Stran 2 od 7 PrvaPrva 123456 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 11 do 20 od 67

Tema: Delo strokovne službe LZS

 1. #11
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Citat Lectograjski je objavil: Pokaži objave
  ...
  Bojim se, da bo ta "dopis" služil samo kot opravičilo za ohranitev stanja, saj bi se morale take poteze potegniti na začetku mandata in ne na koncu!
  Tudi meni so se takoj vzpostavili pomisleki, ko sem prebral ta sklep.
  Namreč, ni mi jasno, zakaj pobirati mnenje članstva članic, če pa zakon, pravzaprav dva jasno definirata, kako naj bi bili organizirani.
  In če že vse od sprejetja zakonov določena sredina to reorganizacijo zavira in onemogoča, ne vidim sedaj rešitve v nekakšni anketi.

  Tu je potreben odločen carski rez (bil že pred leti). A očitno bomo raje splavili mrtvorojeno dete. Naši "pravniki" iz njihove komisije že vedo zakaj, meni pa še vedno ni jasno zakaj toliko let vztrajati na nezakoniti organiziranosti.

 2. #12

  Privzeto Razprava o delu strokovne službe LZS

  Citat ZR7 je objavil: Pokaži objave
  Tudi meni so se takoj vzpostavili pomisleki, ko sem prebral ta sklep.
  Namreč, ni mi jasno, zakaj pobirati mnenje članstva članic, če pa zakon, pravzaprav dva jasno definirata, kako naj bi bili organizirani.
  In če že vse od sprejetja zakonov določena sredina to reorganizacijo zavira in onemogoča, ne vidim sedaj rešitve v nekakšni anketi.

  Tu je potreben odločen carski rez (bil že pred leti). A očitno bomo raje splavili mrtvorojeno dete. Naši "pravniki" iz njihove komisije že vedo zakaj, meni pa še vedno ni jasno zakaj toliko let vztrajati na nezakoniti organiziranosti.

  UO LZS je na zadnji 27. seji je razpravljal o delu strokovne službe in zgodilo se je to kar sem že pred tem napovedal. Da se bo o tem problemu sicer razpravljajo, ustreznih rešitev za izboljšanje dela strokovnih služb pa se ne bo našlo oz. sprejelo. Predsednik LZS bo vsem lovcem poslal anketna vprašanja in nato na podlagi analize ugotovil kako organiziranost LZS si članstvo želi. Torej do poteka mandata sedanji garnituri se glede izboljšanja organiziranosti LZS in učinkovitosti njene strokovne službe ne bo prav nič spremenilo. Ostalo bo tako kot je bilo, čas pa neizbežno teče in kliče po boljši organiziranosti.

  Iz razprave izhajajo le ugotovitve kako je in kako bi moralo biti. Delo strokovne službe bi moral spremljati njen direktor in jo skladno z vizijo in cilji LZS ter nalogami ki jih ta ima po ZDlov tudi organizirati. Če je strokovna služba kadrovsko podhranjena in če tega z drugimi ukrepi ni mogoče izboljšati, potem jo je pač treba kadrovsko okrepiti ter v njej še koga zaposliti. LZS pač mora opravljati tiste naloge, ki jih je po zakonu dolžna opravljati. Da pa bi jih lahko opravlja, pa mora imeti ustrezen kader, ki bo kos tem nalogam. Sredstva za to so in jih je mogoče ob njihovem bolj racionalnem in gospodarnem ravnanju ali gospodarjenju zagotoviti v okviru sedanjih prihodkov. Sredstva se sedaj najbolj varčno ne trošijo oz. porabljajo. Kdor bere zapisnike komisij in drugih organov, potem mu je znano in jasno, da pri porabi sredstev LZS ni najbolj racionalna. Imamo kup komisij, rezultatov njihovega dela pa ni, so pa stroški in pa poraba sredstev. LZS bi morala imeti le tiste komisije, ki jih glede na svoje naloge mora imeti, ukiniti pa vse tiste, ki ni nujno, da jih ima. Da so zunanje finančne (računovodske in pravne) storitve cenejše kot da bi jih LZS v okviru strokovne službe sama opravljala ne verjamem. Računovodski servisi ne delajo finančnih analiz niti spremljajo stroške po stroškovnih mestih, temveč zgolj knjižijo stroške kot to določajo računovodski standardi. Da pa bi analizirali stroške in jih obvladovali to pa ni naloga teh servisov. Enako velja za zunanjo pravno pomoč. Tudi ta ne spremlja kaj se na področju zakonodaje, ki je neposredno ali posredno povezana z lovstvom, dogaja, temveč opravlja le tiste storitve, ki so predmet naročila. Torej LZS potrebuje tak kader v strokovni službi, ki bo kos nalogam, ki jih ima in jih je dolžna izvajati. Sistematizacijo delovnih mest z opisi del in nalog bi bil dolžan pripraviti direktor strokovne službe in jo predložiti v sprejem UO. Pri tem bi moral izhajati iz sprejete vizije in zastavljenih ciljev ter nalog, ki jih ima LZS.

  Imamo opredeljeno vizijo, cilje in z zakonom določene naloge, dela pa se po starem, brez koordinacije in brez pravega nadzora kaj kdo dela in kaj bi sicer bil dolžan delati. Poleg tega pa ignoriramo še akte, po katerih bi morali delati. Potem pa se čudimo, da so zadeve take kakršne so. Nihče jih namesto nas ne bo reševal. Sami smo jih povzročili in sami jih bomo morali odpraviti, delo na vseh področjih pa izboljšati.

  Cilj LZS bi moral biti uspešno poslovanje, ki vodi v poslovno odličnost, smer njenega razvoja pa bi morala temeljiti v doseganju učinkovitega in kakovostnega delovanja.

  Kdo obvladuje strokovno službo pa izhaja iz dejstva, da pravilnik, o katerem govori N. Šušterič , ni bil sprejet. Zakaj ni bil sprejet, pa je drugo vprašanje? Z njegovim sprejemom bi se zagotovo bolj transparentno in pregledno financirale naloge, ki jih za LZS opravljajo usposobljene članice. To pa je tudi glavni razlog, zakaj predmetni pravilnik še ni bil sprejet in sam bog ve, kdaj in če sploh bo sprejet.

  Imamo samozvano Nacionalno delegacijo CIC, ki je organizirana kot društvo. LZS jo donira s 5 tisoč € na leto, medtem, ko vpliva na njeno delovanje nima. Kot društvo je samostojna pravna oseba civilnega prava. Zakaj se jo sploh donira, ko pa je lahko LZS neposredna članice te mednarodne organizacije in to bi tudi morala biti. Potem pa se preklamo o rukačih in njihovem statusu znotraj LZS, ko pa imamo kar nekaj organizacij izven LZS, pa jih ta kar znatno donira, kakšne pa so njene koristi od teh donacij pa ni znano, niti je kdo to do zdaj analiziral. Poleg tega pa še govorimo oz. smo celo prepričani, da ni sredstev za nove zaposlitve v strokovni službi.

  Zaključek: Nič novega. Modri so spregovorili o delu strokovne službe in ugotovili, da ta ne dela tako kot bi morala. Zakaj ne dela in kako bi morala delati pa za enkrat ostaja še odprto vprašanje. Odgovore nanj bomo dobili v naslednjem mandatu. Do takrat pa se bomo morali zadovoljiti z njenim dosedanjim delom. Predsednik bo sestavil vprašalnik in ga poslal članstvu, da nanj odgovori in na osnovi sprejetih odgovorov bo izdelal analizo, na osnovi te pa verjetno program dela za naslednje mandatno obdobje. Smo na začetku začetka in ne vemo kako naprej. Izhod iz te zagate so anketna vprašanja, odgovori nanje pa naša svetla prihodnost.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #13

  Privzeto

  Pravilno ugotavlja MilanK, da bo v zadnjem letu mandata možno uveljaviti le malo sprememb v delovanju strokovnih služb LZS. Redki posamezniki smo na ta problem opozarjali že prej, prepričan pa sem, da je tako stanje večini članov UO še danes kar po godu.
  Ni zapisano na pamet, da je strokovna služba do neke mere ujetnica delovanja funkcionarjev Območnih lovskih zvez. Še več, pritiski nanjo o razpisih in organiziranju izobraževanj mimo programa komisije za izobraževanje, dobesedno izsiljevanje pri podeljevanju lovskih odlikovanj posameznim zaslužnikom, čeprav je komisija za odlikovanja in priznanja upravičeno zavrnila podelitev in še bi lahko našteval. Tak način funkcioniranja strokovne službe pa bo vse do takrat, ko bodo svoj dvojni mandat v UO LZS zaključili predsedniki OLZ.

