Z 12.03.11 je veljaven nov Pravilnik z dopolnitvami.

http://www.uradni-list.si/1/content?id=102590