PDA

View Full Version : LZS 1. Zapisnik volilne skupščine LZS-arhivsko gradivo 1
 2. IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA LZS, 10.12.2005-arhivsko gradivo
 3. Strokovne službe LZS
 4. Arhiv Zanimivih Mnenj
 5. Volitve in predsednik LZS
 6. Zapisnik št.: LZS/193-1, z dne 13.06.2006
 7. LZS/234-1 ZAPISNIK seje s predsedniki območnih zvez 24. 7. 2
 8. ZAPISNIK 4. seje ZAČASNEGA ORGANA LZS 20. aprila 2006
 9. ZAPISNIK ZO, MKGP, ZGS, OZUL, inšpekcije, 23.6.2006
 10. Anketa o resničnosti govoric o LZS
 11. ZAPISNIK 3. seje ZAČASNEGA ORGANA LZS 24. februarja 2006
 12. ZAPISNIK 5. seje Začasnega organa Lovske zveze Slovenije
 13. Prišla je odločba MNZ o legalnosti občnega zbora LZS
 14. Secirnica - pregled aktualnih dogajanj okoli vodstva LZS
 15. Kaj se dogaja na LZS
 16. Dopis vsem LD, predlog pravil LZS, pojasnila
 17. Sporočilo ZLD Kočevje
 18. Pisma
 19. Nova pisma, zahteve, pomembne odločitve, zapisn in materiali
 20. Lovski Zakon V Neskladju Z Ustavo
 21. Komentarji na ZAPISNIK 1. IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA ZLD
 22. Mnenja o obstoju območnih lovskih zvez
 23. Izredni zbor LZS 25.11.2006
 24. Članarina Lzs DoloČena
 25. Poziv Nika Šuštariča
 26. Članarina 2008
 27. Poskus če bodo Pravila LZS zaživela v praksi.
 28. Nespoštovanje sklepov občnega zbora LZS
 29. Zahteva Za Zakonitost In Odstop
 30. Prišla je odločba MNZ o legalnosti občnega zbora LZS
 31. Kdo bo po vašem mnenju novi predsednik LZS?
 32. Slavnostna ceremonija ob 100 letnici in vse okoli nje
 33. Pravila LZS
 34. Volitve predsednika in organov LZS
 35. Poziv k politizaciji lovstva?
 36. Prodaja hiše v Ljubljani - sedež LZS
 37. Predsednik LZS v medijih
 38. direktor Strokovne službe Lovske zveze Slovenije
 39. Razmere na LZS
 40. VIZIJA LZS od 2008 do 2012
 41. Vsebina in ustreznost glasila Lovec. 2. del
 42. Vsebina in ustreznost glasila Lovec. 1. del
 43. S čim ste pri glasilu Lovec najbolj ne/zadovoljni?
 44. LZS - v (skoraj) ilegali
 45. Članarina 2009
 46. Razširjeno članstvo v LD-jih, tudi nelovci
 47. Mnenja o reviji Lovec
 48. cenik lovnega turizma
 49. Prosti komentarji
 50. Pristojnosti novega strelskega pravilnika
 51. Pravilnik o postopku pred odborom etičnega kodeksa Slovenskih lovcev
 52. Pravilnik o postopku pred razsodiščem LZS
 53. Karte lovišč
 54. Resnost komisij LZS
 55. 100 letnica glasila Lovec
 56. Delavnica Zakaj lovimo
 57. Uhajanje podatkov
 58. Seminar disciplinska komisija
 59. Lovska odličja - blišč in beda tega občutljivega področja
 60. Ali bo kdo nosil odgovornost?!
 61. Predlog za član Programskeg sveta RTV
 62. Osvajanje LIS Lisjaka
 63. Članstvo v LZS brez LD
 64. 22. seja UO LZS
 65. Osebni podatki, informacijski pooblaščenec in LIS
 66. Dostop do Lisjaka slehernemu lovcu
 67. Pravilnik o lovski izkaznici
 68. Mrk spletne strani LZS
 69. Izobraževanje odgovornih oseb članic LZS
 70. Izplačilo denarnih nagrad za dodatno delo
 71. Zeleni tajkuni in tajkunizacija lovstva
 72. O Zavodu za lovstvo, lovsko gojitvenih bazenih ipd. ...
 73. Delo strokovne službe LZS
 74. Komisija za kulturo in rukači
 75. Komisija za mednarodne odnose in zamejski lovci
 76. Iskanje rešitev za nove prostore LZS
 77. Komisija za izobraževanje LZS
 78. Cenzura in samopašnost nekaterih funkcionarjev LZS !
 79. Cvetke presvetle KOPV
 80. Kersnikovo pismo javnosti
 81. Božičnica2011
 82. En oreng skener
 83. Raziskava ugleda LZS
 84. Izplačilo ZLD-jem kar tako
 85. Sekcija Mladi in lovstvo na Študentski areni 2011
 86. Parlamentarne volitve in LZS !!!
 87. Lovski koledarji
 88. Razpis za direktorja strokovnih služb 2012
 89. Znižanje članarine LZS
 90. Zlatorogova knjižnica/Strokovna knjižnica
 91. Sklep NO LZS
 92. Štipendije LZS?
 93. MKO sestanek z LZS 24. 10. 2012
 94. Zeleni sklad
 95. Firme s popustom za lovce
 96. Usposabljanje predavateljev za mentorje lovskim pripravnikom
 97. Zlatorogov zbornik
 98. Stiki z javnostmi pri LZS
 99. Seja UO FACE v Bruslju 28. maja 2013
 100. Ptice streljajo, mar ne?
 101. 10.seja Komisije za lovsko strelstvo
 102. 8. seja Komisije za izobraževanje z dne 4. 12. 2013
 103. Strokovno znanstveni svet
 104. Revitalizacija in monitoring poljskega zajca
 105. Letni odstrel
 106. Delo UO LZS in njegovih članov
 107. Sodelovanje LZS z vojsko
 108. Strelska komisija in sprememba strelskega pravilnika
 109. Strelska komisija na lovu v Žitni gori
 110. sklepi UO LZS
 111. Koča LZS na Pokojišču prodana - lustri izborjeni
 112. Volitve LZS 2015
 113. Delni občni zbori 2015