Komisija za lovsko kinologijo LZS je obravnavala ter izdelala osnutek novega Pravilnika.
Prilagam osnutek in spremni dopis predsednika komisije za kinologijo pri LZS na

http://kinologi.lovci.si/index.php/p...i-lovskih-psov .

Pripombe je možno poslati do 24. 6. 2012 na naslov brankotucovic@siol.net