Stran 1 od 47 1234511 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 467

Tema: Prosti komentarji

 1. #1

  Privzeto Prosti komentarji

  Komentar tam nekega nepomembnega člana slovenske lovske organizacije na razmišljanja dr. Marjana TOŠA zapisana v Uredniški kolumni z naslovom KRATKO, JEDRNATO IN PREDVSEM – ODGOVORNO objavljeni v 5. številki revije Lovec


  Nekajkrat sem prebral zapis predsednika Uredniškega odbora revije Lovec, ker je mojo posebno pozornost pritegnila vsebina, ki se nanaša na star in nepotreben konflikt med lovskimi družinami v Slovenskih goricah. Takoj uvodoma želim zapisati, da osebno ne poznam funkcionarjev in lovcev »legalnih« lovskih organizacije tega področja in tudi ne funkcionarjev in lovcev »nelegalnih« lovskih organizacij in da do tega problema nimam vzpostavljenega prav nobenega interesnega ali čustvenega odnosa. To pojasnilo se mi zdi pomembno predvsem zaradi tega, da se izognem kakršnim koli špekulacijam v zvezi s svojimi razmišljanji, ki jih želim v nadaljevanju predstaviti.

  Dr. Marjan TOŠ zapiše, da glede postopka podeljevanje koncesij lovskim družinam ni nobenih težav ali zapletov, razen težave, ki jo povzročata z željo po dodelitvi lovišča in koncesije lovski družini Vitomarci in Dornava –Polenšak. V nadaljevanju zapiše, da je bil Upravni odbor LZS enotnega mnenja, da LZS še nadalje podpira LD Juršinci in LD Bresnica, kar seveda pomeni, da se lovskima družinama Vitomarci in Dornava-Polenšak naj lovišče ne dodeli in s tem tudi nista upravičeni do koncesije, ker bi bilo to v škodo ter proti interesom LD Juršinci in LD Bresnica.

  Kot enega od pomembnih temeljev odločitve Upravnega odbora LZS avtor v nadaljevanju navaja sklepe in odločitve Občnega zbora ZLD Ptuj-Ormož, kjer naj bi bilo sprejeto stališče, »da naj se LD Dornava - Polenšak in LD Vitomarci na razpisu ne podeli koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih«. In kot naslednji močan argument za odločitev Upravnega odbora LZS naj bi bil dopis ZLD Ptuj-Ormož kmetijskemu ministru dr. Milanu Pogačniku in v katerem naj bi bili navedeni trdni ter tudi pravno utemeljeni razlogi, ki preprečujejo prizadetima LD, da bi si pridobili lovišče in koncesijo.

  Najbolj zanimivi in v oči bodeči pa so prav ti tehtni in močni ter pravno utemeljeni razlogi, ki bi morali ministra prepričati v to, da naj niti ne pomisli, da bi ti dve LD lahko dobili lovišče ter koncesijo. In ti »argumenti« katerim se mora ukloniti celo minister, se meni zdijo zelo za lase privlečeni in hudo sporni. Ti »argumenti« namreč ne dokazujejo popolnoma nič drugega kot to, da gre med ZLD Ptuj-Ormož in vanjo vključenima LD Juršinci in LD Bresnica ter na drugi strani novoustanovljenima LD Dornava- Polenšak in LD Vitomarci za zelo slabe ter skrb vzbujajoče odnose. Ki pa se ne rešujejo na načine in po postopkih, da bi jih presegli in na koncu našli razumen kompromis ter obojestransko zadovoljstvo, temveč s takšnimi »argumenti« in odločitvami tako organov in predvsem pomembnih posameznikov v ZLD Ptuj-Ormož in potem še Upravnega odbora LZS, le še zaostrujejo ter od rešitev oddaljujejo.ž

  V tem »pomembnem pismu« ministru dr. Pogačniku, ki so ga spisali v ZLD Ptuj-Ormož in na osnovi katerega se jim je priklonil tudi Upravni odbor LZS, so po navedba dr. Toša navedli naslednje tehtne argumente s katerimi dokazujejo svoj prav:

  - da LD Dornava- Polenšak in LD Vitomarci nista članici LZS in ne ZLD Ptuj-Ormož

  Zakaj pa nista članici ? Si tega ne želita ali pa jima članstvo v obeh lovskih organizacijah kdo onemogoča ? Ker zakon ne zahteva članstva lovske družine v ZLD, lahko to dejstvo, da nista članici tega nivoja kar mirno zanemarimo. Torej nam ostane še vprašanje članstva v LZS. Je krivda, da nista bili sprejeti v članstvo LZS na njuni strani ? Seveda ne in ta argument, ki bi moral ministra prepričati, da se tema dvema LD lovišče in koncesija ne podelita seveda nima tehtne podlage. Ti isti organi in vplivni posamezniki iz ZLD Ptuj-Ormož, ki ministru pišejo negativna pisma, so tudi vplivni v organih LZS in so sočasno prizadeta stranka v tem sporu in tako lahko upravičeno domnevamo, da so zlorabili svoj vpliv in položaj v škodo drugih dveh prizadetih strank. To pa bi minister kot neodvisen arbiter moral upoštevati in odločiti v skladu z načeli Ustave R Slovenije in določili pozitivne zakonodaje.

  - status teh dveh lovskih družin naj bi se razlikoval od »veljavnih« (?) lovskih družin – zdajšnjih upravljavcev lovišč

  V čem naj bi bil »status« teh dveh lovskih družin drugačen kot ga določata najmanj dva temeljna zakona in sicer Zakon o društvih in Lovski zakon ?? Pa pustimo tokrat ob strani ustavno načelo o svobodi združevanja in ………… in naj nam nekdo pojasni ta sporno drugačen »status«. Še posebej zanimiva pa je opredelitev novega in do sedaj neznanega pravnega termina »veljavne lovske družine«. Kateri pozitivni predpis v tej državi prinaša ta nov pravni termin in v čem se »veljavna« lovska družina razlikuje od »neveljavne« lovske družine?? Ker gre v tem primeru za zelo pomembno pravno terminologijo, ki skoraj zagotovo kot posledico pušča tudi velike statusno vsebinske razlike, je več kot nujno, da se to strokovno pravno pojasni in razjasni. Še posebej, ker tudi ministrova odločitev temelji na tem argumentu in je ta »argument« bil tudi podlaga v postopku odločitve, ki jo je sprejel Upravni odbor LZS.
  Ker se na tem forumu skoraj zagotovo to vprašanje ne bo reševalo, sem prepričan, da bo ustrezen pravno kompetenten organ pri LZS, to vprašanje pojasnil in nas o tem v naslednji številki Lovca tudi podučil in tako razjasnil to strokovno pravno dilemo.

  - obe prizadeti LD naj bi v preteklosti povzročali tudi škodo na lovskih objektih, pri lovu in podobno s čimer naj bi dokazovali svoj nekorekten odnos do lovstva

  S čim lahko organi in posamezniki ZLD Ptuj-Ormož to utemeljijo in dokažejo ?? So bile vložene kazenske, odškodninske ali kakšne druge prijave policiji in tožilstvu in so bili krivci ugotovljeni ter obstajajo že pravnomočne sodbe pristojnih sodišč ali imajo pisci teh trditev kakšne druge materialne dokaze ?? Minister si pa menda le zasluži malo več pozornosti in veliko bolj argumentirano pojasnitev, podkrepljeno vsaj z navedbo določil in nazivom predpisov, ki so jih prizadete LD ali njihovi člani grobo kršili ter naborom ukrepov, ki jih je povzela ZLD Ptuj-Ormož, da se takšna početja, če se dogajala, preprečijo in storilci ter odgovorna osebe primerno kaznujejo. Za ravnanja Lovskih družin in njenih članov nista pomembna le Zakon o društvih in Lovski zakon, temveč tudi Kazenski zakonik , pa Stvarno pravni zakonik in še veliko drugih predpisov. Možnosti za sankcioniranje je bilo torej več kot dovolj. Kaj je bilo torej na tem področju v preteklosti storjeno ??

  - tudi meje lovišč so bile, ob asistenci ZGS- OE Maribor, določene pavšalno, oziroma nestrokovno ( niso vidne naravne meje ) v prizadetih in tudi v nekaterih drugih loviščih

  So v primeru »nestrokovnega dela« ZGS-OE Maribor s strani ZLD Ptuj- Ormož in obeh prizadetih članic (LD) bili sproženi upravni spori ? Pa menda posledic »nestrokovnega dela« državnih institucij ne bosta sedaj nosili obe prizadeti LD Vitomarci in LD Dornava-Polenšak ?? Ker ZGS spada pod okrilje MKGP in tako pod pristojnost ministra dr. Pogačnika, bo seveda gospod minister ta očitek lahko hitro razjasnil »doma v hiši« in če seveda obstaja kakšna zakonska ali upravna pomanjkljivost bo tako hitro odpravljena. Glede »vidnih naravnih mej« pa bi kazalo biti malo bolj previden, ker če se želi to vprašanje odpreti, potem se bo kar veliko LD znašlo v zagati in vzpostavljanje »vidnih naravnih mej« lahko povzroči pravo malo vojno med LD.

  In tukaj se naštevanje »tehtnih argumentov« v pismu ministru s strani ZLD Ptuj-Ormož tudi konča in se preide na manj pravno tehnične pa bolj pavšalne nasvete in napotila, kako naj minister v tem primeru ravna. Tako strokovno ugotovijo, ……..da ni nobenega pravnega temelja za podelitev koncesij omenjenima LD, bi bila takšna odločitev političnega, ne pa pravno strokovnega značaja.

  Zelo smela trditev ministru in podeljen mu je že vnaprejšnji očitek, da če bi se mu slučajno zmešalo in bi si drznil ravnati drugače kot mu zapoveduje vodstvo ZLD Ptuj-Ormož, potem ti nikakor ne bo strokovna odločitev, temveč le politična. Ministru so torej zapisali, da v primeru dodelitve koncesije tema dvema LD ne pridejo v poštev prav nobeni strokovni argumenti in se vsi že vnaprej zavračajo, ker tam kjer se konča stroka se začne politika. Če bo odločitev ministra po naših zahtevah in željah, bo to strokovna odločitev, če ne bo tako, pa bo lahko le politična. Po tem lahko sodim, da so člani LD Vitomarci in LD Dornava-Polenšak sami bivši komunisti in današnji zavrti levičarji, ker je minister pač v levi vladi, ki je trenutno na oblasti v Sloveniji. Če bi bil sam minister in bi mi nekdo želel že vnaprej podtakniti takšen politikantski očitek, bi to pri svoji odločitvi vsekakor upošteval in jim izpolnil željo ter odločil »politično«. Ker vse ima svoje meje in tako tudi na tem področju.

  In svoje pismo ministru so zaključili celo s prikrito grožnjo, da bodo v primeru, če minister odloči drugače kot so mu zapovedali in kot mislijo, da je edino prav, potem bodo opravili vse potrebne ukrepe, da se ta krivica odpravi.

  Takšna »grožnja je popolnoma neumestna in še skrajno neokusna, ker slovenska pozitivna zakonodaja daje vsakemu državljanu in pravnemu subjektu pravico do pritožbe v vseh primerih, ko meni, da je bil prizadet njegov zakoniti interes. Kdo pa ima prav, ali minister ali pa vodstvo ZLD Ptuj-Ormož, pa se skoraj zagotovo na razsojalo po političnih merah temveč strokovno pravnih.

  Za zaključek tega komentarja lahko zapišem le še, da podpisniki tega pisma ministru nimajo niti najmanjšega razloga, da bi lahko bili na svoj pisni izdelek ponosni. Razloga za ponos pa nimajo tudi tisti, ki so to pismo in v njem vsebovane »argumente« vzelo kot strokovno podlago za svoje odločitve.

  Škoda, pa tako lepo se je vse začelo.

 2. #2

  Privzeto

  Sraka, strinjam se s tabo, da je res nepotreben in nekoristen konflikt. Delim tvoje mnenje, da naj minister odloča po črti zakona i ne po starih udbovskih metodah pritiska in zastraševanja. Ne morem verjeti, da še zmiraj delujejo ljudje kateri mislijo da imajo edini oni prav ter da še lahko zastrašujejo ter ukazujejo. Res tehten razlog za nepodelitev koncesije "niso člani LZS". Zakaj pa niso? Kod mi je znano so že več let vlagali prošnje za sprejem, a niso bili sprejeti. Celo nobenega odgovora od strani LZS niso sprejeli. Zakaj so bili sprejeti v OLZ in v njej uspešno delujejo? Zato ker jih ti ljudje spoštujejo, vedo da so marljivi in lovski organizaciji samo želijo dobro.

 3. #3

  Privzeto

  Ob prebiranju tega članka mi gre{oprostite izrazu} na bruhanje.če samo malo odprete LOVCA in že na prvih straneh nas posiljujejo z prispevki koliko dobrega naredijo za korist v imenu slovenskega lovstva, a potem vidiš od istih inštitucij koliko gnojnice zlijejo na tega bogega Slovenskega lovca.Če sem koga stem užalil se opravičujem a ostajam pri istem.

 4. #4
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Mene v osnovi, brez da bi se spuščal v vsebino članka, moti to, da se urednik postavlja na eno od strani. Namesto da bi nudil uravnotežen in nevtralen prostor za informacijo, ponudil preverjeno informacijo, pa vleče na eno od strani. Kot da bi eni lovci plačali manjšo ceno za Lovca in njegov honorar kot drugi.
  Sigurno članek, ki ne bo dvignil dobrega mnenja o naši reviji in uredniškem odboru, ki mu kroji usodo.

 5. #5
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Eisern
  Prispevki
  355

  Privzeto

  Vlagatelj:
  Izjavlja:
  • da imam organizirano lovsko čuvajsko službo v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
  • da zagotavljam prostor za opravljanje administrativnih zadev;
  • da zagotavljam ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi v skladu s predpisi s področja veterine;
  • da zagotavljam usposobljeno osebo za pregled trupov divjadi;
  • da zagotavljam računalniško opremo in organiziranost, ki omogoča dostop do baze lovskih podatkov;
  • da imam najmanj 15 članov;
  • da vlagam vlogo samo za eno lovišče;
  • da sem seznanjen/a z vsebino javnega razpisa za podelitev koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in te razpisne dokumentacije ter da z njima brez zadržkov v celoti soglašam;
  • da se strinjam z določili vzorca koncesijske pogodbe iz V. točke te razpisne
  dokumentacije;
  • da se strinjam z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje tega razpisa in z objavo osnovnih podatkov;
  • da lahko ministrstvo pridobi vse podatke in dokazila, ki vplivajo na odločitev o vlogi, in jih v uradni evidenci vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil;
  • da so vsi v vlogi navedeni podatki popolni in verodostojni ter da sem seznanjen/a s posledicami navajanja neresničnih podatkov v tej vlogi.

  Sem pogledal v razpis koncesij, pa sem vidu, da je razpis za vsa 4 lovišča.
  Zdaj pa res nimam pojma:
  1. dosedanji upravljavec se lahko prijavi samo za eno lovišče
  2. novi LD pa mislim, da ne moreta imeti organizirane lovsko čuvajske službe, pa še samo lovsko društvo sta, če nimata lovišča

  Šlamastika.
  Kakor koli se bodo zmenil, če bodo ostal za zmeri skregan v novih, majhnih LD, ne bo dobro. Sploh ne za njih same.
  LP
  Služimo narodu !

 6. #6

  Privzeto

  Oprosti Toro ampak nisem razumel na koga konkretno misliš, da se hvali in kdo zliva gnojnico

 7. #7

  Privzeto

  Se opravičijem Toro vprašanje je za ostrostrelca
  Citat fazan je objavil: Pokaži objave
  Oprosti ampak nisem razumel na koga konkretno misliš, da se hvali in kdo zliva gnojnico

 8. #8
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Eisern
  Prispevki
  355

  Privzeto

  Citat fazan je objavil: Pokaži objave
  Se opravičijem Toro vprašanje je za ostrostrelca
  Ni problema. Še jaz včasih falim .
  LP
  Služimo narodu !

 9. #9

  Privzeto

  Sem pogledal v razpis koncesij, pa sem vidu, da je razpis za vsa 4 lovišča.
  Zdaj pa res nimam pojma:
  1. dosedanji upravljavec se lahko prijavi samo za eno lovišče
  2. novi LD pa mislim, da ne moreta imeti organizirane lovsko čuvajske službe, pa še samo lovsko društvo sta, če nimata lovišča

  Šlamastika.
  Kakor koli se bodo zmenil, če bodo ostal za zmeri skregan v novih, majhnih LD, ne bo dobro. Sploh ne za njih same.
  LP[/QUOTE]
  Res je 4 lovišča, 4 Ld vsak se lahko prijavi na eno. Zakonsko ni problema. Problem nastaja če eden hoče dva, potem pa se prične blatenje ter pisanje.
  novi LD NISTA lovsko društvo kod ti navajaš, saj sta pri UE vpisani kod Lovski družini že nekaj let.
  Tudi lovsko čuvajsko službo imata organizirano po predpisih, sklenjene pogodbe z lovskimi čuvaji kateri imajo lovsko čuvajski izpit že nekaj let.
  V svojih vrstah imajo člane lovce z opravljenim lovskim izpitom (nekateri tudi že več kod 30 let), imajo lovske tehnike z ustrezno izobrazbo in dokazili, imajo mentorje za lovske pripravnike z izpiti za mentorje. imajo preglednike divjačine z ustreznimi potrdili za strokovnost, nenazadnje imajo nove lovske domove (katere so zgradili v zelo kratkem času z lastnimi sredstvi brez sredstev iz lovišč). v katerih so sodobne sprejemnice divjačine z ustrezno hladilno tehniko, vpisane in registrirane pri VURS-u.
  Imajo pravo lovsko topvarištvo. Z nikomer niso skregani (tudi z člani LD "starih upravljalk" ne, skregani se počutijo samo tisti kateri jih skušajo blatiti). Mislim da članek enega od starešin na tem forumu pod naslovom "Demagogija večnih funkcionarjev" razjasni marsi kaj

 10. #10

  Privzeto

  Kot se za Srako spodobi, je naredil temeljito analizo urednikovega zapisa. Še sam sem ga ponovno prebral, celo dvakrat in iz zapisanega res lahko razberemo, kar Sraka sklepa, z njegovimi zaključki bi se lahko v celoti strinjal.
  Vendar analiza temelji na napačni predpostavki, mogoče preveč togo zapisani vsebini, da je o podelitvi koncesije in izbiri koncesionarja sklepal in sprejemal odločitve Upravni odbor LZS. Na spletni strani LZS je objavljen zapisnik 14. redne seje, kjer je na strani 14 in 15 zapisan povzetek poročila podpredsednika LZS, mag. Lada Bradača, člana komisije za podelitev koncesij, kjer zastopa interese lovske organizacije (imenovane od ministra za KGP). Torej poročila o delu komisije, problemih in dilemah, o katerih se je moral opredeliti kot član komisije. UO LZS je poročilo podpredsednika le vzel na znanje in soglašal z odločitvami, ki jih je mag. Bradač zastopal.
  V odmevih na Srakin zapis lahko ponovno prebiram o udbovskih metodah, polivanju gnojnice;, skratka vodstvu LZS se očitajo nemarnosti, o katerih ni bili niti govora. Le to, da UO LZS podpira svojega člana v komisiji pri prizadevanjih za spoštovanje zakonitosti pri prednostni podelitvi koncesij dosedanjim upravljavcem lovišč, pa ne more biti razlog za stavek, ki se Sraki zapiše: Škoda, pa tako lepo se je vse začelo.

Stran 1 od 47 1234511 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •