PDA

View Full Version : Nov Pravilnik o zaščiti hišnih živaliBreza
17. July 2009, 13:58
Jutri (18.7.2009) začne veljati nov Pravlinik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS 51/2009).

Najdete ga na povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200951&stevilka=2571

Kar nekaj sprememb....

Predvsem je dobro, da vzreditelji vedo, da lahko "po novem" psičke oddajajo z 8 tednom starosti - enako kot v ostalih državah EU (in ne več z 9 tednom kot je to veljalo do sedaj). Novost je tudi, da mora biti med dvema zaporednima kotitvama najmanj 290 dni (kotitve niso več vezane na koledarsko leto), za preobremenjevanje živali pa se šteje tudi, če psica koti pred 14. mesecem starosti. Za tiste, ki imate poleg psic tudi mačkice velja enako (torej 290 dni med kotitvama in najnižja starost 14 mesecev).

Pri prevozu je potrebno vedeti, da "hišnih živali ni dovoljeno prevažati v tovornem prostoru vozila ali v prostoru, namenjenem prevozu prtljage, razen če je v tem primeru zagotovljena naravna svetloba in zadostno zračenje" in da jih "ni dovoljeno puščati samih v oziroma na vozilih, razen če se zagotovi letnemu času primerno zračenje. Če zunanja temperatura v sončnem vremenu presega 20 °C, je potrebno poiskati za parkirano vozilo primerno senco, da temperatura v vozilu ne povzroči vročinskega udara pri živali v vozilu." (9.člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali, Ur.l.RS 51/2009).

Tudi sprememba podatkov o psu v veterinarskem Centralnem registru psov je jasno opredeljena:

1) Lastnik psa mora vsako spremembo lastništva psa ali spremembo svojega prebivališča pisno ali po elektronski pošti javiti pristojni veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument iz drugega odstavka tega člena, pogin psa pa pisno ali po elektronski pošti javiti v roku 30 dni od pogina psa.
(2) Pristojna veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v Centralnem registru psov na podlagi:
1. računa,
2. kupoprodajne pogodbe,
3. ustreznega dokumenta o oddaji psa v ali iz zavetišča ali
4. izjave lastnika o spremembi lastništva psa, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

Torej...veselo na branje! :icon_cool:

detel
17. July 2009, 17:33
Tako je :icon_wink:.

JANEZ L
17. July 2009, 17:45
Lp!


Jutri (18.7.2009) začne veljati nov Pravlinik o zaščiti hišnih živali (Ur.l.RS 51/2009).Predvsem je dobro, da vzreditelji vedo, da lahko "po novem" psičke oddajajo z 8 tednom starosti - enako kot v ostalih državah EU (in ne več z 9 tednom kot je to veljalo do sedaj). Novost je tudi, da mora biti med dvema zaporednima kotitvama najmanj 290 dni (kotitve niso več vezane na koledarsko leto), za preobremenjevanje živali pa se šteje tudi, če psica koti pred 14. mesecem starosti. Za tiste, ki imate poleg psic tudi mačkice velja enako (torej 290 dni med kotitvama in najnižja starost 14 mesecev).

Potem pa kar veselo na vas in bo državni proračun hitro pokrpan...:icon_twisted:

Lovski zdravo
Janez L

Breza
18. July 2009, 11:30
Sej...samo pobrat je treba denar, ki "leži" (ali mjavka ali laja) naokoli. :icon_twisted: Pa še prav na vas ni treba. :icon_wink:

deteljica
21. May 2010, 13:41
Pozdravljeni lovci!

Bodite pozorni na 3/7.točko zapisnika UO KZS, ki se nanaš na pogobo med KZS in lovsko zvezo. Upam, da ste obveščeni, da se to pripravlja in da sodelujete?

http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%20-%208.%20seje%20UO%20KZS11.05.2010.pdf

K sklepu 3/7:
Marjan Gselman je pregledal predloge za dopolnitev dogovora o medsebojnem sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije in KZS ter pripravil osnutek. Čistopis bo g. Gselman posredoval članom UO v pregled in dopolnitev, sledi potrditev preko korespondenčne seje. Čistopis se pošlje v pregled tudi Lovski zvezi Slovenije. Po potrditvi čistopisa se organizira sestanek z vodstvom Lovske zveze Slovenije in KZS.

ZR7
21. May 2010, 14:10
Zanimiva je tudi zadeva Aleksandre Karner.:icon_evil:

Veper
21. May 2010, 14:36
Zanimivo je tudi kako malo cenijo delo vodje rodovniške knjige. Za 5e na uro danes ne dobiš niti človeka ki bi ti pokosil travo pred hišo pa čeprav z tvojo kosilnico.:icon_redface:Zanimivo bi bilo videti plače zaposlenih in deliti z 5 eu.