Stran 1 od 29 1234511 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 288

Tema: Disciplinski postopki v LD

 1. #1
  ZR7 Guest

  Privzeto Disciplinski postopki v LD

  http://lov.mojforum.si/lov-about29-0.html
  Citat Dihur je objavil:
  Kolege, ki se srečujejo s temi problemi pozivam, da se oglasijo in s skupnimi močmi bomo izkali najboljše rešitve. V primerih težjih strokovno pravnih problemov se bomo posvetovali z ustreznimi strokovnjaki - pravniki in drugimi.
  Citat ZR7 je objavil:
  Dihur, praviš "Za disciplinski postopek veljajo enaka načela kot jih določa Zakom o pravdnem postopku ( ZPP ). "
  Ali mi lahko to kako bolj utemeljiš. Kje je to določeno? Bi potrditev tega rešila marsikatero dilemo!
  Hvala in LP
  Citat Dihur je objavil:
  Citat ZR7 je objavil:
  Dihur, praviš "Za disciplinski postopek veljajo enaka načela kot jih določa Zakom o pravdnem postopku ( ZPP ). "
  Ali mi lahko to kako bolj utemeljiš. Kje je to določeno? Bi potrditev tega rešila marsikatero dilemo!
  Hvala in LP
  Splošni akti društev in podobnih organizacij zasebnega prava so mnogokrat pomanjkljivi, ker jih pripravljajo laiki in to še posebej na področjih, ki se nanašajo na določena procesna opravila. Tega so se zavedali nekateri pripravljalci predlogov splošnih aktov in da bi se izognili nepotrebnim vsebinskim ali proceduralnim zapletom in nejasnostim, so v splošni akt vstavili določilo, da se za določena opravila in postopke neposredno uporabijo določila Zakona o pravdnem postopku ( ZPP ) ali pa določila Zakona o upravnem postopku ( ZUP ).
  Tudi če takšnega določila v splošnem aktu ni in se ugotovi, da je splošni akt v tem delu pomanjkljiv ali nejasen in poraja določene dvome, se DK v takšnih primerih lahko zateče k uporabi načel in določil ZPP in ne bo pogrešila. V temeljih načelih se disciplinski postopek in postopek pred sodiščem ne razlikujeta. Disciplinska komisija mora ob tem vedno, ko je v dvomu, odločiti v korist obdolženega in ne v korist tožnika.
  Kje je to določeno ??? Lahko v hijearhiji pravnih predpisov v kateri je zakon praviloma vedno nad pravilnikom ter v temeljnih načelih vodenja tovrstnih postopkov, kot načelo zakonitosti, načelo enakopravnosti in drugih. O načelih pa lahko kaj spregovorimo ob drugi priliki, če bi to koga zanimalo. Odgovor na zastavljeno vprašanje pa lahko najdemo tudi v Ustavi in v že citiranem zakonu (ZPP).
  Glede razreštve posameznih dilem, pa bi rabili bolj konkreten primer, ker na abstraktna vprašanja je največkrat mogoče podati le abstraktne odgovore.
  Citat bober je objavil:
  Ali lahko UO izda sklep o črtanju iz članstva bez postopka?

  Kršitev ni opredeljena striktno v pravilih LD.Članstvo v OZLD??

  Ali je potrebno uvesti predhodno disciplinski postopek in na podlagi ugotovitve DK izreči predpisane sankcije, oziroma možnost pritožbe na OZ?

  Kateri rok je predpisan za reševanje pritožbe v pristojnosti OZ? V aktih ni določen rok za rešitev pritožbe ? Ali se upošteva ZUP določila?

  Kako postopati če se uporabi molk organa oziroma če je čas od pritožbe
  traja 4.mesece in tudi sklica izrednega OZ ni bilo kakor tudi ne OZ?


  BOBER
  Citat Dihur je objavil:
  1. Ali lahko UO izda sklep o črtanju iz članstva bez postopka?
  *** V Pravilih mora obstajati določba, ki govori o prenehanju članstva v LD, ki med ostalim opredeljuje tudi institut črtanja iz članstva. Član, ki ne poravna svoje članske obveznosti do LD, s tem posredno sporoči, da ne želi biti več član in UO pravzaprav le ugotovi željo člana. Tukaj ni potrebno voditi nobenega postopka.

  2. Kršitev ni opredeljena striktno v pravilih LD.Članstvo v OZLD??
  *** v tem primeru ne gre za kršitev. V pravilih so opredeljene pravice in dolžnosti člana in med dolžnosti spada tudi plačilo članarine. Če nekdo članarine ne poravna s tem sporoči organizaciji, da ne želi biti več njen član in ne stori prav nobenega disciplinskega prekrška. In ne le v Pravilih LD, tudi v Zakonu o društvih najde UO oporo za za svojo odločitev črtanja iz članstva zaradi neplačila članarine.
  Glede članstva v OZLD pa smo že razčistili. Članica OZLD in LZS je Lovska družina in preko nje vsi člani te LD. Članarino obema navedenima organizacijama plača LD in ne posamezni član. Kako pa potem LD opredeli strukturo članarine do svojih članov in kaj vse v tej enotni članarini zajame, pa je že drugo vprašanje. Obe članarini bi lahko LD plačala tudi iz drugih sredstev, če bi jih imela in sploh ne bi rabila z njima obremenjevati članov. Enotno članarino in njeno višino pa opredeli organ LD v skladu s splošnim aktom in jo je pač potrebno poravnati, če želimo biti člani organizacije. Ne more pa posamezen član sam določati koliko letne članarine bo plačal. Ta je enotna za vse.

  3.Ali je potrebno uvesti predhodno disciplinski postopek in na podlagi ugotovitve DK izreči predpisane sankcije, oziroma možnost pritožbe na OZ?
  *** v tem primeru ni potrebno uvajati disciplinskega postopka in tako ni možna pritožba na Občni zbor. Če bi črtani član ocenil, da se mu je črtanjem storila krivica, se mora pritožiti na organ, ki je sprejel sklep o črtanju iz članstva, to je na UO. Vendar bi za takšno pritožbo moral imeti zelo tehtne razloge in dokaze, da bi lahko z njo uspel.

  4.Kateri rok je predpisan za reševanje pritožbe v pristojnosti OZ? V aktih ni določen rok za rešitev pritožbe ? Ali se upošteva ZUP določila?
  *** praviloma je v splošnih aktih določen 30-dnevni pritožbeni rok na drugostopenjski organ, to je Občni zbor. Če rok ni določen, je to le v korist pritožnika, da bi ta zelo pomemben rok zamudil. Sam bi bil bolj naklonjen rokom, ki jih določa ZPP, razen, če se pravila ne sklicujejo ZUP.

  5. Kako postopati če se uporabi molk organa oziroma če je čas od pritožbe
  traja 4.mesece in tudi sklica izrednega OZ ni bilo kakor tudi ne OZ?
  *** v primeru molka organa se smatra, da je po roku v katerem bi pritožbeni organ moral odločiti, postala odločitev prvostopenjskega organa dokončna in lahko prizadeti član v nadaljnih 30-tih dneh uveljavlja sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
  Citat rock&roll je objavil:
  V celoti soglašam z Diurjem, je zelo natančno in korektno zapisano.

  Mogoče bi samo še pojasnil zakaj se uporablja ZPP (zakon o pravdnem postopku) če ni v pravilih drugače določeno. Zato, ker gre za civilno-pravna razmerja med Ld in članom. Dobro pa je, da je to navedeno tudi v aktih LD, ni pa nujno.

  Še enkrat, čestitke Dihur za kvalitetno obrazložitev.
  Citat Dihur je objavil:
  In tebi čestitka za korektno dopolnitev.
  Lepo te pozdravljam!
  Citat Krpan je objavil:
  Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.
  Citat Dihur je objavil:
  Citat Krpan je objavil:
  Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.
  Obligacijski zakonik ( OZ ) :D
  (Ur.l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25)
  Saj nisi hud, kaj ??? :twisted:
  Citat rock&roll je objavil:
  Citat Krpan je objavil:
  Tudi Zakon o obligacijskih razmerjih pride prav, saj gre pri članstvu za podogbo med članom in društvom.
  Ja res je, v določenih primerih. Vendar v postopkovnem smislu (procesno) je pomembnejši ZPP kadar govorimo o disciplinskem postopku kot pravno procesnem postopku.
  Citat kudu je objavil:
  Zanima me, če lahko občni zbor sprejme interni akt ali sklep, kateri se nanaša za predhodno leto.

  Razlaga: V sosdnji LD je lovec v lanske lovnem letu uplenil jelena, to je bil prvi jelen v njihovi LD.Zato ta LD ni imela pravilnika ali internega akta v katerem bi bilo definirano (naprimer, lovec kateri upleni trofejnega jelena, ima naslednjih 3-5 let prepoved uplenitve jelana na individualnem lovu).
  Ta LD je sprejela podoben sklep v letu 2006, kateri se nanaša na uplenjenega jelena v letu 2005, ter temu lovcu dala prepoved lova za nadaljnjih 5 let.

  Za odgovor se zahvaljujem.
  Citat Ganges je objavil:
  Mislim, da to nikakor ni možno! In ne samo v tem primeru, ampak povsod. Kje pa je še kdo videl, da se pravilniki sprejemajo za nazaj.

  Ne vem pa tudi zakaj toliko faušije med lovci. Saj je v tem primeru videti samo zavist. Če ga je pač prvi ustrelil v vseh letih bi morali biti veseli za njega,... Tudi sedaj ni potrebno sprejemati nobenega pravilnika. Dokler se z jelenom ne gospodari, je vse odvisno od sreče.
  Citat Hubertus je objavil:
  Ti so pa strokovnjaki ni kaj!
  Citat Hubertus je objavil:
  Zakaj ne razgrnete javnosti kaj in kje se take stvari dogajajo? Kdaj vas bo nehalo biti strah?
  Citat kudu je objavil:
  Lovec v omenjeni LD še ni prejel zapisnika in sklepov v pisni obliki.
  Čim bo dokumentacijo prejel lahko razglasim tudi v kateri LD se to dogaja.
  Citat Dihur je objavil:
  Citat kudu je objavil:
  Zanima me, če lahko občni zbor sprejme interni akt ali sklep, kateri se nanaša za predhodno leto.

  Razlaga: V sosdnji LD je lovec v lanske lovnem letu uplenil jelena, to je bil prvi jelen v njihovi LD.Zato ta LD ni imela pravilnika ali internega akta v katerem bi bilo definirano (naprimer, lovec kateri upleni trofejnega jelena, ima naslednjih 3-5 let prepoved uplenitve jelana na individualnem lovu).
  Ta LD je sprejela podoben sklep v letu 2006, kateri se nanaša na uplenjenega jelena v letu 2005, ter temu lovcu dala prepoved lova za nadaljnjih 5 let.

  Za odgovor se zahvaljujem.
  Predpisov z retroaktivno veljavnostjo ni mogoče sprejemati, razen v strogo določenih in upravičenih ter z Ustavo in z zakonom predpisanih primerih. V tem primeru takšnega predpisa, ki bi veljal za nazaj, ni mogoče sprejeti in je takšna določba protiustavna ter nima pravnega učinka.
  Citat kudu je objavil:
  Dihur in ostali, hvala za odgovore.
  lp
  Citat zverina je objavil:
  Zdaj pa jaz vas vprašam za mnenje?

  Naš član je pred dvemi leti, takrat je še bil predsednik, pred skupnim lovom vsem članom strogo zabičal naj se ne zajebavajo in naj ne streljajo merjasca, ker ga v planu nimamo in bo tisti ki ga ustreli kaznovan s strani inšpektorja.

  ni minila ena ura, ko je ta gospod ki nej je prepovedal streljati, na dlako položil zlatega merjasca.

  Po dolgotrajnih pregovarjanjih in pogovorih z inšpektorjem smo nekako ušli kazni inšpektorja, da o članstvu ne govorimo, saj so rabili približno eno leto da so se pomirili. Disciplinskega postopka ni bilo, po eni strani ker je bil uplenitelj sam predsednik UO po drugi strani je bilo nemogoče izvajat karkoli, ker je bil UO med seboj v močnih konfliktih.

  Na naslednjem OZ je bil ta predsednik odstavljen in sprejet sklep, da kdor je uplenil merjasca nima pravice ponovnega odstrela naslednjih pet let. V ta sklep, če bi gledali za nazaj so padli trije lovci, dva sta jasno in glasno povedala, da že imata odlično trofejo in če gdo drug dobi podobnega dasta vsak za 5 litrov vina, po petih letih bosta pa tudi onadva začela melce gledat okoli. Le tretj ise je skrivnostno nasmejal in izginil.

  Ni minilo leto in pol, ko je ta isti član, ki je že prvič neupravičeno uplenil merjasca, ponovno odstrelil merjasca v zlati medalji. Na vprašanje zakaj si ga pa streljal če ga ne smeš je odgovoril je šel ravno na mene me je hotel napasti (strel je imel točno za plečetom, čista desetka, in najmanj trije lovci so ga gledali, da se je imel čas naslonit na vejo in mirujočega dobro pomerit).

  Sprožen je bil disciplinski postopek, na katerega pa smo dobili odgovor da mu ne morejo nič.

  Mnenja prosim.
  Citat ZR7 je objavil:
  Zverina, to kar si opisal je pa taka tipična slovensko lovska fovšljivska zbrka, da nima smisla niti komentirati.
  Rečem le, da akte in sebe malo v red spravte!
  Citat kailer je objavil:
  Zadnje čase je precej govora o dvojnem članstvu.
  Čez dober mesec bo dve leti, kar sem bil sprejet še v bližnjo LD. Predhodno sem že več let sem sodeloval s to LD, zato ni bilo problemov z vstopom. Vse skupaj pa je trajalo le do maja naslednje leto, ko se je pričela »gonja« zoper mene, ko sem enemu izmed vplivnih lovcev jasno povedal, da sem sposoben sam izvajati lov, na lovsko pravičen način in ne po njegovih merilih, ki niso slovenskim lovcem nikakor v čast, še posebej ne sedaj, ko je dovolj mesa v mesnicah. Tako sem si kaj kmalu prislužil prve opazke glede mojega dvojnega članstva, glede »neveljavnega« sprejetja na izrednem občnem zboru itd. Obiski po domovih naših lovcev in širjenje laži zoper mene je bilo vsekakor v njegovo korist. Že na naslednjem posvetu, ki je bil preimenovan v izredni občni zbor sem prislužil razen krivih obtožb, žalitev še celo sklep o zamrznitvi mojega članstva (kot v »Kučanovih« časih….. :lol: ).
  Seveda se s tem nisem strinjal in LD odgovoril, kot se spodobi. Z odgovorom po pričakovanju niso bili zadovoljni, zato so ponovno sklicali izredni občni zbor (po naključju tudi tokrat na dan, ko so vedeli, da bom sigurno odsoten). Zapisnika sicer do danes še nisem prejel, videl pa sem neuradno verzijo, v katerem je naveden sklep, da je izredni občni zbor, na katerem so me sprejemali neveljaven (več kot po enemu letu, pred tem je bil redni občni zbor, na katerem ni bilo govora o kakršnih koli napakah v preteklem obdobju). Kot član LD sem pisno zahteval posredovanje zapisnika, pa sem dobil v začetku januarja letos le odgovor, da nisem član LD in nimam pravice do zapisnika, mojo vlogo pa bodo ponovno obravnavali na občnem zboru v letu 2006. Seveda se to do danes še ni zgodilo, pa tega niti ne pričakujem, saj bi bilo zelo smešno obravnavati vlogo izpred skoraj dveh let. Ironija vsega tega pa je, da še vedno dobivam dve reviji Lovec, zato en izvod pridno prebirajo v neki OŠ, knjigi pa so se na poti iz LZS do mene na žalost izgubili (lovsko izkaznico so vrnili LZS).
  Zavedam se, da v takšni LD nima smisla vztrajati, vendar ne mislim vreči puško v koruzo preden ne bo jasno, kdo ima prav. Skrbi me dejstvo, da z divjadjo upravlja društvo, ki ne spoštuje predpisov oziroma dopušča posameznikom, da za dosego lastnih interesov postavljajo na kocko ugled in premoženje društva. Zanima me vaše mnenje o mojem statusu in kaj naj storim, saj do danes nisem prejel nobenega uradnega akta z možnostjo pritožbe. Navedel sem bistvene dogodke, ostale »cvetke« pa kogar zanima lahko izve na zasebni strani.

