Stran 1 od 7 12345 ... ZadnjiZadnji
Rezultati 1 do 10 od 67

Tema: Delo strokovne službe LZS

 1. #1

  Privzeto Delo strokovne službe LZS

  Na 27. seji UO LZS 19.10., bo zanimiva razprava o delu strokovne službe LZS. Povabljeni so vsi zaposleni, ki bodo lahko spregovorili o težavah, ki jih nedvomno tarejo, člani UO pa morajo pripraviti razprave (ne kritizerstva), ki naj bodo usmerjene v učinkovitejšo delo strokovne službe, skupaj z uredništvom revije Lovec.
  Na to temo so imeli veliko zapisanega v preteklosti tudi člani foruma, prav je, da svoje videnje in doživljanje dela delavcev strokovne službe tudi zapišete še pred sejo UO. Torej konkretne predloge in čim manj splošne kritike.

 2. #2

  Privzeto

  V prvi vrsti nadzor nad pogodbenimi članicami (zld-ji). Za kaj se porabi denar, katerega dobijo vrnjenega iz LZS.
  Premalo komunikacije LZS- LD. Vse preveč gre preko Oz, in tistim LD ki niso v tem združenju je vse to oteženo, če ne že onemogočeno.
  Rak rana je naše strelstvo. Na področju kjer so večni problemi, bi bilo potrebno zagotoviti enega člana iz strelske komisije, da je prisoten na teh izbirnih tekmah.

 3. #3

  Privzeto

  TICA: "Na 27. seji UO LZS 19.10., bo zanimiva razprava o delu strokovne službe LZS. Povabljeni so vsi zaposleni, ki bodo lahko spregovorili o težavah, ki jih nedvomno tarejo, člani UO pa morajo pripraviti razprave (ne kritizerstva), ki naj bodo usmerjene v učinkovitejšo delo strokovne službe, skupaj z uredništvom revije Lovec.
  Na to temo so imeli veliko zapisanega v preteklosti tudi člani foruma, prav je, da svoje videnje in doživljanje dela delavcev strokovne službe tudi zapišete še pred sejo UO. Torej konkretne predloge in čim manj splošne kritike."


  V I Z I J A LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE OD 2008-2012

  V tem aktu, ki ga je sprejel OZ LZS, je zapisano:

  "I.1 Organiziranost strokovnih služb LZS

  Strokovne službe LZS morajo zagotavljati servis in podporo pri delovanju lovskih organizacij.
  Reakcijski čas na zahteve vladnih in nevladnih organizacij se mora bistveno skrajšati, kar pa
  je možno z ustrezno organizacijo-sistemizacijo delovnih mest in ustreznim kadrom. V okviru
  delovnih mest je potrebno zagotoviti kader, ki bo obvladoval zadeve s področja finančnih,
  pravnih zadev, informacijskih sistemih, komunikacij z javnostmi in razpisnim delom iz
  različnih skladov."

  Povzetek poziva:
  -zaposleni bodo o težavah spregovorili na seji OU
  -člani UO pripravijo razprave o bolj učinkoviti strokovni službi
  -forumaši naj zapišejo videnje in doživljanje dela delavcev strokovne službe

  Glede na zastavljeno razpravo o delu strokovne službe ne pričakujem kakih bistvenih novosti. Zakaj? Zaposleni bodo spregovorili o svojih težavah, ne pa tudi o rešitvah, kako iz teh težav, ki jih tarejo, preiti na boljše delovanje strokovne službe in delo zaposlenih. Člani UO bodo podali različne predloge in videnja, a pravih rešitev za odpravo razlogov, zaradi katerih strokovna služba ni dovolj operativna in učinkovita pa ne bo. To bi bilo mogoče pričakovati le, v kolikor bi se pred tem izdelala SWOT analiza, v njej pa bi morali odgovoriti na vprašanja kot so: slabosti, prednosti in priložnosti in tveganja ali nevarnosti obstoječe organiziranosti strokovne službe LZS. Na postavljena vprašanja v tej analizi pa bi morale odgovarjati vse članice LZS in ne le člani UO. Kdo ta organ v pretežni meri sestavlja pa ni treba izgubljati besed, ker je nam to več ali manj znano. Brez te analize ni mogoče izboljšati dela strokovne službe, temveč izvesti le lepotne popravke, ki pa bistveno ne bodo izboljšati dela.

  Glede na opredeljene cilje iz vizije LZS bi se torej morali vprašati kaj smo od tega uresniči-udejanili in kaj nismo in kje so razlogi, da na tem področju ne sledimo zastavljenim ciljem. Torej brez temeljite analize, ki bi odgovorila na ta zastavljena vprašanja, pa zapisanih ciljev LZS ne more uresničiti, saj ji niso znani vzroki, zaradi katerih strokovna služba ni tako učinkovita kot bi sicer morala biti in zakaj še niso uresničeni ali vsaj delno uresniči opredeljeni cilji iz navedene vizije LZS.

  Kljub podatkom, ki jih imamo v LISJAKU, LZS še vedno z njenimi članicami komunicira posredno prek OLZ, morala pa bi direktno z LD-ji, saj ji sistem to omogoča. Koledarji se prav tako pošiljajo potom OLZ, lahko pa bi se brez kakršnih koli težav poslali direktno na naslove LD-jev. Zakaj temu ni tako in kje so zadržki?

  Kolikšna je samostojnost strokovne službe in v njej zaposlenih delavcev ali pa je ta preveč pod vplivom organov in komisij LZS, tako da ta ne more svojega dela opravljati dovolj strokovno in učinkovito, ker ji to onemogoča UO, ki je preštevilčen in zato neoperativen oz. okoren.
  Je strokovna služba neodvisna služba LZS ali pa je pod močnim vplivom oz. jo obvladujejo usposobljene članice, ki po delegatskem sistemu tvorijo OZ in OU LZS?

  So člani organov LZS res člani organov LZS ali pa so bolj predstavniki volilnih okolišev, ki so teritorialno enaki OLZ? So zaradi tega bolj pomembni "lokalni" kot pa "nacionalni" interesi LZS? Ali morda ta razlog hromi delo strokovne službe?

  Osebno menim, da nekih inovativnih predlogov zaradi zgoraj navedenega ne bomo doživeli. Napredek pa je že ta, da se bo o tem sploh začelo razpravljati in pogovarjati. Vsem želim veliko dobrih predlogov in da bi ti v čim krajšem času zagledali luč sveta.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 4. #4

  Privzeto

  V to zgodbo se nisem nameraval vmešavati, ker o učinkovitosti ter kadrovsko organizacijskih težavah strokovne službe LZS res nič ne vem. In podobno je skoraj zagotovo tudi pri kolegih, ki se trudijo tukaj in še kje, dati svoj prispevek k učinkovitejšemu ter bolj strokovnemu delu te službe in se jim pri tem zalomi tako, da pomešajo vse skupaj.

  Organizacija dela neke strokovne službe je predvsem strokovno vprašanje in ne politično ali celo ideološko. Če poznaš cilje, potem poznaš tudi pot kako jih doseči. Za to pa sta v prvi vrsti odgovorna direktor strokovne službe in predsednik LZS, ki bi bila dolžna ugotoviti kaj in zakaj je nekaj v delu strokovne službe narobe, če je narobe in kako te pomanjkljivosti odpraviti.

  Takšne stvari se praviloma delajo mirno in vstran od oči in ušes javnosti. Tudi tukaj velja star rek, da tam kjer je dosti babic je potem praviloma zelo kilavo dete. Javna ( in še to ne v celoti ) lahko potem postane le analiza stanja in predlog kadrovsko organizacijskih ukrepov, ki se posreduje v dokončno odločitev pristojnemu organu LZS.

  Na način kot so se te svari sedaj lotili, se bojim, da je pred nami ponovno veliko odkritje tople vode.

 5. #5
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Strokovna služba je podvržena pritisku vodstva in trenutnega razmerja moči. Ob tem pa v času tik pred upokojitvijo še strahu pred izgubo službe. Zato se obnašajo zelo pragmatično tudi tisti od katerih bi v normalnih razmerah lahko pričakovali dobro in pošteno delo.
  Skratka bolna strokovna služba je zrcalo bolne organizacije.

 6. #6
  Član od
  Dec 2007
  Prispevki
  274

  Privzeto

  Znanje (ali kadrovski potencial) plus sodobna tehnologija plus organizacija dela je formula za uspeh. Torej vprašajmo se ali imamo kader, ki ima znanje in sicer prvič na svojem strokovnem področju in drugič pri uporabi sodobnih tehnologij. Ali imamo kader, ki se želi izpopolnjevati, pridobivati nova znanja in ali imamo postavljen sistem, ki jim to omogoča in jih k temu spodbuja? Kdaj so se zadnjič usposabljali sodelavci na LZS? Koliko dni na leto imajo v programu usposabljanja? Ali imajo sodobno tehnologijo dostopno in ali jo sodelavci znajo uporabljati in še več, ali tudi sami predlagajo katero tehnološko opremo naj bi pri svojem delu uporabljali?
  Če te resurse imamo (pa verjetno nimamo) jih samo še ustrezno povežimo in organizirajmo, da se dela ne bodo podvajala in da bo vsak delal tisto kjer je najbolj učinkovit. Da bi prišli do takšnega stanja pa so potrebne spremembe in to korenite spremembe. Ali si zaposleni želijo teh sprememb? Verjetno ne, ker se zavedajo, da je bilo v vsakem mandatu (ciklus približno na tri do štiri leta) po en poizkus nekaj spremeniti in da so ti poizkusi v glavnem klaverno končali saj so strokovne slžbe pridobile zaveznike med člani UO (včasih IO) ki so jih pomagali zadržati status quo. Todi če so bili sprejeti kakšni sklepi se ti niso uresničevali ali pa so se uresnievali le krajše obdobje, in praviloma ne dlje kot do izvolitve novega vodstva LZS. To pa je bilo relativno kmalu, vsaj če pogledamo zadnjih 10 let, ko so se vodstva menjavala (tudi po zadlugi strokovnih služb) hitreje kot bi se po normalnem poteku mandatov. Novo vodstvo pa itak nikoli ne pogleda za nazaj kateri sklepi so bili sprejeti in kaj naj bi se uresničevalo. Ali se jim to ne ljubi narediti ali pa to namerno ne naredijo, odviso od situacije in odnosa do prejšnjega vodstva.

  Tako nekako naj bi potekalo tudi tokrat. Če pa bo sedanjemu vodstvu LZS uspelo kaj več, jim pa samo čestitam.

 7. #7

  Privzeto

  rock&roll: "Da bi prišli do takšnega stanja pa so potrebne spremembe in to korenite spremembe. Ali si zaposleni želijo teh sprememb?


  Osebno menim, da morajo za spremembe najprej biti tisti, ki spremembe sprejemajo. Torej organi LZS. Ko so te sprejete, potem se je strokovna služba po teh dolžna organizirati in delati. Za to pa sta odgovorna predsednik in direktor strokovne službe. Da so spremembe potrebne se vsi strinjamo. Zatakne se pri določitvi teh sprememb. Lepotni popravki zadev ne bodo izboljšali, za bolj korenite sremembe pa ni interesa niti volje. Sedanji delegatski sistem pa tega niti ne omogoča. Moč odločanja o spremembah ni v rokah LZS, temveč tistih, ki tvorijo njena najvišja organa, to je OZ in UO. Ta dva organa pa sta v bistvu sestavljena iz vodstev usposobljenih članic. Te se svojim priviligijem in moči ne bodo zlepa odrekli. Pa smo spet pri izvirnem grehu vseh težav, o katerih je bilo že veliko napisanega, organizacijsko pa smo še vedno tam, kjer smo bili. Spremembe lahko pričakujemo v primeru, da UE ne bi potrdila Pravil in bi te LZS morala ponovno usklajevati z zakonom o društvih in ZDlov, vendar bi v tem primeru vsi akterji, ki so pri pisanju njihovh sprememb in dopolnitev sodelovali, morali odstopiti.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 8. #8
  Član od
  Dec 2007
  Prispevki
  274

  Privzeto

  Milan K. točno tako kot si navedel, se strinjam. Žal se stalno gibljemo v začarenem krogu in nikakor ni moč zbrati dovolj moči, da bi tisti redki posaezniki, ki si pa vendarle želijo sprememb, imeli dovolj moči v UO in OZ. Vseprevečkrat se takšni, ki se zavedajo potreb po spremembah, taktično umaknejo in so se prisiljeni zadovoljiti z minimalnimi popravki. V nasprotnem pa jih preprosto ni več zraven.

 9. #9
  ZR7 Guest

  Privzeto

  Članek z delom zapisnika seje UO LZS o delu strokovne službe je objavljen na našem portalu: http://www.forum-lov.org/index.php?o...=824&Itemid=53

  Zanimivi so nekateri komentarji o samem delu, vplivu ZLD-jev ipd. Preberite, pa kakšno rečemo!
  Last edited by ZR7; 11. November 2010 at 10:33.

 10. #10

  Privzeto

  SKLEP 2.4.: Predsednik LZS se obveže, da bo do 15. 11. 2010 pripravil ustrezen vprašalnik za izvedbo raziskave o organizaciji lovstva. Vprašalnik bo predstavljen članom UO LZS in naj bi dosegel vseh 22.000 lovcev. Raziskava bo izvedena z lastnimi silami v 4 mesecih z minimalnimi stroški.

  Kar veliko vprašanj se zastavlja ob zgornjem sklepu UO LZS.
  Me prav zanima, kako bo ta vprašalnik dosegel vseh 22.000 lovcev. Kakšna bo vsebina? Ga bodo strokovne službe poslale OLZ ali direktno na naslove vseh LD? Ali bo uradno poslan tudi na naš forum? Itd...........
  Menim, da tak vprašalnik in odgovori ne bodo dali prave slike stanja. Je veliko premalo, da bi se prišlo do realnih ugotovitev. Brez širšega pristopa ne bo rezultatov. Bodo morali na zvezi zapustiti pisarne in se odpraviti na teren. Po vseh območjih organizirati okrogle mize na to temo, ter dati možnost zainteresiranim, da tvorno sodelujejo in seveda upoštevati njihove ugotovitve. Predvsem, pa morajo na zvezi razčistiti ali imajo resen namen začeti s postavitvijo nove in moderne organizacije.
  Bojim se, da bo ta "dopis" služil samo kot opravičilo za ohranitev stanja, saj bi se morale take poteze potegniti na začetku mandata in ne na koncu!

Stran 1 od 7 12345 ... ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •