Ob predlogu sprememb Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub LUO se je med razvnela kar vroča debata. Iz nje je razvidno da marsikomu, tudi tistim, ki sedijo na funkcijah v OZUL-ih in tudi drugih lovskih in nelovskih zvezah sploh ni jasno, kakšna je zakonska in dejanska vloga OZUL-ov.

Kaj nam o tem veste napisati eni ali drugi in kako to razumemo "običajni" lovci?