  Lovski zdravo[/list]
  Citat Krpan je objavil:
  V tretjem ali četrtem členu statuta vaše LD piše da je delovanje društva javno itd. To piše tudi v zakonu o društvih:
  7.člen
  Delo društva je javno.
  Podatki, vpisani v register društev, so javni.
  Tako da lahko kadarkoli zahtevaš zapisnik kateregakoli organa LD. V primeru, da ti ga nočejo dati ti preostane tožba, ki pa jo boš vsekakor dobil, samo če ti ni škoda živcev. Zaradi tašnih samozvanih "lovcev" kot so v tvoji bivši LD bo država kmalu verjetno začela odvzemati lovišča posameznim LD, ki mislijo, da so nad zakonom. Potem bo pa spet vik in krik, kakšne krivice se dogajajo lovcem. :twisted: :twisted:
  Citat kailer je objavil:
  Krpan, hvala za odgovor. Na žalost kot si že lahko sam ugotovil v tej LD ne spoštujejo zakonodajo. Enkrat lovski zakon še ne velja, drugič mahajo z njim, kot da je to sveto pismo. Pred kratkim so bili že skoraj na tem, da pristojni predlagajo odvzem lovišča zaradi podpovprečne realizacije. Stanje se je sicer malo izboljšalo, predvsem zaradi boljšega nadzora v lovišču, bi pa bila realizacija sigurno še boljša, če ne bi bilo med zelenimi...... Tu je tudi glavni problem, ker drug o drugemu preveč vedo in morajo trobiti v isti rog. Glede možne tožbe so že bili seznanjeni, pa se glavni akterji ne sekirajo, saj se ne zafrkavajo z lastnim denarjem. Sliši se celo, da že sanjajo o privatizaciji lovišča. Članstvo po mojem niti ni o vsem seznanjeno, saj vem, da mojih dopisov na LD ne obravnavajo javno, ampak le v ožjem krogu.
  Prav imaš glede živcev, vendar želim temu pokvarjencu dokazati, da nisem iz istega testa kot predhodniki, ki jih je spravil iz družine. V prejšnjem sporočilu nisem povedal, da so me na lanske rednem občnem zboru celo postavili za vodjo revirja in sklenili pogodbo o izvajanju čuvajske službe (pogodbo so pozabili prekiniti :lol: :lol: ). Danes sem izvedel, da so že imeli občni zbor in niso ponovno obravnavali mojo "že rešeno" vlogo. Očitno mi ne preostane drugo, kot da vložim tožbo. Pred tem bi želel še kakšno "pravno" mnenje, ker ne želim riniti z glavo skozi zid.
  Citat zverina je objavil:
  Zanimiva zgodba iz sosednje LD.

  Možakar je bil na občnem zboru predlagan za izključitev iz LD ker ni opravil delovnih ur, ne glede na to, da je tik pred invalidsko upokojitvijo in je nezmožen fizičnega dela.

  Nekako je med člani prevladalo mnenje, da ga pa le ne bi izključili in je pri tem tudi ostalo.

  Po dobrem mesecu dni pa možakar iz upravne enote dobi obvestilo, da ni več član LD in mora priti urediti dokumente oz. orožni list v posestni list :shock: :shock: LD ga o kakršni koli obliki izključitve ni obvestila.

  Vso zadevo je seveda predal odvetniku.
  Citat kailer je objavil:
  Dogajajo se res čudne stvari. Zanima me, če je bil sprejet sklep o izključitvi na občnem zboru. Zahtevati je potrebno zapisnik občnega zbora. Sicer pa kot navajaš, bo zadevo reševal odvetnik. Nekateri še vedno mislijo, da lahko delajo po domače, neozirajoč se na predpise. Me prav zanima, kako bo članstvo odreagiralo na te samovšečne posameznike, ko bo potrebno izprazniti lovsko blagajno. Konec koncev pa bodo krivi vsi, tako tisti, ki so zagovarjali takšne nepravilnosti, kot tudi tisti, ki so igrali vlogo t.i. glasovalnega stroja.
  Citat Black je objavil:
  Zanima me glede pravnega stališča vprašanje, ali imajo lahko nekatere lovske družine čakalne dobe, v 4 letu srnjak,5 gams,6 jelen, 7 merjasec...poleg tega se pa zgodi, da polan se ne izvrši trofejnih divjadi, prosim, za pravni odgovor.
  Citat SIMONA je objavil:
  Po pravni odgovor moraš k pravniku - zato so študirali in od tega živijo!

