoljnuje pogoje za pridobitev lovske izkaznice, takoj izdamo potrdilo, ki velja do izdaje lovske izkaznice. Kajti ne vidimo razloga zakaj nekdo ne bi smel iti na lov, zaradi birokratskih zapletov, kljub temu, da izpoljnuje vse potrebne pogoje. In če se bo kompliciranje z strani LZS nadaljevalo bomo vsem članom izdali takšna Potrdila in čakali da se bo kdo spomnil poslati nalepke.

Nove probleme je nemogoče rešiti z starimi pristopi.

Lovski zdravo!

Krpan
25. November 2008, 14:43
P.S. Pri nas imamo člana, ki ima po uradnih podatkih LZS, kar tri lovske izkaznice. Od tega dve veljavni in eno neveljavno. Me prav zanima koliko nalepk mu bodo poslali....

Sraka
25. November 2008, 17:47
Ta razprava me je spodbudila, da sem v LIS Lisjak pogledal kako je kaj z veljavnostjo moje lovske izkaznice.
In kaj piše?? Zanimivo! Da mi je veljavnost lovske izkaznice potekla z dnem 15.06.2005 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????? ??????

Sedaj bom torej šefa ZR7 zaprosil, da moj vzdevek na forumu iz Srake spremeni v Divji lovec ali raubšic. Sam naj odoči kaj mi bolj pristoji. :icon_lol:

Brakir
25. November 2008, 19:32
Pozdravljeni!

Glede na to da sem v letošnjem letu opravilo izpit pred komisjo za izprašanega lovca, pa sem potem naknadno poslal vlogo za izdelavo izkaznice, izkaznice pa še do danes nisem prejel, me zanima sledeče: Lahko lovim s potrdilom ki sem ga dobil na dom s strani LD, v katerem piše da sem dne tega in tega opravil lovski izpit pred komisijo?

Lp

dolgin
25. November 2008, 19:49
Uradno in samostojno ne,ker v zakonu jasno piše,da moraš za izvajanje lova imet veljavno lovsko izkaznico! Je pa to za moje pojme ena velika šlamastika,da ne pošiljajo teh trapastih izkaznic za cajta! Ko jo boš dobil,boš imel pa za eno nalepko več placa:icon_wink:

Brakir
25. November 2008, 19:57
No, roko na srce, za jago tud ni ne vem koliko časa, samo malo me bode ko bi včasih rad na brzino skočil kam pogledat pa človek ne more....no ja, je pa lepo loviti v družbi, tako da greva ponavadi kar s kolegom na jago in to še utrjuje najino prijateljstvo, saj se je zgodb z lova in smešnih dogodkov nabralo za celo knjigo! :icon_wink:

ZR7
25. November 2008, 21:20
Nepripravljenost večnih funkcionarjev v LZS, da se uredijo temeljne zadeve, rojeva vedno nove zaplete in nepotrebne težave.:icon_evil:

Krpan, bravo za tvoje izvajanje!

dolgin
25. November 2008, 21:29
Prebral sem dopis g. Vesela!
Sedaj me pa zanima! Ali MORAM jaz kot član večih LD imeti za vsako LD svojo izkaznico? Zakaj je potem dobra izkaznica če grem na lov v drugo LD kot gost? Ali moram jaz kot član večih LD povsod poravnati članarino LZS? In če,zakaj? Ne razumem.........
Tukaj se pa pokaže problem,ki ga je Krpan izpostavil že pred časom in sicer ta,da te že sama lovska izkaznica omeji na točno določeno lovišče,kar pa je nesmisel........

lp

tica
25. November 2008, 22:21
Sedaj bom torej šefa ZR7 zaprosil, da moj vzdevek na forumu iz Srake spremeni v Divji lovec ali raubšic. Sam naj odoči kaj mi bolj pristoji. :icon_lol:

Tvoj vzdevek naj kar ostane, še enkrat poglej v Lisjaka in videl boš, da ti veljavnost lovske izkaznice poteče precej let pozneje. Tvoja lovska izkaznica je veljavna.

Sraka
25. November 2008, 23:44
Tvoj vzdevek naj kar ostane, še enkrat poglej v Lisjaka in videl boš, da ti veljavnost lovske izkaznice poteče precej let pozneje. Tvoja lovska izkaznica je veljavna.

Pozdravljen šef Lisjaka!:icon_biggrin:

Vem, da je izkaznica veljavna. Vendar je ta datum ( bil ) zapisan spodaj v "mojem osebnem kartonu".
Vendar sam na take stvari nisem posebej občutljiv. Pravzaprav se najbolj bojim "popolnih birokratov", veliko bolj od "normalni" izpolnjevalcev raznih obrazcev, evidenc in statistik. Tisti prvi so lahko prava groza in so pravi mojstri veščin kako komu zagreniti življenje.

Tudi zaradi tega takšne in podobne komentarje prebiram z nasmeškom na ustih.
Še najbolj pa mi je polepšal dan kolega, ko je objavil birokratski umotvor, ki so ga uspeli sproducirati v strokovni službi LZS.
Tako, da res lahko upravičeno povemo, da je življenje lepo, le preveč resno ga ne kaže jemati.
Pa lep pozdrav in na snidenje!

mišica
26. November 2008, 00:05
Pozdravljen šef Lisjaka!:icon_biggrin:

Vem, da je izkaznica veljavna. Vendar je ta datum ( bil ) zapisan spodaj v "mojem osebnem kartonu".
Vendar sam na take stvari nisem posebej občutljiv. Pravzaprav se najbolj bojim "popolnih birokratov", veliko bolj od "normalni" izpolnjevalcev raznih obrazcev, evidenc in statistik. Tisti prvi so lahko prava groza in so pravi mojstri veščin kako komu zagreniti življenje.

Tudi zaradi tega takšne in podobne komentarje prebiram z nasmeškom na ustih.
Še najbolj pa mi je polepšal dan kolega, ko je objavil birokratski umotvor, ki so ga uspeli sproducirati v strokovni službi LZS.
Tako, da res lahko upravičeno povemo, da je življenje lepo, le preveč resno ga ne kaže jemati.
Pa lep pozdrav in na snidenje!

:icon_smile:

Ganges
26. November 2008, 01:14
Itak, da se ne kaže preveč sekirati zaradi razno raznih zadev :icon_biggrin: . Zato se jaz smejim ko gledam za kaj vse se eni sekirajo :icon_lol: Jaz sam vem, da se za bolj malo reči v zvezi z jago, saj imam drugih dovolj :icon_biggrin:

lp

ZR7
26. November 2008, 09:43
Ja, ja fantje, že res. Z nasmehom in dobro voljo gremo lahko naprej.
A pomislite, da nekateri računajo ravno na to, da bomo mi zamahnili z roko in se požvižgali. To pa že ni več za nasmeh.
Preveč stvari, ki usodno vplivajo na lovstvo in naravo je nedorečenih ali birokratsko zapletenih.
Zato seveda še naprej z nasmehom, a nikar brez prepotrebne kritike!

dolgin
7. December 2008, 21:19
Glede na to da je leto okoli me zanima sledeče! Letos ŠE VEDNO NEKATERI NISO PREJELI LOVSKE IZKAZNICE (tisti ki so letos naredili lovski izpit),pa čeprav so vloge oddali že takoj po opravljenem izpitu! Kje se je zataknilo? Plačali pa so izdelavo in seveda tudi članarino LZS,loviti pa po zakonu ne smejo! Ali jim bo kdo povrnil letošnjo članarino LZS,glede na to,da ne smejo loviti,sej konec koncev niso imeli NIČ od LZS,razen tistga Lovca?

lp

tica
7. December 2008, 23:13
Dolgin, to se ne bi smelo dogoditi. Javi mi na zs vsaj imena in LD, za katere člane gre, bom poskusil urediti.

rock&roll
22. December 2008, 14:53
Prebral sem dopis g. Vesela!
Sedaj me pa zanima! Ali MORAM jaz kot član večih LD imeti za vsako LD svojo izkaznico? Zakaj je potem dobra izkaznica če grem na lov v drugo LD kot gost? Ali moram jaz kot član večih LD povsod poravnati članarino LZS? In če,zakaj? Ne razumem.........
Tukaj se pa pokaže problem,ki ga je Krpan izpostavil že pred časom in sicer ta,da te že sama lovska izkaznica omeji na točno določeno lovišče,kar pa je nesmisel........

lp

Članarino ne poravnaš LZS temveč tisti LD, katere član si. Članarina LD za LZS pa se odmeri tako, da se število članov pomnoži z določenim zneskom. Lahko bi bil tudi kakšen drugačen kriterij vendar zaenkrat je tako. Koliko pa boš ti plačal LD pa je stvar te iste LD. v nekaterih LD plačajo člani npr. le 1 evro, praviloma pa tam okoli 100 evrov. Razporeditev te članarine pa je stvar občnega zbora LD. Torej če si član dveh LD plačah obema polno članarino, kar bi bilo edino pravilno. Lovska izkaznica pa je (bila) tako lovska izkaznica kot tudi članska izkaznica, kar je navedenu v pravilniku o lovskih izkaznicah iz leta 2005. To zato, da LZS oziroma LD ni potrebno izdajati večih izkaznic. Iz tega razloga bi naj imel v vsaki LD svojo izkaznico kot člansko izkaznico, ki ti daje pravico do samostojnega lova v lovišču, ki ga upravlja tista LD, ki je na izkaznici navedena.
Mislim, da je zadeva enostavna in pregledna. Rešitev izhaja tudi iz stališča, da naj bi bil vsak lovec član le ene LD, čeprav ima možnost biti član večih LD. To pa zato, ker če hočeš dobro opraviti delo v lovišču potem ti za dve LD zmanjka časa, kar je marsikateri lovec že preizkusil na svoji koži. Tistemu, ki mu pa to znese, pa tudi prav, bo pač imel dve članarini in dve izkaznici.

bober
2. January 2009, 19:18
Nevem zakaj je bilo potrebno menjati Pravilik o lovski izkaznici ? Očitno je predsedniku statutarne komisije do honorarja, kajti Pravilnik iz leta 2005 je bil zasovan korektno in tudi povdarjeno je bilo, da bodo izkaznice veljale kot članske.
In tako se v LD izognemo izdelavi članskih izkaznic. Tudi v sosednji Hrvaški imajo tako urejeno in za ostale koristnike je izkaznica lovska licenca za izvajanje lova, je pa tudi res da je 10 cenejša (15evrov) kakor v Sloveniji s tem da je tudi pri nakupu le te zavarovan pri izvajanju lova. Kakor izgleda bomo nazadnje še dobili še evidenčne številke za zapestje tako, da bomo kategozirani po vrsti izkaznice.
Še ena dilema nevem od kdaj LZS trajnostno gospodari z divjadjo in takozvana taksa je namenjena KOMU??', velja za tip 4 izkaznice.

BOBER

dolgin
7. January 2009, 22:19
Mene pa zanima sledeče!
Ali je VELJAVNA lovska izkaznica zadostno "potrdilo" o članstvu v LD pri recimo nabavi orožja (kjer moraš sicer priložiti potrdilo o članstvu,pa tudi če to delaš večkrat!?)

lp

tica
7. January 2009, 22:55
NE, Zakon o orožju zahteva potrdilo o članstvu v lovski družini. Lovska izkaznica pa je veljavna licenca za izvajanje lova (Hunting Licence) v določenem lovišču, sokolarjenje ali drugo (nečlani lovskih družin).

Brakir
7. January 2009, 22:57
Mene pa zanima samo nekaj...

Od kje smiselnost da mora biti prosilec za izkaznico na sliki oblečen v lovski kroj?

jazbec
8. January 2009, 07:36
Zato da nisi oblečen kot en klovn:icon_lol:

mugo
8. January 2009, 08:27
Mene pa zanima samo nekaj...

Od kje smiselnost da mora biti prosilec za izkaznico na sliki oblečen v lovski kroj?

Da prodajo čimveč labodovih srajc:icon_lol::icon_lol::icon_lol:

Jaz sem na sliki v civilu, pa ni imel nobeden nič za "piskat".

GG
3. February 2009, 15:03
Ali mi lahko kdo od vas da odgovore na naslednja vprašanja:
Zanima me, ali je v primeru izstopa člana iz LD, dovolj poažurirati evidence v Lisjaku, ali pa smo mogoče dolžni obvestiti še koga?
Kako je z izkaznico? Ali jo bivši član obdrži, ali naj bi jo vrnil?

lp

tica
3. February 2009, 15:18
V evidenci članstva Lisjaka ga odjaviš s tipko izstop. Ta podatek se prenese tudi na uredništvo revije Lovec. V kolikor je član že poravnal članarino za leto 2009, bo prejemal revijo do konca leta.
O izstopu je dolžna LD obvestiti tudi Upravno enoto in to v roku 30 dni po prenehanju članstva, predpisi o orožju.
Lovska izkaznica je last LZS in jo je član dolžan vrniti. Z izstopom dobi status neveljavna za LD, za katero je bila izdana.

GG
3. February 2009, 19:00
Najlepša hvala za hiter odgovor. Tisto glede Lisjaka sem si nekako tako tudi predstavljal, glede ostalega si pa sam nisem znal pomagati. Super zadeva tale forum.

lp

bober
3. February 2009, 23:56
Lovska izkaznica je osebni dokument in ga ni potrebno vračati in ni last LZS ,ker imetnik plača izdajo le te. LZS ima pravico le to izkaznico preklicat kot nevažečo
na ime imetnika. Potnega lista tudi ne vračamo UE ko mu poteče veljavnost!!!!!!.

BOBER

teohafy
4. February 2009, 00:14
Zakaj ti pa potem študentsko izkaznico preluknajo ko diplomiraš? Saj je to tudi dokument, pa tudi izdajo plačaš.

main757
4. February 2009, 00:30
Študentsko izkaznico oddaš in potem te pripustijo k zagovuru diplome. Potem pa ti jo neveljavno vrnejo za spomin.

Lovska je tako kot študentska neveljavna brez nalepke tekočega leta.
Kaj mu pa kdo more če je po izstopu iz ld ne vrne?

Sraka
4. February 2009, 08:06
Lovska izkaznica je javna listina. Vsaj morala bi biti. Predpisi, ki pa določajo izdajanje in ravnanje s to "javno listino" pa so luknjasti kot švicarski sir in ko jih prebiraš dobiš občutek, da gre v resnici za nek hibrid med "javno listino" in društveno izkaznico. To pa je tudi razlog zakaj je tukaj toliko neznank in toliko povsem upravičenih vprašanj na katera pravega odgovora nihče ne upa dati. Če pa se odgovor že dobi, pa je največkrat nepopoln in takoj sam sproži novo kopico novih vprašanj in dilem.
Avtorji na to svoje delo preveč ponosni ne morejo biti.

ZR7
4. February 2009, 08:22
...
Avtorji na to svoje delo preveč ponosni ne morejo biti.

Pa mislim da so. Predvsem na zadnnji pravilnik o lovski izkaznici.:icon_sad:

Prepelicar
4. February 2009, 21:05
Lovska izkaznica je društveni dokument LZS in ni javna listina, katera ima značilnosti javne listine.

ZR7
4. February 2009, 21:07
Lovska izkaznica je društveni dokument LZS in ni javna listina, katera ima značilnosti javne listine.

In društveni dokument moram kazati policaju?
Mi kdo razloži še to?

bober
5. February 2009, 00:57
Lovska izkaznica ni društveni dokument LZS ,ker posameznik ni član in ne more biti član LZS .Lahko je član društva -svoje LD.
Je javna listina in jo smatram kot osebni dokument,s katerim dokazujem pravico do lova. V kolikor pa ni potem, nevem zakaj jo določa ZDLov-1.

Potem je lovsko čuvajska izkaznica KAJ? Ali oboje reklamni letaki LZS?


BOBER

Prepelicar
5. February 2009, 03:45
Spoštovani kolegi!

Po ZUP-u je javna listina, listina, katera se izdaja v predpisani obliki in jo izdaja državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila in dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa.

Kaj od zgoraj naštetega izpolnjuje LZS?

Policaju nismo dolžni kazati društvene "članske" lovske izkaznice, drugače bi morali kazati tudi strankarske knjižice.

Samo toliko v razmislek.

Kolovski
5. February 2009, 10:58
Midva z bratom sva jo morala, ko sva peljala uplenjenega srnjinega mladiča k predgledniku in naju je ustavil policaj - pa mu povej da mu je nisva dolžna kazati...

bober
5. February 2009, 15:14
Javna listina je dokument ,ki evidentira pravno dejanje ali dejstvo.

LZS deluje v javnem interesu in ji ZDLov-1 narekuje izdajo lov .izkaznic.

In je s tem je lov.izkaznica javna listina in na zahtevo organov notranjih zadev, lov .inšpektorja , lov. čuvaja je imetnik dolžan pokazati; taka je tudi določba v ZDLov-1.

V kolikor pa LZS nima pooblastila ,da dela v javnem interesu in ni nosilec javnega pooblastila se zadeva potem spremeni.

Strankarske izkaznice pa nekateri z veseljem kažejo pa čeprav nimajo potrebe ali ,da od njih negdo to zahteva!

BOBER

Prepelicar
5. February 2009, 19:58
Vprašanje je ali ima LZS javno pooblastilo?

Po drugem odstavku 121. člena ZUP piše, da lahko nekatere organizacije, javni zavodi, javna podjetja, združenja, zbornice, univerze...., dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave.

Sam zaenkrat, nisem nikjer zasledil, da LZS to pooblastilo ima razen, da je organizirana kot združenje in da jo omenja in navaja ZDLov-1. Po tem načelu je LZS nekakšen "paradržavni hibrid" in lovska izkaznica kot listina izdajatelja (združenja) ne more biti javna listina, temveč članska izkaznica tega združenja.Če se motim naj me kdo popravi!

Kar pa se policajev tiče, da preverjajo lovske izkaznice, pa lahko rečem, da je to najmanj prekoračitev pooblastil policistov. Za enkrat lahko lovske izkaznice preverjajo organi in organizacije LZS ter lovski inšpektor!

Prepelicar
5. February 2009, 20:02
Midva z bratom sva jo morala, ko sva peljala uplenjenega srnjinega mladiča k predgledniku in naju je ustavil policaj - pa mu povej da mu je nisva dolžna kazati...


Ja lepo mu povej in naj ti pokaže, kje piše, da si mu dolžan kazati lovsko izkaznico! Gotovo orožni list in ostale osebne dokumente (OI, vožniško, prometno dovoljenje).

tica
5. February 2009, 20:06
Lovska izkaznica ni članski dokument, je lovska licenca s katero dokazujemo policaju, lovskemu inšpektorju in lovskemu čuvaju, da imamo pravico izvajanje lova v določenem lovišču. Jasno je zapisano v ZDL-ov, da jo izda LZS, njeno veljavnost podaljšuje upravljavec lovišča vsako leto.
Torej s planinsko izkaznico ali izkaznico cicibana nima nič skupnega.

ZR7
5. February 2009, 21:20
Lovska izkaznica ni članski dokument, je lovska licenca s katero dokazujemo policaju, lovskemu inšpektorju in lovskemu čuvaju, da imamo pravico izvajanje lova v določenem lovišču. ...

Ali nimamo nekih izkaznic po tem novem pravilniku, ki ne daje pravice lova v nobenem od lovišč, ker lastniki pač niso člani nobene LD?

bober
5. February 2009, 21:51
2 odst. 121 .člena ZUP-a je pomota Prepeličar.

1.odst.169.člena ZUP-a govori: Listina ,ki jo v predpisani obliki izda državni organ , organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnihpooblastil v mejah svoje pristojnosti, dokazuje tisto, kar sev njej potrjuje ali določa -(javna listina).

LZS ni združenje, temveč v skladu ZDR-u ustanovljena kot zveza vseh lovskih družin in deluje v javnem interesu.

BOBER

Prepelicar
5. February 2009, 22:00
LZS ni združenje, temveč v skladu ZDR-u ustanovljena kot zveza vseh lovskih družin in deluje v javnem interesu.

BOBER

In kaj je zveza kot združenje društev?!

Kje piše, da ima javna pooblastila? Da deluje v javnem interesu pa je vendarle lahko vsem jasno, kaj pa bi bilo če ne bi v tem smislu delovala! Nima pa javnih pooblastil, in zato tudi naša izkaznica ni javna listina, pa naj si še tako zatiskamo oči!

tica
5. February 2009, 22:28
Ali nimamo nekih izkaznic po tem novem pravilniku, ki ne daje pravice lova v nobenem od lovišč, ker lastniki pač niso člani nobene LD?
Da, tip 4 - drug upravičenec, ker pač ima pravico do njene izdaje vsak, ki izpolnjuje pogoje za njeno izdajo. Z lovsko izkaznico tega tipa ima imetnik pravico izvajanja lova le kot lovski gost

daco
3. December 2009, 23:49
Imam vprašanje:

Lovska družina dobi nalepke za podalšanje veljavnosti lovske izkaznice, na prvem sestanku se prisotnim razdelijo nalepke. Čigava dolžnost je, da vsi lovci dobijo nalepke? Ali je LD dolžna vsem tistim, ki jih ni bilo na dogovorjen sestanek, nalepke po pošti poslati na dom ali je vsak posameznik sam dolžan, da pride po nalepko.

Saj vem, da so to malenkosti, ampak eni morajo res iskat težave tam ko jih ni.

Lp, Hvala

zober
3. December 2009, 23:58
Hehe!

rock&roll
4. December 2009, 02:07
Imam vprašanje:

Lovska družina dobi nalepke za podalšanje veljavnosti lovske izkaznice, na prvem sestanku se prisotnim razdelijo nalepke. Čigava dolžnost je, da vsi lovci dobijo nalepke? Ali je LD dolžna vsem tistim, ki jih ni bilo na dogovorjen sestanek, nalepke po pošti poslati na dom ali je vsak posameznik sam dolžan, da pride po nalepko.


Dolžnost LD je, da podaljša lovsko izkaznico tistemu članu, ki izpolnjuje pogoje in to zahteva pri tem pa lahko za podaljšanje uporabi svoje nalepke ali pa nalepke, ki jih pošlje LZS. Kako bo izvedeno podaljšanje je stvar dogovora v posamezni LD. Verjetno pa je normalno, da izkaznico podaljša tisti, i to hoče, zatorej mora spoštovati večinsko dogovorjeni način v LD, kako lahko podaljša izkaznico. LD ni dolžna pošiljati napelpe svojemu članu na dom, razen če je takšen sklep pristojnih organov LD.

tica
4. December 2009, 08:53
Delitev nalepk ni pravi način, upravljavec lovišča (tajnik ali blagajnik LD) jo je dolžan nalepiti na lovsko izkaznico članu, ki izpolnjuje pogoje za podaljšanje. V letošnjem letu je na upravljavce lovišč naslovljena tudi prošnja za preverjanje in usklajevanje podatkov med seznamom in lovskimi izkaznicami.

ostrostrelec.pero
4. December 2009, 09:02
Prjatu, daj mi tole malo drugače razloži.Saj najbrš ti to veš, samo jaz pa ne.
Napisal si da lahko LD uporabi svoje nalepke ali pa tiste ki jih dobijo na LZS. Zanimajo me nalepke ki jih lahko da LD in kakšne so to.

tica
4. December 2009, 09:16
Podaljševanje lovskih izkaznic je pravica in dolžnost upravljavca lovišča in teoretično bi lahko podaljšal veljavnost tudi s svojo nalepko, posebnim žigom, itd. Vendar je s Pravilnikom o lovskih izkaznicah, sprejetim 2008 (objavljen je na spletni strani LZS-zakonodaja), za članice veljavna ureditev, da natisk nalepk izvrši izdajatelj izkaznice (LZS). Za člane lovskih družin je nalepka že všteta v znesek članarine.
Prepričan sem, da je taka rešitev boljša, za upravljavce lovišč brez dodatnih finančnih obveznosti in nalepke so enotne za vse člane.

rock&roll
4. December 2009, 09:53
Po mojem mnenju je pravilnik v neskladju z Zakonom. Sicer pa nisem čisto prepričan, da je pravilnik iz leta 2008 veljaven saj ni bil objavljen v Uradnem listu. Sprejel ga je sicer UO ampak to ni zadosti. Velja torej še vedno prvi pravilnik, ki je tudi na naši strani pod zakonodajo.

Sicer pa , kot že rečeno, po zakonu je upravljalec lovišča tisti, ki podaljšuje veljavnost lovne izkaznice. Tu gre za odnos lovec- upravljalec. LZS tudi ob izdaji izkaznice nebi smela na izkaznico nalepiti nalepko ampak bi to moral storiti upravljalec. Kako bo izvedel podaljšanje izkaznice je seveda vse odvisno od upravljalca in strinjam se, da je rešitev z nalepkami, ki jih izdela LZS najboljša. Seveda pod pogojem, da zadaj ne gre za izsiljevanje, kar pa se sedaj dogaja. LZS zahteva plačilo članarine preden izroči nalepke upravljalcu - LD. Upravljalec bi lahko preprosto rekel naj si jih nekam zataknejo in bi izdal svoje.
Moj predlog je torej da LZS še naprej izdaja nalepke vendar da z njimi ne izsiljuje LD. LD, ki ne bo v dogovorjenem roku plačala članarine, bo morala plačati še stroške izterjave in zamudnih obresti. Ne nazadnje slej kot prej bo plačala svoje obveznosti. Poglejmo primer: lovec je plačal svoje obveznosti do upravljalca in ima torej upravičeno pričakovanje do podaljšanja lovske izkaznice, na drugi strani pa ima mogoče LD kot pravna oseba neka druga pravno nerešena razmerja z LZS in mogoče celo upravičeno noče plačati članarine do LZS. Ne pozabimo, da član LD plačuje članarino LD, LD pa plačuje svojo članarino, torej kot LD, na LZS. Lovec torej ni neposredni član LZS , no to je pa že druga tema. In če LD nima zaloge denarja potem dokler ne pobere članarine od članov ne more plačati članarine LZS, član pa ima že tisti trenutek, ko je poravnal svoje obveznosti do LD kot upravljalca lovišča, vso pravico do podaljšanja lovne(ske) izkaznice.
Zaključek: Od LZS zahtevajte nalepke do 15.12. , članarino pa jim plačajte tako, kot običajno, torej v 15 dneh po občnem zboru vendar najkasneje do konca februarja. Takrat boste točno vedeli koliko članarin od svojih članov ste pobrali, koliko nalepk porabili in toliko boste tudi nakazali na LZS, neuporabljene naplepke pa vrnili. Če vam na LZS nočejo dati nalepk potem jih datje sami natisnit kajti sicer vas bo lahko tožil član, da ne spoštujete zakon in da mu nezakonito omejujete lovno pravico. Razen če boste podlegli pritiskom in boste na občnem zboru LD sprejeli sklep, da se članarina plačuje vnaprej za prihodnje leto, do 15.12.tekočega leta. Vendar za takšen primer še nisem slišal.

Sraka
4. December 2009, 13:22
Rock&roll zapiše: "Razen če boste podlegli pritiskom in boste na občnem zboru LD sprejeli sklep, da se članarina plačuje vnaprej za prihodnje leto, do 15.12.tekočega leta. Vendar za takšen primer še nisem slišal.
___________

Mi v naši LD imamo tako dogovorjeno, da se članarina plača do 05.12.2009 in med članstvom glede tega ni bilo prav nobenih resnih ugovorov.

Je pa tvoj zgornji zapis zanimiv še po nečem. Če ne bi bil član slovenske lovske organizacije ter razmer ne bi poznal in bi tvoj zapis slučajno prebiral, bi dobil občutek, da je LZS vladna organizacija na odločitve katere ni mogoče vplivati. In ker je vse kar je vladno oziroma diši po oblastnih strukturah lahko le slabo in se je vsemu kar od njih pride treba upirati, je seveda tako tudi v primeru LZS.

Pa menda še nismo do konca obupali nad to našo drago LZS. Saj vse pa menda le ni tako slabo in tudi vsi ljudje, ki tam " v našem imenu in po našem pooblastilu" opravljajo določene naloge verjetno le niso sami pokvarjenci in nesposobneži. Saj je res, da se z mnogo čim ne strinjamo, da se jim občasno tam v beli Ljubljani kaj krepko zalomi, da velikokrat leva ne ve kaj dela desna, da velikokrat nekaj mešetarijo in kot po pravilu potem tudi krepko zamešetarijo, da se nekateri obnašajo oblastno in naduto, da imajo do članic ( LD ) bahat odnos in še bi lahko našteval, vendar v vsaki stvari, ki ne gre tako kot bi pričakovali, pa le ni potrebno iskati zarot in ščuvati vseh in vsakogar proti organizaciji ali njenim posameznikom v vrhu LZS. Ne trdim, da to ti počneš v svojem gornjem prispevku, vendar bi bilo modro pri nekaterih stvareh strasti umirjati in zaostrovati tam kjer je to res potrebno in tudi koristno.

Tako da okrog rokov za plačilo članarine in pridobitve nalepk za lovsko izkaznico res ni potrebno dvigati preveč prahu. Strinjam pa se z vsemi tistimi, ki se jezijo, da določitev višine članarine in njeno pobiranje ne more biti ločeno od predstavitve in sprejema finančnega načrta organizacije za naslednje leto. Vendar tukaj niso "bosi" le na LZS, temveč smo enako "bosi" v skoraj vseh LD-jih, da o ZLD-jih sploh ne govorimo, ker njihovih finančnih načrtov nisem imel priložnosti videti že nekaj let.

tica
4. December 2009, 13:56
Mi ni dalo miru in sem pobrskal po UL RS 87/2005, objava 3762 in našel Pravilnik o lovski izkaznici, po prepričanju Rock&roll-a edinemu veljavnemu. Zanimivo, 5. člen predpisuje postopek in način podaljševanja lovske izkaznice, še bolj pa je zanimiv podpisnik tega pravilnika. To pot pa gre za modrovanje brez osnove, pa recimo naravnost: nagajanje.

rock&roll
4. December 2009, 14:05
Sraka, čeprav sem bil kritičen v delu ko odgovorni na LZS povezujejo izdajanje znamke s plačilom članarine, s tem nisem nameraval trditi, da je vse, kar pride iz LZS, slabo. Če je bilo tako razumeti se bralcem tega posta opravičujem. Res je, da na LD ponavadi, vsaj pri nas je tako, obravnavamo sočasno letni plan in višino članarine, pred tem pa še poročilo za preteklo leto. To se dogaja nekje v začetku februarja, ko imamo že izdelano letno poročilo za preteklo leto. S sklepom s katerim potredimo letni plan, potrdimo tudi letno članarino. Pred leti smo na takem občnem zboru pobirali članarino, zadnja leta pa lovcem pošiljamo oziroma razdelimo položnice, ki morajo biti plačane najkasnjeje 15 dni po občnem zboru. Takšen postopek se mi zdi pravilen, pravičen in nadvse normalen. LD tako zbere denar do konca februarja. To, da bi imela LD denar za založitev plačila člnarine na LZS je lahko zgolj slučajnost ne pa pravilo. Zato menim, da ni pravilno, pošteno in ne pravično, da LZS pobira denar že decembra za prihodnje leto.
In ko je vprašanje znamkica za podaljšanje veljavnosti lovske izkaznice jih večina podaljša izkaznico šele na občnem zboru februarja. Tisti, ki pa to želijo narediti že januarja ali še prej pa seveda tudi prej plačajo svoje obveznosti lovski družini.
Res ne vem zakaj takšen model, ki je pravičen in poštev do vseh udeležence, ne uporabijo.

rock&roll
4. December 2009, 14:21
Mi ni dalo miru in sem pobrskal po UL RS 87/2005, objava 3762 in našel Pravilnik o lovski izkaznici, po prepričanju Rock&roll-a edinemu veljavnemu. Zanimivo, 5. člen predpisuje postopek in način podaljševanja lovske izkaznice, še bolj pa je zanimiv podpisnik tega pravilnika. To pot pa gre za modrovanje brez osnove, pa recimo naravnost: nagajanje.

Ne razumem čisto kdo komu kaj nagaja. Jaz sem povedal samo svoje mnenje, z njim pa nisem nikogar obremenil, če je to mišljeno kot nagajanje. Vendar je po mojem mnenju izdajanje lovskih izkaznic, ki lahko istočasno pomenijo dovoljenje za lov, javno pooblastilo, ki ga izvaja LZS in mora biti zato takšen pravilnik, da bi stopil v veljavo, objavljen v uradnem listu. V prid moji trditvi je tudi dejstvo, da se izkaznica uporablja tudi za delavce LPN, LPN kot upravljalci lovišč pa niso člani LZS. Ne nazadnje Pravilnika ne moreta biti dva veljavna ampak samo en. In če je bil prvi objavljen v Uradnem listu, potem bi moral biti tudi tam preklican, če ne drugače samo preklic veljavnosti. To pa kot vem ni bilo narejeno. Sicer pa priznati mogoče tudi napako verjetno ne pomeni nagajanje. Sicer pa sem poudaril svojo željo, da bi nalepke še vedno izdajala le LZS, le izsiljevati z nalepkami LD nebi bilo potrebno.
Naj vrže kamen vame, kdor je nezmotliv. Upam da ta kamen ne bo prevelik.

Sraka
4. December 2009, 15:24
Hm...oj...joj......uh...oh...au moj hrbet......, bi vrgel, pa kamna ne morem dvigniti !!!

tica
4. December 2009, 18:35
Rock&roll se smeje, ker ve, da nau dobo nobenga kamna. Prmej da ne.

RAUBŠIC
5. December 2009, 12:19
Rock&roll se smeje, ker ve, da nau dobo nobenga kamna. Prmej da ne.

Ta Pravilnik: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200587&stevilka=3762

Deerhunter
2. July 2010, 21:15
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tu. Kaj je mišljeno na vlogi za izdajo lovske izkaznice pod ID imetnika, ID lovske družine, ID lovišča? Kaj moram tam vpisati? Ali se to dobi v lisjaku?

Krpan
2. July 2010, 21:30
ID Lovišča dobiš tudi tukaj, (http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/lovstvo_in_ribistvo/koncesije/opisi_lovisc_lovsko_upravljalskih_obmocij/) ostala dva podatka pa v Lisjaku

zoran26
3. August 2010, 12:09
Ko navadni smrtnik bere zapisnike organov LZS se lahko zgrozi, ko vidi kako se ravna z našimi prispevki. Ko imajo LD svoje obletnice, se vse v zvezi s tem opravi na osnovi prostovoljnega dela, ne malokrat tudi na svoje stroške. Na LZS pa se vse, kar ni izrecno navedeno v opisu del in nalog zahteva poleg plače še dodatno plačilo. Vodilni v podjetjih imajo več .To je napisal spoštovani MILANK dne 23.6.2010 v nekoliko dalšem članku.ja spoštovani MK,v LD pa je lov zadnja dejavnost,postali smo kmetje in računalničarji ter plačniki koncesnine.Imam vtis,da se je v prestolnici formirala skupina strokovnjakov,ki po vsej Sloveniji izvaja razne tečaje in izobraževanje.Tudi za njih gre kar lep kupček denarja.Mar po regijah nimamo strokovnakov,ki bi lahko to opravljali z manjšimi obremenitvami za lovce in lovske organizacije
Bi se navezal na lovske izkaznice in članarino,ki jo morajo LD odvajati že preden izteče tekoče lovsko leto.Zakaj?Nobenega razloga ni,naj na LZS ravnajo s članarino tako,da jim zagotavlja poslovanje dokler se ne po LD pobere članarina v skladu z njihovimi Pravili.Vse podatke o članstvu imajo na Lisjaku,tako,da je št. naročnikov Lovca in št. nalepk znano.
Če kdo,bi morale vreči kamen lovske družine.

ZR7
3. August 2010, 14:39
K...Imam vtis,da se je v prestolnici formirala skupina strokovnjakov,ki po vsej Sloveniji izvaja razne tečaje in izobraževanje.Tudi za njih gre kar lep kupček denarja.Mar po regijah nimamo strokovnakov,ki bi lahko to opravljali z manjšimi obremenitvami za lovce in lovske organizacije
...

Kolikor vem, izobraževanja opravljajo po pogodbi v glavnem območne enote. Te pa le niso vse iz prestolnice, če se jim reče območne.:icon_twisted: Tako da moraš vprašanje o angažiranih predavateljih nasloviti kar na svojo območno enoto oz. usposobljeno članico, ki po pogodbi opravlja ta izobraževanja.

Kar se tiče članarin. Tudi za druga društva in klube plačujem članarino na začetku leta. Zakaj bi bila LD in LZS drugačna. Saj vendar potrebujejo denar za opravljanje dejavnosti skozi leto. Drugo vprašanje pa je, kako se te dejavnosti opravljajo in ali se ne troši denar zgolj za sejanje in potne stroške članov komisij, ki v končni fazi nekatere ne iztisnejo ene same piškave fige.

Je pa to debata druge teme. Zato če želiš replicirati, morava iti drugam! Tu le o izkaznicah kot takih in pravilih okoli njih!

tica
3. August 2010, 20:37
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tu. Kaj je mišljeno na vlogi za izdajo lovske izkaznice pod ID imetnika, ID lovske družine, ID lovišča? Kaj moram tam vpisati? Ali se to dobi v lisjaku?

Tajnik tvoje LD naj ti vlogo za izdajo lovske izkaznice izpiše direktno iz aplikacije LIsjak, je že v celoti izpolnjena. Podpišeš še soglasje o pridobivanju podatkov (vse je na vlogi) in poskrbiš za priloge. Tajnik jo naj odpošlje na LZS, to lahko storiš tudi sam.
Če pa se izkaznica izdaja kot nadomestna za uničeno, moraš izpolniti še obrazec NAZNANITEV POGREŠITVE, IZGUBE ALI TATVINE LOVSKE IZKAZNICE(OBRAZEC IZ 7. ČLENA PRAVILNIKA), najdeš ga na spletni strani LZS - zakonodaja.

rikec
2. October 2012, 21:45
Do konca letosnjega leta je se slabe 3 mesece. Z novim letom vecini lovcem v Sloveniji potecejo do sedaj veljavne lovske izkaznice. Kar nekaj je bilo ze govora o tem po raznih gostilnah, bla bla bla, pa se vseeno me nekaj zanima...
Zakaj moramo letos ponovno na slikanje in imeti dodatne stroske?
Zakaj na vlogi za izdajo lovske izkaznice pise, da je "Fotografija ze v Lisjaku" a po informacijah se moramo letos ponovno slikati...?
Pri nas si mora vsak sam urejati vse papirje, ki so potrebni za izdelavo nove izkaznice. Kako imate urejeno po drugih LD-jih glede urejanja lovskih izkaznic?

Zanima me, kako si boste v drugih LD-jih urejali to zadevo...

Ganges
3. October 2012, 07:04
Kako poteče večini lovcev? Meni na njej ne piše noben datum veljavnosti in tudi govora o tem v LD nisem slišal, da bi komu potekla drugemu pa ne... A misliš zaradi novega pravilnika ali zato, ker ste izpolnili vse prostorčke za letne nalepke na zadnji strani?

lp

Markysprej
3. October 2012, 07:58
mislim da zaradi prostorčkov.
in ja, da se v GOSTILNI razpravlja o stroških s slikanjem pa je tipično lovska...

Ganges
3. October 2012, 08:00
mislim da zaradi prostorčkov.


Pa naj strga stran kako staro in nalepi novo :icon_lol:

muzikant
3. October 2012, 08:28
Do konca letosnjega leta je se slabe 3 mesece. Z novim letom vecini lovcem v Sloveniji potecejo do sedaj veljavne lovske izkaznice. Kar nekaj je bilo ze govora o tem po raznih gostilnah, bla bla bla, pa se vseeno me nekaj zanima...
Zakaj moramo letos ponovno na slikanje in imeti dodatne stroske?
Zakaj na vlogi za izdajo lovske izkaznice pise, da je "Fotografija ze v Lisjaku" a po informacijah se moramo letos ponovno slikati...?
Pri nas si mora vsak sam urejati vse papirje, ki so potrebni za izdelavo nove izkaznice. Kako imate urejeno po drugih LD-jih glede urejanja lovskih izkaznic?

Zanima me, kako si boste v drugih LD-jih urejali to zadevo...

V drugih LD imamo 1.april samo enkrat letno, pri vas pa vsak dan.
Vse najboljše.:icon_confused:

mprimoz
3. October 2012, 08:28
Če zanemarimo dejstvo, da mora po nekaj letih ponovno nekdo po suhem zaslužiti pri izdelavi lovskih izkaznic, se tudi jaz sprašujem zakaj ne bi smeli odstraniti starih nalepk. Saj je vendar izkaznica, na kateri ni datuma veljavnosti vejavna pod pogojem, da je na njej nameščena nalepka za tekoče leto.:icon_redface:

POLH
3. October 2012, 08:51
Po zadnjih inf., ki sem jih dobil naj bi bilo treba izkaznice zamenjati zaradi 13. člena novega pravilnika o izkaznicah. Nisem šel gledat priznam. Naj bi bilo aktualno za tiste, ki imajo vse prostore za nalepke polne.
Ni pa obvezujoče, samo nihče ne ve, kako bo inšpekcija obravnavala tiste, ki jih ne bodo imeli. Iz LZS pa ni nobenga konkretnega pojasnila kot ponavadi.

Ganges
3. October 2012, 08:52
Ja saj ravno zato, ne vem kaj bi nam preprečevalo da vsako leto dol strgamo staro in prilepimo samo 1 novo za tekoče leto.

P.S.: Jaz sem odgovarjal na Mprimoz-ev post. Polh je objavil malo pred mano.

lp

Ganges
3. October 2012, 09:03
Po zadnjih inf., ki sem jih dobil naj bi bilo treba izkaznice zamenjati zaradi 13. člena novega pravilnika o izkaznicah. Nisem šel gledat priznam.

V 13 členu res govori nekako v tem smislu:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20124&stevilka=129

Vendar ne vem na kak način bi kdo ugotavljal to zadevo ali je dejansko res ali ne. Recimo odlepim vse nalepke in jo za eno mesto zamaknem... Saj nikjer na izkaznici ne piše niti datum izstavitve, tako je dejansko težko ugotoviti kdaj bi posameznik moral po letih napolniti izkaznico z nalepkami.

lp

Sršen
3. October 2012, 09:06
Izkaznico sem plačal! Stara nalepka je le nalepka in jo bom odtrgal stran in tako naredil prostor novi, ker je le to pogoj za veljavnost izkaznic.
Proti nameram LZS, da nas ponovno olupi je potrebno dvigniti glas in se ji upreti!

alojz1
3. October 2012, 09:31
Ima pa LZS močan argument za menjavo izkaznice. Zastarela slika.
Ampak izkaznica velja tudi ob predložitvi drugega dokumenta z novejšo sliko (vozniška ali osebna).

Sršen
3. October 2012, 09:46
Ima pa LZS močan argument za menjavo izkaznice. Zastarela slika.

Tak argument je kretenski! In ve se kaj je tisti, ki je tak argument predložil.
Poglejte do kdaj vam velja vozniško dovoljenje in koliko bo stara slika v njem, ko vam bo poteklo! Pa je ravno tako dokument identifikacije.
Za moje pojme gre spet za eno lopovščino!

Sršen
3. October 2012, 10:22
Prosim koga za link na dokument LZS, kjer je izražena namera o zamenjavi izkaznic, da bo jasna osnova na katero se bo treba sklicevati pri protestu. Mogoče seja UO LZS ali kjer je že to zapisano.
Vnaprej hvala!

tica
3. October 2012, 10:29
Izkaznico sem plačal! Stara nalepka je le nalepka in jo bom odtrgal stran in tako naredil prostor novi, ker je le to pogoj za veljavnost izkaznic.
Proti nameram LZS, da nas ponovno olupi je potrebno dvigniti glas in se ji upreti!

Zgodba o zamenjavi lovskih izkaznic sega v odbobje priprave novega Pravilnika o lovski izkaznici. Delno sem pri usklajevanju pripomb na osnutek z ministrstvom tudi sodeloval in prav na te zadeve smo opozarjali z argumentom, da je menjava zaradi popolnjenega prostora za nalepke nesmiselna. Niso upoštevali naših argumentov, tudi drugih pripomb ne in v tem Pravilniku je še kup nesmislov.
Tudi tolmačenje, ki ga je LZS prejela od pristojnega ministrstva narekuje menjavo vseh lovskih izkaznic, ki nimajo prostora za nove nalepke. Razlog je v 13. členu Pravilnika, ki stare izkaznice razveljavlja, nove pa so izdane na novih, spremenjenih podlagah. In prav nova grafična podlaga bo dala prepoznavnost lovskih izkaznic in posledično tudi možnost za ukrepanje lovskih inšpektorjev. Priporočljiva je tudi nova fotografija. Pojasnilo bo dano tudi v naslednji številki revije Lovec.
Tokrat LZS nima maneverskega prostora in kritike nanjo ne moremo usmerjati, spoštovati je treba Pravilnik o lovski izkaznici. Povzročalo pa bo ogromno dela /preklic starih izkaznic, naročanje in izdelavo novih, dopolnitev programa v Lisjku, .../ in delo v strokovnih službah bo potrebno dobro organizirati. Ne pozabimo, da je izdaja lovskih izkaznic javno pooblastilo države Lovski zvezi Slovenije in potrebno je dosledno spoštovati tudi Zakon o upravnem postopku.

rikec
3. October 2012, 10:48
Doktor "Muzikant" se je še enkrat več ponovno izkazal s svojim pljuvanjem in trosenjem svoje gnojnice za "Abruta" in izgleda da bo letos prvič 1.april še v drugih LD, a ne muzičar? :icon_lol::icon_lol::icon_lol:

jež
3. October 2012, 10:52
Na moji izkaznici je še devet praznih prostorčkov, ker sem nalepke lepil eno preko druge (zdaj so se mi pa strgale :icon_redface:) :icon_lol:. Zakaj bi jo moral zamenjati po desetih letih, če imam še prostor?
Prijatelju je pa hčerka zdrgnila pet nalepkic, tako da ima tudi še prostor-po desetih letih :icon_wink:...
Kako je pa pri vas (ostalih)?

Ganges
3. October 2012, 10:57
Jaz sem novo dobil pred 3 leti in imam tako še 7 praznih prostorov in se tako ne ubadam s tem :icon_lol: Enako je s približno polovico članov naše LD :icon_surprised:

lp

rikec
3. October 2012, 11:01
Kakšno pa je vaše mnenje... a je potem lahko problem, če stare nalepke dol potrgaš in narediš prostor za nove? Mislim tko, uradno... da nebi imel ob morebitnem pregledu težave s kakšnim inšpektorjem?

muzikant
3. October 2012, 11:33
Doktor "Muzikant" se je še enkrat več ponovno izkazal s svojim pljuvanjem in trosenjem svoje gnojnice za "Abruta" in izgleda da bo letos prvič 1.april še v drugih LD, a ne muzičar? :icon_lol::icon_lol::icon_lol:

Zgleda, da bo samo pri vas, no saj si že sam ugotovil. Bighand m3pm

Nikjer ni opredeljen način lepljenja (ena zraven druge, ena na drugo), le da je veljavna z nalepko za tekoče leto, dokler je še plac za nalepke.

jež
3. October 2012, 11:46
Ko bodo sprejeli člen, da izkaznica velja deset let, potem se bodo pa lahko zmišljevali. Do takrat pa, hmm, lahko samo strašijo :icon_neutral:. Spet bodo imela sodišča (in odvetniki) delo.

Sršen
3. October 2012, 12:40
No, pa poglejmo ta famozni 13. člen:

13. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izkaznice, izdane imetnikom iz druge alinee tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.

Sršen
3. October 2012, 12:42
Pa še 2. člen starega pravilnika, na katerega se sklicuje 13. člen novega:

2. člen
(lovska izkaznica)
(1) Lovska izkaznica (v nadaljevanju: izkaznica) je identifikacijski dokument in ni prenosljiva.
(2) Za člane Lovske zveze Slovenije predstavlja lovska izkaznica tudi člansko izkaznico.
(3) Izkaznico izda Lovska zveza Slovenije na zahtevo:
– člana(-ice) lovske družine, članice Lovske zveze Slovenije, ali
– druge osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev izkaznice v skladu s predpisi o lovstvu in ni član(-ica) lovske družine.

Sršen
3. October 2012, 13:02
Iz obeh citatov jasno sledi, da so z uveljavitvijo novega pravilnika prenehale veljati izkaznice nečlanom lovskih družin, ergo se nas lovcev, članov LD to ne tiče in za nas velja samo še da se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.
Za to pa smo že ugotovili, da ni nikjer predpisano, da se ne bi smele stare odstranjevati, sajbi to bilo v primerjavi z ostalimi dokumenti-nalepkami enostavno velika kozlarija.

Tica, nisi me prepričal, niti me ne morejo prepričati tolmačenja kogarkoli, ker gre za popolnoma enostavno in kratko dikcijo enega samega odstavka. Če bo treba reči ministrstvu, da so kreteni, pa bomo rekli in na LZS bi morali biti prvi, ki bi to na glas zavpili. Spet gre za poskus popolnoma nepotrebnega lupljenje naših že tako praznih žepov, ker se je nekdo izmislil novo grafično podobo.

Funkcionarji, prilepite obrazložitve ministrstva, da vseh 22.000 lovcev vidi kdo jih zajebava in skubi, pa gremo potem naprej!

Očitno gre tudi tu za isti skupek "mozgovine" kot pri razlagi nošenja kratkocevnega orožja v lovišču!

Omejeno, policijsko in lopovsko razmišljanje! Nesprejemljivo!:icon_mad:

mugo
3. October 2012, 13:07
Tica, mene pa zanima če mogoče veš, na čigavo pobudo pa se je šlo v sprejem novega pravilnika o lovskih izkaznicah? Ni pobuda prišla z LZS in se pravilnik ni uskladil z željami LZS?

jež
3. October 2012, 13:16
Če bo treba reči ministrstvu, da so kreteni, pa bomo rekli in na LZS bi morali biti prvi, ki bi to na glas zavpili.


Malo bolj na lepše :icon_lol:.

tica
3. October 2012, 13:42
Tica, mene pa zanima če mogoče veš, na čigavo pobudo pa se je šlo v sprejem novega pravilnika o lovskih izkaznicah? Ni pobuda prišla z LZS in se pravilnik ni uskladil z željami LZS?
Tudi ta zgodba ima brado. Pravilnik iz leta 2005 je izdala LZS in tako je objavljen tudi v UL RS 87/2005. Zaradi nujnih sprememb /drugi upravičenci - nečlani LD in še nekaj dopolnitev/, je bil pripravljen nov in sprejet 6.10.2008, vendar nikdar objavljen v UL /kljub zagotovilu vladne službe, da bo to storjeno v kratkem .../. V letu 2009 je MKGP pripravilo svojo verzijo Pravilnika in nanj smo podali številne pripombe. Po letu in pol molka je bil isti osnutek /brez upoštevanja naših pripomb/ ponovno na mizi, ponovno so dane tehtne pripombe, vendar so bile preslišane. Rezultat pa že poznamo.

tica
3. October 2012, 13:46
Tica, nisi me prepričal, niti me ne morejo prepričati tolmačenja kogarkoli, ker gre za popolnoma enostavno in kratko dikcijo enega samega odstavka. Če bo treba reči ministrstvu, da so kreteni, pa bomo rekli in na LZS bi morali biti prvi, ki bi to na glas zavpili. Spet gre za poskus popolnoma nepotrebnega lupljenje naših že tako praznih žepov, ker se je nekdo izmislil novo grafično podobo.

Nikogar ne prepričujem, taka so pač dejstva. V zagovor in bran LZS in njenim strokovnim službam, tudi komisijam, ki so na tem delale.
Končalo pa se je po znanem reku o psih in karavani.

mugo
3. October 2012, 14:05
Tica, ali ti glede na vsebino Pravilnika verjameš, da ga je sestavilo ministerestvo, ali jim je "pomagal" kakšen stric iz LZS. Po mojem mnenju gre vsekakor za kakšnega strica.

Sršen
3. October 2012, 14:13
Nikogar ne prepričujem, taka so pač dejstva. ...
Sorry, tica, edino dejstvo, ki ga vidim je odstavek, ki pravi:
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.

In možnost podaljševanja s hologramskimi nalepkami je pri vseh naših izkaznicah (odlepi, prilepi novo)!
Kdor ni izkaznice izgubil, poškodoval ali jo mora menjati zaradi spremembe na njej napisanih podatkov, na podlagi tega novega pravilnika ni dolžan izkaznice zamenjati za novo!

Sršen
3. October 2012, 14:16
Tica, ali ti glede na vsebino Pravilnika verjameš, da ga je sestavilo ministerestvo, ali jim je "pomagal" kakšen stric iz LZS. Po mojem mnenju gre vsekakor za kakšnega strica.

To velja za vse podzakonske akte, ki se tičejo LZS in njenih članic. Še pri krovnem lovskem zakonu so bili udeleženi funkcionarji LZS in so dosegli spremembe nekaterih členov, ki bi jih vlada drugače zapisala.
Ko gre za nižje akte, je pa to še bolj izrazito.

Tomaž Ražman
3. October 2012, 14:17
Moje skromno mnenje...
2011 oz. 2012, je novim clanom izdana enaka izkaznica kot jo imamo mi... torej jo bodo lahko imeli se 8 let od izdaje, kar bo 2019/2020... Kar pomeni, da tudi moja izkaznica velja do takrat, pod pogojem da je nalepljena nalepka tekočega leta... nikjer ne piše datum izdaje izkaznice in, da se ne sme odlepit in dodat novo nalepko...

Sršen
3. October 2012, 14:20
Malo bolj na lepše :icon_lol:.
Ja, ko bi kaj zaleglo.:icon_mad:
Če bi bili lovci skupaj sposobni državljanske nepokorščine in vsi zavrnili nove izkaznice, ter nalepke nalepili tako kot do sedaj na stare, bi bilo še najbolje! In to je čisto možno realizirati, le naši vrli družinski funkcionarji bi se morali skup vzeti. A moj starešina recimo je tega sposoben in že benti nad to "menjavo", je pa polno drugih, ki bodo samo počepnili ko baba za grm!

tica
3. October 2012, 14:59
Tica, ali ti glede na vsebino Pravilnika verjameš, da ga je sestavilo ministerestvo, ali jim je "pomagal" kakšen stric iz LZS. Po mojem mnenju gre vsekakor za kakšnega strica.
Večina členov je vsebinsko podobnih iz Pravilnika 2008, dodani le skrajno sporni, med njimi tudi ta famozna menjava izkaznic.
Da ne bo pomote, tudi sam razmišljam podobno kot vas večina, le jezo stresam na pravi naslov, Dunajska v LJ.

Sršen
3. October 2012, 15:44
Sedaj sem šel brat še članek v Lovcu.
In me je vrglo na rit!
Kakšno potrdilo o nekaznovanju? Kje so to pobrali? V katerem pravilniku?
Po Veselovem tolmačenju naj bi si morali vsi za nove izkaznice pridobiti potrdilo o nekaznovanju. Saj vendar ne vstopamo na novo v LD, ampak smo že člani, marsikdo od nas je pa tudi že pravkar šel skozi preverko pri pridobitvi orožnega lista.

PA KOMU SE JE TU DO KONCA ZMEŠALO?
Nekdo je za v Idrijo, jaz ali pa kar nekaj drugih na položajih!

Pa tole je pa mineštra brez primere!:icon_mad:

Sršen
3. October 2012, 15:53
Če preberete prilogo Pravilnika, ( http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-004-00129-OB~P001-0000.PDF ) torej obrazec za izdajo nove izkaznice, ki našteva kaj vse je potrebno priložiti, nikjer ne najdem potrdila o nekaznovanosti, temveč le podpis izjave, da izpolnjujemo pogoje.


KDO SI JE IZMISLIL DA JE POTREBNO PREDLOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI?

alojz1
3. October 2012, 16:00
Kolikor je meni znano vsakemu, ki je kaznovan za prekršek z znaki nasilja takoj poberejo orožje in orožne listine.
Zakaj je torej treba pridobivati potrdila?
Saj res. Plačati je treba :icon_mrgreen:
Sršen saj smo v Sloveniji.

Markysprej
3. October 2012, 16:16
ne, kolikor me spomin ne vara potrdilo dobiš zastonj. popravite me če se motim...

da pa je nekaznovanost pogoj za ohranitev lovskega staža pa imho ni slabo...

Ganges
3. October 2012, 16:38
Marky kazensko odgovornost bi ugotovili že številni prej! Matična LD, upravna enota pri rednem ostopku, pri podaljšanju orožnega lista....

jež
3. October 2012, 17:39
Kdaj gremo pred parlament ?

Markysprej
3. October 2012, 17:54
Marky kazensko odgovornost bi ugotovili že številni prej! Matična LD, upravna enota pri rednem ostopku, pri podaljšanju orožnega lista....

sigurno da bi pobrali orožje in vse ostalo naredili. vendar a ni možnost da taki so vseeno člani LD?
sj povečini verjetno ni problemov z njimi, vendar je vseeno malce nerodno brati v časopisju: to-in-to zagrešil že kaznovan lovec...

Markysprej
3. October 2012, 17:56
Kdaj gremo pred parlament ?

kar 21 let nazaj:icon_lol:

jež
3. October 2012, 18:04
kar 21 let nazaj:icon_lol:


"Piši ku?i propalo"!

206
3. October 2012, 18:18
Lov je hobi,noben nas ne sili da plačujemo velike članarine.Že dolgo nas povsod skubijo na vse strani in tole ni nič novega.jaga je lahko pa lepa

kurare
3. October 2012, 21:47
Glede na to, da je LZS "policijska" ni nič čudnega, da se nadaljuje in nadgrajuje prakso "LZS = država v državi".

Janez

Sršen
4. October 2012, 08:57
Ne gre za to kar si o teh potrdilih o nekaznovanosti mislimo in kaj sedaj lahko umotvorimo kaj je dobro bi bilo dobro kaj je hobi ipd.
Enostavno gre za to, da je zakon v tej tematiki zelo kratek in jasen in da so uspeli uradniki na LZS, pravijo da celo po tolmačenju uradnikov na ministrstvu zadevo zakomplicirati do konca popolnoma v policijskem duhu mišljeno na najslabši možni način!

Včeraj me je doma čakala nova številka Lovca, v kateri lovski tovariš Štefan, katerega zelo spoštujem kot delovnega, umirjenega prijaznega in dobrega človeka malo popravlja svoj članek iz prejšnje številke.
Uredništvo je poleg objavilo tudi eno "protestno" pismo in glede na to, da navajajo, da jih je bilo več, predvidevam, da so izbrali najprijaznejšega.:icon_wink:

V tem članku na 532 strani sedaj izumljajo nov termin "nadomestne" izkaznice. Oprostite, tega termina v zakonu ni! Zahteva se nova izkaznica in jasni so pogoji za njeno pridobitev!

Bistvo vsega pa je še vedno:
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.

In ker gre za nalepke in ne recimo žige, je podaljševanje možno dokler kartica fizično izdrži obrabo!

Ponovno pozivam vse lovce in njihove starešine, ki se jim zdi to skubljenje za malo, da protestirajo in tako negiramo napačno tolmačenje, in odstranimo stare nalepke prostor pa porabimo za nove.

Če imajo na LZS tehten argument v obliki jasnega navodila iz ministrstva, naj ga javno objavijo, da protest usmerimo tja, če se že na LZS niso sposobni upreti taki uradniški kozlariji!

Sršen
4. October 2012, 09:06
In da ne pozabim. Že pri prvih izkaznicah sem protestiral proti navodilu, ki je kot obvezno navajalo fotografijo v lovskem kroju.
Policijsko obnašanje in vsiljevanje mi je zoprno do konca! Takratno vodstvo LZS z Bojanom Lepičnikom na čelu je vsaj navodilo spremenilo v priporočilo, naslednje pa je obveznost vpisalo v Pravilnik.
Frajerji, kupite mi uniformo, tisto popolnoma nepotrebno navlako za molje futrat, s katero se šopirite in napihujete s plehom na prsih junačkih, potem pa mi komandirajte o njej!
Jaz za lov in vse tisto, kar je poslanstvo lovca uporabljam delovne in športne oblike oblačil, ker se na lovu ne šopirim temveč lovim in skrbim za divjad in biotehnična dela. Zelene barve ni samo uniforma. Očitno je to tisto, kar nas tako loči! Čakam, da se pod obvezno predpiše še gamsova "palma". Saj bi verjetno se že, če ne bi zakon za dokumente zahteval odkrito čelo.

In da, kot se je nekaj postov nazaj spraševalo. Ta navodila v Pravilniku so plod samo in zgolj brihtolinov iz vrst LZS!

tica
4. October 2012, 10:29
V obrazložitvi mag. Štefana Vesela lepo piše, da potrdilo iz kazenske evidence priložijo le člani, ki lovske izkaznice niso potrjevali vsaj tri leta zapored, ostalim portrdila ni potrebno prilagati.

jež
4. October 2012, 11:13
V obrazložitvi mag. Štefana Vesela lepo piše, da potrdilo iz kazenske evidence priložijo le člani, ki lovske izkaznice niso potrjevali vsaj tri leta zapored, ostalim portrdila ni potrebno prilagati.


V redu Tica, vse piše, med drugim tudi to. Piše tudi 13. čl., pa 8.čl., itn.

Če se postaviš v vlogo nas, ki ne nameravamo iskati novih izkaznic, ker imamo na starih dovolj prostora za lepljenje nalepk, kakšne so lahko sankcije, če bi nas nekdo (kako bi nas sploh lahko) povprašal o novi izkaznici, če pa je obstoječa izkaznica veljavna, opremljena z nalepko za tekoče leto in ni razloga, za kakršne koli manevre okoli tega?

Iz evidence je razvidno, da imamo osem let zapored potrjeno članstvo, to pomeni, da imamo nalepkice za obdobje osmih let nazaj. Glede na že prej omenjeno, bi moral izkaznico zamenjat za novo. Moje mnenje je, da lahko samo Lovska zveza izda "nekomu" obvestilo, da moja izkaznica ni zamenjana.
Če se je (po že prej napisanem) Lovska zveza trudila (in se še vedno trudi), da takšnih nonsensov ne bi sprejemali, nima razloga narediti kaj takega. Če upošteva omenjene člene, tega razloga tudi ne bi smela imeti.

Še eno vprašanje:
Kaj mora LZ ukrepati glede nezamenjave lovskih izkaznic in komu je odgovorna poročati, da ta ali on izkaznice ni zamenjal (ima pa nalepko za tekoče leto in veljavno lovsko izkaznico)?

P.s.: prosim za tvoje mnenje in obrazložitev, ki jo moraš dati uradno. Saj lovci vendar moramo držati skupaj!
Hkrati se ti tudi opravičujem, ker so vprašanja postavljena po domače, saj sem samo "pravnik za mala hišna opravila".

Sršen
4. October 2012, 12:52
V obrazložitvi mag. Štefana Vesela lepo piše, da potrdilo iz kazenske evidence priložijo le člani, ki lovske izkaznice niso potrjevali vsaj tri leta zapored, ostalim portrdila ni potrebno prilagati.


Kje je osnova, da sploh mora katerikoli član članice na LZS dostavljati potrdilo o nekaznovanosti?


Edina "preverka", ki je opravičena in zakonsko osmisljena, je tista, ki jo po uradni dolžnosti sama opravi UE, ko član LD zaprosi za orožno listino!

Zahteva LZS po priložitvi tega potrdila je po mojem mnenju kršitev zakonodaje! To bo treba preveriti pri informacijski poblaščenki.:icon_mad:

Vračamo se v čase, ko bo treba dokazovati nedolžnost, namesto da bi tožnik dokazoval krivdo! In LZS pri tem krepko sodeluje. Kurare ima očitno s svojo trditvijo še kako prav!

POLH
4. October 2012, 13:11
A kdo ve kakšna je cena pridobitve nove izkaznice in kdo jih bi jih izdeloval?

Sršen
4. October 2012, 13:17
Polh, 17 ali 20€- Mislim, da piše v prejšnjem Lovcu.
V novem lovcu na str. 532 je še ena cvetka s katero nam presvetla LZS onemogoča lov za obdobje, ko bomo (naj bi) vložili vlogo za novo izkaznico do trenutka, ko bomo prejeli novo. K vlogi je namreč potrebno predložiti staro izkaznico, kar pomeni da od tistega trenutka dalje za nas ni lova! Brez lovske izkaznice lova ne smemo izvajati in smo v prekršku!
Kot da ni jasno, da bo stara brez veljavne nalepke neveljavna.


Ali kdo na Župančičevi sploh še uporablja možgane?!

tica
4. October 2012, 14:08
Tica uradnih mnenj ne more dajati, sem le član tega foruma in srečni penzionist.

Lovske izkaznice se izdajajo v skladu z ZUP-om, potrdilo o nekaznovanosti pa je potrebno zaradi ugotavljanja upravičenosti izdaje izkaznic po 63.členu ZDLov-1.

Kako pa bo potekala menjava izkaznic pa je pravi naslov na Župančičevi 9, vem le, da bomo nudili ustrezne programske rešitve v Lisjaku.

Cena nove lovske izkaznice je 14,40€ z DDV.

Sršen
4. October 2012, 14:12
E Bravo Tica, to je prava usmeritev.Bighand Hvala!
Pa poglejmo:
63. člen
(odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice)
(1) Lovske izkaznice se ne izda oziroma podaljša osebi, ki:
– ni dopolnila 18 let starosti;
– je duševno zbolela in je pod skrbništvom;
– ni uspešno opravila lovskega izpita ali s spričevalom oziroma ustreznim dokumentom dokazala, da je s šolanjem in dodatnim praktičnim usposabljanjem pridobila znanje, ki po določilih tega zakona šteje za enakovredno lovskemu izpitu;
– je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki ga je storila v zvezi z lovskim udejstvovanjem,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kršenja določil tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
– je pravnomočno obsojena zaradi kršenja predpisov s področja varstva narave, zaščite živali in zlorabe orožje;
(2) Lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz četrte do šeste alinee prvega odstavka tega člena, izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice.
(3) Če prosilec oziroma prosilka ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice tri leta zapored, mora ob zaprositi za podaljšanje lovske izkaznice priložiti potrdilo iz kazenske evidence.

Sršen
4. October 2012, 14:15
Torej smo to o potrdilu o kazenski evidenci razrešili in lahko damo za nekaj časa na stran, dokler se nam ne bo ljubilo še malo popikoloviti.:icon_wink:

Ostane še vprašanje o onemogočanju lova v času menjave izkaznice in o nesprejemljivem tolmačenju, da se neveljavne nalepke naj ne bi odstranile in nadomestile z novimi.

Mogoče bomo tu sedaj odstranili dvome o samem postopku, čeprav dvoma o neumnosti nekaterih določil ni moč ovreči!

206
4. October 2012, 14:44
K vlogi je namreč potrebno predložiti staro izkaznico, kar pomeni da od tistega trenutka dalje za nas ni lova! Brez lovske izkaznice lova ne smemo izvajati in smo v prekršku!torej je za nas ki ne jagamo vseen k*** če mamo novo al pa ne

jazbec
4. October 2012, 15:30
Ta članek v Lovcu, je takšno skropucalo, da moraš biti pravi strokovnjak da ga pravilno razumeš.
Kot so moji predhodniki zapisali, dokler je prostor bom lepil nalepke, potem pa bodo šle najstarejše stran..nove pa gor. Nikjer ni zapisana veljavnost same izkaznice. Lepo pa je zapisano, "izkaznica je veljavna z nalepko tekočega leta". In pika.
Za povrh, takole čez prst, dobrih 20 tisoč lovcev po 17 evrov..je hmmm 340.000 evrov...Katastrofa..

Tomaž Ražman
4. October 2012, 15:46
Za povrh, takole čez prst, dobrih 20 tisoč lovcev po 17 evrov..je hmmm 340.000 evrov...Katastrofa..

Hja un sorodnik od nekoga tam zgoraj bo neki v žep dal ne...

mprimoz
4. October 2012, 15:48
torej je za nas ki ne jagamo vseen k*** če mamo novo al pa ne

Za takšne je tudi vseeno ali so lovci ali pa ne.:icon_confused:

Sršen
4. October 2012, 16:33
Za takšne je tudi vseeno ali so lovci ali pa ne.:icon_confused:
Hja, kakor vzameš.
Po eni strani se LZS napihuje, da želi imeti v članstvu tudi naravovarstvenike, fotografe in vse sorte nelovečih članov, po drugi strani omejuje članstvo vsakemu, ki je kakšnemu pravemu funkcionarju kriv prst pokazal, čeprav izpolnjuje vse zakonske zahteve, po tretji podpira sumljive združbe ki pohlepno iščejo nove prostore, ki se sproščajo v državnih loviščih, spet drugič na pamet obljubljajo članstvo in možnost lova lovskim društvom, ki tega po zakonu ne morejo (Doberdob ipd.) in še in še in še.

Tako da je konec koncev vseeno če je lovka tudi sosedova brljava pa krulava simentalska Šeka, sam da članarino pa novo izkaznico plača, pa da ne muka preveč na glas!

Markysprej
4. October 2012, 16:48
Torej smo to o potrdilu o kazenski evidenci razrešili...

ne mislim komantirat zakaj in kako nova izkaznica in vse ostalo, še manj če je ljudem v breme samo nova slika, potvarjanje zakonodaje pa ne, ampak vseeno me zanima zakaj toliko vroče krvi okoli nekaznovanosti? zakaj se moramo vedno začeti razburjati, še preden preučimo stvar in potem ugotovimo da nimamo prav?
(pa ne vzami tega kot kritiko, ampak samo v razmislek)

206
4. October 2012, 17:42
Za takšne je tudi vseeno ali so lovci ali pa ne.:icon_confused:


ostane več za mrhovinarje http://slohokejforum.net/hokejforum/images/smilies/icon_tounge.gif

Sršen
4. October 2012, 20:24
ne mislim komantirat zakaj in kako nova izkaznica in vse ostalo, še manj če je ljudem v breme samo nova slika, potvarjanje zakonodaje pa ne, ampak vseeno me zanima zakaj toliko vroče krvi okoli nekaznovanosti? zakaj se moramo vedno začeti razburjati, še preden preučimo stvar in potem ugotovimo da nimamo prav?
(pa ne vzami tega kot kritiko, ampak samo v razmislek)
Imeti prav ali ne ni samo ali je po zakonu ali ne. Tudi marsikateri zakon je vreden kritike in razburjanja in lovski ni nobena izjema. Jaz sem še vedno prepričan, da to o nekaznovanosti nima kaj iskati ne v lovskem zakonu in še manj v kakšnem pravilniku o izkaznicah in da gre za golo diskriminacijo, pa naj je uzakonjena ali ne. Še sploh ko poznaš kar nekaj primerov, ko so ljudi morili in obstrelili, pa so še vedno v LD-jih in nosijo orožje. Torej tudi zakoni ne veljajo za vse enako! Seveda bodo veljali za nekoga, ki je bil kaznovan na čisto drugem področju in potrdila ne bo dobil. Nekaznovanost in še to le za določene vrste se naj preverja le pri pridobitvi orožne listine. Do tam mora zadoščati če že mora biti, s podpisom zavezujoča izjava prosilca!
Druga plat je ta, da je kar na pamet sprejemati neka navodila, ki so kritike vredna, kar dokazuje tudi večje število prispelih kritičnih člankov na to temo (beri lovca), zelo napačno in hlapčevsko ponižno. Vsi člani društev imamo tudi pravico in celo dolžnost da smo s temi stvarmi seznanjeni in podučeni. Zato poduk od tistih, ki jih plačujemo tudi lahko zahtevamo. A na koncu nam ga poda en srečni penzionist:icon_wink::icon_lol:.
Lej Marky, ti lahko poslušno sprejemaš navodila ki ti jih dajejo, ne moreš pa tega zahtevati od drugih, ki s tem nismo tako hitro zadovoljni.
Kritika in debata ob sprotnem raziskovanju nas je pripeljala do nekih zaključkov. Pa ne do teh, da je s tem podaljševanjem izkaznic vse v redu, temveč le do teh, na čem slonijo nekatera od neprijetnih in vprašljivih dejstev.
In še vedno ostaja, da z ničemer ni prepovedano lepljenje novih nalepk na mesto neveljavnih in po tej logiki je zamenjava izkaznic dokler so berljive in je na njih možno lepiti nalepko samo navadno birokratsko inkasantstvo!
Prepričan sem tudi, da obstaja tudi skupni imenovalec, da so vse te nesmiselne birokratske določbe plod "ustvarjalcev" iz vrst LZS! Se pa seveda pustim prepričati v nasprotno, a z dejstvi prosim! Verjemi, ne bom jih videl!

JAKAJEŽ
4. October 2012, 21:24
Malo v razmislek;orožni list mi velja 20 let,vozniško dovoljenje do mojega 80.leta,osebna 10let,lovska 8,bančne kartice pa4 oziroma 2 leti.Torej me zanima kje so dobili to famozno veljavnost lovske izkaznice,pa še to kateri koli prej našteti dokument pogledam ima datum do kdaj velja,lovsko izkaznico pa lahko vrtim kakorkoli,a datuma poteka ni nikjer,pa ob menjavi iz starih na nove tudi ni bilo nobenega govora,da jih bo treba menjati po 8 letih:icon_confused:

lp

jež
4. October 2012, 22:52
...lahko se siromaki spomnijo, da nam ne dajo nalepke, dokler ne zamenjamo izkaznic, a :icon_eek:?

Markysprej
4. October 2012, 23:58
pravim samo da dajmo držat nek nivo, dejstva itd. ne pljuvanje za vsako ceno, čeprav verjamem da imajo nepravilnosti dolgo brado in učasih ni več volje za kulturo...

Sršen
5. October 2012, 08:02
pravim samo da dajmo držat nek nivo, dejstva itd. ne pljuvanje za vsako ceno, čeprav verjamem da imajo nepravilnosti dolgo brado in učasih ni več volje za kulturo...
Marky, nekaterim je potrebno tudi kaj direkt povedati. Lepih prošenj in prigovarjanj so se očitno že prenajedli in jim kaj dosti ne zaležejo. To je en vidik.
Drugi vidik pa je, da če nekoga plačam in mandlce na Župančičevi plačam iz lastnega žepa, ki si ga polnim z lastnim delom, imam pravico napisati tudi kaj ostrejšega, če se iz mojega denarja in časa norca delajo!

Za povrhu vsega še tretji vidik, da jih plačujem, ne dajo pa mi možnosti vpliva na njihovo delo, ker so še vedno tam vsi nezakonito postavljeni, ker so še v prejšnjih mandatih spalamudili volilni sistem, ki je milo rečeno v neskladju z zakonom!

In ker Srečko, čeprav je fejst dec, ni moj predsednik, ker ga nisem volil niti jaz niti zastopnik moje LD in UO LZS ni moj UO, ker ga nisem volil jaz niti zastopnik moje LD je še najmanj kar jim lahko napišem kakšna kritika na tisti del, ki kot pravim krati moj čas in denar!

Tako da Marky, verjemi, še zelo sem prizanesljiv!

Če tebi vse to odgovarja, super. Imaš eno jezo in sekirancijo manj.
Vsem tistim, ki jim ta že dolgo prismojena župa ne diši, pa le pusti, da tudi kakno pikro napišemo!

Pa ko že debatirava, povej mi , kaj boš počel v času, ko boš poslal kartico v "prenovo"? Lovil ne boš!

Sršen
5. October 2012, 08:04
...lahko se siromaki spomnijo, da nam ne dajo nalepke, dokler ne zamenjamo izkaznic, a :icon_eek:?
Se popolnoma strinjam z označbo.
Sicer pa živi bili pa videli.

mugo
5. October 2012, 10:33
...lahko se siromaki spomnijo, da nam ne dajo nalepke, dokler ne zamenjamo izkaznic, a :icon_eek:?

Kdo nam lahko ne da nalepke? LZS? LD? S kakšnim izgovorom, če izpolnjujem pogoje za podaljšanje veljavnosti izkaznice, se pravi sem plačal članarino in nisem storil kaj takega, kar je omenjeno v 63. členu ZDLov.
To bi pa prav rad videl.... :icon_twisted:

jež
5. October 2012, 14:14
Tica uradnih mnenj ne more dajati, sem le član tega foruma in srečni penzionist.

Lovske izkaznice se izdajajo v skladu z ZUP-om, potrdilo o nekaznovanosti pa je potrebno zaradi ugotavljanja upravičenosti izdaje izkaznic po 63.členu ZDLov-1.

Kako pa bo potekala menjava izkaznic pa je pravi naslov na Župančičevi 9, vem le, da bomo nudili ustrezne programske rešitve v Lisjaku.

Cena nove lovske izkaznice je 14,40€ z DDV.


Tica, za tvoj izčrpen odgovor se ti prav prisrčno zahvaljujem.

main757
5. October 2012, 16:32
Vsem ne bo treba dajat potrdil o nekaznovanosti.

slavnik
5. October 2012, 17:11
Takšne imamo na LZS kakršnih si ne zaslužimo- žal !

Markysprej
5. October 2012, 17:25
morda bi lahko podali par predlogov za v prihodnje.
recimo da nikoli ne bi zapolnil zadnjega prostorčka, ampak bi tisto nalepkico nalepil na prvo mesto, predhodno pa potrgal vse stare dol.
ali pa morda da prvega prostorčka ne bi zapolnil (če je to zakonsko možno) in ne bi imel problemov ko bi prišel do konca...

kurare
5. October 2012, 17:42
Glede na to, da je LZS "policijska" ni nič čudnega, da se nadaljuje in nadgrajuje prakso "LZS = država v državi".

Janez

Se posipavam s pepelom:icon_redface:
LZS v temu primeru kot je videti pač zgolj izvaja predpise RS...

Janez

Sršen
5. October 2012, 20:55
Se posipavam s pepelom:icon_redface:
LZS v temu primeru kot je videti pač zgolj izvaja predpise RS...

Janez

Janez, če nič drugega, tisto, da je potrebno oddati staro izkaznico in brez pravice do lova čakati novo nima z RS nič. LZS izdaja izkaznice in tako kot nam ni bilo treba oddajati orožnega lista na UE ob naročilu novega nam tudi te izkaznice ne bi bilo treba oddajati in nam je tudi ni treba, le navodila so tako pametno spisali na LZS.
Tudi predpisa RS, ki bi prepovedoval odstranjevanje neveljavne nalepke mi še ni nihče pokazal.
Tako da moje prepričanje da gre za bolj papežko od papeža slepo sledenje nikjer pisanega pravila, ostaja!

Moja izkaznica izdana ob prehodu iz knjižic na plastično kartico ima sedem (7) praznih mest za lepljenje nalepk in sledeča po na prvem zgornjem levem prostorčku namenjenem za nalepke.
Zagovorniki aparatčik obnašanja, povejte mi kateri člen katerega akta sem in bom s tem kršil!

tica
5. October 2012, 21:21
Janez, če nič drugega, tisto, da je potrebno oddati staro izkaznico in brez pravice do lova čakati novo nima z RS nič. LZS izdaja izkaznice in tako kot nam ni bilo treba oddajati orožnega lista na UE ob naročilu novega nam tudi te izkaznice ne bi bilo treba oddajati in nam je tudi ni treba, le navodila so tako pametno spisali na LZS.
Tudi predpisa RS, ki bi prepovedoval odstranjevanje neveljavne nalepke mi še ni nihče pokazal.
Tako da moje prepričanje da gre za bolj papežko od papeža slepo sledenje nikjer pisanega pravila, ostaja!

Moja izkaznica izdana ob prehodu iz knjižic na plastično kartico ima sedem (7) praznih mest za lepljenje nalepk in sledeča po na prvem zgornjem levem prostorčku namenjenem za nalepke.
Zagovorniki aparatčik obnašanja, povejte mi kateri člen katerega akta sem in bom s tem kršil!
PRAVILNIK O LOVSKI IZKAZNICI

13. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izkaznice, izdane imetnikom iz druge alinee tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.

jež
5. October 2012, 23:42
PRAVILNIK O LOVSKI IZKAZNICI

13. člen
(prehodno obdobje)
(1) Izkaznice, izdane v skladu Pravilnikom o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), se lahko uporabljajo dokler je možno podaljševanje njihove veljavnosti s hologramskimi nalepkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izkaznice, izdane imetnikom iz druge alinee tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o lovskih izkaznicah (Uradni list RS, št. 87/05), prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.A moraš vetrobransko steklo na avtomobilu tudi zamenjati za novo, ko zmanjka prostora za lepljenje hologramskih nalepk ali jih enostavno postrgaš, pa s tem ne uničiš šipe. Kako ne bi bilo možno nalepit hologramsko nalepko na kartico, če je s tem ne uničiš. Saj nikjer ne piše, da je odstranjevanje nalepk (hologramskih) z kartic prepovedano ali kaznivo.

A KARTICA NI VEČ V VELJAVI, ČE JE NA NJO ŠE VEDNO MOGOČE NALEPIT HOLOGRAMSKO NALEPKO? SAJ BO PRILEPLJENA NA ZA TO DOLOČEN PROSTOR!

Oprosti Tica, nisi ti kriv. Derem se na rdeče označen tekst.

Sršen
6. October 2012, 08:59
Tako je Jež!

To je sedaj bistvo, do katerga smo prišli. Ostale kozlarije so kozlarije, a so uzakonjene, za kar lahko samo še preklinjamo vse tiste, ki so imeli parkeljčke vmes, tole kar si sedaj ti lepo napisal, pa definitivno drži!

Nalepka je nalepka in namenjena lepljenju in odstranjevanju ko ni več veljavna!

Ko mi bo kdo pokazal akt, ki bo to izrecno prepovedoval, gremo pa dalje!
Tica, imej se lepo, ob kavici ne bova z rdečim in poudarjeno.:icon_wink::icon_lol:

Sršen
6. October 2012, 09:40
Malo za primerjavo "stare" in nove "izkaznice" za člane LD:

Sršen
6. October 2012, 09:42
Oa še zadnja plat:

Sršen
6. October 2012, 09:47
Iz zgornjih fotk je razvidno, da Sršen ni v lovski opravi:icon_wink::icon_lol: in da se stara in nova izkaznica praktično ne razlikujeta, razen v modrosti, da je namesto "Lovska družina" napisano "Lovišče". Ok, to je stvar posebne debate, ki je sedaj ne bom odpiral.

Ker pa na kozlarijo, da se naj nalepka ne bi lepila gor in trgala dol nisem nikoli pomislil, tudi nisem razmišljal koliko prostega prostora pravzaprav še ostaja tistim, ki imajo te kartice že od vsega začetka. Ko gledam svojo, je očitno prva nalepka za leto 2006 in po tej logiki imamo še vsi še eno prosto mesto po najslabšem scenariju? Je tako? Se motim v prvi letnici?

Če je tako, ima LZS še eno leto časa, da popravi te lastne neumnosti in če je treba tudi spremeni kakšen pravilnik in navodilo!

Da jih vidimo!

daco
6. October 2012, 10:41
Ker pa na kozlarijo, da se naj nalepka ne bi lepila gor in trgala dol nisem nikoli pomislil, tudi nisem razmišljal koliko prostega prostora pravzaprav še ostaja tistim, ki imajo te kartice že od vsega začetka. Ko gledam svojo, je očitno prva nalepka za leto 2006 in po tej logiki imamo še vsi še eno prosto mesto po najslabšem scenariju? Je tako? Se motim v prvi letnici?


Tu te moram pa poraviti Sršen, prva nalepka je bila leta 2005, sem pravkar pogledal na očetovi izkaznici.

Sicer so pa vsi moji lovski tovariši proti takšnem izkoriščanju s strani države in LZS in ne bo nihče naročil nove izkaznice! Ker enkrat je pa treba reči, DOVOLJ JE!

To si nalepke s kakšnim posebnim čistilom dol spravil ali gredo kar tako. Če si, daj javi na zs.

Markysprej
6. October 2012, 11:17
zdaj pa morda dosti o tem, ker bodo mrbit še te luknje v prihodnje zakrpali:icon_lol:

Sršen
6. October 2012, 20:35
Eh, Daco, kakšno čistilo neki. 2 minuti pred slikanjem sem jih z nohtom potehnil dol.
2005 praviš? Zanimivo, res se ne spomnim datuma, a kar nekaj mojih lovskih tovarišev začenja z 2006, pa smo vsi kar nekaj let pred tem izdelali izpit.
Pa saj nima veze.

Ja Marky, kar naj krpajo luknje. A jim toplo priporočam, da jih krpajo v tisto smer, ki bo nam lovcem prijazna. Sicer se bo poleg mene našlo še nekaj takih, ki bodo jasno rekli, da LZS in njenih birokratov ne potrebujemo. Pa naj naredijo potem še nekaj lovcem neprijaznih potez, pa bo tako mislečih postalo dovolj, da se bo jasno slišalo in bo država prišla nazaj na tisto, kar je hotela imeti v ZDLov in kar je praksa tako v obrtni, kot kmetijsko gozdarski zbornici. Da članstvo v LZS ne bo obvezno za upravljavce lovišč.
Jaz sem že prepričan, da LZS, katerih predstavnikov ne morem voliti in kateri mi lupijo denarnico, ne potrebujem!

tica
6. October 2012, 22:37
2005 praviš? Zanimivo, res se ne spomnim datuma, a kar nekaj mojih lovskih tovarišev začenja z 2006, pa smo vsi kar nekaj let pred tem izdelali izpit.
Pa saj nima veze.


Velika večina lovskih izkaznic nosi datume izdaje iz letu 2005, nalepke za veljavnost izkaznic pa so bile dobavljene naknadno, v zadnjih mesecih leta 2005. Mnoge LD jih sploh niso razdelile članom, zato ostaja še prostor za nalepko leta 2013.

Sršen
7. October 2012, 15:53
Velika večina lovskih izkaznic nosi datume izdaje iz letu 2005, nalepke za veljavnost izkaznic pa so bile dobavljene naknadno, v zadnjih mesecih leta 2005. Mnoge LD jih sploh niso razdelile članom, zato ostaja še prostor za nalepko leta 2013.
No, jaz sem jih pa pozabil prilepiti in tako mi ostaja prostor še do leta 1920 ali pa še dlje, če bom vmes še kakšno pozabil.Bighand:limona:

POLH
7. October 2012, 18:04
Danes imeli sestanek LD, kjer je bilo govora tudi o o izkaznicah. Člani, večina njih o zadevi nima pojma in tudi pripomb ne. Ker jih je pač potrbno zamenjati jih bodo pa zamenjali.
Nas je pa večina, če ne kar vsi, kateri smo bili danes na sestanku začela nalepke lepitiz letom 2006 in imamo še za eno prostora.

Sršen
7. October 2012, 21:08
Velika večina lovskih izkaznic nosi datume izdaje iz letu 2005, ...
Sorry Tica, ampak nobena lovska izkaznica ne nosi nobenega datuma izdaje!
Ne stara, ne nova. Na izkaznicah ni ne datumov izdaje niti datuma veljavnosti. Tudi to je eden od argumentov, ki daje prav nam, ki trdimo, da imamo dovolj prostora za nalepke do konca svojega življenja.:icon_wink::icon_lol:
Več je pa rabim ne...

Ganges
7. October 2012, 23:39
prostor še do leta 1920 ali pa še dlje,

Mi, ki imamo raje Laško pa ga točimo že od 1825 :icon_lol:

lp

tica
7. October 2012, 23:53
Sorry Tica, ampak nobena lovska izkaznica ne nosi nobenega datuma izdaje!


Drži, v mislih imam letnico sprejema Pravilnika in na njegovi podlagi so se pričele izkaznice izdajati.

Sršen
30. October 2012, 12:13
Na temo prenehanja veljavnosti lovskih izkaznic se je govorilo tudi na sestanku MKO in LZS:
http://www.lovska-zveza.si/ftp%5Cpdf%5CMKO_10_12.pdf

Pravilnik o lovski izkaznici
MKO je LZS poslalo pojasnilo glede prenehanja veljavnosti lovske izkaznice le v elektronski obliki, zato bo uraden dopis poslan do konca oktobra. S strani LZS je bil podan predlog upravljavcem z lovišči, da oni pripravijo vso dokumentacijo za izdajo novih lovskih izkaznic za svoje člane. Dogovorjeno je bilo, da si morajo lovske družine, ki še nimajo lovskih čuvajev z novimi izkaznicami in značkami, priskrbeti le-te po predpisanem postopku za izdajo nove izkaznice in značke.
Sklep: MKO bo LZS poslalo pojasnilo glede prenehanja veljavnosti lovske izkaznice do konca oktobra.

Naši predstavniki uslužno čakajo pojasnilo ki ga bodo poslali "gospodarji" namesto da bi nam prihranili nepotreben strošek. Za povrhu vsega zelo dvomim, da ima MKO kaj pri izdajanju lovskih izkaznicah, ker gre za povsem upravni postopek!

tica
30. October 2012, 13:58
Na spletni strani LZS, obvestila, si lahko preberete pametovanje uslužbenca MKO. Vsakič, ko kaj preberem na to temo, mi je manj jasno, kako naj sploh ravnam. Bo bolje, da na to temo nič več ne pišejo, ali še bolje, njihovega pisanja sploh ne bom več bral.

Sršen
30. October 2012, 14:19
Tica, to pojasnilo je le logično "pametovanje", ki drugačno ni moglo biti.
Nihče ti ne bo na glas povedal kako zagotoviti, da prostorov za lepljenje nalepk ne boš imel izpolnjenih. A dejstvo je, da je čisto moja in popolnoma legalna stvar, da imam trenutno nalepljeno samo nalepko za leto 2012. Torej imam po predpisih in tem tolmačenju dovolj prostora še za nadaljnih 7 let, če vmes ne bom spet popolnoma legalno odstranil neveljavne nalepke. Skratka moja lovska izkaznica bo trajala toliko časa dokler bo lepo čitljiva, cela in opremljena z nalepko tekočega leta.

Meni je pa to pojasnilo dobrodošlo, ker je dokazilo, da MKO tu ne bo več megle mešalo!

Še citat iz pojasnila: "Za zamenjavo izkaznice je pogoj le-ta, da so zapolnjeni vsi prostori za lepljenje hologramskih nalepk."

Ganges
30. October 2012, 14:42
Skratka moja lovska izkaznica bo trajala toliko časa dokler bo lepo čitljiva, cela in opremljena z nalepko tekočega leta.


Ali pa dokler ne bo dejansko prišlo do spremmebe zakonodaje, pravilnika... objavljene v uradnem listu, ki bo dajala točna navodila za zamenjavo ali pa kak nov sistem identifikacije. Mogoče bomo leta 2019 že imeli nekje pod kožo čip (kot zdaj nekatere male živali) in bo inšpektor le tega očital ob kontroli.

Se pa strinam z ostalim pisanjem in tudi sam ne vidim razloga za menjavo, če imamo prostor. Staro nalepko pa tudi brez kakršne koli odgovornosti lahko snamemo in naredimo prostor za novo, saj to ni nikjer prepovedano. In kolikor vem še vedno velja, da je dovoljeno kar ni prepovedano ;)

lp

Lectograjski
30. October 2012, 19:41
Pravilnik o lovski izkaznici ne vsebuje nobenega pravnega temelja za obvezno podaljšanje le te, ko zmanjka prostora za nalepke. Izkaznica je veljavna če ima veljavno letno nalepko. Stare nalepke se pač odlepi in prilepi veljavna. Pravilnik točno določa kdaj se izkaznica lahko zamenja in nikjer ne govori o podaljšanju.
Če bo navodilo MKO drugačno bo šlo po mojem mnenju za čisto zlorabo pooblastil in komercialno špekulacijo.

206
30. October 2012, 19:51
kot da je blo z obvezno Labodovo srajco pri slikanju za izkaznice vse OK

MilanK
30. October 2012, 21:51
Pravilnik o lovski izkaznici ne vsebuje nobenega pravnega temelja za obvezno podaljšanje le te, ko zmanjka prostora za nalepke. Izkaznica je veljavna če ima veljavno letno nalepko. Stare nalepke se pač odlepi in prilepi veljavna. Pravilnik točno določa kdaj se izkaznica lahko zamenja in nikjer ne govori o podaljšanju.
Če bo navodilo MKO drugačno bo šlo po mojem mnenju za čisto zlorabo pooblastil in komercialno špekulacijo.


Osebno menim, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima zakonskega pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim bi predpisalo obliko in vsebino izkaznice. ZDlov namreč ne pooblašča to ministrstvo, da bi za izvrševanje določb ZDlov, ki urejajo lovsko izkaznico, izdalo podrobnejši podzakonski predpis, s katerim bi bolj podrobno predpisalo njene sestavine. Osebno menim, da bi LZS morala predpisati obliko in vsebino lovske izkaznice. LZS namreč v javnem interesu izdaja lovske izkaznice. 4. odstavek 62. člena pa določa obvezno vsebino lovske izkaznice, medtem ko njeno barve in velikosti ne določa in to lahko določi njen izdajatelj, torej LZS. Po določbi 43. a čl. pa je minister omenjenega ministrstva pooblaščen, da z podzakonskim aktom predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci sokolarskega izobraževanja, ter program in izvedbo sokolarskega izobraževanja. 63. čl. ZDlov pa določa odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice. Navedene določbe torej ne pooblaščajo ministra za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim bi ta predpisal obliko, barvo, velikost in vsebino lovske izkaznice. Vse to bi morala predpisati LZS, ki je po zakonu edina pooblaščena za njeno izdajo. To nalogo pa opravlja v javnem interesu. Očitno pa LZS ni ugovarjala pristojnosti ministra za izdajo tega pravilnika.

Lectograjski
31. October 2012, 10:30
Milan bravo! Osvetlil si še drugi zorni kot problema in pritrjujem tvojim ugotovitvam. Katera komisija na LZS je pristojna za pravna vprašanja??????

jež
31. October 2012, 17:56
Osebno menim, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nima zakonskega pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim bi predpisalo obliko in vsebino izkaznice. ZDlov namreč ne pooblašča to ministrstvo, da bi za izvrševanje določb ZDlov, ki urejajo lovsko izkaznico, izdalo podrobnejši podzakonski predpis, s katerim bi bolj podrobno predpisalo njene sestavine. Osebno menim, da bi LZS morala predpisati obliko in vsebino lovske izkaznice. LZS namreč v javnem interesu izdaja lovske izkaznice. 4. odstavek 62. člena pa določa obvezno vsebino lovske izkaznice, medtem ko njeno barve in velikosti ne določa in to lahko določi njen izdajatelj, torej LZS. Po določbi 43. a čl. pa je minister omenjenega ministrstva pooblaščen, da z podzakonskim aktom predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci sokolarskega izobraževanja, ter program in izvedbo sokolarskega izobraževanja. 63. čl. ZDlov pa določa odklonitev izdaje ali podaljšanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice. Navedene določbe torej ne pooblaščajo ministra za izdajo podzakonskega predpisa, s katerim bi ta predpisal obliko, barvo, velikost in vsebino lovske izkaznice. Vse to bi morala predpisati LZS, ki je po zakonu edina pooblaščena za njeno izdajo. To nalogo pa opravlja v javnem interesu. Očitno pa LZS ni ugovarjala pristojnosti ministra za izdajo tega pravilnika.


Samo tako se govori!
Upam, da se Tica in podobni, za katere je bil "neverni" Tomaž pravi optimist, strinjate z Milanom. Vse ostalo bo zgolj "zloraba pooblastil in komercialna špekulacija".
Baš me zanima, kaj se bo izcimilo?!

tica
31. October 2012, 19:46
Milanovemu pisanju ni kaj oporekati, tudi po moje je to pravilna pot. Prvi Pravilnik iz leta 2005 je pripravila LZS, žal so birokrati ministrstva drugega tako dologo "objavljali" v Uradnem listu, da je besedilo izpuhtelo. Pa je bil dobro zastavljen in operativen, v nasprotju s sedanjim skrpucalom, s katerim LZS res nima ničesar skupnega.

MilanK
31. October 2012, 21:50
Očitno pa bomo čez osem let ponovno menjali izkaznice. Tudi novela Pravilnika določa, da je v spodnjem srednjem delu prostor za osem hologramskih nalepk, s katerimi se označi veljavnost izkaznice za tekoče leto. Ko bo ta prostor zapolnjen z nalepkami, pa bomo zopet zamenjali stare za nove lovske izkaznice. :argue:

Živijo birokracija in z njo povezani tajkuni, ki služijo na naš račun!?:limona:Bighand

MilanK
2. November 2012, 13:26
Uradno mnenje MInistrstva je, da se lahko podaljšuje veljavnost lovske izkaznice, dokler je dovolj prostora za lepljenje nalepk oz. le osem (8) nalepk je lahko na izkaznici. Ko so prostori za lepljenje nalepk polni, mora imetnik zaprositi za novo izkaznico. Prostori ne rabijo biti zapolnjeni po zaporednih letih, saj lahko kdo ne podaljša veljavnosti lovske izkaznce, jo pa naslednje leto. Za zamenjavo izkaznice je pogoj le-ta, do so zapolnjeni vsi prostori za lepljenje hologramskih nalep.

Opomba: Verjetno so starešine prejele kopijo tega dopisa: Pojasnilo podaljševanja veljavnosti lovske izkaznice št. 014-362/2009/7, z dne 24/10-2012

patriot
2. November 2012, 13:52
Kje pa piše,da se mora izkaznica po osmih letih, ko je zapolnjena z nalepkami, zamenjati? In se nalepke ne smejo sneti in je prostora zopet za osem let......Kje to piše?
Vsak, ki ima pet minut časa bi si rad polnil žepe z našim denarjem. Ko pa ti ljudje kandidirajo na različne položaje, pa objube kar dežujejo in cedi se med.....
Meni je dovolj te preklete bande.....
Lp in dober pogled!

dik
8. January 2015, 10:52
zanima me ali lovec lahko izvaja lov brez veljavne nalepke za tekoče leto
nima pa nobenih omejitev v ld
hvala

Hribowc
8. January 2015, 11:32
ne biggrin

MilanK
10. January 2015, 13:04
Lahko, vendar le in samo v spremstvu člana LD, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico.

jvpv
10. January 2015, 14:00
Kje pa piše,da se mora izkaznica po osmih letih, ko je zapolnjena z nalepkami, zamenjati? In se nalepke ne smejo sneti in je prostora zopet za osem let......Kje to piše?
Vsak, ki ima pet minut časa bi si rad polnil žepe z našim denarjem. Ko pa ti ljudje kandidirajo na različne položaje, pa objube kar dežujejo in cedi se med.....
Meni je dovolj te preklete bande.....
Lp in dober pogled!

A pozna kdo odgovor?

jazbec
12. January 2015, 08:45
Jest sem lepo eno nalepko (najstarejšo) odlepil in nalepil novo (tajnik je malo čudno gledal).Po zagotovilu lepše polovice, ki malo bolj pozna pravno področje je vse Ok, saj na izkaznica ni roka veljavnosti.

mugo
12. January 2015, 08:57
Jaz sem odlepil vse stare nalepke in lepim na novo. Lani sem imel kontrolo od inšpektorja, ni imel pripomb.

MilanK
12. January 2015, 12:05
Jaz sem odlepil vse stare nalepke in lepim na novo. Lani sem imel kontrolo od inšpektorja, ni imel pripomb.

Kdo podaljša lovsko izkaznico zakon jasno določa. Njeno veljavnost podaljša LD oz. njena pooblaščena oseba - tajnik ali starešina. Kako in kdaj se sme lovska izkaznica padajšati pa so vse LD prejela navodila, katera je LZS prejela od ministrstva, pristojnega za lovstvo. Iz teh navodil izhaja, da se lovska izkaznica ne sme podaljšati preprosto tako, da tajnik razdeli nalepke članom, temveč mora tajnik nalepko tudi sam nalepiti na posamezmno izkaznico, član pa mora podpisati izjavo, da izpolnjuje pogoje za njeno podaljšanje, torej da ni zakonskih zadržkov za njeno podaljšanje, LD pa mora voditi tudi evidenco o podaljšanih lovskih izkaznicah. Takšna so navodila, kako se pa lovske izkaznice podaljšujejo v praksi pa je drugo vprašanje. Lovski inšpektor lahko pregleda ali ima član pri sebi veljavno lovsko izkaznico, lahko pa v LD opravi nadzor ali se lovske izkanice podaljšujejo skladno z lovskim zakonom. Ali je LD lovske izkaznice podaljšala skladno s tem zakonom pa ne odgovarja posamezni član oz. imetnik lovske izkaznice, temveč LD in njena odgovorna oseba.

mugo
12. January 2015, 13:35
Pomota

mugo
12. January 2015, 13:36
Milan vse to drži. Tudi jaz sem letos podpisal izjavo in tajnik mi je prilepil nalepko. Mislim pa, da s tisto izjavo LD ni popolnoma mirna. Kaj, če nekdo podpiše izjavo (se zlaže), čeprav je kaznovan zaradi kršitev ZDLov?

alojz1
12. January 2015, 13:41
Čudne je to podpisovanje. Če tajnik ne ve ali je bil član disciplinsko kaznovan. Kaj ima to veze z nalepko. Lahko je dobil le opomin. Če pa je bil izključen pa tako ne more biti več na seznamu.

MilanK
12. January 2015, 13:50
Milan vse to drži. Tudi jaz sem leto podpisal izjavo in tajnik mi je prilepil izkaznico. Mislim pa, da s tisto izjavo LD ni popolnoma mirna. Kaj, če nekdo podpiše izjavo (se zlaže), čeprav je kaznovan zaradi kršitev ZDLov?

V tem primeru je član odgovoren za lažno izjavo, s katero je preslepil LD, da mu je le-ta podaljšala veljavnost lovske izkaznice. Lažna izjava pa je lahko tudi kaznivo dejanje.

Kolovski
12. January 2015, 14:05
A mi lahko samo na hitro opišete (ne da se mi brat za nazaj), kaj se zgodi s članom, ki je bil kazensko obsojen po ZDLov, po možnosti tudi izključen iz LD? V tem primeru ne more podpisati te izjave in se mu ne izda nalepke? Ali kako drugače?

MilanK
12. January 2015, 14:11
Čudne je to podpisovanje. Če tajnik ne ve ali je bil član disciplinsko kaznovan. Kaj ima to veze z nalepko. Lahko je dobil le opomin. Če pa je bil izključen pa tako ne more biti več na seznamu.

Tajnik LD zagotovo ve ali pa bi vsaj moral vedeti kdo izmed članov je bil dic. kaznovan in kdo ima prepoved lova. Kdaj LD lahko oz. mora zavrniti podaljšanje veljavnosti lovske izkaznice ali preklicati njeno veljavnost določa ZDlov. Dic. prekršek ni razlog za zavrnitev njenega podaljšanja oz. za preklic njene veljavnosti, razem v primeru, če je bil članu izrečen najstrožji ukrep, t.j. izključitev iz članstva LD, ko lahko LD po pravnomočnosti izrečenega ukrepa poda predlog za odvzem ali preklic veljavnostilovske izkaznice. Postopek na predlog LD izvede LZS. Izkaznica se glasi na lovišče, s katerim upravlja LD,posameznik, ki ni več član LD, pa torej ni več upravičen do posesti lovske izkaznice.Zato imajo posamezniki, ki so člani dveh ali več LD tudi več lovskih izkaznic, za vsako lovišče, s katerim upravlja posamezna LD, katere član je.

alojz1
12. January 2015, 14:18
Pa smo odprli Pandorijno skrinjico.
Po moji logiki. Če je nekdo izključen ne more biti več na seznamu. Zato ni dobil položnice za plačilo članarine. To pa je pogoj za nalepko.
Sedaj pa bolj domišljijsko. Nekdo naredi v decembru manjši prekršek (recimo, da zapusti predčasno stojišče). UO naredi prijavo na DK. Ta bo zasedala v naslednjih mesecih. Ta član dobi to izjavo v podpis. Če ne podpiše nima nalepke in ne sme loviti. Če podpiše pa je storil kaznivo dejanje. To pa ni več šala.

Lažna izjava pa je lahko tudi kaznivo dejanje.

MilanK
12. January 2015, 14:39
A mi lahko samo na hitro opišete (ne da se mi brat za nazaj), kaj se zgodi s članom, ki je bil kazensko obsojen po ZDLov, po možnosti tudi izključen iz LD? V tem primeru ne more podpisati te izjave in se mu ne izda nalepke? Ali kako drugače?

Če je LD znano, da je bil njen član kaznovan za lovski prekršek, ki je zakonski razlog za zavrnitev podaljšanja lovske izkaznice, potem članu izda sklep o zavrnitvi podaljšanja lovske izkaznice. Član, ki je na podlagi dic. ukrepa bil izključen iz LD in mu je članstvo na podlagi tega izrečenega ukrepa v LD prenehalo, ni upravičen do podaljšanja lovske izkaznice oz. do njene posesti. Posamezniku, ki ni več član LD (neglede na razlog, zaradi katerega mu je članstvo v LD prenehalo), pa LD sploh ne more podaljšati veljavnosti lovske izkzanice, saj ni več njen član.

Kolovski
12. January 2015, 14:43
Kaj pa če se vmes spet včlani?

MilanK
12. January 2015, 14:49
Pa smo odprli Pandorijno skrinjico.
Po moji logiki. Če je nekdo izključen ne more biti več na seznamu. Zato ni dobil položnice za plačilo članarine. To pa je pogoj za nalepko.
Sedaj pa bolj domišljijsko. Nekdo naredi v decembru manjši prekršek (recimo, da zapusti predčasno stojišče). UO naredi prijavo na DK. Ta bo zasedala v naslednjih mesecih. Ta član dobi to izjavo v podpis. Če ne podpiše nima nalepke in ne sme loviti. Če podpiše pa je storil kaznivo dejanje. To pa ni več šala.

Zakonski razlog za zavrnitev podaljšanja lovske izkaznice ni disciplinski prekršek, ampak pravnomočna odločba, s katero je bil posameznik kaznovan oz. obsojen za prekršek ali kaznivo dejanje, ki jih določa ZDlov. Napačna je tudi razlaga, da je lahko neplačilo članarine razlog za zavrnitev podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice. Neplačilo članarine ni razlog za zavrnitev podaljšanja lovske izkaznice, ker to preprosto ni lovski prekršek oz. kaznivo dejanje, ampak članski prekršek.

MilanK
12. January 2015, 14:57
Kaj pa če se vmes spet včlani?

Potem pa mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Prekršek se iz registra izbriše po treh letih, šteto od pravnomočnosti odločbe.

dik
20. February 2015, 07:57
prosim za mnenje

a lahko lovec izvaja lov brez hologramske nalepke v lovski izkaznici kljub temu da je plačal članarino ni pa prevzel nalepke

mugo
20. February 2015, 08:04
Ne moreš, ker nimaš veljavne izkaznice. Če nimaš nalepke je isto kot da si brez izkaznice.

MilanK
20. February 2015, 09:33
prosim za mnenje

a lahko lovec izvaja lov brez hologramske nalepke v lovski izkaznici kljub temu da je plačal članarino ni pa prevzel nalepke

Nalepke ne more prevzeti, ker mu mora lovsko izkaznico podaljšati LD - tajnik. Lovi lahko oseba, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico. Lovska izkaznica, ki ni podaljšana, je neveljavna. Kdor lovi in pri sebi nima veljavne lovske izkaznice stori lovski prekršek po 26. tč. 1. od. 77. čl. ZDlov. Lovski porekršek pa je zakoniti razlog za preklic veljavnosti lovske izkaznice in razlog za zavrnitev njenega podaljšanja.

dik
20. February 2015, 10:13
Milan
prosim če mi razložiš ker mi iz teksta ni povsem jasno a je LD-tajnik dolžan lovcu osbno dostavit nalepko ali je dolžan član sam poskrbet da dobi nalepko z tem da je tajnik imel nalepke od 20.12 2014 ker osebna dostava vsakemu članu se mi zdi nerealna

MilanK
20. February 2015, 11:32
Milan
prosim če mi razložiš ker mi iz teksta ni povsem jasno a je LD-tajnik dolžan lovcu osbno dostavit nalepko ali je dolžan član sam poskrbet da dobi nalepko z tem da je tajnik imel nalepke od 20.12 2014 ker osebna dostava vsakemu članu se mi zdi nerealna

Član LD mora tajniku izročiti lovsko izkaznico, da mu ju ta z nalepko podaljša. Po lanskoletnih navodilih, ki so jih prejele vse lovske družine, si član sam nalepke ne sme nalepiti na lovsko izkaznico, temveč od LD pooblaščena oseba - praviloma je to tajnik. Član pa mora podpisati še izjavo, da izpolnjuje pogoje za podaljšanje lovske izkaznice. Takšna so navodila glede podaljšanja lovskih izkaznic in z njimi je vodtsvo LD seznanjeno. Torej je dolžnost lovca, da poskrbi za podaljšanje svoje svoje izkaznice. Najbolj primerno je, da se lovci obvestijo kdaj se bodo podaljševale lovske izkaznice.

dik
20. February 2015, 11:37
hvala ter lep pozdrav