Pozdravljeni!

Za potrebe magistrske naloge izvajam raziskavo na temo partnerskega odnosa. Vse, ki ste v partnerskem odnosu, prosim za sodelovanje v spletni anketi, ki jo najdete na spodnji povezavi.

https://www.1ka.si/a/179071

Pro?nje za sodelovanje v raziskavah so lahko v?asih malo nadle?ne, vendar se ?tudenti trudimo pridobiti ?im ve?je ?tevilo re?enih anket, da lahko naredimo bolj?o raziskavo. Ena od poti so tudi spletni forumi, ki se dostikrat izka?ejo za u?inkovite. Vsekakor ne ?elim smetiti po forumu, zato temo odpiram v tem podforumu.

Za va?e sodelovanje se vam res zahvaljujem! :) (Vzelo vam bo max. 7 minut.)

https://www.1ka.si/a/179071