  V razpravi na UO žal ni bilo časa predstaviti tudi začasnih rešitev, ki jih nekateri vidimo. Ena od njih je nedvomno uporabiti znanje in izkušnje posameznih tajnikov OLZ, ki delo na svojem območju opravljajo profesionalno in v korist svojih članic in članov lovskih družin. Ločimo Območne lovske zveze, kot organizacije in njihove funkcionarje, ki v organizacijski shemi LZS povzročajo konflikte in si pripisujejo pomembnost za obstoj lovstva, od tajnikov teh organizacij, ki svoje delo opravljajo, kot svojo službo ali s podjemnimi pogodbami. In te ljudi moramo organizacijsko vpeti v delo strokovne službe LZS.

  Pobuda o vzpostavitvi Območnih enot LZS (OE) ni nova, o njej je razmišljalo že vodstvo pod predsedovanjem B. Lepičnika. Prav v taki organiziranosti strokovnega delovanja vidim rešitev iz trenutnih zagat in nedvomno bi bila za lovčev žep tudi najbolj racionalna. Strokovni tajniki že imajo plačo ali plačilo, potrebno je le zagotoviti primerno prerazporeditev sredstev iz članarin. Seveda je pri tem pomembna tudi racionalnost, vseh 19 tajnikov ta strokovna služba ne potrebuje. Kolikšno število OE se naj vzpostavi, je strokovna odločitev, ki naj izhaja iz nalog (javna pooblastila, zastopanje, ..), ki jih LZS nalaga Zakon o divjadi in lovstvu ter interni akti. Že po nekih prvih ocenah, bi jih bilo dovolj med 6 in 8.

  Ko govorim o racionalnosti, imam v mislih racionalno, poleg kadrov, še koriščenje prostorskih in tehničnih dobrin, v lasti OLZ. Tudi te so bile pridobljene iz sredstev članarin članov LD in še naprej bi se uporabljale za namen servisiranja članic LZS in njihovih članov. Pri tem je pomembno izpostaviti spletno aplikacijo Lisjak, ki omogoča upravljanje s podatkovnimi bazami vsem lovskim organizacijam in OLZ. V njeno izgradnjo je bilo vloženih precej sredstev, s strani uporabnikov veliko časa za vnos podatkov in sedaj je čas, da te baze podatkov in programske rešitve pričnemo uporabljati s polnimi pljuči.
  Verjetno bodo o takem razmišljanju ponovni očitki o preuranjenih rešitvah. Da nam Pravila LZS tega ne omogočajo, da še ni pravi čas, da ni kadrov, … skratka jalovih izgovorov je bilo že preveč. Po moji oceni je vsaj za nekatere premike dovolj sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi LZS in komisija za pravno organizacijska vprašanja naj to zadevo spelje. Pa se bojim, da smo ob omembi komisije ponovno na samem začetku reševanja problematike.

  Za rešitev tega gordijskega vozla imamo znanje, predlagane so rešitve, le volje je še potrebno dodati. In predsednik LZS bi moral že enkrat udariti po mizi!

 4. #14

  Privzeto

  Tica, samo do polovice sem prečital. pa mi je že pritisk dvignilo.Lepo bi prosil da razložiš, kako misliš ločiti dobre in slabe zld-je in katera oseba bi si upala biti krvnik strokovnim tajnikom.
  Last edited by ostrostrelec.pero; 11. November 2010 at 19:47.

 5. #15

  Privzeto

  Pero, pa ravno v drugi polovici je materija za zniževanje pritiska ....

 6. #16
  Član od
  Dec 2007
  Prispevki
  274

  Privzeto

  Citat MilanK je objavil: Pokaži objave
  Imamo samozvano Nacionalno delegacijo CIC, ki je organizirana kot društvo. LZS jo donira s 5 tisoč € na leto, medtem, ko vpliva na njeno delovanje nima. Kot društvo je samostojna pravna oseba civilnega prava. Zakaj se jo sploh donira, ko pa je lahko LZS neposredna članice te mednarodne organizacije in to bi tudi morala biti. Potem pa se preklamo o rukačih in njihovem statusu znotraj LZS, ko pa imamo kar nekaj organizacij izven LZS, pa jih ta kar znatno donira, kakšne pa so njene koristi od teh donacij pa ni znano, niti je kdo to do zdaj analiziral. Poleg tega pa še govorimo oz. smo celo prepričani, da ni sredstev za nove zaposlitve v strokovni službi.

  Milan, nacionalna delegacija ni samozvana ampak je oblika dela in organizirana skladno s pravili CIC. Vsi člani iz posamezne države delujejo v CIC preko nacionalne delegacije, tudi LZS, ZGS, Ministrstvo za kmetijstvo, posamezni člani, ki so lovci in tudi tisti člani, ki niso lovci. Nacionalna delagacija CIC je samostojna v odnosu na člane delegacije. Največ interesov preko ND-CIC uveljavlja ravno LZS, predsedujoči nacionalni delegaciji je član UO LZS. Na LZS je tudi sedež Koordinacije CIC za srednjo in jugovzhodno Rvropo. Skratka LZS je močno vpeta v delo nacionalne delegacije in njen prispevek v višini 5000 evrov niti ni visok ampak prej ko ne skromen. To, da je nacionalna organizacija organizirana kot društvo pa je samo pravni okvir, da je lahko delegacija tudi finančno samostojna saj sicer nebi mogla imeti svojega računa. Tak način je postal vzorec tudi za druge nacionalne delegacije CIC v svetu, ki imajo podobni pravni red kot pri nas.

  Za kaj več o CIC in nacionalni delegaciji pa predlagam branje njihove spletne strani, možnost pa je tudi včlanitev v to organizacijo kot individualni član. Več o tem na na ZS.

 7. #17

  Privzeto

  Citat rock&roll je objavil: Pokaži objave
  Milan, nacionalna delegacija ni samozvana ampak je oblika dela in organizirana skladno s pravili CIC. Vsi člani iz posamezne države delujejo v CIC preko nacionalne delegacije, tudi LZS, ZGS, Ministrstvo za kmetijstvo, posamezni člani, ki so lovci in tudi tisti člani, ki niso lovci. Nacionalna delagacija CIC je samostojna v odnosu na člane delegacije. Največ interesov preko ND-CIC uveljavlja ravno LZS, predsedujoči nacionalni delegaciji je član UO LZS. Na LZS je tudi sedež Koordinacije CIC za srednjo in jugovzhodno Rvropo. Skratka LZS je močno vpeta v delo nacionalne delegacije in njen prispevek v višini 5000 evrov niti ni visok ampak prej ko ne skromen. To, da je nacionalna organizacija organizirana kot društvo pa je samo pravni okvir, da je lahko delegacija tudi finančno samostojna saj sicer nebi mogla imeti svojega računa. Tak način je postal vzorec tudi za druge nacionalne delegacije CIC v svetu, ki imajo podobni pravni red kot pri nas.

  Za kaj več o CIC in nacionalni delegaciji pa predlagam branje njihove spletne strani, možnost pa je tudi včlanitev v to organizacijo kot individualni član. Več o tem na na ZS.
  Spoštovani R&R,

  to o čemer sem pisal ni iz trte zvito. Podobno so menili tudi nekateri člani UO, kar je razvidno iz zadnjega zapisnika seje UO LZ, ki je bila dne 19/10-2010. Pod točko 3.6 so člani UO obravnavali Informacijo o 11. Zasedanju CIC Koordinacijskega foruma za srednje in jugovzhodno Evropo v dneh 11. in 12/10-2010. Poročilo s tega zasedanja je podal A. Vršaj, pod tč 3. 8 pa je UO obravnaval problematiko mednarodnega sodelovanja. Predsednik komisije za mednarodne odnose F. Steffe je poudaril, da ima komisija vrsto pripomb in da zaradi tega predlaga s predsednikom oz. vodstvom CIC sestanek. Poleg tega pa je glede na poročilo s prej omenjenega zasedanja še navedel, da bi morali razčistiti vlogo in status naše nacionalne delegacije CIC in da bi komisija morala biti seznanjena v zadevah mednarodnega sodelovanja in prejemati poročila v zvezi z delovanjem te delegacije ter da komisija nima vpogleda v načrtovani program dela te delegacije. N.ŠUŠTARIČ pa je člane informiral, da je bila imenovana tričlanska komisija, da pripravi poslovnik o delovanju CIC delegacije, ker je enotna ocena KOPV, da društvo, ki samega sebe poimenuje za Slovenko delegacijo CIC , ni tisto, kar v Sloveniji na tem področju zmoremo in bi moralo biti. Iz tega sledi edino mogoči sklep, da niti najpristojnejšim v LZS ni povsem jasen status tega društva in da nad njegovim delovanjem nimajo vpliva in pregleda, kar se bo sedaj poskušalo urediti s poslovnikom. Tudi iz mnenja predsednika KOPV pomensko izhaja, da gre za samozvano nacionalno delegacijo CIC/društvo, ki samega sebe poimenuje…/. Če nekaj financiraš, potem moraš nad tem imeti tudi pregled in vpliv. Tega, pa kakor iz prej opisanega izhaja LZS nima in za to gre in za nič drugega. Da pa LZS mora delovati tudi v mednarodnih institucijah in organizacijah pa ni nobenega dvoma.

  Lp
  milanK
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 8. #18

  Privzeto

  Tudi meni se zdi, da organiziranje Nacionalne delegacije CIC, kot društvo ni ravno posrečena. Rad bi videl njen statut in kdo so ustanovitelji (zapisnik ustanovitvenega Občnega zbora), ter relacije med članicami. Na straneh LZS ni nikjer niti omenjena (če nisem spregledal). Tudi v Pravilih LZS, razen v 1. členu 3. odstavek, ki govori da je LZS članica CIC, ni opredeljena. Menim, da se je tukaj pojavila neka pravna praznina, ki jo bo v bodoče treba urediti. Pa čimprej, ker je razvidno, da se že nekaj kuha!

 9. #19

  Privzeto

  Citat Lectograjski je objavil: Pokaži objave
  Tudi meni se zdi, da organiziranje Nacionalne delegacije CIC, kot društvo ni ravno posrečena. Rad bi videl njen statut in kdo so ustanovitelji (zapisnik ustanovitvenega Občnega zbora), ter relacije med članicami. Na straneh LZS ni nikjer niti omenjena (če nisem spregledal). Tudi v Pravilih LZS, razen v 1. členu 3. odstavek, ki govori da je LZS članica CIC, ni opredeljena. Menim, da se je tukaj pojavila neka pravna praznina, ki jo bo v bodoče treba urediti. Pa čimprej, ker je razvidno, da se že nekaj kuha!
  _______________

  Tudi sam bi zelo rad videl ustanovitvene dokumente tega "čudnega društva", ki funkcionira na pol v ilegali ali vsaj zelo netransparentno. Rad bi videl tudi kadrovski seznam izvoljenih organov in zanima me predvsem določilo splošnega akta, ki govori o javnosti dela tega društva ter načine na katere društvo seznanja javnost s svojimi aktivnostmi.

  Kje lahko vse to vidim ali se moram uradno obrniti na pristojno ministrstvo, da mi bo pomagalo vpogledati v navedene dokumente.

 10. #20

  Privzeto

  Sraka:

  "Kje lahko vse to vidim ali se moram uradno obrniti na pristojno ministrstvo, da mi bo pomagalo vpogledati v navedene dokumente."

  SRAKA, kdo je sedaj član nacionalne delegacije CIC najdeš na:

  www.lovska-zveza.si/ftp/novice/PORO%2..;

  pravno organizacijske podatke pa na:

  www.infocity.si/cic-mednarodni-svet-z..,

  pri čemer pa boš zaman iskal telefonsko št., faks, GSM ali kake druge informacijske podatke o tej nacionalni delegaciji.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

Stran 2 od 7 PrvaPrva 123456 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •