PDA

View Full Version : Vračilo škode od zavarovanih vrstKrpan
15. January 2009, 20:21
Ne vem zakaj imam vedno "čudna" vprašanja vendar zadevam hočem priti do dna še predno pride do zapletov in problemov.

V Zakonu o varstvu narave (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233) piše, da je država dolžna poravnati škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste.
Ta pravi:

92. člen

(škoda, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst)

(1) Fizična ali pravna oseba, ki ji živali zavarovanih vrst iz 81. člena tega zakona lahko povzročijo škodo na premoženju (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec), mora na primeren način kot dober gospodar in na svoje stroške narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode.
(2) Če nastanka škode ni mogoče preprečiti na način iz prejšnjega odstavka, lahko oškodovanec od ministrstva zahteva izvedbo ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje škode. Oškodovanec in ministrstvo se sporazumeta o vrstah ukrepov in o načinu zagotovitve sredstev za izvedbo ukrepov.
(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so odvračanje, postavljanje ograd, ulov posameznih osebkov in redčenje populacij zavarovanih živalskih vrst.
(4) Minister določi primerne načine varovanja premoženja in vrste ukrepov za preprečitev škode za posamezne živalske vrste.

93. člen

(odškodnina zaradi škode povzročene po živalih zavarovanih vrst)

(1) Oškodovanec je upravičen do povrnitve odškodnine v višini dejanske škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst iz 81. člena tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Oškodovanec uveljavlja odškodninski zahtevek za škodo, povzročeno po živalih zavarovanih vrst na način in po postopku s smiselno uporabo določb predpisov o divjadi in lovstvu, ki urejajo uveljavljanje škode od države.
(3) Naloge pooblaščenca ministrstva v primerih iz prejšnjega odstavka izvaja Zavod za gozdove Slovenije.
(4) Ministrstvo je pristojno za odločitev o višini odškodnine za škodo, povzročeno po živalih zavarovanih vrst.
(5) Oškodovanec, ki se ne strinja z odločitvijo ministrstva, lahko s tožbo zahteva, da o odškodnini odloči pristojno sodišče. Tožbo mora vložiti najkasneje v treh letih od dneva, ko je škoda nastala.
(6) Z varstvenim režimom iz prvega odstavka 81. člena tega zakona se lahko določi tudi omejitev ali prepoved imeti v posesti ali lasti žival ali rastlino, zavarovano skladno z 81. členom tega zakona, če prisotnost živali ali rastline na območju države neposredno ogroža obstoj domorodne rastlinske ali živalske vrste.

Zakon se v praksi (kmetijstvo) izvaja, lani so izplačali že okoli 400 000 € odškodnin. Kaj pa škoda v lovišču?

Poznam lovsko družino, ki zahtevajo, da jim država povrne škodo, ki jo je povzročil medved na njihovi avtomatski krmilnici.
Pri nas pa so volkovi pojedli srnjaka, pa me zanima ali naj od države zahtevam odškodnino, in kakšen naj bi bil pravilen postopek?

Če država zahteva kar je njenega (koncesije), mislim, da imamo tudi lovci pravico zahtevati odškodnino škodo, ki nam jo povzročijo živali, ki jih ščiti država.

mišica
15. January 2009, 20:47
Vem da je LD pred leti dobila odškodnino za po medvedu polomljen krmilnik, lani pa so isti LD zahtevo menda zavrnili.

torro
15. January 2009, 21:31
Pri nas je Medo uničil Herculesa in shrambo za koruzo ( koruzo je seveda pojedel ). Država je škodo povrnila. Točno višino zdajle ne vem. A je bilo kar realno.
LP

mišica
15. January 2009, 21:38
Kdaj?

torro
15. January 2009, 21:52
November 2005. Hercules + cca 500 kg koruze = 510 €. Hercules ni bil čisto v totalko. Pleh se je sklepal, ostalo kupilo novo.
LP

mišica
15. January 2009, 22:07
Ja kasneje pa najbrž več ne, vsaj lani oziroma 2007 nič več.

torro
15. January 2009, 22:18
Je bil takrat v enem tednu dvakrat na obisku. Potem pa hvalabogu nič več.
Krmišče ni njemu namenjeno, niti ni to območje medveda, mi pa nimamo dovoljenja za odstrel:icon_redface:. Razen občasno ( na nekaj let ), če pašno drobnico da na jedilni list.
LP

Erysimum
16. January 2009, 08:34
Pri nas pa so volkovi pojedli srnjaka, pa me zanima ali naj od države zahtevam odškodnino
Zahtevajte, da se vam bodo smejali.
Če volk, ris, medved,... pokonča divjad je to čisto normalen proces ne pa škoda. Kar se tiče škod po zavarovanih vrstah pa država plača škodo ne nekem objektu samo enkrat, ker je v primiru, da se škoda ponovi objektivno pričakovana.
Vsi vemo, da je v lovskih družinah to nekoliko drugače, kajti vsako leto se škode po divjadi plačujejo na istih površinah.:icon_neutral:

ZR7
16. January 2009, 08:42
...
Zahtevajte, da se vam bodo smejali.
...
Lahko se smejejo, vendar bodo morali dati tudi utemeljen odgovor, ki bo temeljil na pravu in ne na naravnih razmerjih.
In če predpisi ne urejajo tega kot je treba, je prav, da se pomankljivost izkaže in eventuelno v bodoče popravi.
Tako, da se meni Krpanovo vprašanje sploh ne zdi neumno.

Erysimum
16. January 2009, 14:36
Kolikor je meni znano je v pripravi pravilnik, ki bo določal kaj je škoda in kaj ni. Poleg tega pa bo definirano kdaj je posameznik (kateri je prijavil škodo), sploh upravičen do odškodnine. Upam, da bo nam lovcem po sprejetju tega pravilnika kaj lažje.