PDA

View Full Version : Priprava novih aktov LDvest
25. January 2010, 14:59
V kolikor mi lahko kdo pomaga naj mi prosim razloži naslednje:

LD nam je poslala:
-osnutek Pravil LD, z možnostjo, da pisno predlagamo nove člene ali njihove spremenbe v kolikor bi radi osnutek dopolnili

-osnutek Pravilnika o disciplinskem postopku. Tudi tu lahko v pisnem odgovoru predlagamo dopolnila členov

-osnutek Poslovnika LD z možnostjo, da pisno predlagamo nove člene ali njihove spremenbe v kolikor bi radi osnutek dopolnili


Na vse zgoraj omenjene akte moramo svoja mnenja in predloge v pisni obliki dostaviti v LD v določem času. ( za Poslovnik LD imamo časa štiri dni, za ostala dva akta deset dni).

Mislim, da je to, za take pomenbne odločitve in akte, malce premalo časa; sploh za poslovnik.

Kako je z vrstni redom oz. hiearhijo aktov? Ali ne gre več tako, kot smo se naučili in sicer:Zakon o lovu, Zakon o društvih
Pravila LD ( LD jih pripravi upošteva ali ne dopolnila in predloge članov, potrdi na občnem zboru- lahko izrednem-,ter tako pripravljene odda na UE katera jih potrdi in šele nato na podlagi teh potrjenih pravil lahko LD nadaljuje z pripravo ostalih dveh aktov po istem postopku glede pripomb in upoštevanju dopolnil članov za kar jim treba dati na razpolago malo več časa in ne samo štiri dni. Te akte: (Pravilnik o disciplinskem postopku, Poslovnik LD), ko so usklajeni, dokončno potrdi občni zbor LD.


Imam občutek, da so pri nas to nakako vse skupaj pomešali, (prej namerno kot ne, lastni interesi locirani v določenih členih v aktih LD). Zadeva naj bi se na hitro speljala (prej se ni par let nič mudilo, kratki roki za dopolnitve, pa dajo razmislek, da se čim manj članov poglobi v pripravo še kako pomenbnih aktov). Na tak način naj bi se nekatere preko vode peljalo žejne.

Nekako se mi zdi, da taka izpeljava priprav za našo novo biblijo ni ravno najbolj demokratična. (največkrat se pozneje sliši znan glas: Kaj se sedaj bunite, imeli ste možnost vpliva na spremembo aktov pred njihovim sprejetjem sedaj bodite pa lepo tiho).

In ker tega ne bi rad v naslednjih letih poslušal, me zanima, če so moja razmišljanja v vezi vrstnega reda sprejemanja in kratkih rokov za dopolnitev osnutkov pravilna in kaj lahko storim v kolikor se tukaj ne motim.


Lp

Sraka
25. January 2010, 20:24
Najprej pohvala vodstvu vaše LD za odločitev, da med članstvo razdeli osnuteke splošnih aktov z željo, da se z vsebino osnutkov seznanijo in podajo pisno svoja mnenja, predloge in priporočila. S tem dejanjem je vodstvo vaše LD lahko za velik vzor organom LZS vseh zadnjih nekaj mandatov.

In to kar so storili "dobro in idemokratično" so sami takoj zapacali z določitvijo nerazumno kratkega roka v katerem bi članstvo moralo podati pripombe in predloge na vsebino rešitev v osnutkih splošnih aktov.

Vendar ni nič zamujenega. Ko boste na rednem ali izrednem občnem zboru te akte sprejemali in ugotovili, da vsebina ne odraža interesov in teženj večine članov LD, jih enostavno zavrnite in s sklepom določite podaljšanje javne obravnave in sočasno določite rok sklica izrednega občnega zbora.

Glede Pravil LD je potrebno zapisati, da jih morate v 30 dneh po sprejemu na občnem zboru predati v potrditev na vašo UE.

Ni nujno, da bi bilo kar koli narobe, če sočasno sprejmete še tudi oba pravilnika. V primeru, da se na občnem zboru Pravila ne sprejmejo, pa bi bilo modro, da se začasno odloži tudi sprejem obeh navedenih pravilnikov. Seveda je pa postopek sprejemanja pravilnikov manj zahteven kot sprejem Pravil in je pravilnike mogoče kadarkoli spreminajti.

Tvoje razmišljanje glede vrstnega reda sprejemanja posameznih aktov je seveda pravilno. Vendar se v LD-jih pogosto zaradi različnih razlogov odločajo za tako imenovano paketno sprejemanje, ki pa vedno ni najbolj praktično, ker se določena neskladja med posameznimi akti pokažejo šele čez čas. To pa lahko v konkretnih promerih izvajanja določil splošnih aktov v praksi privede do nezaželenih posledic, nejasnosti in tudi do krhanja medsebojnih odnosov.

Mogoče pa bi kazalo razmisliti tudi v smeri, da bi Poslovnik LD sprejemal kar UO in bi to tudi zapisali v Pravila. Nekatere LD, ki so to rešile na tak način so se s tem izognile mnogim proceduralnim pastem in težavam, ker je vsebina poslovnika še najbolj podvžena vplivom sprememb v praksi, zunanjim navodilom in napotilom državnih in drugih organov, spremembam v okolju in lovišču ter še čemu in ga je pač potrebno temu primerno tudi večkrat spreminjati in dopolnjevati.

Lep pozdrav!

vest
25. January 2010, 23:21
sraka, najlepša hvala za tvoje mnenje in priporočila. Mi bodo v veliko pomoč.

Lp