Stran 4 od 16 PrvaPrva 1234567814 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 31 do 40 od 153

Tema: Pregled lovske puške

 1. #31

  Privzeto

  Tole spodaj bo verjetno kar dosti blizu resnice kar se tiče pregleda vozila.
  Preberimo, pa kasneje podebatiramo!

  Policija ima pravno podlago za pregled ali preiskavo vozila v več zakonih (tako procesnih kot materialnih): ZKP, Zpol, ZNDM-2

  Začnimo z ZKP. ZKP pozna hišno in osebno preiskavo. "Hišna preiskava" se lahko opravi tudi v vozilu v kolikor je vozilo del funkcionalne celote objekta s pripadajočim zemljiščem. Če imate recimo hišo in pred njo dvorišče ki je ograjeno bi policija lahko preiskala tudi vozilo ki je parkirano znotraj ograje. če bi bilo aprkirano zunaj ograje ga ne bi smela. Da ne rpide do zapletov se preiskovalnemu sodniku vedno predlaga tudi izdajo odredbe posebaj za vozilo.

  Nekdo je omenil kaj se zgodi, če policija išče ukraden avtoradio, najde pa drogo. To ZKP opredeljuje v 217. členu ki pravi:

  Če se pri hišni ali osebni preiskavi najdejo predmeti, ki niso v zvezi s kaznivim dejanjem, zaradi katerega je bila preiskava odrejena, pač pa kažejo na drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, se tudi ti opišejo v zapisniku in zasežejo, o zasegu pa takoj izda potrdilo. To se takoj sporoči državnemu tožilcu, da začne kazenski pregon. Ti predmeti se takoj vrnejo, če državni tožilec spozna, da ni razloga za kazenski pregon, pa tudi ne kakšnega drugega zakonskega razloga, da bi se morali predmeti vzeti (498. člen).

  Torej, če ima policija odredbo za vaš avto ga lahko preišče. To pomeni, da lahko preišče tudi skrite prostore (beri: razstavljanje avta na prafaktorje).

  Po ZKP pa obstajajo tudi razlogi, ko policija hišno preiskavo lahko opravi brez odredbe. Člen 218:

  (1) Policisti smejo tudi brez odredbe sodišča stopiti v tuje stanovanje in druge prostore in po potrebi opraviti preiskavo, če imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče na pomoč, če je treba, da se prime storilec kaznivega dejanja, ki je bil zasačen pri samem dejanju, ali če je to potrebno za varnost ljudi in premoženja, če je v stanovanju ali kakšnem drugem prostoru kdo, ki ga je treba po odredbi pristojnega državnega organa pripreti ali prisilno privesti ali se je zaradi pregona tja zatekel.

  (2) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne napravi zapisnik, temveč se imetniku stanovanja takoj izda potrdilo, v katerem se navede vzrok vstopa v stanovanje oziroma v druge prostore. Če je bila v tujih prostorih opravljena tudi preiskava, se je treba ravnati po tretjem in šestem odstavku 216. člena tega zakona.

  (3) Preiskava se sme opraviti tudi brez navzočnosti prič, če ni mogoče takoj zagotoviti njihove navzočnosti, nevarno pa bi bilo odlašati. Razlogi za preiskavo brez navzočnosti prič morajo biti navedeni v zapisniku.

  (4) Policisti smejo brez odredbe o preiskavi in brez navzočnosti prič opraviti osebno preiskavo, ko izvršujejo sklep o privedbi ali ko komu vzamejo prostost, če je podan sum, da ima ta orožje za napad, ali sum, da bo odvrgel, skril ali uničil predmete, ki mu jih je treba vzeti kot dokazilo v kazenskem postopku.

  (5) Kadar opravijo policisti preiskavo brez odredbe, morajo o tem takoj podati poročilo preiskovalnemu sodniku, če postopek še ne teče, pa pristojnemu državnemu tožilcu.

  In to se smiselno uporablja tudi za vozila.

  Potem pa pogledamo 148. člen ZKP ki je Alfa in Omega predkazenskega postopka za policijo. Ta v prvem in drugem odstavku pravi:

  Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policija ukreniti potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka.

  (2) Da bi izvršila naloge iz prejšnjega odstavka, sme policija zahtevati potrebna obvestila od oseb; opraviti potreben pregled prevoznih sredstev, potnikov in prtljage; .......

  Tu govorimo o vizuelnem pregledu. Takoj, ko se potrdi sum, da gre za storilca KD ali predmete ki izvirajo iz KD se lahko poklice ODT, ki odloci o nadaljnem poteku preiskave. Ce se odloci da bo PS predlagal odredbo za preiskavo se pregled prekine in počaka na odredbo za preiskavo vozila.

  ODT - okrožni državni tožilec
  PS - preiskovalni sodnik

  Gremo naprej - Zpol (zakon o policiji) pozna dve vrsti pregleda. Varnostni pregled in pregled osebe.

  varnostni pregled je opredeljen v 38. členu, ki pravi:

  Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe.

  Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne predmete.

  Varnostni pregled se opravlja neposredno ali s tehničnimi sredstvi.

  Tu moramo biti pozorni na nekaj pravil. Kot bomo kasneje videli, se pri pregledu osebe osebo prvo pozove naj izroči predmete, ki jih po zakonu ne sme imeti. Tudi pri varnostnem pregledu lahko osebo prvo pozivamo, vendar se za to odločamo taktno. Če obstaja sum da bi nas oseba lahko napadla jo lahko brez predhodnega opozorila varnostno pregledamo. To pomeni, da osebo pozovemo naj odroči roke in se postavi v položaj ki ji je zaukazan. V kolikor je potrebno hitro ukrepanje lahko osebo brez opozorila vklenemo in nato opravimo varnostni pregled. med varnostnim pregledom policist NE SME segati v žepe osebe, ki jo pregleduje. V kolikor zatipa morebiten nevaren predmet osebo pozove naj predmet sama potegne iz žepa. V kolikor zatipa kako snov ki jo je po zakonu potrebno zaseči (npr. drogo) pa takoj (oz. ko to lahko varno stori) preide v pregled osebe (torej prvo osebo pozove naj izroči predmete). Kdaj policist lahko med avrnostnim pregledom preišče avto? Kadar je oseba v neposredni bližini vozila ali v njem. V kolikor je oseba v neposredni bližini vozila, mora biti vozilo odklenjeno. Če je vozilo zaklenjeno, potem je nemogoče, da bi oseba iz tega vozila vzela kako stvar s katero bi lahko izvedla napad, napadla tretje osebe ali se samopoškodovala. Pri avrnostnem pregledu vozila, se pregleduje le normalno dostopna mesta. Predal za rokavice, če je odklenjem. prostor za rezervno kolo ja, ne pa naprimer notranjost zracnega filtra vozila. prav tako se ne pregleduje skritih mest npr. notranjosti vrat vozila (pod tapeto).

  V 38.a členu pa Zpol določa pregled osebe:

  Iz razlogov javne varnosti sme policist z namenom zasega predmetov opraviti pregled osebe in stvari, ki jih ima ta pri sebi, če je na podlagi neposredne zaznave policista podana utemeljena verjetnost, da ima oseba pri sebi predmete, ki bi jih bilo v skladu z zakonom treba zaseči.

  Pred začetkom pregleda policist pozove osebo, da sama izroči predmete, razen če bi to ogrozilo varnost ljudi in premoženja.

  Pregled osebe mora opraviti oseba istega spola, razen če s pregledom ni mogoče odlašati.

  Pregled osebe ne obsega telesnega pregleda ali osebne preiskave. Pri pregledu policist z rokami pretipa oblačila osebe in pregleda vsebino predmetov, ki jih ima oseba pri sebi ali s seboj. Policist pri pregledu stvari ne sme s silo odpirati zaprtih predmetov.

  Če se oseba iz prvega odstavka tega člena nahaja v ali ob vozilu in je policist neposredno zaznal, da so bili predmeti skriti ali odvrženi v vozilo ali da se nahajajo v vozilu, sme policist opraviti tudi pregled notranjosti vozila, razen njegovih skritih delov.

  Če policist med pregledom najde predmet, ki mora biti zasežen na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, zakona, ki ureja postopek o prekrških, ali na podlagi drugega zakona, policist nadaljuje postopek po teh predpisih.

  Naprimer: Oseba A izroči nek zavitek osebi B, oseba B pa osebi A izroči denar. To opazita policista ki gresta mimo. takoj pozoveta osebo B naj izroči predmete, ki jih ne sme imeti in če jih ne izroči jo lahko pregledata. Če oseba B izroči zavoj policista NE SMETA opraviti pregleda osebe. (ob odvzemu prostosti pa jo morata varnostno pregledati in ce takrat neposredno zaznata da ima oseba b pri sebi nekaj nelegalnega lahko ponovno opravita pregled osebe). Enako je pri avtu. Ustavijo vas zaradi neuporabe varnostnega pasu. Ko se ustavite policist vidi da je sopotnik nekaj vrgel pod sedež vozila - pregled osebe in vozila. Težava nastane, če policist tega ne najde - policist mora biti 100% da je videl nekaj za kar obstaja utemeljena verjetnost da je to predmet ki ga oseba ne sme imeti pri sebi. Če bi pod sedežem našel alu folijo not pa navaden tobak, je bil pregled opravljen zakonito saj je bila glede na videz predmeta podana utemeljena verjetnost da gre za predmet ki ga je po zakonu potrebno zaseči.

  In še zadnji - ZNDM-2 - zakon o nadzoru državne meje. Ta v 29. členu določa

  (1) Kontrola potnikov je kontrola, ki zajema preverjanje dokumentov za prestop državne meje skupaj s preverjanjem biometričnih podatkov ter z ugotavljanjem identitete osebe, ki namerava prestopiti državno mejo, in drugih pogojev za prestop in tiralično-tehnično preverjanje osebe z odvzemom prstnih odtisov in odtisov dlani ter preverjanje drugih telesnih identifikacijskih značilnosti. Policist sme zahtevati od osebe, naj pokaže, kaj ima pri sebi.

  (2) V primeru suma posedovanja prepovedanih stvari, predmetov ali zaradi ugotavljanja identitete sme policist pregledati ali preiskati osebo. Preiskava po tem členu ne zajema preiskave telesnih votlin.

  (3) Kontrola prevoznega sredstva je kontrola, ki zajema zunanji in notranji vidni pregled prevoznega sredstva in preiskavo prevoznega sredstva.

  (4) V primeru suma, da oseba v prevoznem sredstvu prevaža prepovedane predmete ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali identitete drugih potnikov, ter zaradi preprečevanja nedovoljenega vstopa v Republiko Slovenijo sme policist preiskati prevozno sredstvo, kar pomeni podroben pregled vseh delov, vključno z razstavljanjem posameznih delov prevoznega sredstva.

  (5) Kontrola stvari zajema kontrolo predmetov in stvari, ki jih ima oseba, ki namerava prestopiti državno mejo, s seboj ali v prevoznem sredstvu.

  (6) V primeru suma, da so v predmetih ali stvareh, ki jih ima s seboj, ali v prevoznem sredstvu prepovedani predmeti ali stvari, ki bi pripomogle k ugotavljanju njene identitete ali identitete drugih potnikov, sme policist preiskati predmete ali stvari, kar pomeni podroben pregled vseh delov skupaj z razstavljanjem posameznih delov.

  (7) Pri opravljanju kontrole potnikov, kontrole prevoznega sredstva in kontrole stvari sme policist uporabljati ustrezne tehnične pripomočke.

  Potem pa pridemo do famoznih izravnalnih ukrepov. Določeni so v 35. členu, ki pravi:

  (1) Zaradi ugotavljanja nedovoljenega vstopa, preverjanja zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete lahko policisti zoper osebo, za katero obstaja utemeljena verjetnost, da naj bi prestopila notranjo mejo, izvajajo izravnalne ukrepe, kot jih določa ta zakon.

  (2) Med izravnalne ukrepe spadajo naslednja policijska pooblastila: pregled listin, preverjanje osebe, kontrola osebe ter kontrola prevoznega sredstva in stvari.

  (3) Pooblastila v okviru izravnalnih ukrepov izvajajo policisti tako, da naključno in nediskriminatorno preverjajo osebe, ki so prestopile notranjo mejo.

  To je člen ki se je še 2 leti nazaj na veliko uporabljal in verjetno kdaj tudi zlorabljal. Zato so sedaj usmeritve znotraj policije zelo stroge in se je število pregledov po 35. členu zmanjšalo iz 4 mestne številke pred dvema letoma na dvomestno lani.

  Bistven pogoj je, da se tako lahko preverja le osebe, ki so prestopile notranjo mejo. torej iz IT v slo, iz AT v slo itd..

  Upam da je sedaj dilema razjasnjena. Ni nobenega drugega zakona, ki bi urejal pregledovanje avtomobila. In pustimo kaj je kdo kje slišal, tole zgoraj je tisto kar šteje ko se srečate s policisti v sloveniji.
  Verum justicia quod parilitas!

 2. #32
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,488

  Privzeto

  OK, lepo, zdaj vemo kako je s pregledom avtomobila in predmetov v njem. Še kar pa ne vemo, kdo lahko zahteva, da mu daš puško v roke.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 3. #33

  Privzeto

  Citat mugo je objavil: Pokaži objave
  OK, lepo, zdaj vemo kako je s pregledom avtomobila in predmetov v njem. Še kar pa ne vemo, kdo lahko zahteva, da mu daš puško v roke.
  Verjetno bo treba iskati rešitev v izrazih pregled in preiskava ipd.
  Kdo ima in po katerih zakonih pravico do teh dejanj in kdaj, torej je puška v avtu, pri tebi, si v lovišču, izven ipd. Kar nekaj iskanja in branja.
  Sam danes trenutno nima časa brskat, bo še kdo drug m alo bral po zakonih!
  Bi pa bilo najbolje izdelati neke tipske situacije in možne scenarije. To bi bilo lovcem najrazumljivejše.

  Da bi imeli jasna tolmačenja pravne komisije LZS za te že dolga leta stare predpise pa pozabite!
  Last edited by Sršen; 23. November 2012 at 08:51.
  Verum justicia quod parilitas!

 4. #34

  Privzeto

  Zdravo,

  Malo je hecno, da inšpektor ne sme pogledat katero orožje imaš na lovu in če je vpisano v orožnem listu pred lovom ali na samem lovu. Ko se zgodi nepravilni odstrel, takrat pa lahko pogleda v listino ali je orožje vpisano v listino s katerim je lovil-jagal. Kar se tiče doslednosti lovovodje ali lovskega čuvaja, osebno ne poznam primera, ko bi nekdo komu prepovedal izvajat lov. Tudi če ni imel pravega kalibra zraven na lovu (v mislih imam prašiče) tako, da tukaj lih ne opravljajo še svoje naloge v lovskih družinah. Se pa stanje počasi izboljšuje kolikor berem na forumu in prav je tako. Pa ne zaradi "jebancije" ampak zaradi varnosti!!!!

  Lp

 5. #35

  Privzeto

  Citat Legvan je objavil: Pokaži objave
  Zdravo,

  Malo je hecno, da inšpektor ne sme ...
  Lej Legvan, saj ni fora v tem kaj je hecno in kaj ne. Temveč v tem, da si razjasnimo kaj je po zakonu in kaj ne!
  Kajti meni ni prav nič hecno, da bi mi nekdo, pa naj bo 100x uradna oseba brskal po orožju, če za to nima pravne podlage in če za to ni usposobljen.
  In da bi gor plačeval za nekaj, za kar mi ne bi bilo treba.
  Gre samo za to da razčistimo kakšen je red in se držimo. Šele ko bomo to razjasnili, bomo začeli to ali odobravati ali šimfati. S tem da bomo vedeli kaj je prav. Sedaj se ne ve kdo pije in kdo plača.
  Verum justicia quod parilitas!

 6. #36

  Privzeto

  Moje mnenje glede tega je jasno. Lovski inšpektor nima pravice pregledovati orožnih listin in orožja. Zdlov je glede tega popolnoma jasen. V 4. odstavku 74. člena jasno navaja pooblastila lovskega inšpektorja:

  (4) Lovski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:

  ? nadzorovati izvajanje koncesijskih pogodb;

  ? predlagati odvzem pravice upravljanja z divjadjo v lovišču in lovišču s posebnim namenom;

  ? pregledovati načrte upravljanja z divjadjo, poslovne knjige in druge listine, ki se nanašajo na divjad in lovstvo;

  ? pregledovati evidenco odstrela divjadi in obseg ter kakovost opravljenih biotehničnih del;

  ? začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste divjadi iz 42. člena tega zakona;

  ? ustaviti vso dejavnost, ki je v nasprotju s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;

  ? odrediti odstranitev obor, če zanje ni bilo pridobljeno dovoljenje;

  ? odrediti v nujnih primerih začasne ukrepe za preprečitev škode od divjadi in na divjadi;

  ? zaseči v nasprotju z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ulovljeno ali prilaščeno poginulo divjad ali njene dele (trofeje) ali druge nezakonito prilaščene proizvode iz lovišča ter sredstva in predmete, s katerimi so bila storjena ta protipravna dejanja;

  ? pregledovati evidenčne knjige preparatorjev in strojarjev ter njihove prostore za shranjevanje divjadi ali njenih delov;

  ? pregledovati, če imajo odkupovalci oziroma prodajalci divjačine predpisane dokumente;

  ? nadzirati izvajanje nalog in pooblastil lovskih čuvajev;

  ? zahtevati pojasnila od odgovornih oseb koncesionarja, kadar je to potrebno;

  ? obveščati pristojne organe o opaženih nepravilnostih in zahtevati njihovo intervencijo, če sam nima te pravice.


  Tudi 8. člen Zakona o orožju je popolnoma jasen, saj pravi, da.

  ...
  Kdor nosi ali prenaša orožje, mora na zahtevo policista pokazati orožno listino, ki upravičuje nošenje oziroma posest orožja.


  Se pravi Zakon o orožju jasno določa, da ima pravico zahtevati orožno listino edino in izključno policist. Nikjer ni niti nakazana možnost, da bi to lahko bil lovski inšpektor.

 7. #37

  Privzeto

  "Sršen" - V tvojem pisanju je mnogo protislovij. Omenjaš 8. čl. ZOro, hkrati pa praviš, da policaju na boš pokazal orožja, ki ga vidi v tvojem avtu.
  Pokazati ne pomeni dati v roke, ker policaj ga tako ali tako ne bo prijel ( ve, da ga ne sme ), pogledal bo le tisto, kar ga zanima in če se bo vse ujemalo, se ti bo zahvalil za sodelovanje.
  Ne vem in me tudi ne zanima, od kot imaš tako negativen odnos do policajev in ostalih "pooblaščenih".
  Če vprašaš mene, sem najbolj zadovoljen, ko ne vidim nobenga policaja, ne kot osebo ampak kot organ. Iz tega lahko sklepaš, da si me v tvojem "prevodu" narobe ocenil.
  Zdaj pa še en dogodek, kateremu sem bil prisoten, ko sem bil povabljen na skupni lov.
  Na zbornem mestu je lovovodja popisal vse lovce in poleg imena pripisal še št. njihovega orožja. Številko je poiskal v spisku o opravljenem preizkusu. Poleg imen lovcev, ki so pripeljali povabljence, je napisal tudi naše podatke. Povabljeni "zunanji" lovci so morali dati v vpogled orožne listine, "svoje" pa je lovovodja le opozoril, da morajo imeti OL pri sebi. Pri vsem ceremonialu sem dobil občutek, da je to stalna praksa na skupnih lovih, ker se ni prav nihče "trudil", da bi ugovarjal.
  Ker tega ne vem, sprašujem ali je prekoračil svoja pooblastila? Vem le to, da si je "zaščitil hrbet" za primer kakšne napake pri lovu.
  Last edited by karel; 23. November 2012 at 12:24.

 8. #38
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Dolina vipavska, dolina preljuba
  Prispevki
  167

  Privzeto

  mater wasla ja? ma iščete dlako u jajci in jajce u dlaki.
  I nikome ništa!

 9. #39
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,488

  Privzeto

  Interni dogovor glede skupnih lovov v LD je lahko tudi tak, da se omogoča tudi to, kar opisuje karel.
  Ampak nisem pa še našel zadovoljivega odgovora, kdo lahko od mene zahteva, da mu dam orožje v roke, da ga bo pregledal. Jasno je, kdo ima pooblastilo za to, da zahteva od mene orožni list - to je policist. Mislim, da lahko zahteva, da mu pokažem, da je orožje, ki ga imam pri sebi tisto, ki je vpisano v orožnem listu, se pravi, da mu moram pokazati, če se številke ujemajo. S tem mu svojega orožja še ne dajem v roke. Prepričan sem tudi, da lahko od mene policist zahteva, da mu pokažem, da v cevi nimam naboja - tudi to ne pomeni, da puško dam njemu v roke. Policista kaj drugega kot to dvoje niti ne zanima, če nisem počel nekih neumnosti z orožjem.
  Kaj pa lovski inšpektor? Lahko pride na lov in reče, ti mi daj v roke tvojo puško, ker mislim, da ni ustrezna za lov po ZDLov, da jo bom pregledal?
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 10. #40

  Privzeto

  Citat Sršen je objavil: Pokaži objave
  Lej Legvan, saj ni fora v tem kaj je hecno in kaj ne. Temveč v tem, da si razjasnimo kaj je po zakonu in kaj ne!
  Kajti meni ni prav nič hecno, da bi mi nekdo, pa naj bo 100x uradna oseba brskal po orožju, če za to nima pravne podlage in če za to ni usposobljen.
  In da bi gor plačeval za nekaj, za kar mi ne bi bilo treba.
  Gre samo za to da razčistimo kakšen je red in se držimo. Šele ko bomo to razjasnili, bomo začeli to ali odobravati ali šimfati. S tem da bomo vedeli kaj je prav. Sedaj se ne ve kdo pije in kdo plača.

  Tukaj se popolnoma strinjam s teboj. Vendar meni se zdi zelo čudno, da pred ali med ali po lovu inšpektor ne mora pogledat katero orožje imaš in če je vpisano v orožnem listu. Če pride do problemov na lovu, potem pa lahko naenkrat pogleda v listino kakor orožje, da lahko napiše zapisnik....!?!

Stran 4 od 16 PrvaPrva 1234567814 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •