Objavljen je osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop....oads/dokumenti
/prepoved_voznje_narava.doc