Stran 4 od 4 PrvaPrva 1234
Rezultati 31 do 40 od 40

Tema: Omara za pu?ke

 1. #31

  Privzeto

  MilanK, kot pi?e v ?lenu 80, ki ga omenja?, nadzor opravljajo in?pektorji za oro?je!
  Ti pa lahko zahtevajo pomo? policije in drugih organov.
  Vendar jim 80 ?len daje pooblastila nadzora le nad pravnimi osebami in podjetniki posamezniki!

  "In?pektor opravlja nadzor nad izvr?evanjem dolo?b tega zakona tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih posameznikih, ki posedujejo oro?je, se ukvarjajo s prometom oro?ja ali dejavnostjo streli??a:
  ..."


  Po prebranem sklepam, da tvoje tolma?enje NE dr?i! Se kje motim?

  Zanima me tudi, zakaj posedovanje nabojev ne bi pomenilo prekr?ek?
  Kot so mene u?ili se ?e prazen tulec, ki ima vstavljeno neaktivirano netilko smatra za oro?je in je torej posedovanje brez primerne oro?ne listine kr?itev zakona!
  Verum justicia quod parilitas!

 2. #32

  Privzeto

  Citat Sr?en je objavil: Poka?i objave
  MilanK, kot pi?e v ?lenu 80, ki ga omenja?, nadzor opravljajo in?pektorji za oro?je!
  Ti pa lahko zahtevajo pomo? policije in drugih organov.
  Vendar jim 80 ?len daje pooblastila nadzora le nad pravnimi osebami in podjetniki posamezniki!

  "In?pektor opravlja nadzor nad izvr?evanjem dolo?b tega zakona tako, da pri pravnih osebah in podjetnikih posameznikih, ki posedujejo oro?je, se ukvarjajo s prometom oro?ja ali dejavnostjo streli??a:
  ..."


  Po prebranem sklepam, da tvoje tolma?enje NE dr?i! Se kje motim?

  Zanima me tudi, zakaj posedovanje nabojev ne bi pomenilo prekr?ek?
  Kot so mene u?ili se ?e prazen tulec, ki ima vstavljeno neaktivirano netilko smatra za oro?je in je torej posedovanje brez primerne oro?ne listine kr?itev zakona!
  Prvi in drugi odstavek 80 ?lena zakona o oro?ju:


  in?pekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo oro?je, se ukvarjajo s prometom oro?ja ali dejavnostjo streli??a, opravlja In?pektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: in?pektorat).

  Nadzor nad izvajanjem dolo?b 3., 4., 8., 10., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 53., 67., 68., 69., 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in 71.g ?lena tega zakona opravlja policija, nad dolo?bami 67., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e ?lena tega zakona pa tudi carina, vsak v skladu s svojimi pooblastili.


  Prvi in drugi odstavek 25 ?lena:


  Posameznik mora oro?je, ki ga ima v posesti, hraniti tako, da ne pride v roke neupravi?eni osebi.
  Oro?je se mora hraniti zaklenjeno in sicer lo?eno od streliva, razen ?e sta oro?je in strelivo shranjena v ognjevarni omari, sefu ali v posebej zavarovanem prostoru.


  Vrhovno sodi??e je v sodbi IV Ips 82/2011 med drugim sprejelo tudi naslednje stali??e:


  Vrhovno sodi??e ob tak?ni razlagi 4. to?ke prvega odstavka 81. ?lena ZOro-1 ?e dodaja, da morajo prekr?kovni organi v vsakem posami?nem primeru odkritja posesti streliva brez ustrezne oro?ne listine presoditi, ali je potrebno uporabiti dolo?bo 6. a ?lena ZP-1 (prekr?ek neznatnega pomena). Uporaba navedene dolo?be mora biti odvisna od okoli??in konkretnega primera, zlasti pa bi utegnila biti na mestu, ko je najdena majhna koli?ina streliva, ko je to stare proizvodnje in je njegova uporabnost vpra?ljiva, ko ima storilec strelivo v posesti iz dolo?enih spominskih oziroma ?ustvenih vzgibov in je to hranjeno na na?in, ki onemogo?a dostop drugim osebam in podobno.


  Zato sem v mojem postu zapisal, da posedovanje nekaj kosov nabojev brez oro?ne listine ni nujno prekr?ek.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 3. #33

  Privzeto

  Prvi odstavek 80 ?len je bil spremenjen, tako da od leta 2009 glasi:

  In?pekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona pri pravnih osebah in podjetnikih, ki posedujejo oro?je, se ukvarjajo s prometom oro?ja ali dejavnostjo streli??a, opravlja In?pektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: in?pektorat).

  Drugi odstavek tega ?lena pa se glasi:

  Nadzor nad izvajanjem dolo?b 3., 4., 8., 10., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 33., 34., 37., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 53., 67., 68., 69., 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e in 71.g ?lena tega zakona opravlja policija, nad dolo?bami 67., 69., 69.a, 71., 71.a, 71.b, 71.c, 71.d in 71.e ?lena tega zakona pa tudi carina, vsak v skladu s svojimi pooblastili.
  Naj bo ?lovek v korist ?ivalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 4. #34

  Privzeto

  Dejstvo je, da obstoje?a zakonodaja omogo?a veliko fleksibilnost tako pri organih nadzora kot pri lastnikih oro?ja. Meni se zdi prav. Najve?krat pa zakompliciramo mi sami.
  V praksi ne poznam primera, da bi policist pri?el na vrata in zahteval ogled shranjenega oro?ja. Razen, ?e ni vpisano kot dru?tveno (taki primeri so bili). Ali pa, ?e ukrepajo na podlagi prijave na katere pa se policija mora odzvati. V skladu z pooblastili, kot je v zadnjem stavku Milan napisal.
  Bom pretiraval. Nekdo gre mimo okna in vidi v prazni hi?i na obe?alniku lovske pu?ke. Prijavi in..... problemi so tu.
  Last edited by alojz1; 26. February 2015 at 14:14.

 5. #35

  Privzeto

  Pri nas rajonski policist oz. vodja okoli?a vsake toliko preveri, ?e je kar se ti?e posesti oro?ja vse ok. Ni tako dolgo nazaj, ko se je oglasil na informativni razgovor (ni sicer zahteval vpogleda v omaro ali prostore), ampak je bil obisk bolj pou?ne narave in opravljen dobronamerno, da lastniki oro?ja zagotovijo (mo) primerno hrambo le tega. Meni se je to zdelo zelo pozitivno.

  Pozitivno zato, ker sem imel dokaj kmalu primer vloma v hi?o (tudi v omaro za pu?ke - odnesli sicer niso nobenega kosa oro?ja) in je pomembno kako ima? oro?je hranjeno, ko pridejo policisti na ogled kraja kaznivega dejanja.

 6. #36

  Privzeto

  Tudi tole kar si napisal je pou?no in dobronamerno. Policist je delal v skladu z pristojnotjo. Logi?no je da ga povabi? tudi v stanovanje in se ne pogovarja? na pragu.
  Ampak te rajonske ima minister namen ukinit. Delujejo zelo preventivno in imajo zaupanje ljudi. Predvsem zato, ker jih poznajo.
  Last edited by alojz1; 26. February 2015 at 14:59.

 7. #37

  Privzeto

  MilanK, ?e vedno me nisi prepri?al, da ima policist sam pravico zahtevati kako hrani oro?je fizi?na oseba. Torej brez sodnega naloga ali da je on v spremstvu in?pektorja.

  Z navedbami za pravne osebe in podjetnike, ki posedujejo oro?je ne bo ?lo!
  Verum justicia quod parilitas!

 8. #38

  Privzeto

  Pa jest ne morem verjet kako izjemno netalentirani so proizvajalci omar za pu?ke. V veliko ve?ino teh neuporabnih ?katel ne more? stla?iti pu?ke z daljnogledom v pravilni poziciji ampak jo mora? postaviti nekako postrani da ni ni?emur podobno. Potem pa v omaro za pet pu?k lahko postavi? le eno. Kdo pa sname daljnogled vsaki? ko pospravi pu?ko.

 9. #39

  Privzeto

  Ja napisano je samo za pu?ke ... optika ni v?teta.

  Na?eloma v tako omaro spravi? ?tiri pu?ke, samo redosled je pomemben.

  Za tri pu?ke z optiko mora? nosilce na steni omare prelimati za 90 stopinj (namesto na hrbtni, so na bo?ni strani omare). Tako tja odlo?i? tri pu?ke, ?etrta (brez optike ali pa z piko ...) pa gre ob bo?ni strani (nosilec za to pu?ko ostane v kotu hrbtne strani).

  Kake druge opcije pa so bolj ali manj nemogo?e.

 10. #40

  Privzeto

  Citat jereb je objavil: Poka?i objave
  Ja napisano je samo za pu?ke ... optika ni v?teta.

  Na?eloma v tako omaro spravi? ?tiri pu?ke, samo redosled je pomemben.

  Za tri pu?ke z optiko mora? nosilce na steni omare prelimati za 90 stopinj (namesto na hrbtni, so na bo?ni strani omare). Tako tja odlo?i? tri pu?ke, ?etrta (brez optike ali pa z piko ...) pa gre ob bo?ni strani (nosilec za to pu?ko ostane v kotu hrbtne strani).

  Kake druge opcije pa so bolj ali manj nemogo?e.
  Skratka zafrkancija oziroma res pomanjkanje talenta.

Pravila objavljanja

 • Ti ne more? objavljati novih tem
 • Ti ne more? objaviti odgovora
 • Ti ne more? objavljati priponk
 • Ti ne more? urejati svojih objav
 •