  Nepravni odgovor pa je takle: pravne okvire določa krovni lovski zakon. Z internimi akti v lovskih družinah, ki so bili seveda sprejeti na občnih zborih z glasovanjem, so lahko lovske pravice za člane omejene, nikakor pa širše kot določa lovski zakon. Tudi upravni odbor lahko sprejme omejitve.

  Motivi, zakaj se lovske pravice omejuje, so pa v različnih lovskih družinah različni. Načeloma smo sicer vsi člani v posamezni lovski družini enakopravni (imamo enake pravice in dolžnosti) ...

  Moje osebno mnenje je, da itak ni mogoče, da bi bili vsi enaki, vsepovsod okrog nas je tako, da so posamezniki, ki so bolj "enaki". Boljša rešitev so dobri, prijateljski odnosi znotraj lovskih družin, potem je mogoče tudi pravila bolj sprostiti.

  lp, simona
  Citat mugo je objavil:
  Moje osebno mnenje (tudi nisem pravnik) je, da se za interne omejitve lahko odloči LD sama. S tem, da v območnem načrtu jasno piše, da morebitne interne omejitve znotraj LD ne morejo biti izgovor za nedoseganje plana. In za nedoseganje plana je LD lahko kaznovana od inšpektorja.
  Citat tica je objavil:
  Citat zverina je objavil:
  Zanimiva zgodba iz sosednje LD.

  Možakar je bil na občnem zboru predlagan za izključitev iz LD ker ni opravil delovnih ur, ne glede na to, da je tik pred invalidsko upokojitvijo in je nezmožen fizičnega dela.

  Nekako je med člani prevladalo mnenje, da ga pa le ne bi izključili in je pri tem tudi ostalo.
  Ta je pa še posebej dobra cvetka. Člana LD se lahko izključi le na podlagi sklepa disciplinske komisije lovske družine. Kako pa izgleda postopek na občnem zboru? Kako se lahko obtoženi član brani pred navedbami nevemkogaže? To pa je demokracija in še ena blamaža pri delovanju lovske družine!!!

 2. #2

  Privzeto

  Mene pa zanima, kakšne disciplinske ukrepe imate za člane, ki ne opravijo obveznih delovnih ur v lovišču v celoti?

  Hvala za odgovore in LP

 3. #3
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  raj
  Prispevki
  1,590

  Privzeto

  Pri nas ni nobenih disciplinskih ukrepov, neopravljena ura je 10€.

 4. #4

  Privzeto

  Hvala za tako hiter odgovor. Zanima me, če mogoče kakšna lovska družina zaradi neopravljenih ur izreče prepoved lova ali kaj podobnega, ali gre povsod le za plačilo neopravljenih ur....

  LP

 5. #5
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Wooden Hill
  Prispevki
  1,667

  Privzeto

  Tudi pri nas se neopravljene ure plačujejo.
  "Ni ga junaka ki ne lula kadar kaka!"

  Ko v zarji večerni žarijo gore,
  ga krogla zahrbtna zadene v srce,
  iskal je ljubezen, prevaran je bil,
  na jasi rože s krvjo je zalil....


 6. #6

  Privzeto

  pri nas če ne opraviš vseh ur imaš prepoved lova na vso divjad.....če pa opraviš nekje 75% ur pa lahko loviš sam mulasto divjad

 7. #7
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Eisern
  Prispevki
  355

  Privzeto

  Citat main757 je objavil: Pokaži objave
  Pri nas ni nobenih disciplinskih ukrepov, neopravljena ura je 10€.
  Kaj pa, če še neopravljenih ur ne plača ?
  Pa mu pošljete opomin, pa še tega ne plača ?
  LP
  Služimo narodu !

 8. #8
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Panonija
  Prispevki
  1,705

  Privzeto Sdfs

  Mene, pa zanima na podlagi česa to zaračunavate in prepovedujete ? Upam, da ne na podlagi kakih internih aktov, ki niso skladni z zakonom.

  lp

 9. #9
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  raj
  Prispevki
  1,590

  Privzeto

  V poslovniku oz. pravilih imamo tako napisano. Član, ki ne poravna do konca leta vseh finančnih obveznosti se ga z novim leto briše iz članstva.

 10. #10
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Panonija
  Prispevki
  1,705

  Privzeto DK

  Članarina ni sporna, zaračunavanje ur in neodstrela pa je po moje vprašljivo.

  lp

Stran 1 od 29 1234511 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •