Stran 2 od 4 PrvaPrva 1234 ZadnjiZadnji
Rezultati 11 do 20 od 38

Tema: OZUL -ima status pravne osebe ali nima

 1. #11

  Privzeto

  Citat Lectograjski je objavil: Pokaži objave

  Rešitev je enostavna. LZS mora nujno na novo zapisati Pravila. Namesto ZLD se morajo formirati območne pisarne, ki prevzamejo vse tehnične in druge naloge in OZUL-e postaviti tam, kjer jim je mesto.
  Aleluja, samo to in nič več. Tako bi moralo biti že pred petimi leti.
  Administarcijo za OZUL pa lahko vodi delavec pisarne ali območne enote LZS !!

 2. #12

  Privzeto

  Lectograjski, vsaka ti čast. Zadel si žebljiček na glavico. Podpišem. 98% vseh problemov bi s tem rešili.

 3. #13

  Privzeto

  Res je, da je 67. člen Zakona o divjadi in lovstvu videti jasen in nedvoumen. vendar še zdaleč ni tako. Zakonodajalec je določil vse, celo število članov organa in OZUL je res uvrstil med "lovske organizacije" ni pa mu dodelil pravne legitimnosti, da se lahko združuje v druge zveze društvenih organizacij in tako se takoj postavi vprašanje legitimnosti njegovega "članstva" v LZS. Vse ostale lovske organizacije imajo določen pravni status. So društvene organizacije ali pa javni zavodi oziroma lovišča s posebnim namenom, ki poslujejo po veljavni zakonodaji. OZUL ne spada v nobeno od teh kategorij. Kaj in kdo je torej OZUL , da bi lahko vstopal v pravni promet in pravne posle???? Lahko sklepa pogodbe ??

  Zakonodajalec OZUL-u ni določil pravnega statusa, ni ga zavezal k sprejemu splošnih aktov, ni mu dodelil prav nobenih nadzornih organov, ni določil načina delegiranja ali izvolitve predstavnikov LD v Zbor upravljavcev lovišč ( LD ), ni mu določil načina finančnega poslovanja ( določil je le, da stroške dela OZUL-a krijejo članice ( LD ), zelo mu je omejil področje delovanja in pristojnosti, zakonodajalec je celo z zakonom določil mandat trajanja izvršilnega organa OZUL-a........................ .

  In še nekaj kar je zelo pomembno. Za tolmačenje spornih ali nejasnih določil Zakona o divjadi in lovstvu ni pristojna LZS temveč Državni zbor R Slovenije.

  To kar se je nekaj časa kazalo kot jasno in razumljivo se bo še izkazalo kot problem. Še posebej, ker bi nekateri radi iz OZUL-a sedaj naredili nekaj česar niti zakonodajalec ni nameraval.

  V dosedanji razpravi okrog OZUL-ov je treba ločiti vsaj dve ravni razprave. In sicer nivo na katerem "prosto po Prešernu" zagovarjamo to kar mislimo, da je prav in bi nam odgovarjalo in nivo, ki ga je imel v mislih zakonodajalec, ko je to invalidno določilo sprejel. Kaj je bil namen zakonodajalca ??? Zakon komentarja kot enega od možnih pravnih virov nima in lahko tako le domnevamo in si seveda svoje domneve tudi ustrezno prilagajamo.

  Preden se dokončno spremo, bi bilo prav, da odgovore na ta vprašanja podajo pravniki-specialisti za to področje.

 4. #14

  Privzeto

  Dodatek k gornjemu zapisu: Kdo je zakoniti zastopnik UZUL-a v pravnem prometu, finančnem in drugih poslih? Zakon tega ne določa.

 5. #15

  Privzeto

  In še en dodatek:

  OZUL ne more biti član LZS, ker mu to onemogoča tudi 2. točka 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu in tudi zaradi tega, ker so vse članice OZUL-a že članice LZS.

  In še nekaj: v primerih iz 4. točke 67. člena Zakona je OZUL v nekem smislu celo nadrejen LZS. In prav v tem je menda največji problem, kako si z nekaj kvazi pravniškimi manevri podrediti OZUL, ga nekako stlačiti v organizacijsko strukturo LZS in tako prevzeti nad OZUL-om nadzor in ga podrediti organom ter splošnim aktom LZS. LZS lahko svoja Pravila spreminja, dopolnjuje in prilagaja kakor hoče pa si vendar OZUL-a ne more podrediti in nad njim prevzeti nadzora. vsaj tako dolgo dokler določili 66. in 67. člena Zakona ne bosta spremenjeni.

  Kolege, ki se z mojim mnenjem ne strinjajo, pa milo prosim, da se v svojih komentarjih in nasprotovanjih namesto preprostega nestrinjanja in pisanja na pamet, poslužujejo argumentov. Le tako bomo lahko prišli na "zeleno vejo" in dokazali svoj prav ter nasprotnika prepričali, da se moti in da nima prav to kar trdi.

 6. #16

  Privzeto

  Naj uvodoma zapišem eno splošno ugotovitev: j...em državo, ki ni sposobna spisati in sprejeti nobenega zakona, ki bi s polnimi pljuči zaživel v praksi.
  Kolegu Sraki pa lahko le pritrdim, dobro je opisal vso bedo rešitev, ki jih je prinesel ZDL-ov-1 na tem področju. Sam nikoli nisem trdil in tudi ne bom, da si mora LZS podrediti OZUL-e, najti pa mora način sodelovanja. Ne samo LZS, to je dolžnost tudi OZUL-ov, tako je zapisano tudi v zakonu. In v tem je težava, šefi OZUL-ov (so tudi svetle izjeme) se obnašajo kot petelini na svojem dvorišču, so sami sebi zadostni in ne rabijo nikogar. Popolnoma zgrešena pot in kako naj funkcionira LZS brez tega sodelovanja, vsaj 2/3 nalog pa izhaja iz področja upravljanja z divjadjo in lovišči.
  Pravniki bodo vsak drugače razlagali pravne rešitve in zagate, sodelovanje pa je potrebno vzpostaviti danes. V tem je problem.

 7. #17

  Privzeto

  Kolega Tica tokrat pa se v vsem v popolnosti strinjava. OZUL-e so si v velikem delu podredili vodilni kadri ZLD-jev in ti isti kadri sedijo tudi v organih LZS. Tako pa seveda ni več težko potegniti zaključka, da si želi LZS podrediti OZUL-e, pa tudi če si de jure tega ne želi ali ne more, pa to vsekakor počne de facto preko svojih vodilnih kadrov.

  Pa smo ponovno pri kadrovski politiki in nujnosti temeljite statutarne omejitve pravic in pristojnosti ZLD-jev ter preglednosti, transparentnosti in demokratičnosti predvolilnih in volilnih postopkov v celotni slovenski lovski organizaciji. Torej smo se vrnili ponovno tja kjer smo začeli.

 8. #18
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Citat Sraka je objavil: Pokaži objave
  ...
  Zakonodajalec OZUL-u ni določil pravnega statusa, ni ga zavezal k sprejemu splošnih aktov, ni mu dodelil prav nobenih nadzornih organov, ni določil načina delegiranja ali izvolitve predstavnikov LD v Zbor upravljavcev lovišč ( LD ), ni mu določil načina finančnega poslovanja ( določil je le, da stroške dela OZUL-a krijejo članice ( LD ), zelo mu je omejil področje delovanja in pristojnosti, zakonodajalec je celo z zakonom določil mandat trajanja izvršilnega organa OZUL-a........................ .
  ...
  P R A V I L N I K
  o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom


  ...
  3.člen
  (pravila OZUL-a)

  (1) Podrobnejši podatki o OZUL-ih so razvidni iz pravil vsakega OZUL-a in njihovih morebitnih sprememb, ki so dostopni na ministrstvu in morajo vsebovati naslednje bistvene sestavine:

  1. celotno ime, sedež in žig OZUL-a;

  2. lovsko upravljavsko območje, za katero se organizira OZUL (z imeni lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju ter imeni posameznih upravljavcev);

  3. organe OZUL-a:

  – zbor upravljavcev, njegove pristojnosti in delovanje in

  – izvršilni organ, njegove pristojnosti in delovanje;

  4. zastopanje in predstavljanje OZUL-a, vključno s pooblastili za razpolaganje z denarnimi in drugimi sredstvi, pooblastili za sprejem pošte, hrambo dokumentacije in vodenje arhiva;

  5. odgovornost za obveznosti OZUL-a;

  6. pravice, dolžnosti in obveznosti upravljavcev, ki se združujejo v OZUL (v nadaljnjem besedilu: člani OZUL-a);

  7. pogoje, način sprejemanja novih članov in razloge za prenehanje članstva v OZUL-u;

  8. postopek za spremembo pravil;

  9. reševanje sporov med člani OZUL-a;

  10. status premoženja OZUL-a po prenehanju.

  (2) Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme zbor upravljavcev OZUL-a.


  In tako naprej, vse na http://www.uradni-list.si/1/objava.j...&stevilka=2631

 9. #19

  Privzeto

  Sraka se sprašuje, kakšen je bil namen zakonodajalca, ko je uvedel institut OZUL-a. Vsi vemo, da je želel v zakon vključiti ureditev bivših LGO-jev. Se je pa avtor zakona dobro zavedal, da OZUL-u ne sme podeliti pravne subjektivitete.
  Zakaj?
  Ker je bil njegov namen tudi izločitev ZLD iz lovskega sistema in je verjetno predvideval, da bi se v nasprotnem primeru ZLD takoj transformirale v OZUL, kar so nekatere že storile in delujejo v okviru tega organa.

  OZUL je strokovni organ in mu zakonodajalec s 67. čl. daje samo to. Vse ostalo je le uzurpacija pristojnosti in pomeni nezakonito situacijo.

  Uradna obrazložitev zakonodajalca? Nekdo mora dati pobudo. LZS? Je interes?

 10. #20

  Privzeto

  Ja, ZR7 ima vse kar imajo veliki. Vendar še vedno ni pravna oseba.

Stran 2 od 4 PrvaPrva 1234 ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •