PDA

View Full Version : Poslovnik in pravilavlcergg
5. February 2010, 15:30
Zanima me ali sta poslovnik in pravila LD veljavna,čeprav nista bila potrjena iz strani UE?

Kolovski
5. February 2010, 15:39
Naj ne bi bla...

tica
5. February 2010, 15:41
UE potrjuje ali da soglasje le k Pravilom lovske družine, kot temeljnemu aktu društva. Praviloma se uporabljajo od dneva, ko UE izda odločbo o usklajenosti akta z Zakonom o društvih.
Vsi ostali akti so v domeni lovske družine in veljajo z dnem sprejema na občnem zboru ali UO.

Sraka
5. February 2010, 16:28
UE potrjuje ali da soglasje le k Pravilom lovske družine, kot temeljnemu aktu društva. Praviloma se uporabljajo od dneva, ko UE izda odločbo o usklajenosti akta z Zakonom o društvih.
Vsi ostali akti so v domeni lovske družine in veljajo z dnem sprejema na občnem zboru ali UO.

K temu bi dodal le to, da je upravnemu organu spremenjena ali nova Pravila in spremembo zastopnika predložiti v roku 30 dni od dneva sprejema.

vlcergg
5. February 2010, 17:05
torej če so bila sprejeta 31.1.2009 na občnem zboru in še do danes niso bila predložena na UE niso veljavna?

tica
5. February 2010, 19:06
Pravila so veljavna, le v roku 30 dni po sprejemu ste jih dolžno predložiti v presojo skladnosti z Zakonom o društvih. Da so usklajena, UE izda odločbo.

vlcergg
5. February 2010, 19:43
Zakaj potemtakem imamo zakon o društvih in UE kamor predložimo svoja pravila v presojo v skladnosti z zakonom?Kolikor razumem lahko potem v LD sprejemamo poslovnike in pravila po mili volji,in nam ni terba z UE in zakonom imeti nobenega opravka?Tica kaj sledi če jih v 30 dneh ne dostavimo v presojo na UE?

tica
5. February 2010, 21:32
Kot, da temeljnega akta nimate (razen če je v veljavi še stari), povsem možna bi bila odločba o črtanju društva iz registra društev.

Sraka
6. February 2010, 07:04
Zakaj potemtakem imamo zakon o društvih in UE kamor predložimo svoja pravila v presojo v skladnosti z zakonom?Kolikor razumem lahko potem v LD sprejemamo poslovnike in pravila po mili volji,in nam ni terba z UE in zakonom imeti nobenega opravka?Tica kaj sledi če jih v 30 dneh ne dostavimo v presojo na UE?
_________
Vprašanje sicer ni namenjeno meni, pa si bom veeno drznil nanj odgovoriti. Če nova ali spremenjena Pravila ( velja samo za temeljni akt in ne za razne Poslovnike in Pravilnike ) niso v 30 dneh predložena v potrditev upravnemu organu in nimate odločbe o skladnosti z Zakonom in potrditvi, se uporabljajo določila starih Pravil.
Stara Pravila pa seveda obstajajo, če ne druga tista s katerimi je bilo društvo ustanovljeno. Če ni veljavnih Pravil, ni društva.

Primer iz prakse: LD je iz članstva v disciplinskem postopku izključila člana. V pritožbenem postopku se je odvetnik izključenega člana med ostalim skliceval tudi na uporabo neveljavnih Pravil, ker niso bila potrjena s strani upravnega organa. Sodni spor se je vlekel vse od okrožnega do vrhovnega sodišča in vse stopnje so v izreku in v obrazložitvi med ostalim navajale tudi dejstvo, da LD v postopku ni uporabljala veljavnih Pravil. LD je seveda sodni spor izgubila in lovec ga je dobil ter je po odločivi vseh stopenj sodišč bil vrnjen nazaj v članstvo LD.

Zvitorepec
26. March 2014, 22:05
Tudi tukaj imam eno vprašanje. Na OZ je bil sprejet nov poslovnik,ki ga je UO predstavil kakšen teden prej na posvetu. Pripomb ni bilo,zato so na OZ vsi člani takoj po potrditvi poslovnika dobili svoj izvod. Ali se lahko nekdo izgovarja da ni veljaven,ker njegov izvod ni podpisan? Podpisanih je bilo samo nekaj kopij po končani seji za arhiv in organe LD.

Sršen
27. March 2014, 08:36
Tudi tukaj imam eno vprašanje. Na OZ je bil sprejet nov poslovnik,ki ga je UO predstavil kakšen teden prej na posvetu. Pripomb ni bilo,zato so na OZ vsi člani takoj po potrditvi poslovnika dobili svoj izvod. Ali se lahko nekdo izgovarja da ni veljaven,ker njegov izvod ni podpisan? Podpisanih je bilo samo nekaj kopij po končani seji za arhiv in organe LD.

Zakaj bi sploh kdo moral dobiti izvod?
Lahko je samo na ogled pri recimo tajniku, objavljen na spletni strani družine, poslan po elektronski pošti ipd.
Ali dobite pri vas tudi vsak svoj izvod zakonov iz državnega zbora, ki ga podpiše predsednik države?
Se eden nekaj brez veze zapenja, kajne?! Iz te mokce ne bo žemelj!
Poslovnik velja od trenutka ko je bil potrjen na OZ, razen če je v njem definiran drugačen začetek veljavnosti. Podpis gor ali dol ne pomeni nič. OZ je vrhovno telo društva in njegova odločitev je tisto kar velja, ostalo so prazni formalizmi.

Nasploh pa lovci naravovarstveniki ne trošijo papirja brez veze in uničujejo dreves iin okolja, temveč se poslužujejo modernih tehnologij, tiskajo pa le najbolj nujne zadeve.
In potem svizec zavije čokolado.:yawn::whistle:

cviček
27. March 2014, 09:17
Zakaj bi sploh kdo moral dobiti izvod?
Lahko je samo na ogled pri recimo tajniku, objavljen na spletni strani družine, poslan po elektronski pošti ipd.
Ali dobite pri vas tudi vsak svoj izvod zakonov iz državnega zbora, ki ga podpiše predsednik države?
Se eden nekaj brez veze zapenja, kajne?! Iz te mokce ne bo žemelj!
Poslovnik velja od trenutka ko je bil potrjen na OZ, razen če je v njem definiran drugačen začetek veljavnosti. Podpis gor ali dol ne pomeni nič. OZ je vrhovno telo društva in njegova odločitev je tisto kar velja, ostalo so prazni formalizmi.

Nasploh pa lovci naravovarstveniki ne trošijo papirja brez veze in uničujejo dreves iin okolja, temveč se poslužujejo modernih tehnologij, tiskajo pa le najbolj nujne zadeve.
In potem svizec zavije čokolado.:yawn::whistle:

Joj Sršen.....???????biggrin
Samo poglej koliko papirja ( in posredno tudi dreves) porabi ena LD pri kategorizaciji.Letos sem zadevo stehtal 2,5 kg za našo LD . Pomnoži s številom LD v Sloveniji - to je 418 in se zamisli .
In naj te ne prime S..t, ker je papir že porabljen za kategorizacijo:icon_redface:

Sršen
27. March 2014, 10:44
[/B]... In naj te ne prime S..t, ker je papir že porabljen za kategorizacijo:icon_redface:

A greva stavit v katerem primeru bi bil bolj koristno porabljen?:icon_wink:biggrin

cviček
27. March 2014, 16:40
A greva stavit v katerem primeru bi bil bolj koristno porabljen?:icon_wink:biggrin

Ja , prebava je zanimiva stvar - največkrat je lahko tudi odraz zdravja biggrinbiggrin

MilanK
27. March 2014, 18:22
Tudi tukaj imam eno vprašanje. Na OZ je bil sprejet nov poslovnik,ki ga je UO predstavil kakšen teden prej na posvetu. Pripomb ni bilo,zato so na OZ vsi člani takoj po potrditvi poslovnika dobili svoj izvod. Ali se lahko nekdo izgovarja da ni veljaven,ker njegov izvod ni podpisan? Podpisanih je bilo samo nekaj kopij po končani seji za arhiv in organe LD.

Splošni akt se lahko podpipše potem ko je bil sprejet na OZ ali UO. Je pa veliko napak, da LD pišejo, da splošni akt začne veljati z dnem sprejema na OZ oz. UO. Po ustavi začne akt veljati po njegovi objavi. Zato, da bi se LD izognila morebitnemu prerekanju veljanvosti splošnega akta ker pred njegovo veljavo ni bil objavljen, je dobro v njem zapisati, da začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski LD ali na njeni spletni strani. Nato se na nanj na en izvod zapiše kdaj je bil objavljen in se arhivira, lahko pa se o njegovi objavi na oglasni deski ali na spletni strani LD sestavi zapisnik.

Sršen
27. March 2014, 18:59
.... Je pa veliko napak, da LD pišejo, da splošni akt začne veljati z dnem sprejema na OZ oz. UO. Po ustavi začne akt veljati po njegovi objavi. ...
MilanK, pa ne, da boš zanikal, da ima LD lahko zapisano, da so akti veljavni s sprejetjem? Kaj pa je smisel objave? Da se seznani članstvo. In to je bilo prisotno, saj je samo sprejemalo ta akt! Čemu potem še neke posebne objave, ki bi naj določale začetek veljave? Kje ustava govori o veljavnosti akta v okviru društva? Bi res želel preveriti, če boš povedal člen.

Zvitorepec
27. March 2014, 22:10
Pa še to! Kaj pa če Ld nima oglasne deske ali spletne strani za objavo?

tica
27. March 2014, 23:50
[/B]

Joj Sršen.....???????biggrin
Samo poglej koliko papirja ( in posredno tudi dreves) porabi ena LD pri kategorizaciji.Letos sem zadevo stehtal 2,5 kg za našo LD . Pomnoži s številom LD v Sloveniji - to je 418 in se zamisli .
In naj te ne prime S..t, ker je papir že porabljen za kategorizacijo:icon_redface:
S spremembo Pravilnika o evidentiranju bo ta anomalija odpravljena in v OZUL-ih, kjer prevladuje pamet, varčno že ravnajo. Tiska se le izvod seznama in zapisnik o kategorizaciji v 4.ih izvodih.
Na kateri OZUL in tajnika leti tvoja pripomba?

pranger
28. March 2014, 08:14
Zakaj bi sploh kdo moral dobiti izvod?
Lahko je samo na ogled pri recimo tajniku, objavljen na spletni strani družine, poslan po elektronski pošti ipd.
Ali dobite pri vas tudi vsak svoj izvod zakonov iz državnega zbora, ki ga podpiše predsednik države?
Se eden nekaj brez veze zapenja, kajne?! Iz te mokce ne bo žemelj!
Poslovnik velja od trenutka ko je bil potrjen na OZ, razen če je v njem definiran drugačen začetek veljavnosti. Podpis gor ali dol ne pomeni nič. OZ je vrhovno telo društva in njegova odločitev je tisto kar velja, ostalo so prazni formalizmi.

Nasploh pa lovci naravovarstveniki ne trošijo papirja brez veze in uničujejo dreves iin okolja, temveč se poslužujejo modernih tehnologij, tiskajo pa le najbolj nujne zadeve.
In potem svizec zavije čokolado.:yawn::whistle:

To, ali dobi lovec izvod aktov LD, je odvisno od transparentnosti delovanja LD. Prepričan sem, da večina lovcev že v naslednjih tednih ne ve, katere spremembe so bile sprejete oz. opravljene v sprejetih aktih LD. Če lovec dobi vse akte LD, v pisni ali elektronski obliki, je večja verjetnost, da bo prihajalo do manj kršitev, saj si bodo lovci lahko med letom prebrali in razjasnili morebitne dileme, res pa je tudi, da bo lahko UO LD manj "ribaril v kalnem", saj bodo imeli lovci možnost "preveriti" pravilnost njihovih odločitev - ukrepov.
V LD smo pred leti "na novo" sprejeli vse akte ter le te natisnili v "lični" knjižici ter jih dali vsakemu lovcu in vsakemu na novo sprejetemu pripravniku. Po izjavi starešine to ni bil velik strošek. Opazni pa so pozitivni učinki tega dejanja - manj je "kreganja" in prerekanja na sestankih, sestanki so krajši, manj je kršitev, manj je izgovorov nisem vedel, itd.

Sršen
28. March 2014, 08:23
... V LD smo pred leti "na novo" sprejeli vse akte ter le te natisnili v "lični" knjižici ter jih dali vsakemu lovcu in vsakemu na novo sprejetemu pripravniku. Po izjavi starešine to ni bil velik strošek. Opazni pa so pozitivni učinki tega dejanja - manj je "kreganja" in prerekanja na sestankih, sestanki so krajši, manj je kršitev, manj je izgovorov nisem vedel, itd.

To si lahko privošči stabilna družina, ki enkrat postavi dobre predpise in se jih držijo. V povprečni LD (v mojem okolju) z multibrihtnimi starešinami po možnosti še pravniki in kvazi pravniki, pa imajo potrebo ves čas nekaj spreminjati in na koncu še sami ne vedo več kaj velja in kaj ne. Ko niso več na oblasti, pa itak zanikajo veljavnost vsega kar je bilo sprejeto, ker ni bilo sprejeto na UE. Seveda ne povedo, da so sami ugovarjali in nastavili mino, da to tam ni šlo čez. Skratka, da ponovim, stabilna družina enkrat natisne in je za dolga leta. Druge pa mutijo in bi za tiskanje in pošiljanje šlo veliko sredstev, velja pa ravno toliko, kot če z rumenim v sneg zapišeš!

Zato zagovarjam, da velja kar in ko se sprejme, sprejema večina in ta je prisotna, zakaj torej spet trošiti in omogočati da nekateri, ki jih ni na tako pomembnem sestanku kot je lovska skupščina, ribarijo v kalnem in zajebavajo ostale!

MilanK, sem gledal malo ustavo, pa vseeno spet prosim, da obrazložiš na kateri člen se naslanjaš pri trditvi, da po ustavi mora biti akt objavljen!

Rusevec
28. March 2014, 13:05
:icon_redface:sršen:
#...V povprečni LD (v mojem okolju) z multibrihtnimi starešinami po ...#
me je kar zmotila ta tvoja difinicija, ki vsepovprek žališ ljudi, ki še želijo opravljati to funkcijo.
Ti si verjetno Einstain, saj kolikor prebiram tvoje prispevke, ko se iz vseh delaš NORCE in jih ponižuješ / verjetno si prebrihten, da bi imel kakšno funkcijo v organih LD /, kajti lepše je ljudi PODJEBAVAT, saj tiste ki želijo odgovorno opravljati zaupane jim naloge v LD-ju.

IN SE SPRAŠUJEMO ZAKAJ JE LOVSTVO TAM KJER JE ???

cviček
28. March 2014, 13:31
S spremembo Pravilnika o evidentiranju bo ta anomalija odpravljena in v OZUL-ih, kjer prevladuje pamet, varčno že ravnajo. Tiska se le izvod seznama in zapisnik o kategorizaciji v 4.ih izvodih.
Na kateri OZUL in tajnika leti tvoja pripomba?

OZUL Zasavje. Naj povem , da smo bili prvi , ki smo dali uradno pripombo glede Pravilnika o evidentiranju in to že dve leti nazaj. Pripomba je bila zavrnjena s pojasnilom , da pač tako zahteva omenjeni pravilnik. Očitno se zadeva premika na bolje- do takrat bomo na kategorizacijo še vedno nosili 3 gajbe trofej in 1 gajbo papirja .

Sršen
28. March 2014, 13:35
...
me je kar zmotila ta tvoja difinicija, ki vsepovprek žališ ljudi, ki še želijo opravljati to funkcijo.
Ti si verjetno Einstain, saj kolikor prebiram tvoje prispevke, ko se iz vseh delaš NORCE in jih ponižuješ / verjetno si prebrihten, da bi imel kakšno funkcijo v organih LD /, kajti lepše je ljudi PODJEBAVAT, saj tiste ki želijo odgovorno opravljati zaupane jim naloge v LD-ju.

IN SE SPRAŠUJEMO ZAKAJ JE LOVSTVO TAM KJER JE ???

Žalim? Nikakor!
Nobenega nisem poimensko navedel. Da pa bo jasno primeri so iz realnega sveta naše lovske organizacije.
Da sem prebrihten, smo pa skupaj ugotovili in se razšli. Na mojo željo. Samo je nekaterim kasneje tudi kapnlo in v konkretnem primeru prišlo do novih zamenjav klub vztrajanju prejšnih na oblasti in sedaj je večina zadovoljna z novim stanjem.

Bistvo je pa ravno v tvojih besedah, s poudarkom na odgovorno! In še na besedi želijo!
Do sedaj še nisem srečal dobrega starešine, ki bi si funkcije želel. Želijo si jo predvsem povzpetniki!
Dobrim in delovnim pa to pomeni dodatno obremenitev in se kvečjemu pripravljeni delati v dobro drugih. In potem pride še stavek: Če so tega vredni!

Nisem pa Einstejn, čeprav poznam Cwajstajna in celo Dreistejna. Pa ti verjetno tudi. ;-)

Sicer pa; zakaj si tako hud? Te rep boli?

Rusevec
28. March 2014, 22:09
:icon_redface:Nisem hud, niti me ne boli rep !!!Je pa neprimerno za lovca, ki želi deliti lekcije drugim im jih posiljevati z teorijo, kako so vsi vodilni po LD-jih - pokvarjeni in nesposobni, žal moje mnenje ni takšno. Pač verjetno dobro obvladaš komunikacijo in dobro veš: Da če neko trditev 3x poveč ali pa zapišeš ljudje pač temu verjamejo - upam samo, da nisi eden tistih, ki želijo lovstvo privatizirati. Po tvojem pisanju pač nisi dosti od tega - veš zakaj !!!

Sršen
30. March 2014, 19:40
... Je pa neprimerno za lovca, ki želi deliti lekcije drugim im jih posiljevati z teorijo, kako so vsi vodilni po LD-jih - pokvarjeni in nesposobni, žal moje mnenje ni takšno. ... - upam samo, da nisi eden tistih, ki želijo lovstvo privatizirati.
Ej, jej, jej, ruševec, če so taki tvoji zaključki, potem pa res slabo bereš kar napišem! Ali pa jaz tako slabo napišem, da ti tako razumeš? :icon_eek:
In veš, "v povprečni LD v mojem okolju" ne pomeni "vsi". Eksaktnost je hudič!

Tole o privatiziranju je pa dobra municija za prepričevanje tistih, ki se zanimajo samo za šankom ali doma pred hruško, da vsi, ki so kritični ali žele spremembe, v bistvu hočejo privatizacijo lovstva. Bog ne daj, da bi kdo pomislil, da ravno taki, ki se ne angažirajo in jim je težko kaj več prebrati, omogočajo spremembe na slabše s svojo naivno vodljivostjo. Še sploh če so na kakšni funkciji v ZLD ali pa imajo tam stare prijatelje. Me prav zanima ali je še živ možakar, ki so ga delegirali v ZLD, ker si je to še želel pred smrtjo. Moram povprašati...

PROF.racoon
31. March 2014, 09:14
.
.
.
Samo je nekaterim kasneje tudi kapnlo in v konkretnem primeru prišlo do novih zamenjav klub vztrajanju prejšnih na oblasti in sedaj je večina zadovoljna z novim stanjem.
.
.
.

In kdo je nov starešina? Povzpetnik ali kdo, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v lovskih vrstah?
Do sedaj še nisem srečal dobrega starešine, ki bi si funkcije želel. Želijo si jo predvsem povzpetniki!


Očitno z novim vodstvom nisi zadovoljen...

Sršen
31. March 2014, 09:57
In kdo je nov starešina? Povzpetnik ali kdo, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja v lovskih vrstah?
...
Očitno z novim vodstvom nisi zadovoljen...

Tako kot drugemu hlače meriti po svoji riti in stvari le svojim vatlom meriti, je tudi za druge neke površne trditve postavljati, bom prijazno rekel da "malo mimo".

Sem kje napisal, da si je novi starešina "želel" kandidirati?

Veš, ponekod obstajajo tudi ljudje, ki se pogovarjajo in ko ugotovijo, da je le potrebno kaj na bolje spremeniti, se domenijo kako bodo to izpeljali. Nekdo mora potem biti tudi starešina in ni nujno, da si tega dela ravno želi. Lahko tudi le pristane, da bo skupaj z ekipo zagrizel v to kislo jabolko in žrtvoval svoje znanje, čas in trud za dobro lovske družine.

In bom ponovil. Tisti, ki si funkcij želijo, so ponavadi slabi funkcionarji! Pa poglejte okoli sebe, preden se bo spet komu kaj zatikalo!

Ste pa tu nekateri tipični in zelo primerni za funkcionarje, kakršnih smo vajeni. Nekateri to tudi ste. Prva spretnost, ki jo mora tak funkcionar v prid dolgega gretja stolčka znati, je odbijanje kritik. Popravljanje očitanih napak je pretrdo in nehvaležno delo, zato je diskreditacija kritikov najprimernejši ukrep. In če kritikom obesiš prizadevanje za privatizacijo lovstva in si za povrhu po gostilniški maniri izmisliš še nekaj negativnosti, je uspeh zagotovljen, stolček pa ubranjen.

Samo je hudič, ko so nekateri s kazanjem na nepravilnosti tako presneto vztrajni, pa nobenih posebnih grehov nimajo na grbi, da bi jih lahko očitali. Notranji sovražniki, bi jim rekli včasih.:icon_twisted:

pranger
31. March 2014, 11:28
Tako kot drugemu hlače meriti po svoji riti in stvari le svojim vatlom meriti, je tudi za druge neke površne trditve postavljati, bom prijazno rekel da "malo mimo".

Sem kje napisal, da si je novi starešina "želel" kandidirati?

Veš, ponekod obstajajo tudi ljudje, ki se pogovarjajo in ko ugotovijo, da je le potrebno kaj na bolje spremeniti, se domenijo kako bodo to izpeljali. Nekdo mora potem biti tudi starešina in ni nujno, da si tega dela ravno želi. Lahko tudi le pristane, da bo skupaj z ekipo zagrizel v to kislo jabolko in žrtvoval svoje znanje, čas in trud za dobro lovske družine.

In bom ponovil. Tisti, ki si funkcij želijo, so ponavadi slabi funkcionarji! Pa poglejte okoli sebe, preden se bo spet komu kaj zatikalo!

Ste pa tu nekateri tipični in zelo primerni za funkcionarje, kakršnih smo vajeni. Nekateri to tudi ste. Prva spretnost, ki jo mora tak funkcionar v prid dolgega gretja stolčka znati, je odbijanje kritik. Popravljanje očitanih napak je pretrdo in nehvaležno delo, zato je diskreditacija kritikov najprimernejši ukrep. In če kritikom obesiš prizadevanje za privatizacijo lovstva in si za povrhu po gostilniški maniri izmisliš še nekaj negativnosti, je uspeh zagotovljen, stolček pa ubranjen.

Samo je hudič, ko so nekateri s kazanjem na nepravilnosti tako presneto vztrajni, pa nobenih posebnih grehov nimajo na grbi, da bi jih lahko očitali. Notranji sovražniki, bi jim rekli včasih.:icon_twisted:

Tako, kot nekateri pišete, se dogaja tudi v naši "prelepi". Kritike in kritike, nihče od kritizerjev pa nič ne naredi, da bi se kaj spremenilo na bolje.

Najlažje je dogajanje v LD spremljati od strani, ugotavljati napake in kritizirati. Če ne delaš (loviš) praviloma ne moreš grešiti in si lahko misliš, da si nezgrešljivi ali brez napake.
Kazanje na napake in kršitve v LD bi morala biti dolžnost vseh lovcev, ampak ne samo kazanje na napake tistih, "ki jih ne maramo", ampak na kazanje na napake vseh, tudi prijateljev. Smisel opozarjanja na napake naj bi bil, da bi se napake, nepravilnosti in kršitve odpravile, z obravnavo na sestankih v LD, pa tudi z uvedbo disciplinskih ukrepov zoper kršitelje. Je pa neproduktivno, kot se dogaja v LD, da lovci opozarjajo in bi želeli razpravljati o napakah in kršitvah, ki so se zgodili pred več leti (tudi desetletji), vse skozi so vedeli za kršitev, pa so za kršitev (nepravilnost) povedali šele po tem, ko se je z dotičnim lovcem skregal. Takšna ravnanja so neproduktivno in vodi v "špetir" v LD, si pa takšni lovci, ki so o kršitvah molčali ne vem koliko časa zaslužijo "kritiko", po mojem pa zgubijo tudi vso verodostojnost.

V lovskih družinah pričakujemo čudeže od UO LD in starešine, sami lovci ničesar ne storimo, da bi se razmere izboljšala in že v naprej kritiziramo vse tiste, ki so pripravljeni poskusiti kaj narediti za LD.

Sršen
31. March 2014, 11:54
Tako, kot nekateri pišete, se dogaja tudi v naši "prelepi". Kritike in kritike, nihče od kritizerjev pa nič ne naredi, da bi se kaj spremenilo na bolje. ...
V lovskih družinah pričakujemo čudeže od UO LD in starešine, sami lovci ničesar ne storimo, da bi se razmere izboljšala in že v naprej kritiziramo vse tiste, ki so pripravljeni poskusiti kaj narediti za LD.

Pranger, si ti tudi funkcionar? Tako mi diši tvoje in ruševčevo pisanje. Pritoževanje nad kritiko. Seveda je najlepše imeti pohlevno in nevedno podložniško rajo. A ni vedno po tej sreči ...

To o "kršitvah, ki so se zgodili pred več leti" je stvar internih aktov in kako imate zapisano zastaranje. To o kritiziranju tistih "ki jih ne maramo", je stvar določenega okolja. Mogoče vašega? Ne vem, veš sam. Poznam pa. Se je tudi pri nas dogajalo v preteklosti. Odkar mora vsak sam dati na papir kar ima povedati in sam sprožiti postopke, se je to uneslo. Opravljal bi vsak, zastavil sebe za postopek pa nihče! Razen nas nekaterih.
Ja seveda so takšna "šimfarska" ravnanja neproduktivna. A le vodilni v LD imajo moč to ustaviti. A za to morajo znati delati z ljudmi. Biti pravični in do vseh enaki. A kolikor poznam slovensko lovsko realnost, so taka vodstva presneto redka.
Običajnejša so tista, kjer se postopki, ki jih z dokazi in pričami sprožiš proti njim ali njihovim prijatelje ustavijo že na seji UO. Tisto kar prinese okoli pijača in laži žleht jezikov, pa se tam na debelo obravnava.

Sem že nekajkrat zapisal. Vodstva imamo kakršna zaslužimo. Za spremembe pa je potrebno vedno doseči kritično maso sprememb voljnih ljudi. Do takrat obstajajo zgolj petelini, ki prezgodaj pojejo in so vedno v nevarnosti, da se jim odseka glavo in bodo za nedeljsko kosilo. A to še zdaleč ne pomeni, da ti petelini pojejo napačno pesem! In to tudi ne pomeni, da niso potrebni. Za spremembe so še kako potrebni!
Lahko pa seveda določenim ta pesem ni všeč in jih od njih bolijo ušesa. Kar naj!