Stran 3 od 15 PrvaPrva 123456713 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 21 do 30 od 144

Tema: Pridobitev orožnega lista

 1. #21
  Član od
  Feb 2011
  Lokacija
  Obala
  Prispevki
  846

  Privzeto

  Fantje, debatirate se ko mali otroci... Zakon je tako narejen, da če je možakar sposoben imet orožje ga bo dobu oz če ni ga pač ne bo... Sej ima psihiatrični in še marsikateri pregled, pa bojo že tam ugotovili, kar definitivno tu ne bomo...

 2. #22

  Privzeto

  @žandar: muzikant se je samo malo pošalil no. ne bit tako zategnjen...

  @tomaž: zakon je narejen tako, da če bo imel upravičen razlog ga bo dobil. glede sposobnosti ni večjih problemov načeloma.

 3. #23

  Privzeto

  PRIMOŽ: "Pozdravljeni. Rad bi pridobil dovoljenje da bi lahko nosil in uporabljal orožje. Nebi bil član LD (nebi lovil živali). Zanima me kako se bi to dalo pridobit. Seveda bi rad da bi lahko kupoval tudi municijo."

  Primož bi rad imel orožni list, ki bi mu omogočal posest, nošenje in uporabo orožja. Ne vemo pa kakšno orožje bi rad imel in kje bi ga rad nosil in uporabljal. Od kategorije orožja, ki bi ga rad imel, pa je odvisno kakšne pogoje bi moral izpolnjevati, da bi mu upravni organ izdal dovoljenje za nabavo orožja in nato še orožni list.

  Lovsko bi lahko nosil samo v lovišču, športno pa samo na športnem strelišču. Ostane še varnostno, ki bi ga lahko nosil tudi na javnih krajih, torej povsod tam, kjer ni izrecno prepovedano vnašati orožja.

  Državljani RS nimamo ustavne niti zakonske pravice do orožja. Orožje lahko pridobimo le, če izpolnjujemo v zakonu točno določene pogoje in če imamo za njegovo pridobitev upravičeni razlog. Po zakonu moramo poleg izpolnjevanja splošnih pogojev imeti še upravičeni razlog za pridobitev orožja, če tega upravičenega razloga nimamo, potem nam upravni organ kljub izpolnjevanju splošnih pogojev ne bo izdal orožnih listin za nabavo orožja in bo našo vlogo zavrnil. Zakon o orožju namreč ne govori o pravico do orožja, temveč o razlogih za nabavo orožja in kdor te zakonske pogoje izpolnjuje mu državni organ tudi izda orožno listino za nabavo civilnega orožja, nato pa še orožni list. Državljani RS smo torej upravičeni do nabave orožja, pod pogojem da izpolnjujemo v zakonu predpisane razloge za njegova nabavo, nimamo pa pravice do orožja. Po izdaji orožnih listin pa na podlagi teh pridobimo pravico do nabave orožja, posesti, nošenja in uporabe orožja, vendar vse to skladno z zakonom o orožju.

  Imamo pa dedno pravico. Pravica do dedovanja je ustavna pravica, ki je urejena z zakonom o dedovanju. Z dedovanjem pa pridobijo dediči lastninsko pravico tudi na zapustnikovem orožju, ne pridobijo pa pravice do posesti orožja, ki je osebna pravica in ki ni prenosljiva. Zato morajo v primeru smrti lastnika orožja dediči ali oseba, s katero je lastnik živel oz. tisti, pri katerem se nahaja orožje, v treh mesecih izročiti orožje, strelivo in orožne listine UE, pri kateri je orožje registrirano oziroma tisti upravni enoti, ki je izdala orožne listine.

  Najbolje pa je, da Primož gre na UE in tam pove kako orožje bi si rad nabavil in na UE bo tudi dobil verodostojni odgovor ali za orožje, ki bi si ga želel nabaviti izpolnjuje pogoje ali ne.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 4. #24

  Privzeto

  Citat MilanK je objavil: Pokaži objave
  Najbolje pa je, da Primož gre na UE in tam pove kako orožje bi si rad nabavil in na UE bo tudi dobil verodostojni odgovor ali za orožje, ki bi si ga želel nabaviti izpolnjuje pogoje ali ne.
  iz moje izkušnje je to zelo slabo izhodišče. namreč UE ni pristojna za to, da ti bo pomagala do orožja, temveč samo preverja če izpolnjuješ pogoje.

 5. #25

  Privzeto

  Citat Markysprej je objavil: Pokaži objave
  iz moje izkušnje je to zelo slabo izhodišče. namreč UE ni pristojna za to, da ti bo pomagala do orožja, temveč samo preverja če izpolnjuješ pogoje.
  Dragi kolega nikjer ne pišem, da bo navedenemu UE pomagala do orožja, pišem le o tem, da bo na njej dobil odgovor o tem ali izpolnjuje oz. neizpolnjuje pogovjev za nabavo orožja. Če posameznik želi nabaviti lovsko orožje, pa ni član LD, potem mu bo že pristojna oseba EU povedala, da to orožje lahko nabavijo samo posamezniki, ki so člani LD, ne pa tudi osebe, ki to niso, ker po zakonu take osebe ne izpolnjujejo pogojem za nabavo lovskega orožja. Seveda se lahko posameznik kljub taki informaciji odloči, da bo vložil vlogo za nabavo lovskega orožja, vendar pa njegova vloga ne bo pozitivno rešena, temveč zavrnjena zaradi neizkazanega upravičenega razloga za nabavo lovskega orožja.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 6. #26

  Privzeto

  Morda pa bo za koga zanimiva ta le informacija MNZ:

  Izdaja dovoljenja za nabavo orožja
  (Zadnja sprememba: 04.07.2011)
  Organ, ki jo ureja
  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

  Uvod Orožje je predmet, ki lahko pomeni neposredno nevarnost za življenje, zdravje in varnost za samega imetnika orožja in za druge ljudi. Država poskuša preprečiti negativne posledice posesti orožja s tem, da ga razvršča na prepovedano orožje, ki ga osebe ne smejo nabavljati in imeti v posesti, in dovoljeno orožje, ki ga osebe lahko nabavljajo pod posebnimi pogoji. Ti posebni pogoji se izražajo v upravnem dovoljenju, ki je potrebno za nabavo, posest in nošenje orožja, registraciji orožja itd. Hkrati pa država upravnemu organu, ki je izdal konkretno dovoljenje, daje tudi pooblastilo, da z odločbo odvzame takšno dovoljenje in orožje.

  Kdo Vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo orožja lahko vloži polnoletna oseba, ki želi nabaviti orožje za osebno varnost, lov, šport, zbiranje ali drug po zakonu upravičen razlog.

  Nasvet: Orožje naj nabavlja le oseba, ki ga dejansko potrebuje za lov ali šport oziroma ga sistematično zbira itd. Z nabavljenim orožjem naj ravna s posebno skrbnostjo, ki se kaže v njegovi pravilni in strokovni uporabi, nošenju, prenašanju in hrambi - da ne pride v roke mladoletni oziroma neupravičeni osebi - ter prizadevanju, da je orožje v brezhibnem stanju.

  Območje pristojnosti Posebnosti pri območju krajevne pristojnosti:
  Krajevna: upravna enota, na območju katere ima oseba stalno prebivališče.
  Kje in kako
  Vlogo (prošnjo) za izdajo nabavnega dovoljenja lahko oseba pošlje upravni enoti po pošti oziroma jo vloži neposredno na sedežu upravne enote, kjer ima svoje stalno prebivališče. K vlogi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja je potrebno priložiti tudi različna dokazila.

  Pristojni organi

  Za politiko in razvoj:
  Ministrstvo za notranje zadeve

  Za izvajanje:
  Upravna enota

  Pritožbeni (nadzorstveni):
  Ministrstvo za notranje zadeve


  Podatki, ki jih lahko pridobi organ
  Organ preveri osebne podatke, državljanstvo, podatke o morebitnem poteku kazenskega postopka in postopka o prekršku, o morebitni kaznovanosti in o morebitni uveljavitvi pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih. Organ preverja te podatke (72. člen Zakona o orožju) v obstoječih zbirkah podatkov ministrstva za notranje zadeve in evidencah, ki jih na podlagi zakonov vodijo in upravljajo drugi upravljavci (ministrstvo za pravosodje, sodišča, policija itd.).

  Dodatne informacije Oseba, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja, mora aktivno sodelovati pri zbiranju dokazil in pri nabavi prvega kosa varnostnega, lovskega ali športnega orožja med drugim predložiti:

  Varnostno orožje:

  • dokazilo, da je njena osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi potreboval orožje (17. člen Zakona o orožju),
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobi pri pooblaščenem zdravniku (18. člen Zakona o orožju),
  • potrdilo, da je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki ga opravi pri pooblaščeni organizaciji ali da je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (19. člen Zakona o orožju).

  Lovsko orožje:

  • potrdilo o članstvu v lovski organizaciji (17. člen Zakona o orožju),
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (dobi ga pri pooblaščenem zdravniku - 18. člen Zakona o orožju).

  Športno orožje:

  • potrdilo o članstvu v strelski organizaciji (17. člen Zakona o orožju),
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (dobi ga pri pooblaščenem zdravniku - 18. člen Zakona o orožju),
  • potrdilo, da je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem, ki ga opravi pri pooblaščeni organizaciji ali da je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (19. člen Zakona o orožju).

  Ne glede na navedeno se dovoljenja za nabavo orožja ne izda osebi zaradi:
  • zadržkov javnega reda (15. člen Zakona o orožju),
  • nezanesljivosti (16. člen Zakona o orožju),
  • uveljavitve pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih (tretji odstavek 14. člena Zakona o orožju).

  Pri osebi, ki že ima orožni list za lovsko orožje, upravna enota ne preverja zgoraj opisanih pogojev, temveč ji nemudoma izda dovoljenje za nabavo lovskega orožja (praviloma največ 5 kosov). Enako velja za športno orožje (četrti odstavek 14. člena Zakona o orožju).

  Takse in drugi stroški

  Za vlogo in izdajo dovoljenja za nabavo prvega kosa lovskega ali športnega orožja znaša upravna taksa 37,82 EUR .


  Oseba, ki že ima orožni list ali dovoljenje za posest za lovsko ali športno orožje, plača upravno takso 21,02 EUR za nadaljnjih pet kosov lovskega ali športnega orožja. Za vsak nadaljnji kos orožja se plača polno takso.


  Za vlogo in izdajo dovoljenja za nabavo varnostnega orožja in drugega orožja znaša upravna taksa 54,63 EUR .

  Pojmi iz evropskega slovarja "eurovoc"
  osebno orožje

  Pravna podlaga
  Zakon o orožju
  Zakon o orožju (uradno prečiščeno besedilo)

  Povezave na vloge za izbrano storitev
  VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA/PREDHODNO PRIVOLITEV ZA NABAVO OROŽJA

  Sankcije

  Nabava orožja brez nabavnega dovoljenja, je sankcionirana kot prekršek v 4. točki prvega odstavka 81. člena Zakona o orožju. Predvidena globa za prekršek je od 500 EUR do 1.500 EUR. Po drugem odstavku tega člena je predvidena tudi stranska sankcija odvzema orožja in streliva. Prav tako je v 10. točki prvega odstavka 81. člena Zakona o orožju sankcionirana odsvojitev orožja osebi, ki nima dovoljenja za nabavo orožja.

  VIR: e uprava - Civilno orožje
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 7. #27

  Privzeto

  Kaj je, v tej informaciji, novega?

 8. #28

  Question

  lahko kdo na kratko pove, katera orožja in kateri kalibri se lahko kupujejo kot športna orožja? moraš biti prijavljen recimo v disciplini 9x19 pištola da lahko potem kupiš pištolo v tem kalibru ali kako? in kako je z udeleževanjem na tekmovanjih? so obvezna za ohranitev OrLista?

 9. #29
  žandar Guest

  Privzeto

  [QUOTE=Markysprej;74018] muzikant se je samo malo pošalil no. ne bit tako zategnjen...

  Za spremembo se s teboj strinjam (s sledovi čekanov na egu)

 10. #30

  Privzeto

  Citat Markysprej je objavil: Pokaži objave
  lahko kdo na kratko pove, katera orožja in kateri kalibri se lahko kupujejo kot športna orožja? moraš biti prijavljen recimo v disciplini 9x19 pištola da lahko potem kupiš pištolo v tem kalibru ali kako? in kako je z udeleževanjem na tekmovanjih? so obvezna za ohranitev OrLista?
  Športno orožje opredeljuje Pravilnik za izvajanje zakona o orožju (Ur. l. RS, št. 40/2005) v 4. členu. Po tej določbi se za športno orožje iz tretjega odstavka 5. člena ZOor šteje kratkocevno in dolgocevno orožje, ki ga strelska športna društva, registrirana pri nacionalni panožni športni zvezi in druge sorodne organizacije v skladu s svojimi temeljnimi in drugimi akti uporabljajo za strelsko športno dejavnost (rekreacija, treningi in tekmovanja doma in v tujini). Drugi odstavek tega člena pravilnika pa določa različne vrste in kalibre športnega orožja.
  Strelsko športno društvo ali druga sorodna organizacija izda svojemu članu potrdilo za pridobitev dovoljenja za nabavo orožja v smislu tretje alineje prvega odstavka 17. člena zakona. Za pridobitev orožnega lista pa mora posameznik predložiti tudi potrdilo športne panožne zveze iz katerega je razvidno, da tekmuje s takšno vrsto orožja v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez doma ali v tujini. Članu strelskega društva, ki ne tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih, pa se lahko izda dovoljenje za posest športnega orožja (3. odstavek 4. člena Pravilnika).
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

Stran 3 od 15 PrvaPrva 123456713 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •