PDA

View Full Version : disciplinski postopek zaradi odstrela jelena Amedvedar1
13. August 2009, 21:56
Kolega lovec je leta 2008 odstrelil jelema v starosti 4+, ki je bil kategoriziran kot jelen "A" in je zoper njega, zaradi tega, ker gre za jelena "A", sprožen disciplinski postopek. Naj pojasnim, da je LD imela planiranega jelena v razredu 2-4 let in ni kršil starostne strukture.
Ali mi nekdo, ki te zadeve bolje pozna, lahko pojasni naslednje;
1. Ali je leta 2008 bil prepovedan lov jelena kategorije "A"?
2. Kje se lahko dobi Pravilnik o sprejemu načrtov... za leto 2008 za Notranjsko LUO - del, ki se nanaša na načrtovanje odvzema jelenjadi? Če kdor koli to ima naj pošlje na ZS, prosim!
3. Kako se braniti v postopku?
LP in hvala za vso pomoč.

206
13. August 2009, 22:19
Kolega lovec je leta 2008 odstrelil jelema v starosti 4+, ki je bil kategoriziran kot jelen "A" in je zoper njega, zaradi tega, ker gre za jelena "A", sprožen disciplinski postopek. Naj pojasnim, da je LD imela planiranega jelena v razredu 2-4 let in ni kršil starostne strukture.si prepričan da ni kršil starostnega razreda?nekateri tolmačijo da jelen 4+ pade v kategorijo 5-9 :icon_neutral:

Veper
14. August 2009, 00:13
Medvedar kot sem ti že dejal dobiš podatke v razdelilniku odstrela divjadi za notranjski LGO iz leta 2008. Vsako leto se kaj spremeni vendar za ta disciplinski postopek je merodajen razdelilnik iz leta 2008. Jaz imam kopijo vendar je tako slaba da se skoraj nič ne vidi. Vseno ti jo bom poslal po e mailu od Wolfa 1.

teohafy
14. August 2009, 01:11
Če imate v družini pravilnik glede razdelitve jelenov v A in B kategorijo ter ste se dogovorili, da se A jelena ne strelja, potem mislim, da disciplinski postopek formalno ni sporen. Ali so delitve v A in B upravičene, pa je stvar druge debate...

medvedar1
18. August 2009, 08:46
Popravljam del podatkov in jih dopolnjujem:
jelen je bi enostranski kronar star 3+, lovec je obdolžen kršitev " določeil enotnih gojitvenih smernic za gojitev divjadi in drugih pravnih aktov".
Iz tega sledi še nekaj vprašanj za strokovnjake:
1. Ali te smernice še veljajo od jar imamo Pravilnik za izdelavo dolgoročnih načrtov in Dolgoročne načrte?
2. Ali te smernice prepovedujejo lov jelena A ktg.

teohafy
18. August 2009, 09:41
V našem upravljalskem območju vem, da imamo točno določene smernice glede odstrela jelenjadi in če se ga ne držimo...

mugo
18. August 2009, 10:59
Popravljam del podatkov in jih dopolnjujem:
jelen je bi enostranski kronar star 3+, lovec je obdolžen kršitev " določeil enotnih gojitvenih smernic za gojitev divjadi in drugih pravnih aktov".
Iz tega sledi še nekaj vprašanj za strokovnjake:
1. Ali te smernice še veljajo od jar imamo Pravilnik za izdelavo dolgoročnih načrtov in Dolgoročne načrte?
2. Ali te smernice prepovedujejo lov jelena A ktg.

Te smernice že dolgo ne veljao več, velja le to, kar je napisano v zakonu o lovu in v njegovih podzakonskih aktih, kamor sodijo tudi letni in dolgoročni načrti LUO. Za konkreten primer to pomeni, da veljajo določila načrta vašega LUO. V primeru kršenja zakona in podzakonskih aktov (se pravi tudi načrta LUO) bi reagiral lovski inšpektor. Vsekakor lahko o teh zadevah lovskega inšpektorja tudi povprašate, saj očitana " kršitev " določeil enotnih gojitvenih smernic za gojitev divjadi in drugih pravnih aktov" spada pod njegovo pristojnost. Lahko pozovete tiste, ki očitajo kršitve naj zadevo prijavijo lovskemu inšpektorju, če naj bi šlo za kršitev pravnih aktov države. Bodo vsaj zvedeli, da se motijo.


Vendar! Če imate v internih aktih LD še kake druge omejitve potem veljajo v vaši LD tudi te.

Krpan
30. May 2010, 13:25
Na Notranjskem nimamo več jelenov A in B, ampak od letos naprej perspektivne in neperspektivne jelene.

Veper
30. May 2010, 13:48
Nisem prepričan da je izraz perspektiven in neperspektiven ravno pravilen in o tem ne bom polimiziral ampak tudi tega ne vem ali primer ki ga bom opisal sodi v rubriko in če ne povejte pa ga bom izbrisal.

Gregor se je rodil 30 dni prezgodaj in je tehtal 2,6 kg vsekakor po mnenju nekaterih strokovnjakov poplnoma neperspektiven. Danes pri marca dopoljnenih 14 letih je težak 62 kg, visok 174 cm ima nogo št.47 , v šoli mu gre odlično, drži drugi rezultat teka na 60 metrov na šoli, dvigne 50kg in nenazadnje na strelskih tekmah se enakovredno kosa z strelci ki se s strelstvom ukvarjajo že leta. Še bi lahko našteval ampak naj bo dovolj za vprašanje ki ga zastavljam:ali je neperspektivni prezgodaj rojeni malček perspektiven???:icon_study:

Primerjava z kržljavim neperspektivnim jelenčkom šilarjem z rožički pod 15 cm in premajhno težo je seveda zgolj slučaj. Še dobro ,da se ljudje ne ..................

Krpan
30. May 2010, 13:58
Odgovor je v okolju kjer je odraščal. Okolje mu je namreč nudilo pravšnje pogoje (skrb in ljubezen matere in očeta) da je lahko razvil svoje talente.

Mogoče bi lahko nadaljnjo debato o gojitvi jelenjadi na Notranjskem preselili v kotiček za Notranjske jagre. (http://www.forum-lov.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=56)

Tukaj sem samo želel opozoriti da bo potrebno prilagoditi notranje akte LD glede novih pristopov k gojitvi jelenjadi.

Veper
30. May 2010, 14:26
Se strinjam.

Prepelicar
30. May 2010, 15:03
Govor je o TROFEJNO perspektivnih in neperspektivnih in ne o telesno ali drugače obravnavanih jelenih. In edini kriterij o selekciji je ROGOVJE ("trofeja"), katero jelen nosi.

Zato se mi zdijo primerjave o perspektivnih ali ne perspektivnih otrocih malo neokusne!

Veper
30. May 2010, 17:08
Meni se zdi pa popolnoma neokusno to,da je največ lovske fovšije in posledično disciplinskih postopkov opravičenih in ne opravičenih nastalo ravno zaradi rogovja torej trofeje. Tudi inšpektorske blagajne polnimo zaradi folšije in trofej za katere smo umetno ali še bolje rečeno prav umetelno postavili neka pravila (cic točke) ki uplenitelja povzdigneta v večjega ali manjšega zmagovalca na področju bahanja. In bahanje povzroča zavist ,zavist pa nedvomno iznajdbo disciplinskega postopka. Disciplinski postopek bi v mojih očeh moral prvenstveno teči pri neizvajanju del v lovišču, Tudi tisti ki si lahko pač privoščijo plačilo delavnih ur zato da si ne pretegnejo špeha bi morali na disciplinski postopek. Pa tisti ki so tako ali drugače oškodovaliLD, pa tisti ki................ ah saj nima smisla ker je preveč trofejaštva in disciplinskih postopkov zaradi tega. Prepričan sem,da bo ravno trofejaštvo eden večjih krivcev ob izgubi koncesij in vsekakor prehod lovstva v zasebništvo.

alojz1
30. May 2010, 18:03
Veper s tem se pa strinjam. Zato pri meni ni na zidu nič trofej. Tudi v moji LD je nastal največji razdor med člani zaradi trofeje. In dokler ne bomo enako obravnavali odstrel trofejne in netrofejne divjadi ne vidim izboljšanja

jelen23
7. June 2011, 20:16
kje se najde pravilnik da se kromski jelen ne sme odstreliti če ni star 10 +
hvala za vaše odgovore!!!

Krpan
7. June 2011, 20:24
Ni pravilnik ampak Letni načrti lovsko upravljavskih območij, ter Letni razdelilniki odstrela za določeno LUO. Če bi kršil, ta dva dokumneta običajno najprej sledi postopek pred inšpektojem.

Prepelicar
8. June 2011, 00:59
Ni pravilnik ampak Letni načrti lovsko upravljavskih območij, ter Letni razdelilniki odstrela za določeno LUO. Če bi kršil, ta dva dokumneta običajno najprej sledi postopek pred inšpektojem.

Natanko tako! Pa tudi vsi društveni akti morajo temu slediti!