PDA

View Full Version : Prijava na razpis za koncesijeKrpan
17. December 2008, 16:38
Menim, da je potrebno odpreti novo temo. 416 tajnikov in predsednikov se bo med prazniki ukvarjalo z izpolnjevanjem razpisne dokumentacije za najpomembnejši dokument LD, ki bo naslednjih 20 let krojil usodo LD. Koncesijska pogodba bo gotovo pomembnejša kot vsi ostali akti v LD. Časa ni veliko, saj morajo biti 16.1. 2009 vsi papirji že na Ministrstvu.

Sam sem si že natisnil dokumentacijo in ugotovil, da je v opisu meje vsaj 10 pravopisnih napak. Predvsem so narobe napisana zemljepisna imena. Namesto Škrilje je Škrilja, namesto Podstajska je Postojnska....
A se komu svita kako bi se dalo takšne napake popraviti?

V obrazcu št. 9 zahtevajo naslednje podatke:

Število vseh članov lovske družine:
Število vseh članov, ki imajo stalno prebivališče na območju lovišča
Število članov, ki so lastniki zemljišč in gozdov na območju lovišča in
imajo hkrati stalno prebivališče na območju lovišča:
Število članov, ki so lastniki zemljišč in gozdov na območju lovišča, vendar
nimajo stalnega prebivališča na območju loviš??a:


Kako najlažje priti do teh podatkov? Z anketo med člani ali kako drugače.

"Všeč" so mu tudi razlogi za odvzem koncesije:


Razlogi za odvzem koncesije so lahko:
- koncesionar krši določila drugega odstavka 17. člena uredbe;
- koncesionar ne sprejme v članstvo kandidata, ki ima na področju lovišča prijavljeno
osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali je lastnik vsaj 15 ha gozdnih ali kmetijskih
zemljišč;
- pri sprejemu v članstvo koncesionar novim članom zaračunava pristopnino ali podobno
dajatev;
- navajanje neresničnih podatkov v vlogi za javni razpis za podelitev koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo.


17 člen Uredbe

(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncendentom in koncesionarjem preneha
na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja divjad
in lovstvo, in koncesijska pogodba.
(2) Razlogi za odvzem koncesije so lahko predvsem:
– neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 6. člena
te uredbe;
– koncesionar odda lovišče v najem ali podnajem;
– koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega
odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz
letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega
območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto
divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja;
– koncesionar ne izvaja ukrepov za izboljšanje življenjskih
razmer vseh vrst ptic in sesalcev ali ne posega v populacije
prosto živečih vrst ptic in sesalcev na način lova v skladu s
predpisi s področja ohranjanja narave;
– koncesionar krši predpise s področja ohranjanja narave
ali varstva okolja, kar je ugotovljeno z dokončno odločbo pristojnega
organa;
– koncesionar zamuja s plačilom koncesije več kot dva
meseca.

CREATIVE
17. December 2008, 17:25
Podatke za obrazec ne potrebujete vpisovati, ker ste dosedanji upravljalec lovišča!

Citiram iz vloge:
IX. Obrazec - PODATKI O ČLANSTVU
(ta obrazec se mora izpolniti samo takrat, kadar uveljavlja lovska organizacija prednostno
pravico na osnovi deleža članov, ki so lastniki zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma
katere večji del članov ima stalno prebivališče na območju lovišča)

tica
17. December 2008, 17:39
Opise mej lovišč je pripravljal ZGS in le on lahko napake tudi odpravi. Menim, da bo to potrebno sporočiti MKGP ob prijavi na razpis.

CREATIVE
17. December 2008, 20:10
Ne vem, kako naj si razlagam drugo alinejo 17. člena Uredbe o podelitvi koncesij.

17. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)

-če koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega
odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz
letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega
območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto
divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja.

Ali je mišljeno neizpolnjevanje celotnega načrta v dovoljenih mejah, ali pa je mišljeno neizpolnjevanje višine odstrela samo ene vrste divjadi?
Če je mišljeno samo pri eni vrsti divjadi se lahko zgodi, da zaradi nihanja številčnosti populacije ( zveri, bolezen...) ne bomo izpolnili odstrela dve leti zaporedoma.

tica
18. December 2008, 00:08
....v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja.
Ali ne piše dovolj razumljivo ???

pumpa
18. December 2008, 00:19
Ne vem, kako naj si razlagam drugo alinejo 17. člena Uredbe o podelitvi koncesij.

17. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)

-če koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega
odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz
letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega
območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto
divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja.

Ali je mišljeno neizpolnjevanje celotnega načrta v dovoljenih mejah, ali pa je mišljeno neizpolnjevanje višine odstrela samo ene vrste divjadi?
Če je mišljeno samo pri eni vrsti divjadi se lahko zgodi, da zaradi nihanja številčnosti populacije ( zveri, bolezen...) ne bomo izpolnili odstrela dve leti zaporedoma.

nevem če se nisi malo pre kmalu spomnil take zadeve breti počakaj kako leto pa ti jo inšpektor zelo natančno razloži samo računa tako kot kakšen dober pravnik:icon_twisted::icon_twisted::icon_twisted:

CREATIVE
18. December 2008, 08:40
Tica, mislim da me nisi razumel kaj sem mislil.
Recimo da naša LD izpolni plan pri odstrelu srnjadi, jelenjadi, prašičih.. ne izpolnimo pa plana pri odstrelu rac, dve leti zaporedoma- kar se nam dogaja sedaj, ali pomeni to odvzem koncesije?

tica
18. December 2008, 13:51
Načeloma da, odvisno od ugotovitev in sprejemljivih razlogov odstopanja, ki ga bo inšpektor za lovstvo vpisal v zapisnik ob izvedbi kategorizacije. V postopkih, ki jih bo uvedel kasneje, bo upravljavec lovišča imel vso možnost obrazložiti razloge nedoseženega načrta odvzema, odločitev pa bo v končni fazi sprejel minister.
Razumem bojazni in tudi sam se bojim ostrine meča, ki nam visi nad glavo. Načrt bo potrebno izpolnjevati in marsikje razveljaviti neumne omejitve, ki so namenjene predvsem tistim članom, ki izvajajo glavnino odstrela. In še eno si moramo počasi zabiti v naše glave: divjad ima lastnika, s koncesijsko pogodbo smo dobili le pravico, da z njo upravljamo po navodilih lastnika. Ko bo dosežen ta miselni preboj, bo lažje in gojitev divjadi bomo pojmovali skozi pravilen odvzem, tako po starostni kot spolni strukturi.

mugo
18. December 2008, 14:03
Tica, mislim da me nisi razumel kaj sem mislil.
Recimo da naša LD izpolni plan pri odstrelu srnjadi, jelenjadi, prašičih.. ne izpolnimo pa plana pri odstrelu rac, dve leti zaporedoma- kar se nam dogaja sedaj, ali pomeni to odvzem koncesije?
Bistvena dikcija je "v okviru predvidenih odstopanj"predvidenih v letnem načrtu OZUL.
Pri racah je v našem OZUL napisno za odstopanja: Odstrela ni potrebno doseči, se pravi je postavljena le zgornja meja. Podobno je pri zajcu in še nekaterih vrstah.
Če se teh stvari bojimo imamo mehanizem,da nanje vplivamo. Do sedaj se ga lovske družine niso posluževale. To je javna razgrnitev (predstavitev) načrta OZUL, kjer lahko upravljavci podamo svoje pripombe, lahko sami ali pa prek OZUL. Sami se imamo možnost postaviti zase.

sine
7. January 2009, 16:21
Po elektronski pošti sem dobil prijazno povabilo, naj se udeležim seminarja kako pravilno izpolniti vlogo za javni razpis za prvo podelitev koncesije.Na prvi pogled se mi zdi izpolnjevanje obrazcev dokaj enostavno, vseeno pa ne bi rad kaj narobe naredil. Mogoče je pa kje kakšna finta. ki jo mi, ki nismo pravno podkovani lahko spregledamo.Zato se obračam na vas, forumaše, da kaj pveste na to temo. Še bolje pa bi bilo, če bi kar preskenirali pravilno izpolnjene obrazce, od kuverte naprej in jih dali na forum!
Mogoče bo pa še komu drugemu v pomoč!
Hvala,ter lep pozdrav!

Krpan
7. January 2009, 16:59
Tista elektronka pošta je bolj po sistemu "poberi tepcem denar", Za 153€ kolikor stane seminar, bi moral dotični priti na dom izpolniti obrazce in jih lastnoročno odnesti na Ministrstvo. Zgleda, da nima veliko prijav, ker meni pošto pošlje vsak dan znova. Raziskujem, kdo jim je dal naslove od LD. Sumim, da je pri tem nekdo mastno zaslužil, ker poznam kako gre ta sistem. Tudi predavatelji so vertjetno isti ali pa zelo blizu tistim, ki so pisali razpis.

Jaz sem danes vlogo oddal.

solzica
7. January 2009, 17:50
me zanima kdo to pošilja in kdo so predavatelji, če seveda ni skrivnost.

pozdrav!

ZR7
7. January 2009, 18:30
Obljubljen je kratek članek o prijavah na razpis za koncesije.
Sicer pa se strinjam s Krpanom. 153€ je navaden nateg za izpolnitev tistih nekaj obrazcev.

Naslove LD pa so verjetno dobili kar iz spletne strani LZS, pa tudi sicer so podatki o društvu in zastopniku javni in jih je mogoče dobiti tudi preko iPRS oz. Ajpesa.

Krpan
7. January 2009, 20:35
Izobražervanje organizira podjetje Monotro (http://www.monotro.si/)
Predavateljev v dopisu niso razkrili.

torro
7. January 2009, 21:15
Sine, na seminarju ti za 183 € ( 153 + DDV) lahko še kaj drugega storijo, kot pokažejo kako se izpolni tri strani obrazcev.( huda fešta po seminarju):icon_confused:
Mislim, da je ves štos v tem, da pravilno napišeš POLNO ime društva, kot je registrirano pri UE. To je verjetno Lovska družina ... in ne LD.
Sicer je pa iz LZS prišel mušter, kako se izpolni.
Pa sem opazil to napako na katero opozarjam.:icon_redface:
LP

torro
7. January 2009, 21:36
Evo še komplet izvedba. Upam da vam nisem preveč foruma zasedu.
LP

Pozdravljeni!

www.monotro.si

Kljub veselemu decembru, Vas ze takoj po novem letu caka nujno delo. Do 16. januarja 2009 boste namrec morali pripraviti vlogo na javni razpis za podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Le-te bo Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podelil za dobo 20 let.
Se sprasujete, kako pripraviti vlogo, da bo popolna in da bo omogocila tudi dejavnost gospodarjenja z divjadjo lovski druzini v prihodnje?

Da Vam delo olajsamo, smo 7. januarja 2009 pripravili strokovni seminar z delavnico;

Prva podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
in
davcni vidik prihodkov lovskih druzin
--------------------------------------------------------------------------------
praktični primer izpolnjevanja razpisne dokumentacije
in
praktični primeri vodenja prihodkov, odhodkov, stroskov
--------------------------------------------------------------------------------
07. januar 2009 v Ljubljani
od 13.00 do 17.30

ZAKAJ BI SE NAM PRIDRUZILI

da bi bila vasa prijava na javni razpis cim bolj pravilna,

da bi vas opozorili na malenkosti, ki so pri javnih razpisih se kako pomembne, saj so nemalokrat tiste, ki delijo prijavitelje na uspesne in neuspesne,
da bi pravilno evidentirali prihodke v vasih evidencah,
da se izognete globam, ki vas lahko doletijo ob davcnem pregledu, v kolikor se, predvsem prihodki lovskih druzin, ne obravnavajo v skladu z davcno zakonodajo.
Verjemite nam, da boste:
odnesli prakticno znanje in konkretne primere, ki Vam bodo v pomoc pri delu,
prisli v prijetno druzbo, kjer boste brez zadrege vprasali karkoli.

PROGRAM

I. Javni razpis za prvo podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

pregled po javnem razpisu,

sprehod po razpisni dokumentaciji,

predstavitev prakticnega primera izpolnitve razpisne dokumentacije,

priloge,

druge zahteve (pravilno opremljena kuverja,...).

II. Davcni vidik prihodkov

Pogled z davcnega vidika na naslednje prihodke lovskih druzin:
clanarina,
odkup divjadi,
lovski turizem,
pristopnina za vstop v lovisce,...

Kaj od tega je pridobitna dejavnost?

Kaj od tega je nepridobitna dejavnost?

Locnice med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo.

Kako pravilno zagotoviti ustrezne materialne in financne evidence iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti?

Kako lociti prihodke iz obeh dejavnosti?

Kako lociti stroske in odhodke iz obeh dejavnosti?

Kaj so posredni in kaj neposredni stroski?

Kaj lahko predstavlja strosek iz nepridobitne dejavnosti in kaj ne?

Prikaz locitve stroskov na PRAKTICNIH PRIMERIH!

Kako dolociti sodila za delitve posrednih stroskov, o katerih govori SRS 33 (2007) v poglavju b), tocka 33.10.

GRADIVO
Prejeli boste:

strokovno gradivo v obliki skripte,
CD-rom (zakonodaja, strokovno gradivo, ...).

KDAJ IN KJE

Strokovni posvet z delavnico bo potekal v sredo, 07. januarja 2009 od 13.00 do 17.30 v Ljubljani, v poslovni stavbi Slovenijalesa na Dunajski c. 22 za Bezigradom.

PREDAVA

Ga. Natasa Sorko, univ.dipl.ekon., svetovalka za financno racunovodsko poslovanje, z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju delovanja društev. Vrsto let je tudi sama predsednica enega vecjih drustev v Sloveniji, katerega soustanoviteljica je. Zanj, tako kot za stevilna druga drustva vodi poslovne knjige in mnogim svetuje na podrocju davkov, racunovodstva in financ. Prav tako je tudi svetovalka nekaterim lovskim drustvom, za katera pripravlja vlogo za pridobitev koncesije. Kot predavateljica sodeluje z razlicnimi poslovnoizobrazevalnimi centri v Sloveniji.

CENA

Kotizacija za udelezbo znasa 153 evra + ddv in vkljucuje:

predavanja,
strokovno gradivo v obliki skripte,
CD-rom (strokovno gradivo, zakonodaja, ...) in
pogostitev.

POPUSTI

10% popusta Vam priznamo, ce ste nas bivsi udelezenec,
20% popusta Vam priznamo, za vsakega drugega in naslednje udelezence s strani istega narocnika.

PRIJAVA

Izobraževanje: Podelitev koncesij; 07.01.2009
Naročnik:
Naslov naročnika:
Pošta naročnika:
Zavezanec za DDV: DA NE
ID za DDV:
Ime in priimek:
Delovno mesto:
E-pošta:
Telefon:

Prijavljam tudi naslednje kolege/sodelavce:

Vprasanja, ki jih zastavljam vnaprej (ce zelite):

Vaso prijavo bomo najhitreje prejeli:

ce izpolnite to prijavnico in "kliknete" POSLJI,
po faksu na st.: 0590 500 31,

lahko pa nam jo posljete tudi: =
na naslov: MONOTRO d.o.o., Tomsiceva ulica 2, 4000 Kranj,
po e-posti: Maja Habjan.

INFORMACIJE

Za dodatne info, odprta vprasanja ali pojasnila poklicite ali pisite na:

Maja Habjan, vodja projektov, tel. st. 0590 500 30, e-posta: Maja Habjan.

--------------------------------------------------------------------------------
To sporocilo je namenjeno le posameznikom oz. organizacijam in podjetjem, ki zelijo prejemati obvestila.
V primeru, da ste se "znasli" med prejemniki tega obvestila in Vas nadlegujemo, se Vam iskreno opravicujemo.
Prosimo Vas, da nam to sporocite s klikom spodaj, s pripisom v Subject/Predmet sporocila NE ŽELIM PREJEMATI VAŠIH SPOROČIL

Krpan
7. January 2009, 22:16
Točne podatke je najbolje dobiti ali preveriti na Ajpesu. Tam so vsi podatki, ki jih potrebujemo za razpis na enem mestu razen naslova in telefona in odgovorne osebe upravljavca lovišča. Jaz sem jih sprintal in dal tajniku, da jih je prepisal.

www.ajpes.si

registriraj se in išči na
iPRS - Poslovni register Slovenije

solzica
8. January 2009, 09:32
torro:

Hvala!

pozdrav!

mprimoz
8. January 2009, 11:06
Krpan, hvala!
Lp