Stran 10 od 11 PrvaPrva ... 67891011 ZadnjiZadnji
Rezultati 91 do 100 od 107

Tema: Iz sodne prakse

 1. #91

  Privzeto

  Citat ravnohrib je objavil: Pokaži objave
  Pri nas imamo v pravilniku LD zapisano, da se iz članstva LD črta člana, ki ni s podpisom sprejel Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, ob tem pa je v Poslovniku LD med disciplinskimi kršitvami navedena kršitev lovskega etičnega kodeksa.
  Tako da v tem primeru mislim, da v naši LD obstaja podlaga za korektno sprožitev disciplinskega postopka ob kršitvi etičnega kodeksa.
  Vaša LD je tipičen primer. Iz Butal. Tam bi zagotovo dobili vsi častno članstvo!
  Verum justicia quod parilitas!

 2. #92

  Privzeto Obvestilo LD o prepovedi lova na visoko divjad -razen na skupinskem lovu

  Obvestilo LD – prepoved lova na visoko divjad, razen na skupinskem lovu

  LD je na občnem zboru sprejela sklep, da so se lovci dolžni udeležiti najmanj 50 % skupinskih lovov, sicer ne smejo individualno loviti visoke divjadi. Nekaj lovcev te svoje obveznosti ni izpolnilo, zato jih je LD obvestila, da niso izpolnili pogojev iz prejetega sklepa, zaradi česar se njim prepoveduje lov na visoko divjad, razen na skupinskih lovih.
  Za omenjeni sklep so glasovali tudi lovci, ki se 50% skupinskih lovov niso udeležili, eden od njih pa je zoper prejeto obvestilo vložil tožbo, sodišče pa je njegovi tožbi ugodilo in odpravilo predmetno obvestilo LD.

  LD je zatrjevala, da obvestilo ni sklep organa, da pa zoper sprejet sklep OZ ni bilo vloženo nobeno pravno sredstvo, posledično zaradi česar je sklep OZ dokončen in pravnomočen in kot tak neizpodbojen in izvršljiv ter zavezujoč za vse člane LD. Sodišče teh argumentov LD ni upoštevalo in je zavzelo stališče, da obvestilo po vsebini predstavlja odločbo, s katero se posega v pravico do lova oz. se lovcu – članu LD prepoveduje individualni lov na visoko divjad, tak ukrep pa je mogoče izreči samo v disciplinskem postopku, zaradi česar je omenjeno obvestilo odpravilo in naložilo LD, da lovcu povrne sodne stroške.

  Iz povedanega sledi, da bi LD zoper tiste lovce, ki se niso udeležili 50% skupinskih lovov, morala uvesti DP in le DK bi lahko za kršitev sklepov organov LD izrekla primeren ukrep, ki se za tako kršitev po njenih splošnih aktih lahko izreče.

  Kaznovanje članov za kršitve sklepov organov LD, zgolj z obvestilom, da so sklep določenega organa kršili in z navedbo kazni, ki jih je zato doletela, je nezakonito. Za vsako kršitev splošnih aktov ali sklepov organov LD je treba izvesti DP po pravilih LD, sicer se LD v primeru tožbe izpostavi nevarnosti, da bo /do/ prizadeti z tožbo uspel /i/, LD pa bo trpela materialne posledice take sodne odločitve.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #93

  Privzeto

  Osebno mislim, da v zadnjem času preveč podobnih primerov, ki kažejo, da se sodni jezik ne da razumeti normalno.

  LD je dejansko samo obvestila lovce, kateri nimajo lovne pravice do individualnega lova. To je po moje bolj ali manj dobra volja LD. Če je v aktih zapisan sklep ali je objavljen na oglasni deski ... torej so člani seznanjeni kako in kaj, je dejansko eno tako obvestilo LD le dopis, ki opomni člane, kako lahko lovijo.

  Na to obvestilo se takoj obesi en pravnik ... in nastane problem s stroški.

  Iz tega lahko sklepamo, da se lovcev o njihovih omejenih pravicah ne sme osebno obveščati, ampak samo sankcionirati po tem, ko naredijo kršitev.

  Bolj kot to, se mi zdi na mestu pridobiti sodno prakso v primeru, ko bi eden od teh lovcev uplenil divjad na individualnem lovu.
  Sprožen bi bil disciplinski postopek za kršitev sklepa OZ.
  Disciplinska bi postopek izpeljala in ga zaključila z odločbo, v kateri bi bila predpisana kazen.

  A tukaj bi tudi padali na omejitvah pri lovu?

 4. #94

  Privzeto

  LD je imela pravno podlago za uvedbo DP zoper vse tiste njene člane, ki se niso udeležili 50% z letnim načrtom določenega števila skupinskih lovov. Lovci, ke te svoje članske dolžnosti oz. obveznowsti niso opravili oz. izpolnili so s tem dejansko kršili sklep OZ,kar predstavlja zakoniti temelj za uvedbo DP, ki pa se mora izvesti po pravilih LD, za kršitev pa izreči tisti disc. ukrep, ki se prav tako po slošnih aktih LD sme za tako kršitev izreči. Torej zgolj obvestiti člana oz. člane o tem, da v sprejetem sklepu, sprejetem na oZ, niso opravili 50 % načrtovanih skupinskih lovov, zaradi česar se njim po sklepu OZ prepoveduje izvajanje lova na visoko divjad, razen na skupinskem lovu. Lovci so torej bili brez izvedenega DP kaznovani, kazen pa njim ni izrekel organ LD temveč kar predstavnik LD, ki je v obvestilo zgolj prepisal sklep OZ in posledice v primeru njegove kršitve. LD je torej izdala ugotovitveni sklep in z njim kaznovala lovce, kar pa ni zakonito in dopustno, kakor je sodišče na prvi in na drugo stopnji tudi ugotovilo in predmetno odločilo odpravilo.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 5. #95

  Privzeto

  Ahahahahhahahaha potemtakem je tudi poslovnik lovske družine samo smernica za disciplinsko ko komisijo???

  In je potrebno za vsako omejitev ki pritiče določenemu članu sklicat DK, jo izvest in še ves nepotrebni kretenizem zraven???

 6. #96

  Privzeto

  Zanimivo. Dejansko je Bokarica zapisal en velik pomislek.

  Sklep, ki ga sprejme OZ ima enako težo kot zapisan člen v poslovniku / pravilih.

  Torej za vse tiste primere, ko je v poslovniku/pravilih zapisano pokrivanje trofejne divjadi, omejitev števila trofejne divjadi ali čakalni rok do naslednje trofejne divjadi (trofejno sem zapisal namenoma, ker se največkrat zasledi take zadeve, lahko pa gre tudi za druge vrste in kategorije divjadi) velja, da so pravnomočni šele takrat, ko jih z odločbo določi disciplinska komisija, saj omejuje pravico do lova, kar pomeni, da je lovcu kratena pravica do lova - zakonsko je določen samo plan.

  Torej bo potrebno vsakemu lovcu, ki bo odstrelil divjad, katera se lovi pogojno (pokrivanje, čakalni rok ...) izdati odločbo DK?

 7. #97

  Angry

  Ne bom se spuščal v vsebino sklepa OZ, ki pogojuje individualni lov z raznimi pogoji, ki so nesmiselni in nepotrebni in vedno znova dokazujejo, da so v marsikateri LD bolj papeški od papeža in da mnogi vodilni v naših LD ne obvladajo temeljnih pravnih osnov in ne poznajo niti svojih lastnih Pravil. Dejstvo je, da je OZ najvišji organ v LD in da se njegovi sklepi morajo spoštovati. Ne more pa OZ sprejemati karkoli se mu zahoče, vse mora biti v skladu s Pravili LD in nadrejeno zakonodajo. Vsak član pa je lahko kaznovan za tisto kršitev, ki je kot taka zapisana v Pravilih LD oz. v Poslovniku in to v pravnomočno zaključenem disciplinskem postopku.
  Avtomatično sankcioniranje le na podlagi sprejetega sklepa organa LD je nedopustno in protizakonito. Vsak ima pravico do obrambe in tudi pritožbe na izdano disciplinsko odločbo.

 8. #98

  Privzeto

  Bravo lupus! Postavljanje nekih pogojev pri individualnem lovu je nesmiselno, nepotrebno in vedno znova dokazuje, da je takšna praksa zmeraj povod za prepire in nezadovoljstvo večine članov Ld. Veliko Ld-jev datumsko omejuje odstrel lov na posamezno divjad, izmišljajo si neke načine kako omejiti lovce, ki lovijo več kot drugi in iščejo neke rešitve, kako omogočiti uplenitev tudi tistim, ki gredo na individualni lov 3x na lovsko sezono in potem modrujejo, kako ni videti te ali one divjadi itd.
  Lupus je lepo napisal: Vsi člani LD imajo enake možnosti, zato naj Ld-ji omogočijo lov v skladu s Pravili in nadrejeno zakonodajo, pa bo mir.
  Vodilni,ki pa si izmišljujejo te razne nesmiselne pogoje, pa kar se mene tiče, vodijo Ld v stilu. "če sam nič ne znam in ne vem, bom pa druge učil in nadzoroval"

 9. #99

  Privzeto

  Lupus in karo zagovarjata enake možnosti lova po Pravilniku.

  Občni zbor je najvišji organ in lahko sprejme določene sklepe. Ta možnost je ponavadi tudi zapisana v Pravilniku.

  Če pogledamo vsebino sklepa (osebno sicer nisem pristaš takih sklepov, lahko ugotovimo, da je za vse člane enako (po svoji lenobi pač izpadejo tisti, ki gredo na lov 3x).

  Pravilnik omogoča razporeditev odstrela za vse enako - mora določati enake pogoje. Kako so zadrgnjeni, je pač problem LD oz stanja v lovišču. Dokler je narejen plan, je vse ok.

  Če preberem odgovor kara, pa se mi utrne asociacija - edina omejitev je zakonsko določena. To pa je potrjen plan.
  V praksi to pomeni, da če imam dober nalet, lahko uplenim veliko večino divjadi v planu. Če mi gre za kosti, potem pač lovim samo srnjake in jelene. Tudi po tri na dan, če pridejo. Po strukturi, planu in lovni dobi. Drugo me ne zanima. Ko mi disciplinska pokaže Pravilnik z razporedom (omejitve oz. pogoji za odstrel) jim ga gladko zavrnem z argumentom, da mi omejuje mojo lovno pravico.

  Kje bo več nezadovoljstva?

 10. #100

  Privzeto

  Notranji pravni red LD so dolžni spoštovati člani in organi LD. Sklepi organov morajo biti skladni z splošnimi akti LD. Če organ LD sprejme sklep, ki ni skladen z njenimi notranjimi splošnimi akti potem je tak sklep organa nezakonit, če pa član ravno v nasprotji s splošnimi akti ali sklepi organov pa je disciplinsko odgovoren za svoja ravnanja, ki niso skladna s splošnimi akti ali sklepi organov LD. V tem konkretnem primeri ni šlo ali je sklep OZ zakonit ali ne, ampak za vprašanje ali je dopustno člane kaznovati brez uvedbe DP, t. j. kar z obvestilom. Ker obvestilo posega v pravico do lova, zato ima njegova vsebina značaj odločbe, ta pa nima vseh sestavin, t. j. uvoda, izreka, obrazložitve in pravnega pouka, izdana pa je bila brez izvedenega postopka.

  Če analiziramo sklep, potem lahko ugotovimo, da predpisuje tudi kazen, ki doleti tiste lovce, ki se ne udeležijo v njem določenega števila skupinskih lovov. Vprašanje je ali je z njim določena kazen skladna s splošnim aktom, ki določa kršitve in kazni, ki se smejo izreči za posamezno kršitev. Torej ali je neudeležba na skupinskih lovih lažja, huda ali posebej huda kršitev, za katero je dopustno izreči tudi disciplinski ukrep – kazen prepoved lova na visoko divjad, razen na skupinskih lovih. Če sklep npr. v nasprotju s splošnim aktom predpisuje strožjo kazen, potem je nezakonit, glede na to, da se kazni ne morejo določati s sklepi organov LD, ampak s splošnim aktom. To pomeni, če bi LD hotela zaostriti kazni za neudeležbo na skupinskih lovih, potem bi bila dolžna spremeni splošni akt, ki določa kršitve in kazni, ki se smejo izreči, zoper kršitelje pa izvesti DP.

  Za spremembe in dopolnitve splošnih aktov veljajo praviloma drugačna postopkovna pravila kot pa za sprejemanje sklepov organov LD, prav tako pa se za sprejem splošnih aktov ali za njihovo spremembo in dopolnitev zahteva drugačna večina. Notranji pravni red LD mora biti skladen. Ni mogoče da bi po splošnem aktu neko ravnanje ali dejanje bilo dopustno, po sklepu organa LD pa prepovedano in sankcionirano ali obratno. Imeli bi torej dva pravna sistema, oblikovana s splošni akti in sklepi organov LD in kar bi po splošnem aktu sicer bilo dopustno, bi po sklepu organa lahko bilo prepovedano in obratno. V takem sistemu pa bi organ, pristojen za uvedbo DP lahko arbitrarno odločal ali bo disc. kršitelje preganjal oz. jih ne bo preganjal pa določilih splošnih aktov ali po sklepih organov LD. Enako bi lahko ravnala tudi DP.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

Stran 10 od 11 PrvaPrva ... 67891011 ZadnjiZadnji

Etikete te teme

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •