Stran 31 od 34 PrvaPrva ... 212728293031323334 ZadnjiZadnji
Rezultati 301 do 310 od 332

Tema: Mnenja o reviji Lovec

 1. #301
  Član od
  Mar 2008
  Lokacija
  jagoda
  Prispevki
  334

  Privzeto

  Sršen, kje si pa slišal, da vse verjamem, kar napišejo. Sem samo človek in zaradi svoje drugačne miselnosti glede določenih zadev, nisem slab. Kot pa je napisal Alojz, kolikor se dobi za gumbe...
  lp MAj

 2. #302
  Član od
  Dec 2007
  Lokacija
  tukaj
  Prispevki
  3,483

  Privzeto

  Citat MC53 je objavil: Pokaži objave
  Za pravno znanje povprečnega lovca je članek napisan zelo neprijazno, lahko bi rekli kar malo grozilno. Zaradi izrazite enostranskosti je pravno pomanjkljiv in nekorekten. Glede na dolžino in vsebino prispevka, se lahko mirno vprašamo, ali ponovno toliko branja le zaradi honorarja!?
  Odlična kratka analiza! Name: zagorec.gif
Views: 281
Size: 9.6 KB

  Mene moti spet to, da se trofejam s takimi članki še kar daje nek pomen, kot da so bistvo lovstva.
  As hunters, we need to stand strong, unite as one and NEVER apologize for being who we are! We should focus our energy on being the best hunters we can be by challenging ourselves to be ethical, respectful and responsible so as to humbly uphold our proud heritage. Now, let´€s get out there and enjoy the great outdoors!
  Eva Shockey

 3. #303

  Privzeto

  Bravo MC53!
  Predvsem za zaključno misel, zakaj je avtor tako napisal. Po mojem zaradi ozkoglednosti! Menda je to danes osnovni pogoj za lovskega funkcionarja na višjih instancah.
  Verum justicia quod parilitas!

 4. #304

  Privzeto

  Citat mugo je objavil: Pokaži objave
  Odlična kratka analiza! Name: zagorec.gif
Views: 281
Size: 9.6 KB

  Mene moti spet to, da se trofejam s takimi članki še kar daje nek pomen, kot da so bistvo lovstva.
  Nekaterim so. Za njih bistvo, za lovstvo in naravo pa temeljna nevarnost. Že leta trdim, da je cenik lovskih trofej ena največjih sramot LZS.
  Verum justicia quod parilitas!

 5. #305

  Privzeto

  Čestitam uredniškemu odboru Lovca za pokončno držo pred zahtevami OEK.
  http://www.lovska-zveza.si/dokumenti...ednistvo_p.pdf
  Verum justicia quod parilitas!

 6. #306

  Privzeto

  Lastninsko pravni položaj lovskih trofej je tak kot ga je opisal avtor predmetnega članka. Avtor tudi ugotavlja, da to področje po lovskih družinah ni primerno urejeno, pri čemer pa manjka napotilo kako to področje urediti, da bi bil prenos lovske trofeje v last uplenitelja zakonit.

  Pri opisovanju lastninskega pravnega položaja lovskih trofej avtor izhaja iz ZDlov-a in obligacijska zakonika. Prvi določa kdaj postane divjad last LD, drugi pa hrambo stvari in dolžnosti tistega, ki ima stvar v hrambi.

  Pridobitev lastninske pravice določa Stvarnopravni zakonik. Po tem zakonu se lastninska pravica pridobi na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa in z izročitvijo stvari v posest pridobitelja lastninske pravice ali z izročitvijo listine o prenosu lastninske pravice na pridobitelja.

  Divjad uplenjena v skladu z ZDlov in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, postane last upravljavca lovišča oziroma upravljavca lovišča s posebnim namenom. Iz te določbe tako izhaja, da divjad, ki jo član LD zakonito upleni, postane last LD. če upleni trofejno divjad, postane last LD tudi trofeja od uplenjene divjadi. Iz povedanega sledi, da LD lastninsko pravico na uplenjeni divjadi pridobi po samem zakonu. To pa pomeni, da njena lastninska pravica nastane že s samim nastopom določenega dogodka, t.j. z uplenitvijo divjadi. Pridobitev lastninske pravice na uplenjeni divjadi torej ni vezana na voljo lastnika (države) ali pridobitelja (LD), ampak na dejstvo, da se je določen dogodek zgodil, v primeru lastništva divjadi, uplenitev divjadi v skladu z lovskimi predpisi.

  Ali lahko LD trofejo prenese v last uplenitelja

  Lastninska pravica se pridobi na podlagi pravnega posla, dedovanja, zakona ali odločbe državnega organa. LD pridobi lastninsko pravico na uplenjeni divjadi na podlagi ZDlov-a, zato lahko v skladi z stvarnopravnim zakonikom z njo prosto razpolaga. Divjačino lahko proda po njenih delih ali v celoti. Živa divjad se ne more deliti, ko je mrtva, pa se njen trup lahko deli (razkosa na posamezne dele), vsak njen del pa je lahko samostojna stvar v prometu, tudi trofeja.

  Lastninska pravica na premičnini se pridobi z njeno izročitvijo v posest pridobitelja. Ob uplenitvi je plen in trofeja v posesti uplenitelja, ki pa je plen skupaj s trofejo dolžna izročiti LD, kot lastnici uplenjene divjadi. Za izročitev plena njenemu lastniku (LD) se šteje, ko lovec plen odda v zbiralnico.

  Poleg navedenih zakonov pa je glede razpolaganja z premoženjem LD treba upoštevati tudi zakon o društvih, glede na to, da se ta zakon zanju uporablja za vsa tista vprašanja, ki jih ZDlov izrecno ne ureja. Po tem zakonu so premoženje društva: denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice. Vsaka delitev premoženja med svoje člane pa je nična.

  Trofeja od uplenjene divjadi je premična stvar in last LD, njena vrednost (kakršna koli že je) pa predstavlja njeno premoženje, pridobljeno z opravljanjem njene dejavnosti, t.j. z gospodarjenjem z divjadjo. Trofeje kot premične stvari tako po zakonu o društvih tvorijo premoženje lovske družine, ki pa se ne sme deliti članom. Brezplačni prenos trofeje v last uplenitelja (člana LD) v bistvu pomeni, delitev njenega premoženja med njene člane uplenitelje trofejne divjadi, kar po zakonu o društvih ni dopustno, vsaka delitev pa je nična

  Če se trofeja podari, potem gre za darilo in za pridobitev lastninske pravice na trofeji na podlagi darilne pogodbe. Zakon o davku na dediščine in darila – ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06) določa, da je predmet obdavčitve premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino in tudi premoženje, ki ga pravna oseba prejme od pravne ali fizične osebe kot dediščino ali darilo, ki se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

  Darilo, ki zajema le premičnine, ni predmet obdavčitve, če je skupna vrednost premičnin nižja od 5.000 eurov. Če davčni zavezanec v obdobju dvanajstih mesecev od istega darovalca prejme več daril, se za ugotavljanje davčne osnove vrednosti prejetih daril seštevajo. Rok dvanajstih mesecev začne teči z dnem sprejema prvega darila.

  Ker je darilo brezplačni prenos svari od darovalca v last obdarjenca, gre tudi v tem primeru za delitev premoženja LD med njene člane in sicer na podlagi pravnega posla –darilne pogodbe.

  Ena od možnih rešitev je, da uplenitelj trofejo od uplenjene divjadi odkupil, a kako določiti vrednosti trofej, ki je ni mogoče enačiti z vrednostjo divjadi. V ceni divjadi predstavlja največji del odvzem divjadi iz narave; trofeja, ki pripada uplenitelju, je samo simbolnega pomena in se ne more enačiti z vrednostjo divjadi, divjačina pa tako in tako pripada lovski družini in jo ta proda. Za določitev vrednosti trofej bi bilo mogoče uporabiti vrednosti, ki jih carina uporablja za obračun carine pri uvozu lovskih trofej. Tako določene cene bi se lahko zmanjšale za stroške, katere je imel uplenitelj z prevozom divjadi od kraja odstrela do zbiralnice ter za vrednost opravljenih del v lovišču.

  Če izhajamo iz stališče, da članom zaradi dela, ki ga opravijo v lovišču in za lovsko družino, pripada nagrada, to je trofeja od uplenjene divjadi, potem pravno gledano opravljeno delo ni povsem ali v celoti brezplačno, temveč nagrajeno z trofejo, torej plačano v naravi. Pravni red namreč pozna plačila v denarju in plačila v naravi.

  Po zakonu je sicer jasno kdo je lastnik uplenjene divjadi, praksa pa kaže, da ni enotne ureditve in mnenja o tem kdaj in pod kašnimi pogoji lahko lovska trofeja preide v last uplenitelja. Torej kako to področje urediti v aktih LD-jev, da glede tega ne bilo nejasnosti in da bi bil prehod trofeje v last uplenitelja zakonit. Za vzgled bi nam lahko bila ureditev pod kakšnimi pogoji divjad preide od države v last lovske družine. LD dobi v last divjad zaradi del in nalog, ki jih mora brezplačno opravljati v lovišču, za upravljanje z loviščem pa mora plačati državi koncesijsko dajatev. Torej država prizna LD-ju lastninsko pravico na zakonito uplenjeni divjadi in zakaj potem ne bi smela LD svojim članom priznati lastninske pravice na trofeji od zakonito uplenjene divjadi za dela, ki jih njeni člani opravijo v lovišču, polega tega pa plačujejo še članarino, sanirajo škodo na in po divjadi, vrednost vseh del, opravljenih v lovišču in lovskih naprav pa znatno presega vrednost divjadi, če bi se ta namenila lovskemu turizmu. Zato LPN poslujejo z izgubo ali pa z ničlo.

  Stroški hrambe in vzdrževanja lovskih trofej lahko nekajkrat presežejo vrednost trofej in kam s trofejami po smrti lovcev, če jih njihovi potomci ne želijo imeti v hrambi ali kako določiti in obračunati vrednost trofeje ob njenem morebitnem poškodovanju ali uničenju ali naj lovci trofeje zavaruje pred morebitnim poškodovanjem in uničenjem, saj so, če do njihovega poškodovanja ali uničenja pride, lastniku odškodninsko odgovorni za njihovo poškodovanje ali uničenje. Kdo od potomcev, če ni lovec, pa bo brezplačno hranil lovske trofeje za LD, pri tem pa še tvegal odškodninsko odgovornost, če pride do njihovega poškodovanja ali uničenja.
  V zvezi s tem je več vprašanj kot odgovorov.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 7. #307

  Privzeto

  Obširno tolmačenje v pravniškem jeziku.
  V praksi je pa tako. Izvirni greh je v ceni trofeje. LZS je sicer določila cenik. Ampak nihče od lovskih gostov ne plača trofeje ampak lov. Kdor mi bo oporekal naj letos kar poizkusi po ceniku prodati trofeje iz lovskih domov. Ne bo šlo.
  Tudi tisti rubežnik, ki je zaplenil trofeje in jih nameraval dati na licitacijo bi bil razočaran nad izkupičkom. In pravno gor ali dol. Velikokrat se po smrti lovca trofeje delijo okrog ali pa gredo v smeti. To je žal realnost.
  Meni osebno trofeja ne pomeni nič. Zato ne lovim trofejne divjadi. Pa foušije kolegov tudi ni. Spomin na lov je pa samo moj.

 8. #308

  Privzeto

  [QUOTE=alojz1;107270]Obširno tolmačenje v pravniškem jeziku.
  V praksi je pa tako. Izvirni greh je v ceni trofeje. LZS je sicer določila cenik. Ampak nihče od lovskih gostov ne plača trofeje ampak lov......

  Cenik LZS ni cenik trofej, temveč cenik odvzema divjadi iz lovišča. Uplenitelju pa na podlagi plačila odstrela določene vrste divjadi pripada trofeja od uplenjene divjadi. Je pa od moči trofeje odvsina cena divjadi.

  Že prej sem zapisal, da vrednosti trofeje ni mogoče enačiti z vrednostjo divjadi in carina to dvoje tudi loči.

  Sicer pa strinjam s tem, kar si napisal.
  Naj bo človek v korist živalim in ne v njihovo pogubo, naj jih ceni, ne pa zlorablja.

 9. #309

  Privzeto

  Citat MilanK je objavil: Pokaži objave
  Cenik LZS ni cenik trofej, temveč cenik odvzema divjadi iz lovišča.
  Potem je pa tale debata nepotrebna, kot je nepotreben članek v Lovcu. Govorimo o neki nedoločljivi vrednosti trofej. Cene pa ni. Če ni cene (vrednosti) tudi prekrška ne more biti.
  Vse skupaj je nekaj takega kot tista Butalska pravda. Ko so nazadnje osla po senci tepli.
  Last edited by alojz1; 18. February 2014 at 23:20.

 10. #310

  Privzeto

  Citat alojz1 je objavil: Pokaži objave
  ...
  Vse skupaj je nekaj takega kot tista Butalska pravda. Ko so nazadnje osla po senci tepli.
  Vsa ta nejasnost o kateri govorita, je situacijo dosti bolj razjasnila kot omenjeni članek v Lovcu.
  Verum justicia quod parilitas!

Stran 31 od 34 PrvaPrva ... 212728293031323334 ZadnjiZadnji

Pravila objavljanja

 • Ti ne moreš objavljati novih tem
 • Ti ne moreš objaviti odgovora
 • Ti ne moreš objavljati priponk
 • Ti ne moreš urejati svojih objav
 •