PDA

View Full Version : OZUL -ima status pravne osebe ali nimaZR7
12. December 2007, 01:04
ZDLOV-1 uvršča med lovske organizacije tudi OZUL kot zvezo upravljavcev
lovišč katera spadajo v področja posameznih LUO. OZUL je lovska organizacija ,ki jo zakon določa kot obvezno obliko združevanja upravljalcev lovišč.
Me zanima ali ima status pravne osebe ali ne ?
Kako lahko potem izvaja dela in naloge ,če nima statusa pravne osebe v javnem interesu.
Zakon določa kot lovske organizacije OZUL, LD, LZS; katere obe pa
imata status pavne osebe in lahko delata v javnem interesu.

BOBER

OZUL še ni pravna oseba, počakajmo na spremembe ZDLov-1. Predlog je bil pripravljen v smeri, da pravna oseba postane, baje kuhinja na LZS še deluje v drugi smeri in počakajmo na gotovo jed. Jaz sem ZA.

Sem sem prestavil temo s samo dvema objavama, ki izvirata še iz obdobja gostovanja na "mojforum" strežnikih.
Da lahko tudi sedaj podebatiramo o pravnem statusu OZUL-ov, ali ga sploh potrebujejo in kaj je drugače v enem ali drugem primeru.

Sraka
30. November 2009, 10:26
OZUL je bič ( šiba božja ) v rokah Zavoda za gozdove R Slovenije !:icon_lol:

ZR7
30. November 2009, 10:56
OZUL je bič ( šiba božja ) v rokah Zavoda za gozdove R Slovenije !:icon_lol:

Ali ta šiba božja kaj drugače šviga, če je pravna oseba ali ne?
V katerih rokah je, pa dajva v sorodni temi!

LP

ZR7
30. November 2009, 11:17
Pri brskanju po spletu sem našel nekaj definicij in opisov termina pravne osebe. In mi nikakor ni jasno, zakaj OZUL ni pravna oseba. Seveda nimam pravosodnega izpita:icon_twisted:, kar je bilo pred časom na tem forumu že očitano, pa vendar.


Načini ustanovitve pravne osebe:

Pri ustanovitvi pri nas velja načelo numerus clausus – načelo zaprtega (omejenega) števila pravnih oseb, ki jih naš sistem določa. To načelo velja predvsem zaradi odgovornosti pravnih oseb zaradi pravnega varstva.
To načelo velja predvsem za pravne osebe zasebnega prava, pri pravnih osebah javnega prava pa so možne izjeme.

Načini ustanovitve pravne osebe so sledeči:
a) Koncesijski,
najstrožji sistem nastanka. Pravna oseba nastane šele, ko izda država posebno dovoljenje za nastanek pravne osebe (npr. Zakon za ustanove).
b) Normativni – registrski sistem,
Nastane z vpisom pravne osebe v register (gospodarske prav.osebe, javni zavodi nastanejo z vpisom v Sodni register, Društva v Register društev na Upravni enoti..), kdaj se ustanovi in prične delovati pa se odloči sama.


Seveda še vedno ostaja vprašanje ali to res sploh kaj pomeni za delovanje OZUL-ov. Nas bo kdo od pravnikov razsvetlil na preprost način?

Sraka
30. November 2009, 13:23
Okrog statusno pravnega položaja OZUL-a so se sprli tudi že pravniki. Kam v resnici spada OZUL ??? Lahko bi tako po domače rekli, da gre za neko dvoživko. Če nismo preveč dlakocepski in preveliki pravni formalisti, ga lahko uvrstimo med državne podorgane pri Zavodu za gozdove v sklopu MKGP in lahko ga mirne duše po tej logiki uvrstimo tudi med društvene organizacije oziroma zvezo društvenih organizacij, ki je obvezna po zakonu kot na primer LZS.

Sam bi se zavzemal za prvo opcijo, ker še ene povečane ZLD res ne potrebujemo. Prav je, da se koncesionarji neposredno ( brez kakršnih koli posrednikov) dogovarjajo med sabo in in usklajujejo z državo, ki jim je koncesijo dodelila.

tica
30. November 2009, 13:43
Pravna oseba ali ne, OZUL je združenje upravljavcev lovišč, ki ga določa ZDLov-1. Tudi njegove naloge in pristojnosti so jasno opredeljene, ureja stvari strokovne narave. Po mojem globokem prepričanju ni podaljšana roka ZGS, ali celo neka podorganizacija v njegovem sestavu, temveč čista lovska organizacija, ki je v imenu upravljavcev lovišč enakopraven sogovornik ZGS na drudi strani mize.
Ampak stvari smo pomešali na vseh koncih. Naloge OZUL-ov želijo (in to dejansko tudi delajo) opravljati OLZ/ZLD, v nasprotni smeri OZUL želi izobraževati članstvo, predlagati člane za odlikovanja in še bi lahko našteval. Ali je res tako težko doumeti, kaj je pristojnost ene in druge lovske organizacije? Če tega problema v kratkem ne bomo rešili znotraj lovskih vrst, se s tem prenehali ukvarjati v nedogled, bodo rešitve predlagali drugi, na tem MKGP že dolgo gradi. Deli ni vladaj, modrost, ki se je moramo zavedati.

Sraka
30. November 2009, 17:47
Kolega Tica saj govoriva enako o isti stvari, le besede sva zastavila različno in verjetno tudi jutrišnjo rešitev problema vidiva različno.

OZUL kar koli danes je ali jutri še bo, bo moral dobiti nek pravni status, ker sedaj je kljub zakonskim določilom le klub v katerem se na osnovi zakonske zaveze srečujejo upravljavci lovišč s predstavnikom države - Zavodom za gozdove. Tako seveda ne more večno trajati in nekdo bo moral določiti kakšen bo njegov status.

OZUL ni prav nobena formalna lovska "organizacija", temveč je le zakonska oblika organiziranega delovanja upravljavcev lovišč in nič drugega. OZUL se naj ne bi mogel registrirati po Zakonu o društvih v kar sam resnično dvomim in me resnično zanima s kakšnimi pravnimi argumenti bi neka UE zavrnila splošni akt in druge akte potrebne za registracijo in ne bi vpisala novega "društva" v register društev. Vendar se sam nikoli ne bi zavzemal za takšno obliko določitve statusno pravnega položaja OZUL-a, ker bi s tem vse stroške delovanja in funkcioniranja avtomatično prevzele ustanoviteljice - LD-ji, ki pa bi seveda po stari dobri praksi stroške prenesli na člane. Torej še ena članarina več.
Pa ne gre le za še za eno članarino, gre tudi za to, da dveh ZLD-ev res nihče ne potrebuje, razen mogoče kakšnih kadrov s katerimi v nekaterih okoljih ne vedo kaj bi z njimi in tudi zamerili se jim ne bi radi.

Sam bi se zavzemal, da se OZUL-u določi status enako ali podobno kot sem ga navedel v prejšnjem prispevku in se za njegovo funkcioniranje in delovanje zadolži Zavod za gozdove R Slovenije, ki tudi zagotavlja sredstva za njegovo učinkovito delovanje iz sredstev zbranih koncesijskih dajatev, ki jih vplačujejo upravljavke lovišč.

Nadzor nad izvajanjem koncesije ter koncesijskih pogodb, ki so jih dobile Lovske družine opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za kmetijstvo in v našem primeru je to Zavod za gozdove R Slovenije. Koncesionar ( LD ) pa mora pristojni strokovni službi ( ZG ) kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in izvrševanju obveznosti iz koncesijske pogodbe, srednjeročnega načrta ali drugih skupno v OZUL-u dogovorjenih aktivnosti in nalog.

OZUL je tako lahko le oblika ali metoda dela združenih koncesionarjev in pooblaščenega predstavnika koncedenta - Zavod za gozdove R Slovenije.

Karkoli se bo v bodočnosti drugače zamešalo in zmečkalo, bo kratkega daha in bo povzročilo le še dodatne zaplete in nesoglasja. Na tem področju pa bi se kazalo velikim nesoglasjem na daleč izogibati in koncesionarji bi si morali prizadevati za kar najboljše odnose in sodelovanje s koncedentom. V nasprotnem si bomo sami začeli žagati vejo na kateri sedimo.

tica
30. November 2009, 19:13
V mnogočem se strinjava, o vsebini dela OZUL-a pa nikakor ne. Poglej sam 64. člen ZDLov-1, kjer zakonodajalec med lovske organizacije prišteva tudi OZUL. V 67. členu pa v tč. 4 natančno našteva njegove pristojnosti. Že samo naziv Območno zduženje upravljavcev lovišč pomeni, da se vanj, tudi po sili zakona, združujejo upravljavci lovišč in LPN, torej LD, ki z lovišči upravljajo. Prav tako zakon določa organe, sestavo in mandat.
Upravljavci lovišč imamo v rokah škarje in platno, kako bo OZUL funkcioniral, kolikšna bo njegova moč in koliko mu bodo upravljavci sploh zaupali. In tu gre potrditi skeptikom, v teh organih je premalo znanja, premalo analiz in argumentov, ki bi oporekali načrtovanju na drugi strani mize. Res je sedaj priložnost, da ta manjko ob volitvah nadoknadimo, pa kaj, ko kuhinje že pridno obratujejo.
Zavod za gozdove si želi strokovnega sogovornika. Skupno načrtovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov v dobro divjadi pa je naloga tako enih kot drugih.

MC53
30. November 2009, 21:14
Točno tako tica. Vse se začne in konča v LD. Če imamo LD strokovno primerno usposobljene kandidate, ki so hkrati zares pripravljeni kaj narediti in prevzeti odgovornost za boljše delo v OZUL-ih, se upravljavcem lovišč ni treba bati za jutrišnji dan. Sicer bo zelo hudo in boleče! Zato ne pozabimo, vsak upravljavec lovišča ima en glas - tudi pri volitvah v organe OZUL. Ne smemo si dovoliti vpliva nobenih kuharjev. Za izpolnitev osnovnih demokratičnih meril pri volitvah v organe OZUL je pomembno, da izvoljeni predstavniki upravljavcev lovišč ne bodo več sedeli tudi v organih ZLD.

Lectograjski
30. November 2009, 21:23
Moram se strinjati s Tico. Naloge OZUL-a so samo to, za kar ga pooblašča zakon v 67. čl. Če poenostavim, je le strokovni organ, umeščen med izvajalcem (LD) in planerjem (Zavodom), ki nadzoruje izvršitev plana odstrela, pravilnost....itd.
Da navedene naloge OZUL opravi je po mojem trdnem prepričanju potrebnih le nekaj sej letno (izvršilni organ).
Zato je popolni nesmisel, da deluje kot pravna oseba. V drugačni obliki kot društvo OZUL ne bi mogel delovati. Koliko OZUL-ov imamo? Koliko društev bi bilo potrebno ustanoviti? Kakšne stroške bi to potegnilo za sabo? Kdo sedaj financira OZUL?
Kje je bistvo problema? V tem, da OZUL-i želijo prevzeti funkcije, ki so jo imele po starem zakonu ZLD. Zakaj? Ker veljavni zakon ne predvideva več ZLD in te sedaj delujejo kot prostovoljna društva in imajo svoj pravni temelj v Pravilih LZS.
In ta delajo v lovskem sistemu največjo kolobocijo in "sranje".
Zato je LZS tudi največji krivec. OZUL-i samo izkoriščajo pravno praznino in če sama zveza ne bo znala presekati tega gordijskega vozla bodo tudi uspeli.

Rešitev je enostavna. LZS mora nujno na novo zapisati Pravila. Namesto ZLD se morajo formirati območne pisarne, ki prevzamejo vse tehnične in druge naloge in OZUL-e postaviti tam, kjer jim je mesto.
V lovskem sistemu morajo funkcionirati le dve pravni osebi: LD in LZS!

tica
30. November 2009, 21:39
Rešitev je enostavna. LZS mora nujno na novo zapisati Pravila. Namesto ZLD se morajo formirati območne pisarne, ki prevzamejo vse tehnične in druge naloge in OZUL-e postaviti tam, kjer jim je mesto.
Aleluja, samo to in nič več. Tako bi moralo biti že pred petimi leti.
Administarcijo za OZUL pa lahko vodi delavec pisarne ali območne enote LZS !!

ostrostrelec.pero
30. November 2009, 21:46
Lectograjski, vsaka ti čast. Zadel si žebljiček na glavico. Podpišem. 98% vseh problemov bi s tem rešili.

Sraka
30. November 2009, 23:48
Res je, da je 67. člen Zakona o divjadi in lovstvu videti jasen in nedvoumen. vendar še zdaleč ni tako. Zakonodajalec je določil vse, celo število članov organa in OZUL je res uvrstil med "lovske organizacije" ni pa mu dodelil pravne legitimnosti, da se lahko združuje v druge zveze društvenih organizacij in tako se takoj postavi vprašanje legitimnosti njegovega "članstva" v LZS. Vse ostale lovske organizacije imajo določen pravni status. So društvene organizacije ali pa javni zavodi oziroma lovišča s posebnim namenom, ki poslujejo po veljavni zakonodaji. OZUL ne spada v nobeno od teh kategorij. Kaj in kdo je torej OZUL , da bi lahko vstopal v pravni promet in pravne posle???? Lahko sklepa pogodbe ??

Zakonodajalec OZUL-u ni določil pravnega statusa, ni ga zavezal k sprejemu splošnih aktov, ni mu dodelil prav nobenih nadzornih organov, ni določil načina delegiranja ali izvolitve predstavnikov LD v Zbor upravljavcev lovišč ( LD ), ni mu določil načina finančnega poslovanja ( določil je le, da stroške dela OZUL-a krijejo članice ( LD ), zelo mu je omejil področje delovanja in pristojnosti, zakonodajalec je celo z zakonom določil mandat trajanja izvršilnega organa OZUL-a........................ .

In še nekaj kar je zelo pomembno. Za tolmačenje spornih ali nejasnih določil Zakona o divjadi in lovstvu ni pristojna LZS temveč Državni zbor R Slovenije.

To kar se je nekaj časa kazalo kot jasno in razumljivo se bo še izkazalo kot problem. Še posebej, ker bi nekateri radi iz OZUL-a sedaj naredili nekaj česar niti zakonodajalec ni nameraval.

V dosedanji razpravi okrog OZUL-ov je treba ločiti vsaj dve ravni razprave. In sicer nivo na katerem "prosto po Prešernu" zagovarjamo to kar mislimo, da je prav in bi nam odgovarjalo in nivo, ki ga je imel v mislih zakonodajalec, ko je to invalidno določilo sprejel. Kaj je bil namen zakonodajalca ??? Zakon komentarja kot enega od možnih pravnih virov nima in lahko tako le domnevamo in si seveda svoje domneve tudi ustrezno prilagajamo.

Preden se dokončno spremo, bi bilo prav, da odgovore na ta vprašanja podajo pravniki-specialisti za to področje.

Sraka
1. December 2009, 00:00
Dodatek k gornjemu zapisu: Kdo je zakoniti zastopnik UZUL-a v pravnem prometu, finančnem in drugih poslih? Zakon tega ne določa.

Sraka
1. December 2009, 06:19
In še en dodatek:

OZUL ne more biti član LZS, ker mu to onemogoča tudi 2. točka 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu in tudi zaradi tega, ker so vse članice OZUL-a že članice LZS.

In še nekaj: v primerih iz 4. točke 67. člena Zakona je OZUL v nekem smislu celo nadrejen LZS. In prav v tem je menda največji problem, kako si z nekaj kvazi pravniškimi manevri podrediti OZUL, ga nekako stlačiti v organizacijsko strukturo LZS in tako prevzeti nad OZUL-om nadzor in ga podrediti organom ter splošnim aktom LZS. LZS lahko svoja Pravila spreminja, dopolnjuje in prilagaja kakor hoče pa si vendar OZUL-a ne more podrediti in nad njim prevzeti nadzora. vsaj tako dolgo dokler določili 66. in 67. člena Zakona ne bosta spremenjeni.

Kolege, ki se z mojim mnenjem ne strinjajo, pa milo prosim, da se v svojih komentarjih in nasprotovanjih namesto preprostega nestrinjanja in pisanja na pamet, poslužujejo argumentov. Le tako bomo lahko prišli na "zeleno vejo" in dokazali svoj prav ter nasprotnika prepričali, da se moti in da nima prav to kar trdi.

tica
1. December 2009, 08:30
Naj uvodoma zapišem eno splošno ugotovitev: j...em državo, ki ni sposobna spisati in sprejeti nobenega zakona, ki bi s polnimi pljuči zaživel v praksi.
Kolegu Sraki pa lahko le pritrdim, dobro je opisal vso bedo rešitev, ki jih je prinesel ZDL-ov-1 na tem področju. Sam nikoli nisem trdil in tudi ne bom, da si mora LZS podrediti OZUL-e, najti pa mora način sodelovanja. Ne samo LZS, to je dolžnost tudi OZUL-ov, tako je zapisano tudi v zakonu. In v tem je težava, šefi OZUL-ov (so tudi svetle izjeme) se obnašajo kot petelini na svojem dvorišču, so sami sebi zadostni in ne rabijo nikogar. Popolnoma zgrešena pot in kako naj funkcionira LZS brez tega sodelovanja, vsaj 2/3 nalog pa izhaja iz področja upravljanja z divjadjo in lovišči.
Pravniki bodo vsak drugače razlagali pravne rešitve in zagate, sodelovanje pa je potrebno vzpostaviti danes. V tem je problem.

Sraka
1. December 2009, 08:46
Kolega Tica tokrat pa se v vsem v popolnosti strinjava. OZUL-e so si v velikem delu podredili vodilni kadri ZLD-jev in ti isti kadri sedijo tudi v organih LZS. Tako pa seveda ni več težko potegniti zaključka, da si želi LZS podrediti OZUL-e, pa tudi če si de jure tega ne želi ali ne more, pa to vsekakor počne de facto preko svojih vodilnih kadrov.

Pa smo ponovno pri kadrovski politiki in nujnosti temeljite statutarne omejitve pravic in pristojnosti ZLD-jev ter preglednosti, transparentnosti in demokratičnosti predvolilnih in volilnih postopkov v celotni slovenski lovski organizaciji. Torej smo se vrnili ponovno tja kjer smo začeli.

ZR7
1. December 2009, 09:28
...
Zakonodajalec OZUL-u ni določil pravnega statusa, ni ga zavezal k sprejemu splošnih aktov, ni mu dodelil prav nobenih nadzornih organov, ni določil načina delegiranja ali izvolitve predstavnikov LD v Zbor upravljavcev lovišč ( LD ), ni mu določil načina finančnega poslovanja ( določil je le, da stroške dela OZUL-a krijejo članice ( LD ), zelo mu je omejil področje delovanja in pristojnosti, zakonodajalec je celo z zakonom določil mandat trajanja izvršilnega organa OZUL-a........................ .
...

P R A V I L N I K
o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom


...

3.člen
(pravila OZUL-a)


(1) Podrobnejši podatki o OZUL-ih so razvidni iz pravil vsakega OZUL-a in njihovih morebitnih sprememb, ki so dostopni na ministrstvu in morajo vsebovati naslednje bistvene sestavine:

1. celotno ime, sedež in žig OZUL-a;

2. lovsko upravljavsko območje, za katero se organizira OZUL (z imeni lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju ter imeni posameznih upravljavcev);

3. organe OZUL-a:

– zbor upravljavcev, njegove pristojnosti in delovanje in

– izvršilni organ, njegove pristojnosti in delovanje;

4. zastopanje in predstavljanje OZUL-a, vključno s pooblastili za razpolaganje z denarnimi in drugimi sredstvi, pooblastili za sprejem pošte, hrambo dokumentacije in vodenje arhiva;

5. odgovornost za obveznosti OZUL-a;

6. pravice, dolžnosti in obveznosti upravljavcev, ki se združujejo v OZUL (v nadaljnjem besedilu: člani OZUL-a);

7. pogoje, način sprejemanja novih članov in razloge za prenehanje članstva v OZUL-u;

8. postopek za spremembo pravil;

9. reševanje sporov med člani OZUL-a;

10. status premoženja OZUL-a po prenehanju.

(2) Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme zbor upravljavcev OZUL-a.


In tako naprej, vse na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200662&stevilka=2631

Lectograjski
1. December 2009, 10:24
Sraka se sprašuje, kakšen je bil namen zakonodajalca, ko je uvedel institut OZUL-a. Vsi vemo, da je želel v zakon vključiti ureditev bivših LGO-jev. Se je pa avtor zakona dobro zavedal, da OZUL-u ne sme podeliti pravne subjektivitete.
Zakaj?
Ker je bil njegov namen tudi izločitev ZLD iz lovskega sistema in je verjetno predvideval, da bi se v nasprotnem primeru ZLD takoj transformirale v OZUL, kar so nekatere že storile in delujejo v okviru tega organa.

OZUL je strokovni organ in mu zakonodajalec s 67. čl. daje samo to. Vse ostalo je le uzurpacija pristojnosti in pomeni nezakonito situacijo.

Uradna obrazložitev zakonodajalca? Nekdo mora dati pobudo. LZS? Je interes?

Lectograjski
1. December 2009, 10:33
Ja, ZR7 ima vse kar imajo veliki. Vendar še vedno ni pravna oseba.

Sraka
1. December 2009, 10:35
Dragi šef ponujaš mi Pravilnik, ki bi se lahko imenoval tudi Pogodba med upravljavkami lovišč združenih v OZUL-u. Noben pravilnik ali nobena pogodba ne more preseči ali nadomestiti Zakona. Ta pravilnik le določa medsebojne odnose med članicami OZUl-a.

Še vedno torej iščemo odgovore na temeljna vprašanja in dileme. Ta "pravilnik" jih ne daje. Na kakšnih pravnih temeljih naj bi torej OZUL-u priznali legitimnost nastopanja v pravem prometu ? Na podlagi prava, ki določa pravni status pravnih oseb zasebnega prava ali kakšnih drugih pravnih temeljih ?? Res ni na tem forumu nobenega strokovnjaka, da zadovolji vedoželjnosti nesrečnega Srake ???

dolgin
1. December 2009, 10:44
Mene pa zanima kje lahko vidim(o) kdo vse sedi v OZUL-u. Na spletu tega ne najdem nikjer. Me pa res zanima, saj je verjetnost da so tam ljudje, ki so tudi "vodilni" ZLD-jev zelo velika,kar pa je že sum korupcije,se pejmo pa tko!

lp

Sraka
1. December 2009, 11:15
In za zaključek mojega sodelovanja v tej razpravi prosim, da se mi pojasni še nekaj zelo pomembnega:

1. kdo in na kakšni pravni osnovi bo OZOL-u dodelil matično številko ???

2. Na kakšni pravni osnovi bo DURS dodelil OZOL-u davčno številko ??

3. Problem pa bi lahko nastal tudi pri odpiranju transakcijskega računa, čeprav bi se to težavo z malo spretnosti dalo izigrati

4. Kako se bo OZUL registriral pri AJPES-u ???

Če ni pravnega statusa, potem bo z zgoraj navedenim velik problem. In če tega zgoraj nimaš primerno urejenega ne moreš vstopati v pravni promet.

Ko dobim odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja, pa se bom mogoče odločil, da še vam naprej param živce s svojimi neumnimi vprašanji.

Pa brez zamere in lep pozdrav!

MC53
1. December 2009, 11:34
Na podlagi temeljne določbe, ki velja za OZUL (67. člen ZDLov-1) in drugih (člen 4/6, člen 16/3, člen 21/4, člen 22, člen 46, člen 64, člen 65/8 in 9) je nedvoumno jasno, da je bil namen zakonodajalca, da je OZUL pravna oseba:
- je lovska organizacija
- vanjo se morajo obvezno združevati upravljavci lovišč (torej gre za zvezo pravnih oseb, ki je s tem sama po sebi pravna oseba, če so njeni združevalni subjekti pravne osebe, kar LD in LPN so in ne gre za strokovno posvetovalno konferenčno telo)
- OZUL ima zakonsko predpisane organe (zbor upravljavcev IO), predpisana je mandatna doba organov
- zakonsko so zapovedane pristojnosti OZUL-a, relacije do ZGS, LZS in upravljavcev
- zakonsko je predpisano financiranje OZUL-ov oziroma so določeni finančni viri
- zapovedana z zakonom in podzakonskimi akti je sistemska udeležba OZUL-a pri načrtovanju v sodelovanju z ZGS in drugimi ter pri kategorizaciji odstrela in izgub
- OZUL je lahko predlagatelj ukinitve lovske družine, ki je pravna oseba
- v primeru prenehanja LD premoženje LD pripade OZUL oziroma LZS (le kako bi premoženje pripadlo združbi, ki ni pravna oseba?)
- OZUL ne nadomešča ZLD, ki niso lovske organizacije in delujejo izključno na pogodbeni, prostovoljni in društveni osnovi.

V osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (ZDlov-2, februar 2007) je bilo v 14. čl. naslednje besedilo: " V 67. členu se v petem odstavku za besedilom "Območno združenje upravljavcev" doda besedilo "je pravna oseba, ki". Zakaj je ta določba potem izpadla, je drugo in zanimivo vprašanje. Zanesljivi viri so takrat vedeli povedat, da je bila v igri virtualna ponudba za soglasje k 10-letni koncesiji, v zameno, da se v spremembo ZDLov-1 vnesejo ZLD, kot obvezne pravne osebe. To seveda ni bilo mogoče sprejeti, ker bi se s tem zrušil koncept zakona!

MC53
1. December 2009, 12:07
Sraka, zanimivo je brati tvoja razmišljanja. Ne vem, če ti bom zadovoljivo odgovoril, saj nisem pravnik, pa vendarle: vsi OZUL-i so na podlagi Pravilnika o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom "registrirani" v posebnem registru MKGP. Takšna oblika registracije velja tudi za nekatere druge, z zakoni določene organizacije brez urejenega statusa pravne osebe - npr. agrarne skupnosti - imajo stvarno premoženje, samostojno finančno poslovanje in lahko nastopajo v pravnem prometu. Tudi pri poslovanju OZUL ne vidim nobenih ovir za takšno poslovanje - urejeno finančno poslovanje preko transakcijskega računa, vključno z notranjim nadzorom. Vsaj tako imamo, na osnovi veljavnih in registriranih Pravil pri MKGP, urejeno v našem OZUL-u.

Lectograjski
1. December 2009, 14:24
Ne razumem zakaj se država (ministrstvo) po eni strani s Pravilnikom tako trudi dati OZUL-u neko subjektiviteto, če pa bi lahko po drugi strani to storila že z zakonom.
Zakaj nekemu strokovnemu organu, ki mu je dovolj, da se za opravljanje svoji nalog sestane parkrat na leto, posveti cel Pravilnik?
Kakšna kuhinja je bila v ozadju? Kakšen je dejanski namen OZUL-a?
Se pa strinjam s Srako, OZUL ni pravna oseba in Pravilnik ne more podeliti tistega, kar lahko podeli le zakon. Tudi agrarnim skupnostim je posebni status podelil zakon in ne nek podzakonski pravni akt.

Sraka
1. December 2009, 14:27
Na podlagi temeljne določbe, ki velja za OZUL (67. člen ZDLov-1) in drugih (člen 4/6, člen 16/3, člen 21/4, člen 22, člen 46, člen 64, člen 65/8 in 9) je nedvoumno jasno, da je bil namen zakonodajalca, da je OZUL pravna oseba:
- je lovska organizacija - to ni sporno
- vanjo se morajo obvezno združevati upravljavci lovišč (torej gre za zvezo pravnih oseb, ki je s tem sama po sebi pravna oseba, če so njeni združevalni subjekti pravne osebe, kar LD in LPN so in ne gre za strokovno posvetovalno konferenčno telo) ]to pa ne bo držalo[/U]
- OZUL ima zakonsko predpisane organe (zbor upravljavcev IO), predpisana je mandatna doba organov
- zakonsko so zapovedane pristojnosti OZUL-a, relacije do ZGS, LZS in upravljavcev
- zakonsko je predpisano financiranje OZUL-ov oziroma so določeni finančni viri
- zapovedana z zakonom in podzakonskimi akti je sistemska udeležba OZUL-a pri načrtovanju v sodelovanju z ZGS in drugimi ter pri kategorizaciji odstrela in izgub
- OZUL je lahko predlagatelj ukinitve lovske družine, ki je pravna oseba
- v primeru prenehanja LD premoženje LD pripade OZUL oziroma LZS (le kako bi premoženje pripadlo združbi, ki ni pravna oseba?) kje pa to piše ??
- OZUL ne nadomešča ZLD, ki niso lovske organizacije in delujejo izključno na pogodbeni, prostovoljni in društveni osnovi. ne na pogodbeni, temveč na osnovi določil Zakona o društvih

V osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (ZDlov-2, februar 2007) je bilo v 14. čl. naslednje besedilo: " V 67. členu se v petem odstavku za besedilom "Območno združenje upravljavcev" doda besedilo "je pravna oseba, ki". Zakaj je ta določba potem izpadla, je drugo in zanimivo vprašanje. Zanesljivi viri so takrat vedeli povedat, da je bila v igri virtualna ponudba za soglasje k 10-letni koncesiji, v zameno, da se v spremembo ZDLov-1 vnesejo ZLD, kot obvezne pravne osebe. To seveda ni bilo mogoče sprejeti, ker bi se s tem zrušil koncept zakona! in zaradi tega je določilo v Zakonu invalidno in je tako invaliden tudi status OZUL-a

Lep pozdrav!

Sraka
1. December 2009, 14:39
Ne razumem zakaj se država (ministrstvo) po eni strani s Pravilnikom tako trudi dati OZUL-u neko subjektiviteto, če pa bi lahko po drugi strani to storila že z zakonom.
Zakaj nekemu strokovnemu organu, ki mu je dovolj, da se za opravljanje svoji nalog sestane parkrat na leto, posveti cel Pravilnik?
Kakšna kuhinja je bila v ozadju? Kakšen je dejanski namen OZUL-a?
Se pa strinjam s Srako, OZUL ni pravna oseba in Pravilnik ne more podeliti tistega, kar lahko podeli le zakon. Tudi agrarnim skupnostim je posebni status podelil zakon in ne nek podzakonski pravni akt.
_________

Dobro, da si to glede Agrarne skupnosti zapisal, ker sem se sedaj na osnovi trditve kolega še sam zagnal v raziskovanje statusa Agrarne skupnosti in gre v tem primeru za specialni zakon na katerega se v primeru OZUL-ov ni mogoče sklicevati.
Pa sem rekel, da sem končal in hudiček v meni mi le ne da miru.

Sraka
1. December 2009, 14:48
Dodatek k gornjemu zapisu:
Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS)
Ur.l. RS, št. 5/1994
Spremembe: Ur.l. RS, št. 38/1994, 69/1995, 22/1997, 79/1998 Odl.US: U-I-300/97, 56/1999, 72/2000, 51/2004 Odl.US: U-I-308/02-10

- to je le del predpisov, ki urejajo to področje
- poglej še podzakonske predpise

MC53
1. December 2009, 15:36
Da je ZDlov-1 glede statusa OZUL invaliden, se še kako strinjam. To velja tudi za nekatera druga določila zakona. Enako se strinjam, da OZUL ni pravna oseba. Je pa namen zakonodajalca glede tega popolnoma jasen. Kdor zanika vsebine in sestavine iz določil ZDlov-1, ki tvorijo podlago za pravno osebnost OZUL-a, zanika temeljna pravna pravila oziroma načela. Strinjam se, da bo zakonodajalec moral slej ko prej tudi v zakonu urediti to sistemsko vprašanje.
Določila Pravilnika o registru OZUL so po ustavno pravni ureditvi ravno tako zavezujoča in veljavna, kot določila, ki so zapisana v zakonu - vse dokler recimo Ustavno sodišče ne razveljavi Pravilnika.

rock&roll
1. December 2009, 16:54
Tudi v prejšnjem sistemu smo imeli nekaj podobnega sedanjim OZUL-om in sicer LGO-je in zadeva je funkcioanirala čeprav LGO niso bili pravne osebe. Kaj je sedaj potrebno razbijati OZUL-e? Naj jim LZS nudi finančno in materialno podporo v okviru svojih enot (pisarn) širom po Sloveniji. Potem ne bo več problemov. Strinjam pa se z Lectograjskim, da zadostujeta LD in LZS kot pravni osebi. Vendar dokler bodo ZLD mešale zrak do takrat bo žal obstojala tudi potreba po pravni subjektiviteti OZUL-ov. To bi že imeli, če ji LZS nebi nasprotovala. Le zakaj? Preprosto zato, da je zadržala nepotrebne ZLD znotraj sistema organiziranja.

Sraka
1. December 2009, 17:12
MC 53 zapiše trditev:

"Določila Pravilnika o registru OZUL so po ustavno pravni ureditvi ravno tako zavezujoča in veljavna, kot določila, ki so zapisana v zakonu - vse dokler recimo Ustavno sodišče ne razveljavi Pravilnika."
________________

Kolega odkod pa ti sedaj to ? Želiš pravni red postaviti na glavo ?? Žal mi je, vendar tokrat pa le ne bo šlo. In sploh v tej in podobnih razpravah opažam prakso, da radi zapišemo neko trditev in se sklicujemo na pravne vire, ki pa jih potem ne želimo navesti.

V katerem pravnem viru si torej našel oporo za to svojo zgornjo trditev ? Je to mogoče Ustava ( kateri členi ), je to mogoče kak zakon ( navedi naslov in številke členov ), je to mogoče zaslediti v kakšnem komentarju h kakšnemu zakonu ( navedi kateremu ), je to mogoče najti v kakšni odločbi US ( navedi številko in leto objave ) ali mogoče v kakšnem obveznem mnenju vrhovnega sodišča ( navedi kdaj in kje je bilo objavljeno ) ali v kakšnem drugem pravnem viru ??? Le na ta način je namreč mogoče voditi razpravo in soočiti argumente.
Pa lep pozdrav!

Sraka
1. December 2009, 17:57
Tudi v prejšnjem sistemu smo imeli nekaj podobnega sedanjim OZUL-om in sicer LGO-je in zadeva je funkcioanirala čeprav LGO niso bili pravne osebe. Kaj je sedaj potrebno razbijati OZUL-e? Naj jim LZS nudi finančno in materialno podporo v okviru svojih enot (pisarn) širom po Sloveniji. Potem ne bo več problemov. Strinjam pa se z Lectograjskim, da zadostujeta LD in LZS kot pravni osebi. Vendar dokler bodo ZLD mešale zrak do takrat bo žal obstojala tudi potreba po pravni subjektiviteti OZUL-ov. To bi že imeli, če ji LZS nebi nasprotovala. Le zakaj? Preprosto zato, da je zadržala nepotrebne ZLD znotraj sistema organiziranja.
____________

Dovoliš malo komentiranja zapisanega ? Telepatsko se mi dozdeva, da si pritrdilno pokimal z glavo. Upam, da na telepatskih vezah med Slovenskimi goricami in Ljubljano ni bilo motenj in da sem prav sprejel povratni signal.:icon_lol:

1. Tako je kot si zapisal glede LGO-jev, ki bi jih morali le pretransformirati v OZUL-e in jim mogoče na novo opredeliti nekatere nove naloge. Seveda brez notranje strukturno pravne in kvazi statusne vsebine. Članice in drugi partnerji bi v okviru OZUL-a lahko vsa medsebojna razmerja uredili s pogodbo. In zadeva bi bila rešena.

2. Kaj je sedaj potrebno razbijati OZUL-e?
Sam sicer nimam občutka, da se želi OZUL-e rabiti, bolj se mi dozdeva, da se jih želi podrediti. In pri tem imam občutek, da se v vsakem OZUL-u zgodba odvija malo drugače. V nekaterih bi želeli postati kar vzporedna krovna lovska organizacija ali prava mala LZ (S) na področju, ki ga OZUL pokriva in pri tem trkajo z interesi ZLD-ev, ki pa se seveda tudi ne dajo. Drugje imamo primer, da sta v okviru OZUL-a kar dve ZLD, ki še vse do včeraj nista želeli niti sodelovati in sta se gledali kot pes in maček. In danes se ju je stlačilo v OZUL in prisilili, da morata "sodelovati". In tako so se v OZOL-U srečali kot funkcionarji ljudje, ki drug o drugem nimajo niti malo dobrega mnenja. Zanimiva štorija.
Gorazd Šemrov je opisal pozitiven primer OZUL-a in nikjer v svojem zapisu ne stoka, da imajo probleme, ker nimajo rešenega statusno pravnega položaja. Njim torej sporna forma ni ovira, ker jih zanima le kvalitetna vsebina sodelovanja v OZUL-u in temu primerni rezultati skupnega dela v OZUL-u.
Kolega Krpan je na primer zapisal, da so v OZUL-u prevzeli oblast. Tega seveda pri najboljši volji ne razumem. Kdo naj bi nad kom in od koga prevzel v OZUL-u kakšno oblast ? Saj OZUL nima ne po zakonu in ne po kakšnem drugem pravnem ali organizacijskem predpisu nad nikomer nikakršne oblasti in tudi znotraj OZUL-a glede na njegove naloge in pristojnosti ne more priti do kakršnega koli prevzemanja oblasti.
Da pa so interesi, da se nad samim OZUL-om prevzame "oblast" v to pa rad verjamem in zametke tega lahko v praksi tudi že vidimo. Vendar je to že druga zgodba, ki smo jo dorekli v dosedanji razpravi.

In tako bi si lahko ogledali vse OZUL-e in videli bi koliko jih je v resnici prav razumelo poslanstvo OZUL-a in v kolikih primerih se tako na tiho ribari v kalnem. Pri tem pa kot vse kaže, tudi LZS ni povsem nedolžna, ker imajo verjetno nekateri funkcionarji občutek, da bi jo lahko OZUL-i na strokovnem področju ogrozili. Če povem tako malo po domače, potem lahko zapišem, da je na lovsko strokovnem področju LZS v resnici strokovno podrejena OZUL-om.


3. Naj jim LZS nudi finančno in materialno podporo v okviru svojih enot (pisarn) širom po Sloveniji.

Mislim, da OZUL-i finačne pomoči ne potrebujejo, bi pa jim LZS morala nuditi vso ostalo tehnično, kadrovsko in drugo pomoč. In opusti naj ambicije kako bi OZUL-e spravila v članstvo LZS, ker za to ni nobene potrebe. Razen seveda, če si jih ne želi na ta način podrediti določilom svojih splošnih aktov in organom zveze. To pa bi bilo nekaj najslabšega kar bi se OZUL-om lahko dogodilo.

4. Glede nujnosti pridobitve pravne subjektivitete za OZOL-e se ne strinjava, ker sam menim, da za to ni prav nobene potrebe. Res pa je, da bi morala LZS temeljito reformirati svoj notranji organizacijski ustroj vključno z ZLD-ji, ki se vedno pojavljajo kot zelo moteč element in bi se kazalo o njihovih pristojnostih, pooblastilih, nalogah in še čem kar takoj začeti resno pogovarjati.

Pa lep pozdrav!

mišica
1. December 2009, 18:45
.................................................. .............
Kolega Krpan je na primer zapisal, da so v OZUL-u prevzeli oblast. Tega seveda pri najboljši volji ne razumem. ............................

Mislim, da je Krpan tukaj mislil, da so predstavniki LD včlanjenih v ta OZUL prekinili delovanje nekaterih, ki ni bilo v skladu s pravili. Krpan je tako?

Lectograjski
1. December 2009, 19:00
Nobene potrebe ni, da ima OZUL status pravne osebe. Tudi ni nobene potrebe, da ima OZUL poseben Pravilnik, ki mu daje nek poseben status. Da ga ima je verjetno rezultat neke kupčije in kaj je bilo namen in ozadje te kupčije ne vem.
Če je bil v igri status ZLD in iskanje rešitev za njihov obstoj skozi stranska vrata preko omenjenega Pravilnika je bil napravljen velik "zajeb". Dikcija lovskega zakona je s tem v popolnem nasprotju. Če ne drugega je bilo s Pravilnikom kršeno načelo sorazmernosti.
To je tako, kot če bi na nogometni tekmi stranska sodnika dobila piščalko in začela soditi kot glavni sodnik. Kaos!

Krpan
1. December 2009, 20:42
Krpan je tako?

Na kratko bi lahko rekli da je.

PS
Tvoj oče je bil zakon!

MC53
1. December 2009, 23:55
Sraka zdaj moram pa jaz tebi vrniti vprašanje: zakaj po naši ustavno pravni ureditvi določila podzakonskega akta ne veljajo oziroma niso zavezujoča? Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora ter predpisov in aktov vlade, ministri izdajajo pravilnike.
Glede na ustavno določeno samostojnost upravnih organov pri opravljanju njihovih nalog ne vidim pravnih ovir, da ne bi ministri izdajali podzakonskih aktov tudi brez izrecnega zakonskega pooblastila (120. člen Ustave). Seveda pa so pri tem upravni organi - tudi ministrstva, vezani na ustavo in zakon tako glede namena oz. ciljev kot glede vsebine urejanja (153. člen Ustave). Torej vem, da se s podzakonskim aktom ne sme prepuščati urejanje vprašanj, ki so po Ustavi pridržana zakonu. Zato se pri Pravilniku o registru OZUL mogoče pojavlja vprašanje postopkovne zakonitosti in vprašanje načela sorazmernosti. Kljub temu vsa določila citiranega pravilnika veljajo in so zavezujoča. A ker nisem pravnik, o tem ne bom več razpredal. In še: podzakonski akti ne bi smeli biti izhod za odložitev vprašanj - zlasti vprašanja sistemske ureditve, na katera ob sprejemanju zakona še ni bilo dokončnega odgovora.

Sraka
2. December 2009, 07:36
Saj si v glavnem kar sam odgovoril na svoje vprašanje in si mi tako prihranil pravno teoriziranje o nadrejenosti ali podrejenosti zakonskih in podzakonskih ter drugih aktov. Na vrhu piramide je Ustava, odločbe ustavnega sodišča, potem zakon in tako dalje in vmes seveda še akti EU. Slovenija je pa seveda na tem področju še posebej zanimiva. Imamo pravo inflacijo takšnih in drugačnih pravnih aktov, ki skoraj kot po pravilu med sabo niso usklajeni, so si nekateri celo v hudem nasprotju, veliko jih je krepko invalidnih zaradi različnih razlogov, veliko zakonskih aktov je sprejetih na osnovi politikantskih interesov določenih lobijev in skupin ali na prav demagoških osnovah, ki so jih sprožili neki nenadni in izredni dogodki in tako bi lahko nadaljevala v nedogled. Kot zaključek lahko mirno zapiševa trditev, da Slovenci na svoj pravni red in pravno stroko ne moremo biti ponosni. Revščina !