Na podlagi vsega povedanega lahko zaključimo, da so problemi naravovarstva kompleksni, obsežni in težko rešljivi v kratkem času. Lovstvo lahko prispeva svoj delež na mnogih področjih, vendar s članstvom s katerim razpolaga v tem trenutku, so te možnosti zelo skromne. S tem mislim predvsem starostno strukturo in način razmišljanja vodstvenih profilov tako v LD kot na LZS.
Varstvo okolja ne more biti stranski produkt lovske dejavnosti. Res je, da lovci pri opravljanju svojih nalog varujemo naravo. Samo to je v današnjih časih premalo iin javnosti ne prepriča. Potrebno bo zavihati rokave tudi na področjih, ki se samega lova ne tičejo.
In to je tisto zaradi katerega bomo morali spremeniti tudi politiko sprejemanja novih članov, ker drugače mladih z energijo, voljo, vizijo in vztrajnostjo ne bo veliko v naših vrstah.