PDA

View Full Version : Naša zakonodaja 1. Zakon o načelih enakega obravnavanja ( ZUNEO )
 2. Zakon o pravdnem postopku ( ZPP )
 3. Zakon o splošnem upravnem postopku ( ZUP )
 4. Javna predstavitev mnenj o predlogu ZDRU-1
 5. Razprava v parlamentu
 6. Stvarnopravni zakonik (SPZ),
 7. Uredba o prepovedi nabave...............orožja
 8. Uredba o ocenjevanju škode
 9. Koncesije v lovstvu
 10. PRAVILNIK-poskusi na živalih
 11. PRAVILNIK o evid. dej. rabe kmet. in gozd. zemljišč
 12. Predlog_Zakona_o_divjadi_in_lovstvu__22 9 2006 DEBATA
 13. Naravovarstveni nadzor ministrstva za okolje in prostor
 14. USTAVNO SODIŠČE: divjad je naravno bogastvo
 15. Nov zakon o društvih
 16. ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA-v celoti
 17. revir
 18. shramba orožja
 19. Disciplinska da ali ne ??
 20. Pravilnik o izobraževanju
 21. Kategorizacija odvzema
 22. Vzorec Pravil Ld
 23. VpraŠanje Glede Novih Članov
 24. pravni nasvet -mnenje
 25. naša zakonodaja
 26. Nov pravilnik
 27. Shod
 28. Peticija
 29. Novela zakona o divjadi in lovstvu že v proceduri....
 30. Prihaja nov val - novi lovski zakon
 31. Članstvo v LD in orožni list
 32. Kaj prinaša novela zakona ZDLov
 33. Preigrajmo variante
 34. Največ 5 kosov orožja?
 35. Pridobitno ali nepridobitno?
 36. Nov zakon v praksi?!
 37. Zakon o ohranjanju narave - neustaven
 38. Nabava orožja v EU
 39. Čakalna doba za nabavno dovoljenje za orožje
 40. Testi lovske zakonodaje
 41. Silobran
 42. Uvoz orožja iz Hrvaške
 43. Lok v gozdu
 44. Plan odstrela v letu 2008 na Ustavnem sodišču!!!
 45. EU peticija za omejitev trajanja prevoza živali v klavnice na 8ur
 46. Prosto gibanje psov po lovišču
 47. 15. člen ZZZiv-UPB1
 48. članstvo v dveh lovskih družinah
 49. Pravilnik o polharski dovolilnici
 50. Novela zakona o orožju
 51. MOP spreminja lastništvo divjadi v nikogaršnjo last
 52. Lovska inšpekcija
 53. Škode po divjadi
 54. sanitarni odstrel
 55. Protest ob spreminjanju Pravilnika o evidenci odstrela ...
 56. Izgubljena kartica
 57. Pravnomočna obsodba
 58. Rubež lovskih trofej za poplačilo terjatve
 59. pripombe k pravilniku (odstrel medved , volk)
 60. Namenska poraba sredstev iz naslova koncesijskih dajatev
 61. goj.čuv. služba
 62. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
 63. Izredni poseg v populacijo divjadi
 64. Uporaba kratkocevnega orožja za lov
 65. Pravilnik o ekološki pridelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
 66. Iznos orožja iz Slovenije.
 67. lovska izkaznica
 68. Kaj bi bilo potrebno v sedaj veljavnem zakonu spremeniti?
 69. Iz prakse informacijskega pooblaščenca
 70. Prodaja orožja v tujino
 71. Iz sodne prakse
 72. Potek veljavnosti orožnemu listu
 73. Pogodba?
 74. Zakon o društvih
 75. povoz-pokop-kadavra
 76. Navodila za usmerjanje razvoja populacij divjadi
 77. Zakon o pravilih cestnega prometa
 78. Kos orožja v 2 listinah
 79. Pridobitev orožnega lista
 80. Lovski čuvaji
 81. Dvojno članstvo - da ali ne?
 82. Javna razgrnitev lovsko upravljavskih načrtov (2011-2020)
 83. Akcijski načrt siva vrana
 84. Predlog lzs za uvedbo novih (starih) vrst divjadi
 85. Lastnik medveda
 86. Davčna politika v državi
 87. Kratkocevno orožje v lovišču
 88. Odstrel vodeče svinje
 89. Izvršba in rubež lovskega orožja
 90. Pregled lovske puške
 91. omejitev odstrela divjih prašičev
 92. Evropska orožna prepustnica
 93. Davek na nepremičnine
 94. Prilastitev osebka divjadi
 95. Obvezno delo in zavarovanje
 96. Lovska in osebna strelišča
 97. Krmišče
 98. Lov in nečlanstvo v LD
 99. Lovski izpit
 100. Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ...
 101. Zapiranje strelišč, sprememba ZORO...
 102. mladoletni člani
 103. Peticija kot protest proti nakazanim spremembam evropske omejitve glede orožja
 104. Nova direktiva EU Komisije o orožju.
 105. Zdomec. Orozje iz tujine.
 106. Predlog spremembe zakona o orožju zavrnjen
 107. Orožni listi
 108. Mirovanje članstva
 109. Posamični lov v bližini naselij in zaselkov
 110. Član slovenske LD z nemškim lovskim listom?
 111. Članarina za pridružene Člane
 112. Prodaja puške v Avstrijo