Stran 11 od 11 PrvaPrva ... 7891011
Rezultati 101 do 107 od 107

Tema: Iz sodne prakse

 1. #101

  Privzeto

  OK odogovori ?e na moje vpra?anje: LD imamo poslovnike in z njim dolo?ene pravice in omejitve.

  Ali je potemtakem potrebno za vsako omejitev izvesti DK? Primer: Po polsvniku ima ?lan pravico uplenit gamsa vsako drugo leto. ?lan upleni gamsa, ali je potrebno sedaj izvest DK da se mu pove da naslednje leto nima pravice do uplenitve gamsa?

 2. #102
  ?lan od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,487

  Privzeto

  Pri nas smo podobno razmi?ljali kot Bokarica. Ho?emo se izogniti preve? disciplinskim postopkom. Zato poslovnik dolo?a re?im lova tako, da pravica do odstrela ni kar vnaprej dana, ampak pogojena, na primer, ?e si odstrelil srnjaka lani pred prvim avgustom, ga ima? letos pravico po prvem avgustu. Se pravi, to, da lahko letos srnjaka lovi? ?ele po prvem avgustu ni kazen oz. disciplinski ukrep, ampak del re?ima lova. Na enak na?in se lahko napi?e glede pravice do lova v odnosu na udele?bo na skupnih lovih.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, letī?s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 3. #103

  Privzeto

  Citat Bokarca je objavil: Poka?i objave
  OK odogovori ?e na moje vpra?anje: LD imamo poslovnike in z njim dolo?ene pravice in omejitve.

  Ali je potemtakem potrebno za vsako omejitev izvesti DK? Primer: Po polsvniku ima ?lan pravico uplenit gamsa vsako drugo leto. ?lan upleni gamsa, ali je potrebno sedaj izvest DK da se mu pove da naslednje leto nima pravice do uplenitve gamsa?
  Od vsakega ?lana lovca se pri?akuje da pozna lovske predpise in notranje splo?ne akte LD. LD samostojno uredi izvajanje lova oz. uresni?evanje pravice do lova divjadi v lovi??u, s katerim upravlja. To podro?je je obi?ajno urejeno s Poslovnikom. In ?e poslovnik dolo?a, da lovec lahko odstreli gamsa vsako drugo leto, potem ga ni treba obve??ati o tem, da ga naslednjo leto ne sme odstreliti, ?e ga je odstrelil v leto?njem letu. Ta dolo?ba poslovnika ni disciplinska kazen, temve? pravilo po katerem ?lani LD izvajajo lov na gamsa, kr?itev tega pravila pa je disciplinski prekr?ek.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 4. #104

  Privzeto

  Ok in kak?na je potem razlika med dolo?ilom poslovnika in sklepom ob?nega zbora?

  Recimo za opisani primer: ?lani se morajo udele?iti 50% skupnih lovov, druga?e nimajo pravice do individualnega lova na visoko divjad. Ali je razlika ali je to zapisano v poslovniku ali pa je to sklep ob?nega zbora?

 5. #105

  Privzeto

  Razlika je v tem, da tak sklep v nasprotju s Pravili, Poslovnikom ali drugim slo?nim aktom postavlja novo pravno pravilo, ki posega v pravico do udejstvovanja v lovu - do odstrela divjadi, razen na skupinskih lovih. Tudi sklepi organov LD morajo biti skladni s splo?nimi akti LD. Sklep organa, ki v nasprotju s splo?nimi akti dolo?a neko novo pravno pravilo je nezakonit in se lahko sodno izpodbija in to v enem leto od njegovega sprejema. Prav tako s sklepom ni dopustno dolo?iti stro?je kazni od v splo?nem aktu dolo?ene - ki se sme izre?i za dolo?eno kr?itev. Udele?ba na skupinskih lovih je lahko ena izmed delovnih obveznostih in kdor je ne opravi, lahko splo?ni akt dolo?a, da ni upravi?en do odstrela divjadi, razen na skupinskih lovih.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 6. #106

  Privzeto

  ok,

  Se pravi da na OZ ne smemo sprejemat sklepov ki omejujo pravico do lova oz dolo?ajo pogoje zanj?

 7. #107

  Privzeto

  ?e splo?ni akt dolo?a primere v katerih lahko organ LD /OZ ali UO / s sklepom omeji pravico do izvajanja lova, potem ima organ LD, ko nastopi tak primer, v splo?nem aktu pravno podlagi in pooblastilo za sprejem takega sklepa - ukrepa, s katerim za?asno omeji pravico do izvajanja lova. ?e takega pooblastila nima ali ?e v splo?nem aktu ni navedenih primerov, potem imamo opravka z orbitrarnim omejevanjem pravice do lova in je organu samemu prepu??eno da po lastnem preudarku dolo?i razloge zaradi katerih bo omejil pravica do lova. Da se izvajanje neke pravice omeji morajo za to obstajati na zakonu ali v splo?nem aktu temelje?i razlogi, ki narekujejo organu LD, da sprejme tak ukrep.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

Etikete te teme

Pravila objavljanja

 • Ti ne more? objavljati novih tem
 • Ti ne more? objaviti odgovora
 • Ti ne more? objavljati priponk
 • Ti ne more? urejati svojih objav
 •