Stran 1 od 36 1234511 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 358

Tema: lovska izkaznica

 1. #1
  Član od
  Jun 2010
  Prispevki
  298

  Thumbs down lovska izkaznica

  menda je objavljen pravilnik o lovski izkaznici.
  <pogledal sem na stran LZS in se m9i je kar zavrtelo.od silnih pedpisov,ki so tam.Nobeno ministratvo,jih nima toliko.Smo ja pomembni.To kar sem iskal pa nisem našel.Ben,bo tudi ta pravilnik ugledal lu? sveta,in ni hudič,da ne bi spet posegel v lovske žepe.

 2. #2
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Notranjska
  Prispevki
  579

  Privzeto

  Poglej pod:
  Splošni akti Lovske zveze Slovenije:
  Sprejeti akti:
  13 vrstica:
  Pravilnik o lovskih izkaznicah
  ...
  Vloga za izdajo lovske izkaznice
  Obrazec za izdajo izkaznice strelskega sodnika
  Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine lovske izkaznice

 3. #3

  Privzeto

  Osnutek novega Pravilnika o lovski izkaznici s prilogami, je objavljen na E-portalu državne uprave: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/zako...skanje.euprava

 4. #4

  Privzeto Preklic veljavnosti lvoske izkaznice

  Kdo lahko prekliče veljavnost lovske izkaznice, vprašanja in dileme v zvezi s tem

  1.Razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice:

  Razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice so dokazana dejanje iz 4. do 6. al. 1. od. 63. čl. ZDlov. Za dokazana dejanja se štejejo dejanja, za katera je bil kršitelj pravnomočno obsojen. Dokaz, da je bil obsojen za dejanja iz prej navedene zakonske določbe pa je pravnomočna odločba oz. sodba.

  2. Kdo poda predlog in kdo prekliče veljavnost lovske izkaznice:

  Ko LD zve oz. ugotovi, da so podani razlogi za preklic veljavnosti lovske izkaznice, je dolžna po ZDlov-u uvesti postopek za preklic njene veljavnosti. V zvezi s tem se postavlja vprašanje kdo je predlagatelj in kdo izda odločbo o preklicu veljavnosti lovske izkaznice. Odgovor na to vprašanje najdemo v ZDlov-u. Po določbi 2. od. 63. čl. ZDlov izdajatelj prekliče veljavnost lovske izkaznice lovcu, ki mu je dokazano katero od dejanj iz 4. do. 6. al. 1. od. tega člena. Izdajatelj lovske izkaznice po določbi 6. al. 3. od. 21. čl. ZDlov je LZS, ki to nalogo na podlagi 3. al. 1. od. 22. čl. opravlja kot javno pooblastilo. Po določbi 3. od. 63. čl. je LZS pooblaščena, da svojim članom oz. članicam izdaja lovske izkaznice, njihovo veljavnost pa letno podaljšujejo upravljavke, torej LD-ji. Po tej določbi lahko izdajatelj - LZS na predlog upravljavke -LD lovcu prekliče oz. odvzame lovsko izkaznico v skladu z določili tega zakona. Iz povedanega sledi, da LD sama ne more preklicati veljavnosti lovske izkaznice, lahko pa LZS kot izdajateljici lovske izkaznice predlaga preklic njene veljavnosti, če in ko ugotovi, da so za njen preklic podani že prej navedeni zakonski razlogi.

  3.Pravne posledice preklica veljavnosti lovske izkaznice

  Lovska izkaznica je veljavna do konca koledarskega leta, ne glede na to, v katerem mesecu je bila izdana /4. od. 62. čl./. Preklic veljavnosti lovske izkaznice ima naslednje pravne posledice:
  -lovska izkaznica preneha veljati pred potekom časa njene veljavnosti
  -lovec za čas trajanja neveljavnosti lovske izkaznice ne more izvajati lova, ker nima veljavne lovske izkaznice in to vse do njenega ponovnega podaljšanja /1. od. 60. čl./

  4.Ponovna pridobitev pravice do podaljšanja lovske izkaznice

  Pri preklicu prenehanja veljavnosti lovske izkaznice zaradi zgoraj navedenih zakonskih razlogov se zastavlja vprašanje kdaj lovec ponovno pridobi pravico do podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice. Neveljavnost lovske izkaznice namreč ne more trajati v nedogled. Lovec /kršitelj/mora imeti možnost, da lahko po poteku določenega časa ponovno zaprosi za podaljšanje njene veljavnosti. Ta mu namreč zaradi preklica njene veljavnosti ni bila odvzeta. Še vedno jo poseduje, le da ni veljavna. Ponovno veljavna postane, ko in če mu jo LD z nalepko podaljša. ZDlov na to vprašanje ne daje odgovora, verjetno pa tega vprašanja niti LD nimajo urejenega v svojih Pravilih ali v drugem splošnem aktu. Ali naj LD odklanja podaljšanje veljavnosti lovske izkaznice vse dotlej, dokler lovcu sodba iz kazenske evidence ni izbrisana . To pravilo bolj velja v primeru, ko je lovcu lovska izkaznica odvzeta, saj mora za njeno ponovno izdajo oz. pridobitev k vlogi poleg drugih dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti tudi potrdilo iz kazenske evidence. To potrdilo je dolžan priložiti tudi lovec v primeru, če tri leta zapored ne podaljša veljavnosti lovske izkaznice /3. od. 63.čl. ZDlov/. V smislu te zakonske določbe mora torej lovec v primeru, če mu LD tri leta zapored ne podaljšala veljavnosti lovske izkaznice, k vlogi za njeno podaljšanje predložiti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence in če sodba, ki mu je bila izrečena, iz nje še ni izbrisana, potem mu LD ne sme podaljšati, ampak odkloniti njeno podaljšanje. Lovec, ki mu je bila preklicana veljavnost lovske izkaznice, se v tem primeru znajde v enakem ali podobnem pravnem položaju kot lovec, ki mu je bila lovska izkaznica odvzeta, saj mora slednji za njeno ponovno izdajo k vlogi priložiti potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence. Ker je odvzem izkaznice strožji, preklic njene veljavnosti pa blažji ukrep, zato menim, da morajo tudi pravila za pridobitev nove izkaznice oz. za ponovno podaljšanje njene veljavnosti biti sorazmerna glede na težo izrečenega ukrepa, zaradi česar menim, da je povsem primerno, da se lovcu, ki mu je bil izrečen ukrep prenehanje veljavnosti lovske izkaznice, ta ne podaljša največ zaporedoma dve leti, tretjo leto pa se mu ponovno podaljša, v nasprotnem mora zaradi treh zaporednih odklonitev njenega podaljšanja za njeno ponovno podaljšanje priložiti prej navedeno potrdilo.

  Pravna sredstva:

  Lovec se zoper preklic veljavnosti lovske izkaznice sicer lahko pritoži, vendar s tožbo ne bo uspel. V postopku preklica veljavnosti lovske izkaznice izdajatelj /LZS/ ugotavlja le, ali so izpolnjeni pogoji iz 4. do. 6. al. 1. od. 63. čl. ZDLov. za preklica veljavnosti lovske izkaznice. Pravno močnih odločb, s katerimi so dokazana dejanja iz prej citirane zakonske določbe pa v postopku preklica veljavnosti lovske izkaznice ali v pritožbi ni mogoče prerekati iz materialnih ali formalnih ali kakršnih koli drugih razlogov. Ukrep prenehanja veljavnosti lovske izkaznice je namreč posledica pravnomočne sodbe, s katero je lovec /kršitelj/ bil obsojen za dejanje, ki ga ZDlov določa kot zakoniti razlog za preklic veljavnosti lovske izkaznice oz. za njen odvzem.

  Opomba:

  Oba ukrepa je mogoče izreči tudi pogojno, da se torej ukrep preklica oz. odvzema lovske izkaznice ne bo izvršil, če kršitelj v poskusni dobi ………….. mesecev ne bo storil enakega ali podobne prekrška oz. dejanja iz. 4. do. 6 el. 1. od. 63. čl.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 5. #5

  Privzeto

  Smo imel tak primer v LD. Ravnali smo natanko tako, kot je opisano zgoraj. Na osnovi pravnomočne sodbe smo podali predlog LZS (pogoj za predlog preklica bi naj bila sodba sodišča, odločba o prekršku ni dovolj, ker ZDLov govori, kdor je pravnomočno obsojen...). LZS je preklicala veljavnost lovske izkaznice, vendar je bila pri tem nespretna (najprej le z dopisom, nato kar nekaj sklepov, z različnim trajanjem). Kršitelj se je vseskozi pritoževal, tako je šla zadeva na drugostopenjski organ - MKGP (ti so odločili v škodo tožnika, trajanje vezali na tri leta itd.). Vložen je bil upravni spor in je upravno sodišče odločilo v prid tožniku ter zadevo vrnilo v ponovno reševanje (še ni končano).
  Tožnik je kljub temu takoj odškodninsko tožil LZS in LD, vendar s tožbo na prvi stopnji ni uspel. Tožbeni zahtevek je visok, prav tako je že sedaj ogromno stroškov na obeh straneh. Sedaj čakamo na pravnomočnost, kar pa je po poznavanju tožnika malo verjetno. Verjetno nas še čaka dolg pravdni postopek, saj se tožnik na vsak način želi maščevati LD.
  Glede preklica velja pravilo, da LZS lahko prekliče izkaznico le za tekoče leto (do konca tekočega leta), nato pa odloča preklicu upravljalec lovišča. Upravno sodišče je tudi mnenja, da trajanje ni mogoče vezati na trajanje kazenske evidence.
  LD je na srečo tožniku vsako leto izdala nalepko takoj po njegovem zahtevku in ga s tem ni omejevala. Na tožniku je bila odločitev, če bo spoštoval odločitve LZS in MKGP. Sodišče med drugim soglaša z mnenjem, da je za morebitno škodo odgovorna RS (MKGP). Po našem mnenju je bil tožbeni zahtevek preuranjen in proti napačni toženi stranki. Mogoče tožnik ni bil prav poučen s strani njegovega odvetnika ali pa je slepo vztrajal pri svojem namenu, da škodi matični LD.

  Skratka, nauk te zgodbe je, da je bolje priznati svojo kršitev ter nositi posledice na nivoju LD in lovske inšpekcije (hitri prekrškovni postopek). V kolikor ni tehtnih dokazov v nasprotno, potem nikakor ne vlagati zahtevo za sodno varstvo, saj to lahko vodi v izdajo sodbe sodišča, pravnomočna sodba pa je razlog za preklic veljavnosti lovske izkaznice.

 6. #6
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  Primorska
  Prispevki
  407

  Privzeto

  Izšel je pravilnik o lovski izkaznici.
  Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20. 1. 2012!!!
  http://www.uradni-list.si/1/objava.j...4&stevilka=129

  Pa da ne bo kdo mislil da se bo slikal kar v navadni srajci ali T-majici
  (3. člen 4. točka)!!!

 7. #7

  Privzeto

  Se po eni strani strinjam da če smo lovci, da smo tudi na članski sliki lovci, ne pa v rdečih in pink majčkah.

  Vsaj pa ne piše več tako kot je pri prvem slikanju (vsaj pri nas), ko so napisali celo znamko srajce v kateri naj bi bili

 8. #8

  Privzeto

  Citat jvpv je objavil: Pokaži objave
  Se po eni strani strinjam da če smo lovci, da smo tudi na članski sliki lovci, ne pa v rdečih in pink majčkah.

  Vsaj pa ne piše več tako kot je pri prvem slikanju (vsaj pri nas), ko so napisali celo znamko srajce v kateri naj bi bili
  Lahko pa se slikaš v indijanskem lovskem kroju.
  Idiotsko določilo!
  Verum justicia quod parilitas!

 9. #9

  Privzeto

  7. člen

  (cenik izdaje in podaljšanja veljavnosti izkaznice)

  (1) Upravni odbor izdajatelja določi cenik za izdajo in podaljšanje veljavnosti izkaznice.

  (2) Cena za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti izkaznice vsebuje le materialne stroške izdaje izkaznice oziroma hologramskih nalepk za novo koledarsko leto.


  Torej ne bo več "nadomestila za biološko revnovesje" ali kako so že rekli tistim 150 evrom
  "Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead." Charles Bukowski

 10. #10

  Privzeto

  To je le ena od novosti, ki so v prid lovcu, oziroma nečlanu lovske družine. Drugače pa je ta akt pravo skrpucalo s kupom nelogičnosti, nejasnosti in vprašanj, ki se zastavljajo. Ampak nove bo treba izdajati že 1.4.2012.

Stran 1 od 36 1234511 ... ZadnjiZadnji

Etikete te teme

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •